SKKN Một số biện pháp xây dựng nền nếp- kỷ cương trong trường Mầm non

15 5.5K 27

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 07:15

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG “NỀN NẾP- KỶ CƯƠNG” TRONG TRƯỜNG MẦM NON” I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẻ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu trở thành người công dân có ích. Vì vậy, trường mầm non cần phải giáo dục trẻ có được những thói quen vui chơi, học tập, sinh hoạt hàng ngày theo một chế độ sinh hoạt hợp lý, có khoa học và nền nếp. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết phải có một đội ngũ sư phạm lành mạnh, quy củ, thực hiện đúng kỷ cương và mẩu mực từ lời nói đến việc làm. Người quản lý phải chỉ đạo toàn diện về mọi mặt và về chuyên môn phải nhận thức đúng về yêu cầu nhiệm vụ của ngành học, đồng thời cần phải xây dựng rỏ quy chế hoạt động trong nhà trường trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp tốt để chỉ đạo tập thể thực hiện theo đúng “Nền nếp - kỷ cương” trường học. * Cơ sở khoa học: Trong công tác quản lý giáo dục nói chung và quản lý giáo dục MN nói riêng ngoài tình thương, trách nhiệm đối với trẻ nhỏ, “ Kỷ cương – nền nếp” của một nhà trường nếu không được đề cao, coi trọng thì kết quả của công tác quản lý chỉ đạo sẽ không đạt được như mục tiêu đề ra. Một nhà trường muốn hoạt động có quy củ, nền nếp và có chất lượng cao cần có nhiều điều kiện, nhiều biện pháp tác động, trong đó ý thức và hành động của từng thành viên có ý nghĩa quyết định sự thành công. * Cơ sở thực tiễn: Trường MN Quảng Lộc từ những ngày đầu mới thành lập, có rất nhiều khó khăn: Về CSVC, về đội ngũ, cán bộ quản lý thiếu và kinh nghiệm chưa nhiều, đặc biệt xuất phát điểm về trình độ đào tạo, “Kỷ cương - nền nếp” chưa nghiêm. Chưa xây dựng được nội quy riêng của nhà trường, giáo viên, nhân viên chưa có ý thức cao 2 trong việc thực hiện quy chế của trường, của ngành. Ban giám hiệu giải quyết công việc theo cảm tính, thiên về tình cảm, chưa tạo thành “ Nền nếp – kỷ cương” trong hoạt động. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện quy chế chuyên môn, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ và đã làm chậm lại sự đi lên của nhà trường. II. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN NỀN NẾP KỶ CƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG Thuận lợi: - 100% BGH có ý thức và cùng có quyết tâm xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” trong nhà trường. - Tỉ lệ GV đạt tốt và khá cao. khi có khuyết điểm tiếp thu sửa chữa nhanh. Đặc biệt các đ/c tổ trưởng chuyên môn ý thức được vai trò gương mẫu của mình tại vị trí công tác. - Mọi vấn đề lãnh đạo nhà trường đưa ra phù hợp, đúng và sát thực tế, nhận được sự ủng hộ cao của tập thể. Khó khăn: - Cường độ làm việc cao, thời gian làm việc kéo dài. - Động viên khen thưởng rất khiêm tốn - Thực hiện quy chế dân chủ: Đôi khi có giáo viên, nhân viên chưa phân biệt rõ sự khác nhau giữa quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ công chức. - Ý thức và hành vi còn mâu thuẫn trong một số cán bộ giáo viên, nhân viên. - Ý thức tự giác của cán bộ, giáo viên, nhân viên khảo sát qua 2 năm học gần đây: * Ý thức ( Bảng 1): Năm học Xếp loại : Tốt Xếp loại : Khá Xếp loại : TB - Yếu Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 3 2009 – 2010: 23 6/23 (BGH: 3/3) 26 10 43,4 7 30,5 2010 – 2011: 27 12/27 (BGH: 3/3) 44,4 12 44,4 3 11,1 * Hành vi ( thói quen) thực