SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “TỦ SÁCH PHỤ HUYNH’’ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỌC SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

19 1.6K 5
SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “TỦ SÁCH PHỤ HUYNH’’ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỌC SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “TỦ SÁCH PHỤ HUYNH’’ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỌC SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Sách là sản phẩm của xã hội văn minh, sự ra đời của sách chứng tỏ một bước tiến quan trọng của xã hội loài người. Trước đây khi chữ viết, giấy viết chưa ra đời, con người chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng lời nói, cử chỉ và hành động. Hình thức giao tiếp ấy chỉ có thể diễn ra trong phạm vi hẹp, khoảng cách ngắn, hẹp về thời gian và không gian. Khi chữ viết, giấy viết và nhất là kỹ thuật in ra đời, xã hội loài người đã được tận hưởng một thành tựu vô cùng quý giá của khoa học kĩ thuật. Chúng ta có thể ghi lại những điều chúng ta nghĩ và có thể truyền nó đến cho rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Sách ra đời như vậy và đã mang đến nhiều lợi ích cho con người. Sách có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với con người nói chung và đối với lứa tuổi học sinh tiểu học nói riêng.Tương lai đất nước ở trong tay thế hệ đang lớn lên. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Thế hệ đang lớn lên sẽ ra sao tuỳ thuộc phần lớn vào công tác giáo dục. Những phẩm chất gì xã hội muốn đòi hỏi ở người lớn sau này thì hiện tại chúng ta phải giáo dục cho trẻ em. Đối với giáo dục trẻ em, sách báo luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các nhà giáo dục đã nhấn mạnh: “Sách thiếu nhi là yếu tố quan trọng bậc nhất”. Cũng giống như trong học tập hay vui chơi, trẻ em đọc sách cần phải có sự hướng dẫn. Đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học, mở rộng kiến thức thông qua việc đọc sách, báo có một ý nghĩa hết sức quan trọng, thực tiễn những năm tháng qua đã cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Song thực trạng học sinh đến thư viện đọc sách báo với niềm đam mê tìm tòi học hỏi còn hạn chế, chủ yếu chỉ mới thu hút số ít học sinh giỏi có lòng ham mê đọc sách báo và một số ít thích đọc các loại truyện mang tính giải trí. Học sinh chưa có phương pháp đọc sách, cha thy ht giỏ tr, tm quan trng ca tng cun sỏch v nh hng ca vic c sỏch bỏo i vi vic hc tp ca mỡnh. Th viện trong trờng học có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động giáo dục của nhà trờng. Tuy ó c gng khai thỏc song th vin nh trng vn tn ti nhiu hn ch nh phũng c, bn gh cha m bo tiờu chun. Cha cú ngi ph trỏch th vin chuyờn trỏch. ng chớ ph trỏch th vin l vn th kiờm nhim, chuyờn mụn nghip v hn ch nờn không thể đáp ứng vic c ca hc sinh, cha k n nhiu lỳc cũn bn cỏc cụng vic vn th, th qu, Trn tr trc thc trng c sỏch nh trờn v trc tỡnh hỡnh chung ca xó hi hin nay l s phỏt trin ca bỏo hỡnh v