0

SKKN Dạy học văn bản nghị luận hiện đại

21 3,783 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:51

. chỉ nói đến văn bản nghị luận tồn tại ở dạng viết -Văn bản nghị luận hiện đại. Văn bản nghị luận hiện đại là các bài văn của các tác giả hiện đại, đợc viết theo phơng thức nghị luận đặt ra. quan. III . Dạy học văn bản nghị luận hiện đại theo hớng tích cực. Đọc diễn cảm văn bản nghị luận hiện đại để thể hiện giọng điệu chung trong các biểu hiện cụ thể của mỗi văn bản. Ví dụ :Văn bản Đức. công dụng của văn chơng? Nói tóm lại: Dạy học văn bản nghị luận hiện đại theo hớng tích hợp phải gắn kết dạy học đọc hiểuvăn bản nghị luận v ới các tri thức làm văn nghị luận dạy ở các khối
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy học văn bản nghị luận hiện đại, SKKN Dạy học văn bản nghị luận hiện đại,