hiện ( Bảng 2): Năm học Xếp loại : Tốt Xếp loại : Khá Xếp loại : TB – Yếu Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 2009 – 2010: 23 8/23 (BGH: 3/3) 34,8 9 39,1 6 26 2010 – 2011: 27 10/27 (BGH: 3/3) 37 13 48,1 4 14,8 Nhận xét về bảng 1 và bảng 2: - BGH luôn gương mẫu từ lời nói tới việc làm. - GV khá chuẩn trong nhận thức và hành vi, tỉ lệ GV đạt khá - tốt có chiều hướng tăng rõ sau khi áp dụng các biện pháp tích cực trong thực hiện “ Nền nếp – kỷ cương” . Tuy nhiên vẫn còn một số GV cắt xén thao tác quy chế chuyên môn, đối phó khi kiểm tra. - Nhân viên : Có nhiều cố gắng trong công tác, có tiến bộ trong thực hiện giờ giấc làm việc, giao tiếp với mọi người xung quanh, vẫn còn một số nhân viên có sức ỳ, chưa tự giác, nhận lỗi rồi lại tái phạm, về những năm sau đã chuyển biến tích cực hơn. III. CÁC BIỆN PHÁP Xuất phát từ thực trạng trên, với cương vị là hiệu trưởng trong nhà trường, tôi thấy mình phải có quyết tâm và trách nhiệm rất lớn trong việc xây dựng và hình thành được ý thức thực hiện “ Nền nếp – kỷ cương” một cách tự giác và thường xuyên cho 4 đội ngũ CB, GV trong mọi hoạt động. Trong những năm gần đây, khi nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tôi đã cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” để đạt được mục tiêu đề ra. Quá trình xây dựng “ Nền nếp kỷ cương” trong trường MN Quảng Lộc bản thân tôi đã tích luỹ được một số biện pháp như sau: 1. Xây dựng kế hoạch – chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiêm túc: - Xây dựng kế hoạch có tầm quan trọng đặc biệt vì kế hoạch như kim chỉ nam, dẫn đường chỉ lối cho người cán bộ thực hiện kế hoạch một cách nhanh chóng nhất. Xây dựng được kế hoạch tức là ta đã tiến đến thành công được một nửa, bởi kế hoạch sẽ giúp ta làm việc khoa học, không chồng chéo và không bỏ sót việc nào. - Xây dựng kế hoạch bằng cách xác định đâu là điểm yếu nhất để tập trung thành mũi nhọn làm trong từng tháng, từng giai đoạn. Ví dụ: Năm học 2009 - 2010, tôi xây dựng kế hoạch thực hiện “ Nền nếp – kỷ cương” theo từng tháng như sau: Thời gian Nội dung xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” 8/2009 - Học tập nhiệm vụ năm học của Sở GD - ĐT, Phũng GD - ĐT - Thông báo kết quả tuyển dụng GVNV hợp đồng do tăng lớp, tăng bán trú 9/2009 - Xõy dựng quy chế chuyên môn, “Kỷ cương- nền nếp” và tổ chức triển khai học tập cho 100% GVNV. - Điều chỉnh lại phân công cô - sự phối hợp giữa lớp 2 cô, chức năng cô của tổ nuôi. - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chỉ tiêu thi đua của trường, lớp, từng cá nhân… 5 10/2009 - Tổ chức, chỉ đạo thực hiện - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế và “ Nền nếp – kỷ cuơng” trong nhà trường VV V *Kết quả: + 100% CB, GV, NV nắm được nhiệm vụ năm học, nhận thức được đó là pháp lệnh của trường, của ngành, 100% có trách nhiệm phải thực hiện nghiêm túc. + Mọi vấn đề được thông suốt, không có thắc mắc khiếu kiện, sẵn sàng tương trợ giúp nhau tiến bộ. + Tiếp tục phát huy được điểm mạnh, thường xuyên rút kinh nghiệm khắc phục tồn tại. 2. Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhõn viờn ( Nâng cao nhận thức): Trong xã hội hiện nay, kiến thức của con người ngày càng phát triển và mở rộng, từng cá nhân nếu không được bồi dưỡng, cập nhật thông tin thường xuyên sẽ trở thành lạc hậu, tụt hậu. Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ MN ngày càng cao; CB, GV, NV nếu dậm chân tại chỗ, không có ý thức học tập vươn lên sẽ không đảm đương được nhiệm vụ . Với suy nghĩ như trên, tôi đã bồi dưỡng cho CB, GV, NV như sau: - Đối với 2 đ/c hiệu phó: Hiệu phó là những người giúp việc đắc lực cho hiệu trưởng, vì vậy tôi đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo phân công rõ và phù hợp với khả năng từng người để cùng nhau làm việc nhịp nhàng, chu đáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. - Đối với giáo viên: Bầu ra tổ trưởng chuyên môn có uy tín, vững vàng, nghiêm túc trong thực hiện quy chế chuyên môn, nắm bắt sâu sát từng việc nhỏ tại từng khối , nhúm lớp. Đặc biệt đối với GV, thường xuyên giáo dục, động viên kịp thời những việc làm tốt, yêu cầu cao về “ Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” đối với các cháu trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ vì GV là người trực tiếp với các cháu trong suốt thời gian trẻ ở trường, xây dựng mối quan hệ giao tiếp đúng mực gần gũi, phối hợp chặt chẽ với CMHS trong việc thống nhất nội dung, kiến thức, biện pháp chăm 6 sóc – giáo dục trẻ. Chất lượng hồ sơ, sổ sách, chương trình dạy được kiểm tra thường xuyên. Hiệu phó phụ trỏch chuyờn mụn phải chịu trách nhiệm về mảng này trước hiệu trưởng. - Đối với nhân viên phục vụ: Tận tình, liêm khiết, không vi phạm tiêu chuẩn khẩu phần ăn của trẻ. Sử dụng kinh phí phụ huynh đóng góp hiệu quả, không lãng phí, đặc biệt là tổ nuôi phải thực hiện nghiêm túc công khai: giao nhận – chế biến – chia khẩu phần ăn, chăm sóc trẻ chu đáo. Hiệu phó phụ trỏch cụng tỏc chăm sóc nuôi dưỡng phải chịu trách nhiệm về mảng này trước hiệu trưởng. - Đối với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn - ĐTN là những tổ chức hoạt động độc lập nhưng vẫn là những thành viên quan trọng trong nhà trường, tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công đoàn - ĐTN hoạt động tích cực, thường xuyên phối hợp góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường. - Tổ chức hội thảo cấp trường về các nội dung xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương” để chị em trao đổi tìm ra những điểm yếu, cùng bàn bạc tìm cách khắc phục thiết thực, cụ thể . Mời các chuyên gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, lòng yêu nghề, văn hoá giao tiếp ứng xử… * Kết quả : CB, GV, NV đã tiến bộ rõ về trình độ chuyên môn, tay nghề, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện phương pháp đổi mới, học sinh mạnh dạn, thông minh. Không còn tình trạng vi phạm QCCM, không khí thi đua, làm việc sôi nổi, đoàn kết , người có lỗi tự giác nhận ngay khi bình xét thi đua từ tổ. 3. Xây dựng ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc vì danh dự của trường chuẩn Quốc gia ( Thực hiện QCDC): Để làm được điều này, tôi đặc biệt chú ý tạo bầu không khí tâm lý đoàn kết, chân thành – dân chủ – tôn trọng mọi người, phát huy sức mạnh tập thể, tạo điều kiện cho chị em không ngừng sáng tạo, tự giác trong hoạt động bằng cách: - Tin tưởng trao quyền cho CBGVNV, khuyến khích chị em làm việc tự giác với suy nghĩ “ Mỗi người vì mọi người – mọi người sẽ vì mình”, làm việc dù ở bất cứ 7 vị trí nào nhưng với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt đều được đánh giá như nhau và chị em đều hiểu rằng: trong thành tích chung của tập thể đều có công sức đóng góp của mình, vì sự tiến bộ đi lên của nhà trường, chứ không phải mang lại thành tích cho riêng hiệu trưởng. - Tạo điều kiện cho GV tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nêu gương những