Internet, vic c sỏch bỏo ca cỏc em hc sinh b sao nhóng cng vi vic c sỏch khụng ỳng mc ớch, khụng phự hp vi la tui nh: cỏc em ch thớch xem tranh xem hỡnh ch khụng c, khụng hiu ni dung sỏch núi gỡ. Tt c nhng yu t trờn khụng nhng nh hng trc tip n sc khe m cũn nh hng n tõm hn ca cỏc em hc sinh. Vi cng v l ngi qun lớ cỏc hot ng giỏo dc ca nh trng, nhn thc sõu sc v nhng tỏc ng tớch cc ca vic c sỏch i vi hc sinh, tụi luụn trn tr l lm th no thu hỳt vic c sỏch ca cỏc em, v cú nhiu sỏch tt cho cỏc em c, gúp phn nõng cao hiu qu dy hc. Qua tỡm hiu thc tin thc trng v ỏp dng thnh cụng trng, tụi mnh dn a ra Mt s kinh nghim xõy dng mụ hỡnh T sỏch ph huynh v nõng cao hiu qu c sỏch cho hc sinh II. MC CH NGHIấN CU: Nghiờn cu ti ny, mc ớch ca tụi hng ti l trờn c s ỏnh giỏ thc trng v mc thnh cụng ca vic xõy dng mụ hỡnh T sỏch ph huynh v nõng cao hiu qu c sỏch cho hc sinh tiu hc; Xỏc nh nguyờn nhõn thnh cụng v t ú nõng cao cht lng giỏo dc ton din trng tiu hc. III. NHIM V NGHIấN CU: - Nghiờn cu cỏc vn lớ lun lm c s cho ti. - Tỡm hiu thc trng v mc thnh cụng ca xõy dngT sỏch ph huynh v vic c sỏch ca hc sinh. - Tìm hiểu hạn chế hoạt động của th viện nhà trờng. - Nghiên cứu về thói quen đọc sách, tìm hiểu nguyện vọng của học sinh. - Tìm hiểu nhận thức, sự quan tâm của cha m hc sinh về việc đọc sách học của con mình. IV. I TNG V PHM VI NGHIấN CU: 1. i tng nghiờn cu: Vic hỡnh thnh cỏc t sỏch v hiu qu c sỏch ca hc sinh. 2. Phm vi nghiờn cu: Nghiờn cu thc trng vic ỏp dng mụ hỡnh T sỏch ph huynh v hiu ng c ti trng Tiu hc ni tụi cụng tỏc. V. PHNG PHP NGHIấN CU: - Phng phỏp c sỏch, nghiờn cu ti liu. - Phng phỏp iu tra. - Phng phỏp tng kt kinh nghim. - Phng phỏp nghiờn cu sn phm. VI. THI GIAN NGHIấN CU: Trong nm hc hai nm hc: 2012- 2013 v 2013- 2014 . PHN TH HAI: GII QUYT VN I.C S KHOA HC: 1. C s lớ lun: M.Gorki ó núi: Mi cun sỏch u l mt bc thang nh m khi bc lờn, tụi tỏch khi con thỳ v n ti gn con ngi, ti gn quan nim v cuc sng tt p nht v v s thốm khỏt cuc sng. M.Gorki , ụng khụng hc qua trng lp nhiu nhng li cú cỏi nhỡn phong phỳ v tinh t v cuc sng, ụng li cho i nhiu tỏc phm ni ting v gõy c s chỳ ý vi bn c th gii, nhiu tỏc phm ca ụng c a vo trng hc. Nhng iu ụng cú c l t cỏi nhỡn v thc t v qua vic t hc, cho nờn bn thõn ụng ó l nhõn chng hựng hn cho cõu núi Hóy yờu quý sỏch vỡ ú l ngun gc ca mi tri thc M.Gorki Khụng nhng th, ngoi M.Gorki ra cũn cú nhiu nh khoa hc, bỏc hc l n trờn th gii cng thnh cụng qua vic t hc, t my mũ quasỏch nh ấixn, Nu cú mt quyn sỏch hay v thờm mt ngi thy gii na thỡ tuyt vi hn! Vỡ th nờn chn mt quyn sỏch hay cú giỏ tr, nidung tt, b ớch ch khụng ph i sỏch nocng l hay l quý c. Mi th u phi cú s cht lc mi cú kt qu nh ý . Song, to s thun tin cho hc sinh cú thúi quen c sỏch thỡ cn m bo cỏc nguyờn tc, ú l: Tạo sự thuận tiện nhất cho việc mợn sách; Tăng tần suất tiếp xúc của mắt đối với sách, qua đó gây sự tò mò, kích thích ham muốn đọc sách; Tạo hiệu ứng nhân rộng, kích thích những em không thích đọc sách tham gia đọc. ỏp ng nhng yờu cu ny, ch cú hc sinh c thng xuyờn nhỡn thy sỏch mi ngy. iu ú ch cú th thc hin c khi t sỏch c t ngay ti mi lp hc. õy chớnh l yu t then cht xõy dng thnh cụng mụ hỡnh T sỏch ph huynh. 