0

SKKN nâng cao chất lương dạy văn tả cảnh lớp 5

29 1,788 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2015, 06:00

Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* phòng giáo dục huyện ân Thi Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lợng dạy văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 Giáo viên : Lơng Thị Hằng Năm học: 2012 2013 ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* Mục lục A.Phần mở đầu 1. Cơ sở lí luận 2.Cơ sở 2. Phơng pháp nghiên cứu. .3. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu. Trang 4 Trang 4 Trang 6 B. Phần nội dung Chơng I Cơ sở lí luận của việc xây dựng nội dung dạy tập làm văn kiểu bài : tả cảnh cho phù hợp với trình độ học sinh lớp Trang 8 Trang 8 Chơng II Thực trạng dạy và học tập làm văn - kiểu bài : tả cảnh của học sinh lớp 5 Trang 10 Chơng III I.Mô tả một số bài tập, dạy học văn tả cảnh lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1. Những khó khăn của giáo viên trong việc học văn tả cảnh lớp 5 2. Quy trình dạy học văn tả cảnh lớp 5 phù hợp với trình độ học sinh. 3. Một số biện pháp giảm khó cho các bài tập trong SGK tiếng việt lớp 5. Trang 18 Trang 18 Trang 19 Trang 19 II.Bài dạy thực nghiệm III. Kết quả thực nghiệm Trang 27 Trang 28 ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* C.Phần kết luận Trang 28 Phn I Phần mở đầu I-Cơ sở khoa học của sáng kiến kinh nghiệm: 1-Cơ sở lí luận: Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân,có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm đạo đức,trí tuệ thẩm mĩ và thể chất trí tuệ cho học sinh,nhằm hình thành ban đầu cho sự phát triển nhân cách con ngời xã hội chủ nghĩa. Để đạt đợc mục tiêu trên nhà trờng tiểu học đã coi trọng dạy đủ 9 môn trong đó môn Tiếng Việt là một trong 9 môn đợc coi trọng và chiếm một thời lợng tơng đối nhiều.Môn Tiếng Việt bớc đầu dạy cho học sinh nhận biết những tri thức cơ bản trên cơ sở đó rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ: nói,đọc,viếtnhằm giúp học sinh sử dụng hiệu quả Tiếng Việt trong suy nghĩ và giao tiếp.Ngoài ra nó còn góp phần bồi dỡng cho các em những tình cảm chân chính lành mạnh,đồng thời hình thành và phát triển ở các em những phẩm chất tốt đẹp. So với các phân môn khác thì phân môn Tập làm văn là một phân môn khó. Cái khó không chỉ bắt nguồn từ sự mới mẻ về hệ thống kiến thức kĩ năng làm văn mà còn là phân môn tổng hợp các kiến thức kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. nhiệm vụ chủ yếu của phân môn này là rèn cho học sinh kĩ năng tiếp nhận và sản sinh ngôn bản dới dạng nói và dạng viết để sử dụng trong học tập và giao tiếp, góp phần cùng các phân môn khác phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ, rèn luyện t duy logic, t duy hình tợng ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* cho học sinh, bồi dỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh. 2-Cơ sở thực tiễn: Dạy kiểu bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 là phải biết cách giúp học sinh cách trình bày thể hiện t tởng, tình cảm mong muốn của mình đối với ngời khác, để tác động đến họ, để thay đổi nhận thức, tình cảm và hành động theo hớng mà ngời viết mong muốn. Mỗi học sinh lớp 5 lại có những đặc điểm nhận thức riêng, có năng lực ngôn ngữ riêng, có trình độ tiếng mẹ đẻ riêng nh: Cùng một nội dung dạy học nhng học sinh ở trình độ khác nhau đòi hỏi cách tổ chức , hớng dẫn khác nhau. Cùng một đề bài, học sinh khá giỏi có thể thực hiện dễ dàng, học sinh trung bình và yếu sẽ chấp nhận kết quả thụ động. Ngợc lại, nếu giáo viên không quan tâm đến học sinh khá giỏi thì các em không có điều kiện phát triển khả năng của mình. Vậy, làm thế nào để mọi học sinh ở mọi trình độ khác nhau trong cùng một môi trờng học tập đều tự làm đợc các bài tập, đều đợc phát triển năng lực sử dụng Tiếng Việt đặc biệt là học sinh trung bình yếu. Qua thực tế diễn ra, tôi thấy việc dạy kiểu bài văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 đặc biệt là học sinh trung bình, yếu gặp khó khăn. Cái khó từ sự mới mẻ trong hệ thống kiến thức , kĩ năng làm văn đợc triển khai trong SGK. Ngoài ra khi dạy giáo viên rất lúng túng cha quan tâm hết đối tợng học sinh. Bởi vậy , nhiều học sinh trung bình , yếu chỉ nghe các bạn học sinh khá giỏi trình bày và dựa vào văn mẫu. Do vậy, để tất cả học sinh đều đợc quan tâm và phát triển nh nhau trong giờ Tập làm văn tả cảnh thì không thể áp dụng một cách dạy chung. Với mong muốn tất cả học sinh đều viết đợc văn tả cảnh, giúp học sinh trung bình , yếu viết văn tốt, đáp ứng với nguyên tắc của Bộ giáo dục đề ra Học sinh là nhân vật trung tâm trong giờ học tập, vui chơi rèn luyện ( ở trên lớp cũng nh ngoài giờ lên lớp), hoạt động theo hớng dẫn của giáo viên phát huy tính tích cực của từng học sinh, của tập thể học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục. Tôi chọn nội dung sáng kiến kinh nghiệm : xây dựng nội dung dạy tập làm văn lớp 5 phù hợp với ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* trình độ học sinh - kiểu bài tả cảnh . Tôi rất mong đợc đóng góp phần tìm hiểu và một số biện pháp giảm độ khó bài tập, chú ý đối tợng học sinh trung bình, yếu , để nâng cao chất lợng học văn tả cảnh và khả năng viết văn tả cảnh cho học sinh trung bình, yếu. II.Mục đích ,nhiệm vụ nghiên cứu: 1-Mục đích: -Có phơng pháp dạy tập làm văn hiệu quả ,nhẹ nhàng. - Dạy học tập làm văn phù hợp với trình độ học sinh,giúp tất cả học sinh đều đợc học văn theo khả năng của mình,nâng cao chất lợng môn tập làm văn nói chung và kiểu bài miêu tả nói riêng. - Giúp các em yêu mến môn tập làm văn và qua văn miêu tả làm cho các em có tình cảm yêu mến thiên nhiên,gắn bó với quê hơng đất nớc. 2-Nhiệm vụ: -Phân tích một số vấn đề lí luận làm cơ sở cho việc dạy học tập làm văn phù hợp với trình độ học sinh. -Tìm hiểu thực tiễn của việc dạy tập làm văn kiểu bài tả cảnh phù hợp với trình độ học sinh. -Trên cơ sở phân tích cơ sở lí luận,cơ sở thực tiễn của việc dạy Tập làm văn -Kiểu bài tả cảnh - đề xuất những biện pháp dạy Tập làm văn -Kiểu bài tả cảnh-phù hợp với trình độ học sinh. III. Đối tợng, phạm vi nghiên cứu. 1. Đối tợng: - Sách giáo khoa Tiếng Việt 5, Sách giáo viên, nội dung dạy học kiểu bài văn tả cảnh lớp 5. - Thực trạng dạy học kiểu bài văn tả cảnh ở lớp 5A, 5B, 5C có nhiều trình độ khác nhau ở Trờng Tiểu học Hng Quang - huyện Ân Thi -tỉnh Hng Yên. 2. Phạm vi nghiên cứu: ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* Qua sáng kiến này, tôi mong muốn đợc góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lợng dạy học kiểu bài văn tả cảnh lớp 5 bằng một số bài tập và hệ thống câu hỏi nhằm giảm độ khó giúp học sinh trung bình , yếu làm đợc các bài tập trong SGK, tạo cho học sinh thói quen trau dồi vốn Tiếng Việt, học tốt bộ môn Tiếng Việt, hình thành phát triển kiếu thẩm mĩ, óc sáng tạo, giữ gìn, phát huy cái hay cái đẹp của Tiếng Việt. VI. Phơng pháp nghiên cứu. 1.Phơng pháp đọc và phân tích các tài liệu dạy học. Đọc nghiên cứu các tài liệu: Sách giáo khoa, Sách giáo viên, sách báo khác liên quan tới đề tài để hiểu rõ cơ sở lí luận và vấn đề cần nghiên cứu để xây dựng các bài tập nhằm tổ chức giờ dạy văn tả cảnh lớp 5 phù hợp trình độ học sinh trung bình, yếu. 2.Phơng pháp điều tra. Việc điều tra thực tế dạy và học văn tả cảnh lớp 5 của giáo viên và học sinh, khảo sát chơng trình sách giáo khoa để thấy rõ những khó khăn mà học sinh trung bình, yếu thờng mắc phải để xây dựng giáo án , bài tập phù hợp khả năng của học sinh. 3.Phơng pháp thực nghiệm. Tôi tiến hành thực nghiệm ở lớp có nhiều đối tợng học sinh để kiểm tra đánh giá khả năng vận dụng của sáng kiến và thực tế dạy học văn tả cảnh lớp 5. V.Kế hoạch nghiên cứu: 1.Khảo sát nội dung dạy học Tập làm văn kiểu bài tả ngời ở lớp 5 chỉ ra bài tập khó đối với học sinh. 2.Tìm hiểu trình độ học sinh đa ra biện pháp cụ thể với từng đối tợng. 3.Vận dụng các biện pháp để dạy thực nghiệm ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* Phn II Phần nội dung Chơng I Cơ sở lí luận của việc xây dựng nội dung dạy tập làm văn - kiểu bài : tả cảnh cho phù hợp với trình độ học sinh lớp 5 1. Đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 5. Các em là lớp cuối cùng của bậc Tiểu học nên không còn bỡ ngỡ nữa đã coi hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo. Các em đã có ý thức về ngời lớn nên dễ xúc động, hay tự ái cần đợc tôn trọng. T duy của các em đã phát triển hơn các lớp dới. Năng lực học tập của các em đã hình thành và dần chuyển sang t duy trừu tợng, các em có thể khái quát hóa những kiến thức đã học để thực hành viết văn. Ví dụ: Trên cơ sở các em đã hiểu đợc cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp, các em sẽ làm đợc bài tập theo yêu cầu sau: Viết một đoạn mở bài theo kiểu gián tiếp cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phơng em. ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* - Với học sinh khá giỏi, các em có nhiều sáng tạo trong t duy. Các em chủ động, tự giác, tích cực học để khám phá kiến thức mới. Khả năng suy luận , lập luận tốt, các em có quá trình quan sát phát hiện nhanh, tinh tế hơn. Các em có trí tởng tợng, sự tìm tòi, giải quyết vấn đề sáng tạo độc đáo hơn. Các em rất say mê học, tự tin trong quá trình học tập, tỏ ra nhanh trí tự giác và ghi nhớ tốt. - Với học sinh trung bình, yếu, năng lực, t duy phát triển ở mức độ thấp hơn . Khả năng sáng tạo rất ít. Các em vẫn chăm chú chủ động học nhng có khi ghi nhớ rất ít và chú ý chép văn hoặc tham khảo bài của bạn thờng là các im lặng, nhút nhát, thiếu tự tin và rất ngại khi trình bày và viết văn. Vậy, tùy thuộc vào đặc điểm học sinh khá giỏi, trung bình, yếu khi xây dựng bài tập hoặc giáo án, giáo viên cần chú ý khả năng nhận thức, t duy và ngỡng phát triển trí tuệ của các em. Quan trọng là làm cho các em động não, suy nghĩ , sáng tạo trong quá trình làm bài. Cần tôn trọng vốn kinh nghiệm, tri thức sẵn có của học sinh, từ đó giúp các em hình thành những tri thức mới. Có nh vậy, các em mới ham muốn, hứng thú học văn tả cảnh ở học sinh trung bình, yếu. Phát huy tính sáng tạo ở học sinh khá giỏi. 2. Cơ sở giáo dục. Là học sinh ngời Việt trớc khi tới trờng các em phải biết nói Tiếng Việt , hiểu Tiếng Việt ở mức độ sơ đẳng. Để các em đều đợc quan tâm, đợc làm việc và phát triển nh thế cần có những bài tập nâng cao cho học sinh khá giỏi và có những gợi ý, dẫn dắt, giảm độ khó của bài tập cho học sinh trung bình, yếu. - Cách đánh giá bài văn của các em cũng phải ở mức độ khác nhau nh: Cùng một đề bài thì yêu cầu học sinh khá giỏi phải làm ở mức độ cao hơn ( hay, phong phú, hấp dẫn, sinh động hơn). Nh vậy, nếu quan tâm đến trình độ tiếng mẹ đẻ của học sinh thì giúp các em phát huy những năng lực tích cực, hạn chế xóa bỏ những tiêu cực trong sử dụng Tiếng Việt. Đây là nhiệm vụ yêu cầu cần đợc quan tâm. - Dạy văn tả cảnh lớp 5 phù hợp với trình độ học sinh là để phát triển t duy cho học sinh, khi dạy, giáo viên xây dựng hệ thống bài tập và câu hỏi gợi ý cho học sinh từ ý đến lời. Thành câu thành đoạn văn, bài văn trên cơ sở vốn sông, vốn kinh nghiệm, tri thức sẵn có của học sinh hay dạy học phù hợp trình độ học sinh, để các em mới có tri ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* thức , kĩ năng, kĩ xảo mới. Có nh vậy, các em mới ham học và làm bài theo mục tiêu của bài học. Đặc biệt là học sinh trung bình, yếu, thờng hạn chế kĩ năng liên kết câu thành đoạn, liên kết đoạn thành bài, ứng dụng các kiến thức văn học vào viết văn. Bởi vậy, giáo viên cần nắm vững ngữ pháp văn bản để vận dụng phù hợp đối tợng học sinh. Ch ơng II Thực trạng dạy và học tập làm văn - kiểu bài : tả cảnh của học sinh lớp 5 1. Nội dung chơng trình SGK Tiếng Việt lớp 5 về các tiết dạy, kiểu bài văn tả cảnh. Tuần Tiết Nội dung Trang 1 1 2 - Cấu tạo bài văn tả cảnh. - Luyện tập tả cảnh. 11 14 2 1 - Luyện tập tả cảnh. 21 3 1 2 - Luyện tập tả cảnh. - Luyện tập tả cảnh. 31 34 4 1 2 - Luyện tập tả cảnh. - Tả cảnh. ( Kiểm tra viết) 43 44 5 2 - Luyện tập tả cảnh. 53 6 2 - Luyện tập tả cảnh. 62 7 1 2 - Luyện tập tả cảnh. - Luyện tập tả cảnh. 70 74 8 1 2 - Luyện tập tả cảnh. - Luyện tập tả cảnh. ( Dựng đoạn mở bài, kết bài) 81 83 11 1 - Trả bài văn tả cảnh. 109 31 1 2 - Ôn tập về tả cảnh. - Ôn tập về tả cảnh. 131 134 32 2 - Tả cảnh. ( Kiểm tra viết) 144 34 1 - Trả bài văn tả cảnh. 158 ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang Sáng kiến kinh nghiệm ************************************************************************************************************* 2. Kĩ năng dạy kiểu bài tả cảnh khối lớp 5. Kĩ năng định hớng văn bản. Ví dụ: Kiểm tra viết. Đề bài gợi ý: SGK Tiếng Việt 5, tập 1 trang 44. 1. Tả cảnh buổi sáng ( hoặc tra, chiều) trong một vờn cây ( hay trong công viên, trên đờng phố, trên cánh đồng, nơng rẫy). 2. Tả một cơn ma 3. Tả ngôi nhà của em. ( hoặc căn hộ, phòng ở của gia đình em) Kĩ năng tìm ý, lập dàn ý. Ví dụ1: Lập dàn ý bài văn tả cảnh, một buổi sáng ( hoặc tra, chiều) trong một vờn cây ( hay trong công viên, trên đờng phố, trên cánh đồng, nơng rẫy). SGK Tiếng Việt 5, tập 1 trang 14. Ví dụ2: Từ những điều em quan sát đợc, hãy lập và trình bày dàn ý bài văn miêu tả một cơn ma. SGK Tiếng Việt 5, tập 1 trang 32. Kĩ năng diễn đạt thành văn bản. Ví dụ1: Chọn một phần trong dàn ý bài văn tả cơn ma em vừa trình bày trong tiết trớc, viết thành đoạn văn. SGK Tiếng Việt 5, tập 1 trang 34. Ví dụ 2: Tả một cơn ma. Kĩ năng kiểm tra, sửa chữa văn bản. Cụ thể hóa trong tiết trả bài. Nhận xét. + Ưu điểm: Qua khảo sát SGK, chúng tôi thấy SGK xếp chơng trình theo mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, khi bắt đầu học về văn tả cảnh. Học sinh làm quen, hiểu cấu tạo bài văn tả cảnh rồi viết từng đoạn, thành bài hoàn chỉnh. Đây là cơ sở học sinh ******************************************************************************* Ngời thực hiện: Lơng Thị Hằng Trờng Tiểu học Hồng Quang [...]... thiết 4 Thực trạng dạy và học văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 ở Trờng Tiểu học Hồng Quang 4.1 Thực trạng dạy văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 Đây là kiểu bài khó, tổng hợp kiến thức của từng môn Giáo viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khia hình thức dạy trên lớp để tất cả học sinh đều đợc thực hiện yêu cầu của bài tập Khi dạy thí điểm hầu hết các giáo viên đều áp dụng phơng pháp dạy nh SGV hay tài... của bài văn Bài tập 2: 1 Đọc bài văn " Quang cảnh làng mạc ngày mùa" 2 Tác giả tả quang cảnh làng mạc ngày mùa theo trình tự nào ? 3 Tác giả tả cảnh hoàng hôn trên sông hơng theo trình tự nào? 4 Thứ tự miêu tả trong bài văn trên có gì khác nhau? 5 Từ hai bài văn đó, hãy rút ra nhận xét về cấu tạo bài văn tả cảnh? 3.4.2 Giảm bài khó cho các bài thực hành luyện tập Ví dụ 1: Bài : Luyện tập tả cảnh ( Tiếng... hình ảnh, giàu cảm xúc, từ ngữ gợi tả để làm cho bài viết sinh động giàu cảm xúc - Học sinh kém về sắp xếp ý trong một đoạn văn liên kết đoạn thành bài Xuất phát từ cơ sở lí luận và thực trạng dạy và học văn tả cảnh ở lớp 5 cho học sinh trung bình, yếu đợc tốt hơn Cụ thể đợc trình bày trong chơng III tiếp theo Chơng III I.Mô tả một số bài tập, dạy học văn tả cảnh lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1 Những... ba dãy lớp học xếp thành hình chữ U Mỗi dãy có 10 phòng học Hành lang ( ) II Bài dạy thực nghiệm Sau khi đã chọn đợc lớp thực nghiệm, tôi tiến hành soạn giáo án để dạy thực nghiệm Để đảm bảo tính khách quan tôi quyết định chọn 2 tiết tập làm văn tả cảnh để dạy - Tiết 1: Luyện tập tả cảnh ( Tiếng Việt 5, trang 14) - Tiết 2: Luyện tập tả cảnh ( Tiếng Việt 5, trang 43) Theo tôi đây là hai bài dạy đặc... chơng tiếp theo Một số bài tập khó trong nội dung dạy văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 - Một số bài tập khó do ngữ liệu dài Ví dụ 1: Bài cấu tạo của bài văn tả cảnh Khi làm bài tập phần nhận xét để rút ra đợc cấu tạo của bài văn tả cảnh học sinh phải đọc, phân đoạn, xác định nội dung của từng đoạn của bài văn: Hoàng hôn trên sông Hơng- dài 271 chữ, bài Quang cảnh làng mạc *******************************************************************************... dạy mà bài tập thì nhiều bài khó chiếm tỉ lệ cao mà học sinh chậm 2 Quy trình dạy học văn tả cảnh lớp 5 phù hợp với trình độ học sinh Qua thực tiễn dạy học, chúng tôi đa ra quy trình dạy phù hợp với từng loại bài nh sau: * Quy trình dạy bài hình thành kiến thức Nhận diện đặc điểm loại văn : + Giáo viên hớng dẫn gợi ý + Học sinh khảo sát văn bản, thảo luận, trả lời câu hỏi để nhận ra đặc điểm loại văn. .. cơn ma bằng những giác quan nào? ( Sách Tiếng Việt 5 tập 1 trang 31) Ví dụ 3: Lập dàn ý bài văn tả cảnh một buổi sáng ( hoặc tra, chiều) trong vờn cây hay trong công viên, trên đờng phố trên cánh đồng, nơng rẫy ( Sách Tiếng Việt 5 tập 1 trang 14) 3 Phơng pháp dạy văn tả cảnh lớp 5 Thực tế giáo viên dạy lớp 5 áp dụng những phơng pháp qua sách giáo viên nh: a) Giúp học sinh nắm vững yêu cầu bài tập *******************************************************************************... bài văn tả cảnh buổi sáng ( hoặc tra, chiều) trong vờn cây( hay trong công viên, trên đờng phố, trên cánh đồng, nơng rẫy) * Các câu hỏi gợi ý: + Mở bài: 1 Em định tả gì? ở đâu? 2 Em tả cảnh vật đó vào thời điểm nào ? 3 Tại sao em lại chọn cảnh vật đó để miêu tả? + Thân bài: 1 Em tả cảnh theo trình tự nào? 2 Em cần chọn tả những chi tiết, đặc điểm tiêu biểu nào của cảnh vật? 3 Em quan sát đợc những cảnh. .. việt 5, tập 1, trang 12 SGK đa ra yêu cầu, thứ tự trong bài văn trên có gì khác với bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa mà em mới học ? Từ hai bài văn đó hãy rút ra nhận xét cấu tạo của bài văn tả cảnh? Để giúp học sinh trung bình, yếu làm đợc bài tập chúng tôi chia thành các yêu cầu: 1 Đọc bài văn Quang cảnh làng mạc ngày mùa. 2 Tác giả tả cảnh làng mạc ngày mùa trheo trình tự nào ? 3 Tác giả tả cảnh. .. dung.phơng pháp và cách tổ chức dạy học tiết tập làm văn cho học sinh tiểu học -Các trờng tiểu học,phòng Giáo dục và Đào tạo cần tổ chức các chuyên đề về tiết tập làm văn để bồi dỡng giáo viên về cách thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lợng môn Tập làm văn Trên đây là nội dung sáng kiến: Dạy tập làm văn lớp 5 phù hợp với trình độ học sinh kiểu bài tả cảnh Tôi mong rằng nó sẽ là một trong những tài . III I.Mô tả một số bài tập, dạy học văn tả cảnh lớp 5 phù hợp trình độ học sinh 1. Những khó khăn của giáo viên trong việc học văn tả cảnh lớp 5 2. Quy trình dạy học văn tả cảnh lớp 5 phù hợp. Luyện tập tả cảnh. 21 3 1 2 - Luyện tập tả cảnh. - Luyện tập tả cảnh. 31 34 4 1 2 - Luyện tập tả cảnh. - Tả cảnh. ( Kiểm tra viết) 43 44 5 2 - Luyện tập tả cảnh. 53 6 2 - Luyện tập tả cảnh. 62 7. tợng: - Sách giáo khoa Tiếng Việt 5, Sách giáo viên, nội dung dạy học kiểu bài văn tả cảnh lớp 5. - Thực trạng dạy học kiểu bài văn tả cảnh ở lớp 5A, 5B, 5C có nhiều trình độ khác nhau ở Trờng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN nâng cao chất lương dạy văn tả cảnh lớp 5, SKKN nâng cao chất lương dạy văn tả cảnh lớp 5,

Từ khóa liên quan