điển hình tiên tiến, những việc làm tốt dù là nhỏ . Phát huy được các giờ dạy tốt. Tạo cảm giác mọi người đều được tôn trọng trong nhà trường. - Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, để GV mạnh dạn góp ý, lập kế hoạch hoạt động trong ngày linh hoạt, sáng tạo, lên thời khoá biểu mở theo hướng đổi mới nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo của nhà trường. - Đội ngũ nhân viên phục vụ: Tuy không lên lớp trực tiếp nhưng là lực lượng đóng góp 50% kết quả thành công chung của nhà trường. Tôi phân công lao động hợp lý, luôn tạo điều kiện để chị em không xa rời chuyên môn, gần gũi các cháu như: Tổ chức thi nhận thức về cách nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ, thi làm đồ dùng dạy học đồ chơi cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia, hỗ trợ GV các lớp trong các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá, hỗ trợ các giờ ăn – ngủ, vào lớp thay cô nghỉ…. - Có biện pháp đặc biệt đối với cá nhân đặc biệt: Đó là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa, tuổi lớn, chuyên môn yếu, nhận thức yếu, cá biệt có chị em có biểu hiện chống đối, tuỳ tiện trong làm việc Tôi dùng biện pháp gặp riêng, tế nhị góp ý, khơi gợi điểm mạnh của họ, biểu dương kịp thời khi tiến bộ, góp ý xây dựng tại chỗ, giải quyết thắc mắc, tồn tại kịp thời, nghiêm khắc, khéo léo trong yêu cầu thực hiện quy chế chuyên môn. - Xây dựng nội quy, quy định chức trách, quyền hạn, nghĩa vụ làm việc từ ban giám hiệu đến cấp dưới. 100% chị em trực tiếp tham gia góp ý, xây dựng thông qua hội nghị cán bộ công chức, thực hiện 3 công khai “Kế hoạch – tài chính – thi đua” trong nhà trường, trong mọi hoạt động. 8 - Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, các ban chỉ đạo (Chăm sóc sức khoẻ ban đầu, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, xây dựng “ Nhà trường văn hoá…….”) , tổ chuyên môn giỏi giúp ban giám hiệu đắc lực trong xây dựng tiết giỏi, tiết kiến tập, tăng cường kiểm tra đột xuất. - Tăng cường vai trò và tạo mọi điều kiện để ban thanh tra nhân dân hoạt động tích cực, giúp ban giám hiệu giải quyết điều chỉnh kịp thời những thắc mắc, những lệch lạc trong thực hiện nghị quyết HNCNVC, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. - Căn cứ tiêu chuẩn và quy chế “ Xây dựng nhà trường văn hoá- Nhà giáo mẫu mực – các cháu chăm ngoan, lễ phép” của Sở GD&ĐT, xây dựng quy chế “Nhà trường văn hoá- Nhà giáo kiểu mẩu- Trẻ có nền nếp thói quen lễ giáo” của trường. * Kết quả: Với sự chuyển biến về nhận thức tốt, hành vi của cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tiến bộ rõ, mẫu mực nhất là những cá nhân. Đặc biệt đã thể hiện ý thức tự giác cao trong điều chỉnh hành vi, văn hoá giao tiếp ứng xử, có nhiều cố gắng hoàn thành công tác được giao, mọi người đi làm đúng giờ theo ca được phân công, tác phong, quan hệ với phụ huynh học sinh và học sinh đã được cải thiện, tiến bộ rỏ về sự gần gủi và thõn thiện 4. Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý ( Kế hoạch – tổ chức – chỉ đạo - kiểm tra): Bản thân tôi luôn ghi nhớ bài học: “Làm quản lý mà không kiểm tra coi như không quản lý”, tôi đã phối hợp với các đồng chí trong ban giám hiệu, các tổ chức trong nhà trường để quản lý, chỉ đạo, nắm bắt tình hình hàng ngày bằng cách: - Phân công trách nhiệm, trực giao ban nghiêm túc trong ban giám hiệu. Yêu cầu từng đồng chí phải xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, tìm ra nguyên nhân thành công và tồn tại trong từng tháng để rút kinh nghiệm kịp thời. - Gương mẫu, nghiêm túc thực hiện “ Kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá, kiểm tra”, không chạy theo thành tích, không chạy theo phong trào. Tăng 9 cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đi sâu vào điểm yếu, tồn tại để có biện pháp sửa chữa nhanh chóng. - Ban giám hiệu tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ đạo, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chu đáo, chịu trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao. Thẳng thắn trong góp ý xây dựng, không né tránh, đổ lỗi cho khách quan, từ bỏ thói quen làm việc dễ dãi, không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. * Kết quả: Với quy trình quản lý như trên, nề nếp, tác phong làm việc, hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đề ra đã đạt được kết quả khả quan. Năng lực, trình độ của từng đồng chí trong ban giám hiệu đã tiến bộ rõ. Kết quả kiểm tra đánh giá của ban giám hiệu đối với các hoạt động trong nhà trường đảm bảo đúng thực chất, công bằng, khách quan. 5. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, nâng cao uy tín của người lãnh đạo: Tôi đã định hướng cho mình một số mục tiêu cần phấn đấu: * Các phẩm chất đạo đức cần tu dưỡng: - Tính nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa. - Có tinh thần trách nhiệm, có lòng vị tha, bao dung, gương mẫu trong mọi công việc. - Có lòng tốt và tình yêu vô tư trong sáng của một người mẹ đối với các con; tình thương trách nhiệm, sự tận tuỵ của người chị cả đối với chị em trong toàn trường. - Biết quan tâm giúp đỡ mọi người, không thành kiến, biết cảm thông, không tự cao tự mãn, coi mình là trên hết. - Luôn cởi mở, chân tình nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc làm việc, sự đúng mực của người thủ trưởng,biết đòi hỏi hiệu quả của công việc và yêu cầu cao với mọi người. - Có ý thức trong việc thường xuyên rèn luyện phong thái diện mạo của người hiệu trưởng ở mọi lúc mọi nơi. 10 [...]... phải xây dựng cho mình định hướng để phát triển, đặc biệt là xây dựng nền nếp, kỷ cương trong dạy và học, đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài và ổn định của nhà trường - Tăng cường cũng cố Nền nếp – kỷ cương đi đôi với phát huy dân chủ trong nhà trường VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Khi đã xây dựng được “ Nền nếp – kỷ cương chặt chẽ trong nhà trường, tôi nhận thấy: Từng thành viên trong nhà trường. .. cách làm mới mà điều quan trọng nhất vẫn là Nền nếp - kỷ cương để tạo đà cho chất lượng Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi về một số biện pháp xây dựng Nền nếp – Kỷ cương trong trường mầm non Kính mong Hội đồng khoa học và các bạn đồng nghiệp góp ý bổ sung thêm để tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc xõy dựng Nền nếp - kỷ cương của nhà trường 15 ... luận trong nhà trường VI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Với sự quyết tâm lớn của ban giám hiệu nhà trường, sự cố gắng không mệt mỏi của bản thân, sự đồng lòng cố gắng rèn luyện của đội ngũ, với một số biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường, công tác “ Nền nếp – kỷ cương của trường MN Quảng Lộc đã đạt được một số kết quả sau: *Về nhận thức: - 100% CBGVNV đều ủng hộ và có ý thức cao trong. .. hành một cách tự giác Các hoạt động trong nhà trường diễn ra nền nếp, có chất lượng Tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, tương trợ, thân ái của mọi người được nâng lên rõ nét Chính vì vậy, trong quyết tâm xây dựng trường 14 chuẩn Quốc gia mức độ I giai đoạn 2011 – 2014 nhà trường không chỉ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tiếp tục tạo dựng cho mình một cách... thức cao trong việc thực hiện “ Nền nếp – kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” trong chăm sóc – giáo dục trẻ - 84,3 % có ý thức tốt trong thực hiện Nền nếp – kỷ cương , 15,6 % có ý thức khá, không còn TB và yếu 11 *Về hành vi: - 84, 3 % giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc “ Nền nếp – kỷ cương trong thực hiện quy chế chuyên môn, các nội quy – quy định của ngành, trường - 15,6% thực hiện đạt khá,... có chiến lược xây dựng nhà trường đi đúng hướng, hoạt động đạt hiệu quả cao để đội ngũ giáo viên, nhân viên coi đó là một tấm gương sáng, một bài học ngay trong chính nhà trường của mình - Người hiệu trưởng phải là vầng trán của nhà trường, là nơi tập trung mọi mối liên kết các tổ chức trong nhà trường để phát huy sức mạnh tổng hợp của từng thành viên, có như vậy thì chất lượng của nhà trường sẽ đạt... BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1 Nguyên nhân thành công: Công tác “ Nền nếp – kỷ cương của trường MN Quảng Lộc theo tôi bước đầu đã thành công nhờ các biện pháp: * Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiêm túc * Bồi dưỡng đội ngũ toàn diện về nhận thức và hành vi * Xây dựng ý thức tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, làm việc vì danh dự trường chuẩn Quốc gia * Thực hiện nghiêm túc quy trình... dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ phát triển toàn diện về mọi mặt - Biết chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường giáo dục và cảnh quan sư phạm đẹp, phù hợp với trẻ MN - Thực hiện dân chủ hoá thực chất trong mọi hoạt động của nhà trường - Giám sát chặt chẽ các hoạt động tài chính trong nhà trường - Biết quản lý, bảo quản tốt hồ sơ và hợp đồng giáo viên, nhân viên - Thực hiện... có tiến bộ rõ về số lượng và chất lượng, các đoàn về kiểm tra đột xuất kết quả vẫn tốt do không còn tình trạng đối phó, tuỳ tiện trong làm việc, dù hiệu trưởng đi vắng, mọi hoạt động vẫn diễn ra nghiêm túc thường xuyên, tự giác, được cha mẹ trẻ và cấp trên tin tưởng * Năm học 2011- 2012 được đánh giá là năm đạt được nhiều thành công trong việc thực hiện “ Nền nếp – kỷ cương của nhà trường Sau đây là... chúng công nông binh huyện Quảng trạch đạt giải ba - Hiệu trưởng, BCH công đoàn và nhà trường được khen xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “ Kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”5 năm - Được LĐLĐ huyện khen xuất sắc phong trào lao động giỏi CNVCLĐTĐ ( 2005 – 2010) - Bản thân đạt CSTĐ cấp huyện từ năm 2001-2011 - Nhà trường tiếp tục được đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học . KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG “NỀN NẾP- KỶ CƯƠNG” TRONG TRƯỜNG MẦM NON I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên. viên, nhân viên trong trường xây dựng “ Nền nếp – kỷ cương để đạt được mục tiêu đề ra. Quá trình xây dựng “ Nền nếp kỷ cương trong trường MN Quảng Lộc bản thân tôi đã tích luỹ được một số biện pháp như. kỷ cương để tạo đà cho chất lượng. Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi về một số biện pháp xây dựng Nền nếp – Kỷ cương trong trường mầm non. Kính mong Hội đồng khoa học và các bạn đồng

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan