SKKN Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong phần “Địa Lý địa phương”

23 2.1K 9
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong phần “Địa Lý địa phương”

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG PHẦN ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG" 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách giáo dục nói chung cũng như cải cách cấp trung học phổ thông nói riêng. Mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học mới đòi hỏi việc cải tiến PPDH và sử dụng những PPDH mới. Định hướng đổi mới PPDH được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá VII (1- 1993), Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII (12- 1996) được thể chế hoá trong Luật Giáo dục (2005). Điều 28.2 Luật Giáo dục đã ghi “ Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Trong một số năm gần đây, các trường phổ thông đã có những cố gắng trong việc đổi mới PPDH và đã đạt được những tiến bộ trong việc phát huy tính tích cực của học sinh. Để phát huy tính tích cực học tập của học sinh luôn cần người giáo viên phải đặt ra những câu hỏi như: hình thức dạy học như thế nào, phương pháp gì, kỹ thuật ra sao? ở bài nào, tiết học nào? cho hiệu quả. Trong dạy học môn Địa lý ở trường THPT nói chung, địa lý 12 nói riêng, những nội dung kiến thức khá nhiều, rộng; nó là bức tranh toàn cảnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các lãnh thổ khác nhau. Nó nghiên cứu các vấn đề rất phức tạp về mặt không gian lãnh thổ, trong đó các yếu tố thành phần gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau. Trong quá trình học tập địa lý, học sinh luôn phải tìm hiểu mối liên hệ giữa những sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển và biến đổi không ngừng của chúng. Tuy nhiên, những nội dung kiến thức ấy thường là những vấn đề liên quan đến thực tế địa phương, đất nước, đến những vấn đề toàn cầu. Vì vậy, nếu chỉ dạy học theo cách truyền thụ kiến thức một chiều thì không đủ về số lượng và cũng không tốt về chất. Việc lựa chọn những hình thức, phương pháp dạy học tích cực như thế nào đối với từng tiết dạy, bài dạy nhằm nâng cao hiệu quả dạy học là điều hết sức cần thiết đối với mỗi giáo viên. Vì những lí do trên, tôi xin trình bày đề tài sáng kiến kinh nghiệm là: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong phần “ Địa lý địa phương” - Địa lý 12 - nâng cao. 2. Mục đích 2 Vận dụng PPDH theo dự án trong phần địa lý địa phương - Địa lý 12 – nâng cao theo hướng tích cực là quan điểm dạy học hiện đại, nhằm phát huy vai trò của phương pháp dạy học tích cực. Đồng thời, phát triển năng lực tự lập kế hoạch khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo cho học sinh và các năng lực xã hội khác như: năng lực giao tiếp, phát biểu trước đám đông và tinh thần trách nhiệm với tập thể từ đó đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. 3. Giới hạn đề tài Đề tài tập trung khai thác, vận dụng PPDH theo dự án trong dạy học địa lý ở trường PT và được cụ thể hoá trong dạy học phần địa lý địa phương - Địa lý 12 – nâng cao. 4. Giả thuyết khoa học Nếu biết vận dụng PPDH theo dự án thông qua phần địa lý địa phương - Địa lý 12 – nâng cao một cách hợp lý thì có thể nâng cao được chất lượng giảng dạy, tạo được niềm say mê, hứng thú học tập cho học sinh khi tìm hiểu về quê hương và con người địa phương mình. Đặc biệt phát triển ở các em tính tích cực, khả năng làm việc cá nhân với tập thể để tạo nên hiệu quả của sản phẩm. B. PHẦN NỘI DUNG I. Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong phần “địa lý địa phương” - Địa lý 12 nâng cao 1. Cấu trúc chương trình sách giáo khoa Địa lý 12 nâng cao Sách giáo khoa Địa lý 12 nâng cao được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông địa lý, đã được bộ trưởng Bộ GD và ĐT ký ban hành kèm theo Quyết định số 16/ 2006/ QĐ - Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 5/5/2006 Sách giáo khoa Địa lý 12 nâng cao gồm 62 bài, trong đó có 45 bài lý thuyết và 17 bài thực hành phân bố theo các đơn vị kiến thức như sau: Các nội dung theo chương trình Số bài Chia ra Lý thuyết Thực hành Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập 1 1 1. Địa lý tự nhiên 19 14 5 3 - Vị trí địa lý, vi phạm lãnh thổ. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ - Đặc điểm chung của tự nhiên - Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên 5 10 4 3 8 3 2 2 1 2. Địa lý dân cư 5 4 1 3. Địa lý kinh tế - Chuyển dich cơ cấu kinh tế - Địa lý các ngành kinh tế + Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp + Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp + Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ - Địa lý các vùng kinh tế 34 2 6 6 5 15 26 2 5 5 4 10 8 1 1 1 5 4. Địa lý địa phương 3 3 2. Khái niệm dự án và dạy học theo dự án 2.1. Khái niệm dự án Thuật ngữ dự án trong tiếng Anh là “ project”, có nguồn gốc từ tiếng La tinh và ngày nay được hiểu theo nghĩa phổ thông là một đề án, một dự thảo hay một kế hoạch. Khái niệm dự án được sử dụng phổ biến trong hầu hất các lĩnh vực kinh tế - xã hội: trong sản xuất, doanh nghiệp, trong nghiên cứu khoa học cũng như trong quản lý xã hội Dự án là một dự định, một kế hoạch cần được thực hiện trong điều kiện thời gian, phương tiện tài chính nhân lực, vật lực xác định nhằm đạt được mực đích đã đề ra. Dự án có tính phức hợp, tổng thể, được thực hiện trong hình thức tổ chức dự án chuyên biệt. Một dự án nói chung có những đặc điểm cơ bản sau: 4 • Có mục tiêu xác định rõ ràng • Có thời gian quy định cụ thể • Có nguồn tài chính, vật chất, nhân lực giới hạn • Mang tính chất duy nhất (phân biệt với các dự án khác) • Mang tính phức hợp, tổng thể • Được thực hiện trong hình thức tổ chức dự án chuyên biệt 2.2. Dạy học theo dự án Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có mục tiêu rõ ràng, gắn kết với thực tiễn, kết hợp lý thuyết với thực hành. Học sinh được hướng dẫn để thực hiện các công việc như lập kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, tự đánh giá kết quả. Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, kết quả của dự án là sản phẩm cụ thể, được trình bày rõ ràng, có thể giới thiệu được. Quan điểm đào tạo hiện nay là tăng tính hành động, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề thực tiễn, DHDA là một trong những hình thức thực hiện được quan điểm này. Phần “ Địa lý địa phương” trong chương trình Địa lý 12 là phần mà nội dung chương trình gắn bó chặt chẽ với thực tiễn địa phương. Đó là bức tranh tổng thể về vị trí địa lý, tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội, một số ngành kinh tế nổi bật của tỉnh (thành phố) nơi mà các em đang sinh sống, hiện thực bức tranh đó đã, đang và sẽ được tô điểm bằng chính suy nghĩ, hành động của các em. Từ đặc trưng nội dung phần học cho thấy hình thức dạy học theo dự án có thể sử dụng được và sử dụng có hiệu quả trong dạy học. 3. Các bước tiến hành của dạy học theo dự án Dạy học theo dự án được thực hiện theo 5 bước sau: Bước 1: Xác định chủ đề và mục đích của dự án: - GV và HS cùng nhau đề xuất ý tưởng, xác định chủ đề và mục đích của dự án. - Xây dựng các tiểu chủ đề bằng cách đặt những câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Như thế nào? Bước 2: Các nhóm hình thành đề cương và lập kế hoạch thực hiện: - Xác định mục tiêu dự án 5 - Hình dung nội dung chi tiết và các công việc cụ thể, cách thức thực hiện, các điều kiện cần thiết, kinh phí, người tham gia Dự kiến thời gian, địa điểm triển khai công việc, phân công người thực hiện, dự kiến sản phẩm cần đạt. Tất cả các vấn đề trên được trình bày trong đề cương hoạt động và kế hoạch thực hiện. - Khơi gợi sự hứng thú: Tập thể nhóm phải động viên, khích lệ thể hiện sự say mê, hứng khởi trong việc nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Bước 3: Các nhóm thực hiện dự án: - Thu thập thông tin: từ sách báo, tạp chí, mạng internet, khảo sát, điều tra, phỏng vấn, thực địa - Xử lý thông tin: Tổng hợp, phân tích dữ liệu (có thể biểu hiện bằng sơ đồ, biểu đồ ) - Thảo luận thường xuyên giữa các thành viên trong nhóm để giải quyết các vấn đề và kiểm tra tiến độ. - Xây dựng sản phẩm: tập hợp các kết quả thành sản phẩm cuối cùng. Bước 4: Giới thiệu sản phẩm dự án trước tập thể Trình bày, giới thiệu sản phẩm bằng các cách: Bài viết, pwerpoint, bản đồ, tranh ảnh, mô hình, kể cả việc đóng kịch, kể truyện Bước 5: Đánh giá kết quả đạt được so với mục đích xác định - Học sinh tự rút ra những bài học từ việc học theo dự án: đã học được gì? Hình thành được những thái độ tích cực nào? Có hài lòng với kết quả đạt được không? Đã gặp những khó khăn gì và đã giải quyết như thế nào? Những cảm nhận của cá nhân sau khi thực hiện xong một dự án? - GV: đánh giá chất lượng sản phẩm giới thiệu, kết quả tự đánh giá, phương pháp làm việc. 4. Ưu điểm và nhược điểm của dạy học theo dự án 4.1. Ưu điểm Dạy học theo dự án tạo cơ hội cho học sinh thực hiện nghiên cứu. Học sinh được khám phá các ý tưởng theo sở thích và khả năng, phát triển tư duy sáng tạo và niềm đam mê trong học tập, nghiên cứu. - Học sinh tự lực tìm hiểu và kiến tạo kiến thức - Có sự hợp tác với các bạn trong nhóm, tạo cơ hội để phát triển khả năng trình bày, giao tiếp. 6 - Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu 4.2. Nhược điểm - Việc xác định chủ đề hoặc nhiệm vụ học tập là bước đầu tiên, nhưng thường gặp nhiều khó khăn. Nếu không xác định đúng chủ đề thì nội dung của dự án tiến triển theo hai hướng bất lợi: Một là không có nhiệm vụ tìm hiểu vì chủ đề quá đơn giản, hai là nhiệm vụ quá khó vượt quá khả năng cho phép vì chủ đề quá lớn, quá sâu. - Nếu sự quản lý và điều hành nhóm không tốt thì việc thực hiện kế hoạch không đều tay, chỉ tập trung vào một, hai cá nhân thực hiện còn các thành viên khác “ăn theo” kết quả thu được sẽ không cao. - Việc thực hiện kế hoạch đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp. - Không phải nội dung nào, phần học nào cũng sử dụng được dạy học theo dự án. DHDA không phù hợp trong việc truyền thụ tri thức lý thuyết mang tính hệ thống cũng như rèn luyện kỹ năng cơ bản. II. Thực nghiệm 1. Bài thực nghiệm Bài 60, 61, 62: Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố Nội dung: Tìm hiểu và trình bày địa lý tỉnh (thành phố) nơi học sinh đang sinh sống. 2. Đối tượng thực nghiệm Các lớp thực nghiệm: Lớp 12B, 12C năm học 2009 - 2010 Lớp 12B, 12C năm học 2010 - 2011 Lớp 12C, 12D năm học 2011 – 2012 3. Kế hoạch, tổ chức thực nghiệm * Kế hoạch thực nghiệm - Ngay từ tiết học đầu năm học giáo viên đã định hướng và yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh, biểu đồ, bản đồ, video, tạp chí tư liệu về Thanh Hoá. Công việc này được giáo viên nhắc nhở, lưu ý học sinh thường xuyên, đặc biệt đối với các kỳ nghỉ học dài ngày như dịp nghỉ lễ, tết hay các đợt lớp có dịp đi tham quan ngoại khoá. - Phân bố thời gian thực hiện bài học 7 Bài học theo phân phối chương trình gồm 3 tiết được phân bố như sau: + Tiết 1 (Tuần 1): Thực hiện theo các bước 1, 2 của tiến trình dạy học theo dự án. + Tiết 2 (Tuần 2): Thực hiện theo bước 3 của tiến trình dạy học theo dự án. + Tiết 3 (Tuần 3): Thực hiện theo các bước 4,5 của tiến trình dạy học theo dự án. 4. Đánh giá kết quả thực nghiệm Sau thực nghiệm, tôi tiến hành kiểm tra chất lượng học tập của học sinh bằng các phiếu kiểm tra. Nội dung của các phiếu kiểm tra cả phần kiến thức và kỹ năng, đặc biệt kèm theo phiếu kiểm tra, thăm dò tâm lý của học sinh sau khi được thực hiện dự án. - Về mặt kiến thức: Mục đích của bài kiểm tra là củng cố những nội dung cơ bản sau bài học để đánh giá được hiệu quả và mức độ đạt được của mục tiêu bài học. - Về mặt kỹ năng: Thông qua bài kiểm tra đồng thời cũng đánh giá được kỹ năng của học sinh làm việc theo nhóm chủ đề. - Về thái độ, tình cảm: Thông qua phiếu thăm dò, kiểm tra để biết học sinh có hứng thú với phương pháp học này hay không, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương của các em như thế nào? 5. Giáo án thực nghiệm Địa lý địa phương Bài 60, 61, 62 : Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (Nội dung: Tìm hiểu địa lí tỉnh Thanh Hoá) I. Mục tiêu bài học Sau bài học học sinh cần: 1. Về kiến thức - Hiểu và nắm vững một số đặc điểm nổi bật về vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm kinh tế – xã hội, một số ngành kinh tế chính của tỉnh Thanh Hoá. 2. Về kỹ năng - Phát triển các kỹ năng phân tích bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê, tranh ảnh - Biết thu thập, xử lí các thông tin, biết tự lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch. - Biết hợp tác nhóm để tạo ra sản phẩm, giới thiệu sản phẩm. - Bước đầu biết tổ chức hội nghị khoa học. 8 3. Về thái độ Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức xây dựng và bảo vệ quê hương. II. Phương tiện dạy học - Máy chiếu projector - Các tư liệu có liên quan (tranh ảnh, bản đồ, biểu đồ về Thanh Hóa) III. Phương pháp dạy học - Phương pháp chủ đạo là phương pháp dạy học theo dự án - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp thuyết trình IV. Hoạt động dạy học GV mở bài: Trong toàn bộ chương trình nội dung Địa lí 12 các em đã được đi du lịch, khám phá, nghiên cứu các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế – xã hội của cả nước cũng như các vùng lãnh thổ. Vậy em đã biết những gì về địa lí tỉnh Thanh Hoá nơi các em sinh sống > bài học. Bước 1: Xác định chủ đề Dựa vào nội dung phần học, theo sự gợi ý của GV và SGK, học sinh đã đưa ra 5 chủ đề tiêu biểu cho dự án này: Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính tỉnh Thanh Hóa. Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Thanh Hóa. Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của Thanh Hóa. Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế – xã hội của Thanh Hóa Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính của Thanh Hóa. Bước 2: Xây dựng đề cương, lập kế hoạch thực hiện 1. GV phân lớp làm 5 nhóm tương ứng với 5 chủ đề mà học sinh đã đưa ra: Mỗi nhóm cử nhóm trưởng, thư ký, các thành viên của nhóm. Lưu ý: +) Việc chia nhóm phải căn cứ năng lực của mối học sinh sao cho mỗi nhóm đều có học sinh giỏi, khá, trung bình 9 +) Các nhóm đuợc phép lựa chọn chủ đề theo sở trường (thế mạnh) hoặc bắt thăm chủ đề. 2. Xây dựng đề cương, lập kế hoạch thực hiện a. Mục tiêu chung: Thông qua tìm hiểu địa lí Thanh Hóa nhằm: - Học sinh hiểu và nắm vững một số đặc điểm nổi bật về vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội, một số ngành kinh tế chính của tỉnh. - Học sinh đánh giá được những thế mạnh và hạn chế về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Từ đó các em có thể tìm ra nguyên nhân, tìm ra biện pháp khắc phục nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân góp phần xây dựng quê hương. - Rèn luyện kỹ năng phân tích bản đồ, biểu đồ, số liệu thống kê. Biết thu thập, xử lí các thông tin để hoàn thành dự án, bước đầu tổ chức hội nghị khoa học. b. Mục tiêu của từng chủ đề (nhóm) * Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính tỉnh Thanh Hóa - Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ: Ở vùng nào? Giáp những đâu? Diện tích của tỉnh thuộc loại lớn hay nhỏ? - Gồm các huyện, thị xã, thành phố nào? Vị trí giới hạn của các huyện, thị xã, thành phố. - Ý nghĩa của vị trí, lãnh thổ đối với phát triển kinh tế - xã hội * Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tỉnh Thanh Hóa - Những đặc điểm nổi bật nhất về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. - Đánh giá những đặc điểm về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đó đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. - Vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt những vấn đề môi trường nổi cộm như: rừng, biển, đất * Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh Thanh Hóa - Đặc điểm chính về dân cư và lao động - Những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với phát triển kinh tế - xã hội. - Hướng giải quyết các vấn đề dân cư và lao động. 10 [...]... vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy phần địa lý điạ phương Địa lý 12 đã góp phần thực hiện mục tiêu dạy học ở trường phổ thông hiện nay 2/ Kiến nghị : Từ kết quả nghiên cứu tôi thấy phải đưa ra một số kiến nghị sau : - Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông cần tiến hành đồng bộ với đổi mới các yếu tố khác trong quá trình dạy học Cụ thể đối với việc vận dụng phương pháp dạy. .. lệ học sinh khá giỏi của lớp thực nghiệm cao hơn nhiều so với lớp đối chứng, đặc biệt ở lớp học sinh thực nghiệm không có HS yếu kém Từ hai chỉ số trên có thể khẳng định việc thực hiện phương pháp giảng dạy học theo dự án vào dạy phần địa lý địa phương đã mang lại hiệu quả hơn so với phương pháp dạy học thông thường Đặc biệt tính hiệu quả ở đây được thể hiện HS nắm tri thức vững vàng, biết vận dụng. .. quả (sản phẩm) của dự án - Dạy học theo phương pháp dạy học theo dự án giúp HS chủ động tìm kiếm tri thức, có kỹ năng khai thác, tìm kiếm và xử lý thông tin rèn luyện kỹ năng học tập, làm việc theo 21 nhóm , kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông Từ đó vận dụng, phân tích tổng hợp kiến thức có được để giải quyết các vấn đề thực tiễn - Khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện dự án này đối với HS... kỹ thuật phần mềm PowerPoint còn chưa nhiều nên việc ứng dụng để trình bày sản phẩm còn ít C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 / Kết luận : Nội dung nghiên cứu của đề tài cho phép rút ra những kết luận sau : - Sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học trong các môn học ở trường phổ thông nói chung và môn địa lý nói riêng theo hướng “Phát huy tích cực” học tập của học sinh - Dạy học theo dự án là một... phương pháp dạy học theo dự án cần + Đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện dạy học nhất là các phương tiện kỹ thuật công nghệ hiện đại ( máy tính, máy chiếu ) để giáo viên và HS có điều kiện sử dụng trong quá trình thực hiện dự án + Sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường, của các ban ngành địa phương về việc cung cấp tài liệu, kinh phí, quỹ thời gian cho học sinh hoàn thành dự án Đặc biệt là nhà... hội tỉnh Thanh Hóa tới 2020 19 V Hoạt động nối tiếp Hãy trình bày hiểu biết của em về địa lý tỉnh Thanh Hóa 6 Kết quả đạt được trong việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy phần địa lí địa phương – Địa lí 12 nâng cao Sau khi dạy xong bài học tôi có hai bài kiểm tra các em về mặt kiến thức, kỹ năng và thái độ hành vi như sau: 1 Bài kiểm tra thực nghiệm (kiểm tra 15 phút) Câu hỏi: Phân tích... thức dạy học quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học hiện đại như: định hướng vào người học, định hướng tích hợp Dạy học dự án góp phần gắn lí thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc của người học - Việc vận. .. để đánh giá nguồn tư liệu + Viết báo cáo, xây dựng sản phẩm - Thời gian: 3 tuần - Phương pháp tiến hành + Thu thập tư liệu và phân tích trong phòng + Phân tích bản đồ hành chính Thanh Hoá, bản đồ du lịch Thanh Hóa + Khảo sát thực tế 1 số điểm danh lam thắng cảnh, lịch sử văn hoá hoặc một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh + Xây dựng báo cáo Bước 3: Thực hiện dự án - Từng thành viên trong nhóm theo. .. xử lý các tư liệu + Tiết 2: (Tuần 2) GV hướng dẫn, giám sát và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của mỗi nhóm và giúp các em tháo gỡ những khó khăn khi làm việc + Tiết 3: (Tuần 3) Trình bày dự án và đánh giá dự án * Đối với học sinh - Những việc cần làm: + Nhóm họp bàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên + Xác định các nguồn thông tin và thu thập thông tin từ các nguồn + Tập hợp thông tin và xử lý. .. sát thực tế - Mỗi giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm của mình Đồng thời trong quá trình dạy học người dạy cần tích cực, chủ động tìm tòi để lựa 22 chọn hình thức và phương pháp dạy học phù hợp với nội dung và đối tượng thì sẽ đạt được mục tiêu dạy học 23 . tài sáng kiến kinh nghiệm là: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong phần “ Địa lý địa phương - Địa lý 12 - nâng cao. 2. Mục đích 2 Vận dụng PPDH theo dự án trong phần địa lý địa phương. thác, vận dụng PPDH theo dự án trong dạy học địa lý ở trường PT và được cụ thể hoá trong dạy học phần địa lý địa phương - Địa lý 12 – nâng cao. 4. Giả thuyết khoa học Nếu biết vận dụng PPDH theo dự. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: "VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG PHẦN ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG" 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là một trong

Ngày đăng: 04/04/2015, 15:50

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan