0

SKKN phương pháp dạy học phân số thập phân trong sách toán 5

24 1,410 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:44

. trình độ phổ cập giáo dục tiểu học ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay. Trọng tâm của toán 5 là số học phân số, số thập phân trong đó tập trung vào số tự nhiên và số thập phân. Các tri thức và kỹ năng. thùng là: 28, 75 + 22, 75 = 51 ,5 (Kg) Đáp số: 51 ,5 Kg Các em cũng có thể giải bài toán một cách ngắn gọn nh sau: Số đờng của hai thùng là: 28, 75 + (28, 75 - 6) = 51 ,5 (Kg) Đáp số 51 ,5 Kg Bằng cách. tợng học sinh. Sách giáo viên toán 5 bao gồm3 phần: Phần 1: Giới thiệu về toán 5 sách giáo viên Phần 2: Giới thiệu chung về môn toán lớp 5 Phần 3: Hớng dẫn dạy học từng bài trong sách giáo khoa toán
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp dạy học phân số thập phân trong sách toán 5, SKKN phương pháp dạy học phân số thập phân trong sách toán 5,

Từ khóa liên quan