2. C s thc tin: 2.1. S ra i ca mụ hỡnh T sỏch ph huynh: Mụ hỡnh Tủ sách phụ huynh ra i t nm 2007, ó c ỏp dng nhiu a phng trờn c nc. Ngi thit k l anh Nguyn Quang Thch- Trung tõm H tr Tri thc v Phỏt trin Cng ng. Vic ỏp dng thnh cụng hay khụng l do s n lc, sỏng to ca ngi qun lớ cỏc nh trng. Cũn vi ý tng ca tụi, t sách do cha m hc sinh xây dựng và c đặt tại lớp học để phục vụ việc đọc sách của học sinh . Mỗi lớp có 1 tủ sách, mỗi tủ sách là một thành phần của Th viện nhà trờng. Qua kho sỏt, tỡm hiu cho thy cỏc em hc sinh rt ham thớch c sỏch. Tuy nhiờn, vic cỏc em t mua thờm sỏch c l cũn ớt. Thng cỏc em ch sỏch giỏo khoa hc, cũn sỏch truyn v sỏch tham kho ch c mt s ớt em cú. Bờn cnh ú, thng cỏc em cng ch mua nhng quyn truyn tranh r tin khụng m bo v hỡnh thc in n v ni dung. Vớ d nh truyn tranh in en trng cú ni dung bo lc, khụng mang tớnh giỏo dc. Ngụn t trong sỏch ch l nhng t khụ khan, cc lc, nh: chỏt, bựm, p, ong, Nhng li hi thoi cc lc, cc cn thm chớ thụ l. Cõu vn hu nh khụng cú hỡnh nh, khụng cú ngh thut ngụn t. c nhng quyn sỏch nh th khụng th bi p tõm hn lnh mnh cng nh khụng th lm giu vn t cho cỏc em . Vic c sỏch ca cỏc em ngay t ban u nu khụng cú s quan tõm hng dn ca thy cụ giỏo s rt d khin cỏc em sa vo lch lc trong vic chn sỏch. Trong thi i bựng n thụng tin v cú th sỏch c by bỏn nh hin nay thỡ vic hng cỏc em bit chn la ngun sỏch c khụng nhng h tr cỏc em trong hc tp m cũn l cung cp k nng khai thỏc s dng ngun thụng tin hiu qu. Cú mt thc t rt mõu thun, ú l: Hc sinh mun c sỏch song li khụng cú thúi quen c sỏch. Bi, th nht hc sinh khụng cú sỏch c, Th hai,nhn thc v vai trũ ca vic c sỏch cỏc em cũn hn ch. Th ba, hc sinh cha cú iu kin tip xỳc vi sỏch hng . Nguyờn nhõn dn n tỡnh trng hc sinh mun c sỏch m li khụng cú thúi quen c sỏch, ú l: - Không có sách để đọc. - Việc tiếp cận đến nguồn sách không thuận lợi . - Cha nhận thức đợc vai trò của việc đọc sách. - Cha đợc gia đình, nhà trờng và xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận sách nên cha có nhận thức đúng về vai trò của sách cũng nh thói quen đọc sách. Qua tiếp xúc, cho thy cha m hc sinh nhận thức đợc vai trò quan trọng của việc đọc sách nhng lại ít quan tâm tới việc đọc sách của con mình vì nhiều nguyên nhân : - Bn cụng vic; - Cha cú thúi quen; - Xa trung tõm nờn khụng i mua sỏch cho con c; - Không thể chọn lựa sách phù hợp cho con vì hiện nay có quá nhiều loại sách bày bán; - Nhiều gia đình do kinh tế khó khăn chỉ mua được sách giáo khoa cho con học, không có điều kiện mua sách truyện hay sách tham khảo Tuy vậy, hầu hết cha mẹ học sinh rÊt muèn con em m×nh ®îc tiÕp cËn víi s¸ch, muốn con mình tìm hiểu thêm kiến thức từ sách. Bên cạnh đó, thì việc hạn chế của hoạt động thư viện cũng ít nhiều khiến cho các em không có thói quen đọc sách. * Qua điều tra khảo sát về chất lượng, hiệu quả từ việc khai thác sách của học sinh toàn trường năm học 2012 – 2013, kết quả như sau: TỔNG SỐ HỌC Số lượt mượn sách, báo HS hứng thú với việc đọc sách KIẾN THỨC CÓ ĐƯỢC NGOÀI SGK Kể chuyện tốt Nêu câu hỏi thắc mắc Có hiểu biết về xã hội,môi trường Hiểu biết về kỹ năng sống 209 SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 150 86 98 46 65 31 30 14 45 21 51 24 - Số liệu ở bảng trên cho thấy được số lượt mượn sách của học sinh chưa cao. Học sinh chưa thật sự hứng thú với việc đọc sách. Hiểu biết của các em về xã hội, môi trường, kỹ năng sống (ngoài SGK) chưa cao, phần lớn HS còn ngại trong tìm hiểu, khám phá và trao đổi, thắc mắc II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN A.Triển khai xây dựng Tủ sách phụ huynh: 1. Lập kế hoạch: Xác định được với HS nông thôn, các em chỉ có đủ SGK để học. Sách tham khảo, sách truyện là một thứ quà xa xỉ mà các em ko dám mơ tới. Mỗi cuốn sách đến với các em là cả một nguồn vui bất tận. Ngay từ đầu năm học 2013- 2014 này, nhà trường đã lên kế hoạch xây dựng tủ sách đặt ở cuối mỗi lớp học để tăng cơ hội đọc sách cho các em như sau: PHÒNG GD & ĐT CAN LỘC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH X Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ,ngày 1 tháng 10 năm 2013 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TỦ SÁCH PHỤ HUYNH I.MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA Đọc sách từ lâu đã trở thành nét văn hóa, một nhu cầu cần thiết của toàn xã hội. Văn hóa đọc đã trở thành con đường giúp con người tiếp cận với thông tin và tri thức. Tuy nhiên, cơ hội được tiếp cận với các không gian tìm kiếm tài liệu, thông tin thông qua đọc hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với các em nhỏ ở vùng nông thôn, vùng khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu thức tế đó với thông điệp “Trao yêu thương-Nhận tri thức”.Trường Tiểu học X đã lên kế hoạch xây dựng chương trình : “TỦ SÁCH PHỤ HUYNH” 1.Mục đích Mục đích của kế hoạch nhằm giúp đỡ Học sinh ở Trường X có điều kiện tiếp cận những kiến thức của cuộc sống, học tập khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn, các em giải trí trong những cuốn truyện vui, ý nghĩa. 2.Ý nghĩa. Mang lại “món ăn” tinh thần cho những học sinh sống tại vùng nông thôn, vùng khó khăn không có điều kiện để tiếp xúc với nhiều hoạt động, văn hóa thông tin mới mẻ của xã hội. . II.MỤC TIÊU KẾ HOẠCH: Xây dựng tủ sách dành cho HS .Dự kiến ban đầu mỗi tủ sách gồm 120 cuốn sách bao gồm các lĩnh vực chủ yếu: A- Chương trình 1: 1. Sách về giá trị cuộc sống, sách khoa học tự nhiên, sách khoa học xã hội (văn học, truyện, thơ ). 2. Sách Y học, chăm sóc sức khỏe, khoa học thường thức. 3. Sách tham khảo, nâng cao ở các môn học. 4. Sách truyện cổ tích có hình ảnh. 5. Truyn tranh lch s. 6. Cỏc loi sỏch khỏc. B- Chng trỡnh 2: 1. Sỏch giỏo khoa. 2. Sỏch tham kho nõng cao. 3. Truyn thiu nhi. 4. Tp chớ sỏch bỏo. 5. Sỏch ngoi ng, tin hc. III. K HOCH THC HIấN Chng trỡnh 1 v chng trỡnh 2 thc hin cựng mt thi im 1. Xõy dng t sỏch: * Giai on 1 (T 27/09/2013 n 25/10/2013) Xõy dng ờ ỏn, kờu gi cỏc tụ chc cỏ nhõn tham gia ng hụ sỏch (khong 120 cun x 9 t) . Kho sỏt thờm vờ nhu cõu cỏc loi sỏch phc v cho vic hc tp ca hc sinh. Phỏt ng chng trỡnh n tt c cỏc giỏo viờn, ph huynh hc sinh, gi th kờu gi nhng ngi con quờ hng thnh t. Liờn h vi D ỏn chng trỡnh SCH HểA NễNG THễN v Trung tõm h tr tri thc v phỏt trin cng ng nhn c s h tr v sỏch. * Giai on 2 (T 30/11/2013) Hon thin cng c, xõy dng t sỏch ngy cng vi s lng sỏch tng dn. Chng trỡnh T SCH PH HUYNH l s gúp sc ca tp th s phm nh trng, ca ph huynh v ca xó hi. T chc tin hnh: B1. Họp hội đồng s phạm thảo luận về mô hình Tủ sách phụ huynh. B2. Họp CMHS để triển khai mô hình, thảo luận và đi đến thống nhất . B3. Tiến hành xây dựng tủ sách (đóng tủ, mua sách). B4.Kờu gi s úng gúp, h tr sỏch t cỏc ngun lc bờn ngoi: B4. Tổ chức quản lí và hoạt động. B5.Cụ thể hoá việc triển khai, xây dựng tủ sách phụ huynh ở trờng. 2. Xõy dng im: Xây dựng tủ sách điểm tại 1 lớp: Chọn lớp có nhiều phụ huynh có nhận thức tốt và quan tâm tới việc học và đọc của con mình. * T chc hp ph huynh: 1. Báo cáo ngắn gọn về sự phát triển của nhà trờng, tình hình học tập và nguyện vọng của học sinh. 2. Mời phụ huynh xem một số phóng sự ngắn nói về tác dụng của việc đọc sách và một số hình ảnh đọc sách của nhà trờng trao đổi để phụ huynh thấy rõ vai trò quan trọng của việc đọc sách, giỳp nõng cao kin thc, m rng tm nhỡn v lm phong phỳ trớ tu . 3. Trình bày mô hình tủ sách phụ huynh để phụ huynh thấy rõ: + Thế nào là T sỏch ph huynh? + Tính u việt và tác dụng của nó: Học sinh có thể dễ dàng mợn sách hàng ngày, đọc tại lớp hoặc mợn về nhà vào bất cứ lúc nào khi rảnh ri, đợc tiếp xúc với sách và có nhiều sách để đọc. Phụ huynh có thể mợn sách về đọc thông qua con mình. 4. Thảo luận về việc xây dựng: * Cha m hc sinh thảo luận và đi đến thống nhất. - Đóng tủ sách: Nh trng b kinh phớ úng t - Sách: mỗi phụ huynh tự nguyện ủng hộ tối thiểu cho học sinh 01 cuốn sách bằng tiền 50000đ (năm mơi nghìn đồng) - Mua sách: Chn k lng cỏc loi sỏch phự hp, cú cht lng v ni dung v hỡnh thc. Sỏch phi mang tớnh giỏo dc. Nh trng liờn h vi Công ty sách Đông - Tây của Hà Nội (sỏch õy c giảm 30%-50% so vi giỏ bỡa). Sách đợc chọn đa dạng và phong phú về thể loại gồm sách phục vụ học tập, sách về văn hoá xã hội, về môi trờng, về kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi của các em. - Giáo viên chủ nhiệm, học sinh của lớp và trởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp lựa chọn - Bổ sung sách hàng năm: Tủ sách sẽ đợc bổ sung hàng năm dới nhiều hình thức: + Bằng nguồn kinh phí do phụ huynh quyên góp. + Tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân trong xã ủng hộ. + Tuyên truyền học sinh tặng sách cho tủ sách của lớp mình, các học sinh lớp 5 tặng sách cho nhà trờng sau khi ra trờng . Tủ sách phụ huynh đầu tiên ra đời, trị giá 1.25000.000 đ (với 105 u sách) bằng tiền của cha m hc sinh (anh Nguyễn Quang Thạch tặng thờm 65 đu sỏch) 3. Xây dựng đồng loạt các tủ sách đặt tại các lớp: - xut vi lónh o nh trng, hi ph huynh hc sinh h tr kinh phớ úng t v huy ng tt c cỏc ngun nhm thu c nhiu u sỏch v s lng ỏp ng cho hc sinh trong lp c. - Sau khi tủ sách im ra đời và hoạt động có hiệu quả s tip tc nhõn rng cỏc lp cũn li. - Nu cỏc lp loi sỏch cha phự hp vi hc sinh thỡ cú th sp xp li v i chộo cho nhau phự hp vi la tui v trỡnh hc sinh. 4. Phõn cụng trỏch nhim cho tng b phn: - Giỏo viờn ch nhim v hc sinh trong lp chu trỏch nhim qun lớ v khai thỏc, s dng sỏch. - ng chớ ph trỏch th vin cú trỏch nhim hng dn, theo dừi qun lớ chung. - Tng ph trỏch i chu trỏch nhim t chc cỏc hỡnh thc thi, tỡm hiu nhm kớch thớch hc sinh c sỏch v cú cm nhn v sỏch. Trờn õy l ton b k hoch xõy dng v qun lớ t sỏch nm hc 2013- 2014. Vi bn k hoch ny chỳng tụi ó thc hin v t kt qu tt p. Hin nay nh trng ó xõy dng thnh cụng mụ hỡnh T sỏch ph huynh. 100% s lp u cú t sỏch trong lp hc. Cỏc em c c sỏch mi ngy. Cui tun cỏc em cú th mn sỏch v nh c. Ngoi huy ng t ph huynh, nh trng ó huy ng mi ngun lc bờn ngoi tng s lng sỏch. C th: - Trung tõm h tr tri thc v phỏt trin cng ng h tr 350 quyn sỏch. - Anh Nguyn Danh Hu, ngi con ca quờ hng, lut s ti H Ni ó ng h 300 quyn sỏch. - Ch Nguyn Th Hin, ngi con ca quờ hng, cụng tỏc ti B y t ó ng h 250 quyn sỏch. [...]... quen đọc sách, việc đọc sách đã tạo hiệu ứng đồng loạt, kích thích những em không thích và không có thói quen đọc sách tham gia đọc sách Việc đọc sách đã trở thành thói quen của HS - Qua việc trao đổi trực tiếp với học sinh cho thấy các em đều rất hài lòng với Tủ sách phụ huynh vì nó đã tạo sự thuận lợi cho việc mợn sách, giúp các em có nhiều cuốn sách để đọc, tìm đợc nhiều điều lí thú trong sách, ... trợ nâng cao kiến thức cho các em trong học tập và cuộc sống 2 Tác dụng nâng cao kiến thức và rèn kỹ năng sống Việc đọc sách thực sự đã có tác dụng rất lớn cho phong trào học tập tại trờng, chính thói quen đọc sách đã làm cho các em chăm học hơn, nâng cao kiến thức hơn trong mọi lĩnh vực, kiến thức trong học tập, kiến thức về môi trờng, kiến thức về xã hội, kiến thức về kỹ năng sống Góp phần nâng cao. .. năng đọc, tạo thói quen đọc sách: - Khi cha có T sỏch ph huynh, năm học 2012- 2013 có 180 lợt HS mợn sách tại th viện (cả mợn về nhà và đọc tại th viện) - Khi có T sỏch ph huynh, năm học 3013-2014 có khoảng 900 lợt HS mợn sách tại TSPH về nhà và hàng nghìn lợt đọc sách tại lớp Tại th viện có 98 lợt HS mợn sách - Qua theo dõi và kết quả thống kê cho thấy lợng học sinh đọc sách đã tăng rõ rệt, học sinh. .. hc sinh theo dừi, ghi chộp): Tờn ngi Tờn sỏch Ngy mn sỏch Ngy tr mn Tỡnh trng Ghi chỳ sỏch 2 Tổ chức hoạt động: (T sỏch ph huynh hoạt động đồng thời với th viện của trờng) 2.1 Học sinh mợn và đọc sách tại trờng: - Đầu giờ học các lớp tổ chức cho học sinh đọc sách tại lớp từ 15 phút vo cỏc ngy th 3, 5, các tổ trởng theo dõi việc mợn và trả sách (không cần phải ghi vào sổ mợn) - Học sinh có thể đọc sách. .. 2.2 Học sinh mn về nhà: - Gặp ngời quản lí T sỏch mợn sách, có ghi sổ mợn sách cụ thể, học sinh có thể mợn sách tại bất cứ tủ sách của lớp nào trong nhà trờng và tại th viện của trng 2.3 Các biện pháp nõng cao hiu qu c sỏch cho hc sinh: - Hàng tuần các lớp có nhận xét, thống kê việc đọc sách, sinh hot lp tuyên dng hạt nhân tiêu biểu (ngời đọc đợc nhiều trang sách nhất trong tuần, trong tháng) - Cho học. .. sỏch Bỡnh quõn mt em hc sinh cú khong gn 80 quyn sỏch c Mt kt quarngoaif mong i Kết luận: Việc xây dựng T sỏch ph huynh trong nhà trờng không khó B Qun lớ v t chc hot ng nh th no? 1 Quản lí tủ sách: a) Ngời quản lí tủ sách: - Lớp chọn ba học sinh trực tiếp quản lí tủ sách, ngời quản lí tủ sách đc học tập cách quản lí và cho mợn sách do ng chớ ph trỏch th vin hng dn - Có sự h trợ quản lí của ng chớ ph... đạo b) Quản lí tủ sách nh thế nào? Mỗi một "Tủ sách phụ huynh" có 01 hồ sơ gồm: 1 Các văn bản gồm: Quyết định về việc chỉ đạo tủ sách, quyết định về việc thành lập Ban quản lý tủ sách, nội quy tủ sách 2 Sổ ghi chép mã số từng quyển sách trong tủ 3 Sổ mợn sách , 4 Sổ ghi chép (theo dõi, thống kê) giáo viên chủ nhiệm ghi chép * Trách nhiệm cụ thể: - Học sinh quản lí TSPH trực tiếp cho mợn sách và ghi... trởng quản lí việc mợn sách trong buổi học (không cần ghi sổ mợn) - GVCN trực tiếp quản lí, chỉ đạo, có thống kê kết quả hoạt động, tổ chức buổi kể chuyện sỏch phự hp trong tit T hc hoc NGLL - Đồng chí ph trỏch th vin quản lí chung, theo dõi tình hình và hớng dẫn, hỗ trợ quản lí, thống kê số liệu của từng lớp, của toàn trờng, nhận xét, đánh giá xếp loại các lớp, toàn trng hàng tuần, hàng tháng và lập... buộc các thầy, cô phải đọc sách - T sỏch ph huynh buộc cha m phải quan tâm tới việc đọc sách của con mình, và chính học sinh sẽ là nhân tố tác động ngợc trở lại để ngời thân của mình cùng tham gia đọc sách - Cỏi tụi thy c nht sau quỏ trỡnh vn dng mụ hỡnh t sỏch ph huynh v phỏt huy hiu qu c sỏch ca hc sinh l cỏc em hiu bit nhiu hn cỏc kin thc v t nhiờn, xó hi K nng sng c nõng cao hn Cỏc em am mờ vit... sỏch vn t ca cỏc em c nõng lờn - Thông qua việc tự nguyện quản lí tủ sách, qua giao lu chia sẻ kiến thức đã hình thành giá trị sống (giá trị chia sẻ) 3 Tác động ngợc trở lại tới ngi thầy, với ngi thân trong gia đình: -Trong các giờ học trên lớp các em đã mạnh dạn hơn trong việc thảo luận kiến thức bài giảng với thầy cô, bạn bè - Vì đợc đọc sách nên đã kích thích tính tò mò, ham hiểu biết, các em có . MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “TỦ SÁCH PHỤ HUYNH’’ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỌC SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Sách là sản phẩm. thực trạng học sinh đến thư viện đọc sách báo với niềm đam mê tìm tòi học hỏi còn hạn chế, chủ yếu chỉ mới thu hút số ít học sinh giỏi có lòng ham mê đọc sách báo và một số ít thích đọc các loại. nh trng. Cũn vi ý tng ca tụi, t sách do cha m hc sinh xây dựng và c đặt tại lớp học để phục vụ việc đọc sách của học sinh . Mỗi lớp có 1 tủ sách, mỗi tủ sách là một thành phần của Th viện nhà

Ngày đăng: 12/04/2015, 21:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan