0

Thuế GTGT

33 579 3
  • Thuế GTGT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 16:17

Thuế GTGT PHần I : Lời Mở Đầu. Ngày nay xu hớng toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hội nhập để cùng tồn tại và phát triển. Cùng với xu thế chung nớc ta đang trong quá trình thúc đẩy việc tham gia sâu hơn vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới .Các doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại phát triển không thể đi ngoài xu thế đó. Thuế giá trị gia tăng là nguồn thu quan trọng và đảm bảo khoảng 20%-25% trong cơ cấu thu của ngân sách nhà nớc, nó đảm bảo khuyến khích đầu t phát triển sản xuất, đặc biệt là khuyến khích xuất khẩu. Loại thuế này đơn giản hoá chính sách và tăng cờng tính trung lập của thuế.Thuế giá trị gia tăng là một công cụ rất hữu hiệu của chính phủ nhằm điều tiết nền kinh tế là phù hợp với quá trình Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và thế giới. Thực tế, luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đợc áp dụng phổ biến và từ rất sớm trên thế giới , điều này cho thấy tính u việt của thuế giá trị gia tăng , điều này còn thể hiện sự phát triển của một nền sản xuất , đòi hỏi cần phải có một chính sách thuế thích hợp để luôn thúc đẩy sản xuất .Tại Việt Nam , thuế giá trị gia tăng(GTGT)đợc chính thức áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế từ ngày 1/1/1999 . Sau gần bốn năm thực hiện , luật thuế GTGT dã góp phần to lớn vào sự phát triển của đất nớc: Khuyến khích đầu t nớc ngoài, mở rộng, khuyến khích và phát triển xuất khẩu, thúc đẩy và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và ngày càng tăng của ngân sách nhà nớc. Việc áp dụng luật thuế giá trị gia tăng nhằm thay cho luật thuế doanh thu là một bớc ngoặt lớn trong việc cải cách cơ chế quản lý kinh tế - tài chính đặc biệt là chính sách thuế của nhà nớc . Tuy nhiên , trong quá trình thực hiện và quản lý thuế GTGT ở nớc ta trong những năm vừa qua vẫn phát sinh nhiều vấn dề bất cập, đặc biệt là việc lợi dụng các kẽ hở của luật thuế GTGT mà các doanh nghiệp đã dùng nhiều thủ đoạn để trốn thuế , tránh thuế, sử dụng chứng từ, hoá đơn giả để hợp thức hoá GTGT đầu 1vào.Thậm chí lợi dụng sự u đãi của nhà nớc, đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá để xuất khẩu thì đợc hoàn thuế GTGT đầu vào, nhiều doanh nghiệp đã làm hồ sơ giả để đợc hoàn thuế, những thủ đoạn trên đã làm cho nhà nớc thất thoát hàng tỷ đồng và ảnh hởng rất lớn đến công tác quản lý thuế ở Việt Nam. Do đó cùng với việc tiếp tục phát huy những kết quả tích cực mà luật thuế GTGT đạt đợc chính phủ cần phải tiếp tục sửa đổi bổ sung và hoàn thiện hơn nữa để phát huy hết những u điểm của thuế GTGT. Xuất phát từ ý nghĩa, và tầm quan trọng của thuế giá trị gia tăng trong nền kinh tế hiện nay cho thấy công tác quản lý và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam là vô cùng quan trọng. Nộp thuế là nghĩa vụ của tất cả doanh nghiệp đối với nhà nớc, do đó mỗi doanh nghiệp phải nắm chắc về luật thuế giá trị gia tăng và nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác quản lý và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng. Do đó đề tài bàn về công tác quản lý và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam là đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn nhằm góp phần phát huy và hoàn thiện thuế GTGT tại Việt Nam. 2phần II : Nội Dung.CHƯƠNG I: Lí luận chung về thuế giá trị gia tăng. I, Khái quát sự ra đời và phát triển của thuế GTGT. Khai sinh từ nớc Pháp, thuế GTGT tiếng anh là Value Added Tax (VAT), tiếng pháp là Taxe sur la Value Ajoutee (TVA) là loại thuế tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch phát sinh trong quá trình từ sản xuất đến tiêu dùng.Thuế GTGT đã nhanh chóng đợc áp dụng rộng rãi trên thế giới, trở thành nguồn thu quan trọng của nhiều quốc gia, đến nay đã có trên trăm nớc áp dụng thuế GTGT, chủ yếu là các nớc Châu Phi, Châu Mỹ la tinh, các nớc trong khối cộng đồng châu Âu (EC) và một số nớc Châu á.Các nớc thành viên của Công đồng Châu Âu (EU) đã chọn thuế GTGT nh một giải pháp tốt nhất để tăng tính tập trung và thống nhất việc đánh thuế trong công động, khuyến khích quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá.Một số nớc sử dụng thuế GTGT không chỉ để thay thế các loại thuế gián thu với nhiều nhợc điểm mà còn nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nớc (nh Chi lê, .) Một số nớc còn lại cọi loại thuế này nh một nguồn thu mới, cho phép giảm hoặc huỷ bỏ một số loại thuế khác. Rất nhiều cuộc tranh luận ở Mỹ về thuế GTGT, cho phép giảm thuế suất thuế thu nhập cá nhân, giảm thuế đánh trên quỹ lơng . vì thực chất thuế GTGT là loại thuế đánh vào tiêu dùng, nói cách khác là động viên từ thu nhập cá nhân hoặc của gia đình khi sử dụng thu nhập cho nhu cầu chi tiêu cho gia đình.Hiện nay thuế GTGT đợc đánh giá nh một nguồn thu dàn nổi lên, kết hợp với tăng tiêu dùng đã trở thành một yếu tố quan trọng trong tổng số thu của các nớc đang sử dụng loại thuế này. Nhiều nớc đã xác định số thu của họ trong năm đầu áp dụng thuế GTGT đã đem lại kết quả cao hơn thuế doanh thu trớc đây.Sự phổ biến của việc áp dụng thuế GTGT trên thế giới là nhờ vào tính u việt của loại thuế này và việc vận dụng vào Việt Nam là một đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan. Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 đã nêu ra một số hớng xây dựng một hình thức GTGT phù hợp với đặc điểm của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Thuế GTGT ra đời ở Việt Nam là nhằm thay thuế doanh thu vốn đã phổ biến song trong điều kiện mới của đất nớc ta lại bộc lộ quá nhiều nhợc điểm. Đây là một sắc thuế rất mới đối với nớc ta nên sự hiểu biết trong nhân dân còn rất nhiều hạn chế dẫn tới nhận khác nhau về bản chất của thuế GTGT. Qua nhiều lần sử đổi bổ sung thuế doanh thu vẫn còn nhợc điểm nổi bật là: thuế thu chồng chéo, trung lặp . đến năm 1954 Chính phủ Pháp đã ban hành loại thuế mới với tên gọi là thuế giá trị gia tăng. Quá trình thống nhất Châu Âu những năm 1950 đã có tác dụng thuận lợi để TVA đợc triển khai nhanh chóng ở các nớc khác. Việt Nam chính thức áp dụng thuế GTGT từ năm 1999.3II, Thuế giá trị gia tăng (GTGT).1, Khái niệm giá trị gia tăng và thuế GTGT. Giá trị gia tăng là khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lu thông đến tiêu dùng. Đợc gọi là thuế giá trị gia tăng vì thuế chỉ đánh trên phần giá trị tăng thêm qua mỗi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, và tổng số thuế thu đợc ở mỗi khâu bằng chính số thuế tính trên giá bán cho ngời tiêu dùng cuôí cùng. Về bản chất , thuế GTGT do các nhà sản xuất kinh doanh nộp hộ ngời tiêu dùng thông qua việc tính gộp thuế này vào giá bán mà ngời tiêu dùng phải thanh toán. Do vậy, thuế GTGT là một loại thuế gián thu. Thuế giá trị giá tăng là loại thuế gián thu đợc tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lu thông đến tiêu dùng. 2, Đối tợng nộp thuế và đối tợng chịu thuế.a, Đối tợng nộp thuế. Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế trên lãnh thỗ Việt Nam, không phân biệt nghành nghề, tổ chức, hình thức kinh doanh (gọi là cơ sở kinh doanh) và mọi tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế( gọi chung là ngời nhập khẩu ) đều là đối tợng nộp thuế GTGT. Đối tợng nộp thuế đợc cụ thể nh sau:- Doanh nghiệp nhà nớc .- Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoàivà bên nớc ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam.- Doanh nghiệp t nhân , công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.- Công ty nớc ngoài tổ chức nớc ngoài hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam không theo luật đầu t nớc ngoài tại Việt Nam.- Các tổ chức kinh tế của tổ chức xã hội , tổ chức xã hội chính trị , các đơn vị sự nghiệp .- Những ngời kinh doanh độc lập, hộ gia đình, các cá nhân hợp tác kinh doanh . nhng không thành lập pháp nhân kinh doanh. Các tổ chức, cá nhân không kinh doanh nhng có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế GTGT. Các đối tợng này vừa là đối tợng nộp thuế vừa là đối tợng chịu thuế trong trờng hợp trực tiếp nhập khẩu.b, Đối tợng chịu thuế . Luật thuế GTGT quy định tất cả các hàng hoá dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam là đối tợng chịu thuế GTGT. Tiêu dùng hiểu theo nghĩa rộng, chung cho toàn bộ xã hội bao gồm dùng cho sản xuất kinh doanh, dùng cho các hoạt động không kinh doanh và tiêu dùng cá nhân.4 Theo quy định trên đây, căn cứ để xác định hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT là danh mục hàng hoá, dịch vụ và đối tợng tiêu dùng ở Việt Nam hay ngoài Việt Nam. Do vậy đối với hàng hoá tịch thu khi bán ra vẫn phải chịu thuế GTGT, hàng hoá dự trữ quốc gia nếu thuộc loại hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng vẫn phải tính thuế GTGT khi mua, bán. Ngợc lại hàng hoá là đồ dùng cá nhân, khi đem bán không phải tính và nộp thuế GTGT. Khâu kinh doanh tiếp theo (nếu có ) sẽ chịu thuế GTGT. Cũng theo luật thuế GTGT thì các hàng hoá, dịch vụ sau đây không là đối tợng chịu thuế GTGT: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản do các tổ chức cá nhân tự sản xuất và bán ra, nhng cha chế biến thành những loại sản phẩm khác, hoặc chỉ qua sơ chế thông thờng . Hàng hoá dịch vụ đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nào , thì hàng hoá , dịch vụ ở khâu đó không thuộc diện chịu thuế GTGT. Chuyển quyền sở hữu ruộng đất . Sản phẩm muối gồm muối mỏ tự nhiên , muối iốt, muối sản xuất từ nớc biển. Thiết bị, máy móc, phơng tiện vận tải nhập khẩu mà thuộc loại trong nớc cha sản xuất đợc của các dự án đầu t (dùng TSCĐ cho dự án đó ). Nhà ở thuộc sở hữu nhà nớc bán cho ngời đang thuê . Hoạt động tín dụng cho vay theo nguyên tắc có hoàn vốn vay theo pháp luật. Bảo hiểm nhân thọ , bảo hiểm học sinh, và các dịch vụ bỏ hiểm con ngời , bảo hiểm vật nuôi . và các loại hình bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh . dịch vụ khám chữa bệnh , điều dỡng sức khoẻ cho con ngời và dịch vụ thú y. Hoạt động văn hoá, triển lãm, thể dục thể thao mang tính phong trào , không nhằm mục đích kinh doanh . Phát sóng truyền thanh , truyền hình, theo chơng trình bằng nguồn ngân sách , hoặc do các tổ chức khác tài trợ không thu tiền . Dạy học , dạy nghề : Dạy văn hoá , tin học , ngoại ngữ .bồi dỡng nâng cao trình dộ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi ngời. In phát hành sách :+ Báo, tạp chí , sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình sách văn ản pháp luật.+ Tranh ảnh áp phích, tuyên truyền.+ In tiền. Dịch vụ phục vụ công cộng vệ sinh cấp thoát nớc đờng phố , duy trì bảo d-ỡng vờn thú, vờn hoa công viên . Duy tu, bảo dỡng , sửa chã các công trình văn hoá nghệ thuật Vận chuyển hành hành khách bằng xe buýt .53, Giá tính thuếthuế suất.a, Giá tính thuế. Giá tính thuế là một căn cứ quan trọng để xác định số thuế GTGT phải nộp . Giá tính tính thuế GTGT là giá bán cha có thuế GTGT đợc ghi trên hoá đơn bán hàng cuả ngời bán hàng, ngời cung cấp dịch vụ hoặc ngời nhập khẩu.Giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ đợc xác định cụ thể nh sau: Đối với hàng hoá, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra hoặc cung ứng cho đối tợng khác là giá bán cha có thuế GTGT. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ phải ghi rõ trên hoá đơn các yếu tố theo quy định là: Giá bán cha có thuế GTGT, thuế GTGT phải nộp và giá thanh toán ( giá ngời mua phải trả cho ngời bán, trong đó có cả thuế GTGT). Đối với hoạt động vận tải, bốc xếp giá tính thuế GTGT là giá cớc vận tải, bốc xếp cha có thuế GTGT. Nếu đơn vị vận tải có hoạt động vận tải quốc tế thì doanh thu vận tải quốc tế (doanh thu thu đợc từ hoạt động vận tải ở nớc ngoài và từ Việt Nam đi nớc ngoài) lại là đối tợng không chịu thuế GTGT. Đối với hoạt dộng kinh doanh dịch vụ hởng tiền công hoặc tiền hoa hồng nh các đại lý mua hàng hoá, đại lý tàu biển, dịch vụ môi giới uỷ thác xuất, nhập khẩu thì giá tính thuế giá thuế GTGT là tiền công hoặc hoa hồng đợc hởng cha trừ một khoản tổn phí nào mà cơ sở thu đợc từ việc thực hiên các hoạt động này . Đối với đại lý mua, bán hàng hoá theo đúng giá bên chủ hàng quy định chỉ đợc hởnghoa hồng, hoa hồng chi cho đại lý đợc hạch toán vào chi phí của bên chủ hàng thì bên làm đại lý không phhải nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đợc hởng. Thuế GTGT do bên chủ hàng kê khai và nộp. Đối với đại lý uỷ thác mua hoặc nhập khẩu hàng hoá , khi xuất hàng cho chủ hàng, bên đại lý uỷ thác phải lập hoá đơn GTGT và ghi thuế GTGT đầu ra của hàng xuất trả theo đúng số thuế thuế GTGT của hàng hoá nhập khẩu hoặc hàng mua. Đối với hoạt động xây dựng và lắp đặt thì giá tính thuế GTGT là giá xây dựng và lắp đặt cha có thuế GTGT . Đối với hoạt động xây dựng cơ bản tự làm, hạch toán kết quả kinh doanh riêng thì phải tính thúe GTGT. Các trờng hợp không hạch toán riêng thì không tính thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào của công trình tự làm đợc tính khấu trừ vào thuế GTGT đầu ra của hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ. Đối với hoạt động dịch vụ lữ hành, hợp đồng ký kết với khách hàng theo giá trọn gói, thì giá trọn gói đợc xác định là giá đã có thuế GTGT. Nếu trong giá trọn gói chỉ có những khoản mục không chịu thuế GTGT có chứng từ hợp pháp thì các chi phí này đợc trừ ra khi tính thuế GTGT. Đối với dịch vụ cầm đồ, giá tính thuế bao gồm tiền lãi phải thu từ hoạt động cho vay cầm đồ và chênh lệch thu từ bán hàng cầm đồ. Số tiền này đợc coi là giá đã có thuế GTGT. Đối với dịch vụ đại lý giám định , đại giám định , đại lý xét bồi ththờng , đại lý đòi ngời thứ ba . hởng tiền hoa hồng, hoặc tiền công thì giá tính thuế 6GTGT là tiền công hoặc tiền hoa hồng đợc hởng cha trừ một khoản phí tổn nào.b, Thuế suất thuế GTGT. Luật thuế GTGT quy định 4 mức thuế suất : 0%; 5%; 10% và 20% và đợc chính quy định cụ thể trong thông t 89/1998/TT-BTC ngày 27-6-4-1998 Hớng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11-5-1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT đợc áp dụng nh sau: Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng xuất khẩu: Hàng hoá xuất khẩu bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu . Xuất khẩu bao gồm xuất ra nớc ngoài , xuất vào khu chế xuất . Để đợc hởng thuế suất 0% phải có :- Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng gia công ký với nớc ngoài .- Hoá đơn bán hàng hay hoá đơn xuất trả hàng gia công cho phía nớc ngoài .- Tờ khai hải quan xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan .Đối với những mặt hàng xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế GTGT thì không đợc áp dụng thuế suất 0%. Mức thuế suất 5% đối với hàng hoá, dịch vụ.- Nớc sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt do các cơ sở sản xuất , kinh doanh nớc khai thác nguồn nớc tự nhiên cung cấp cho các đối tợng sử dụng nớc ( trừ nớc sạch do các cơ sở tự khai thác ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa .không thuộc diện chiụ thuế và các loại thuế suất thuộc nhóm thuế suất 10%).- Phân bón bao gồm phân hữu cơ và phân vô cơ nh: Phân lân, phân đạm, phân NPK, phân đạm hỗn hợp . Quặng làm nhiên liệu để sản xuất ra phân bón nh quặng apatit dùng để sản xuất phân lân . Các loại thuốc trừ sâu bệnh , thuốc diệt dán , diệt chuột , côn trùng .- Thiết bị máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y ế nh các loại máy soi , chiếu , chụp để khám chữa bệnh .- Thuốc chữa bệnh phòng bệnh bao gồm các loại dùng cho ngời và vật nuôi.- Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại giáo dục trực quan , thớc kẻ , bảng , phấn .- Đồ chơi trẻ em , sách khoa học kỹ thuật , sách văn học nghệ thuật, sách pháp luật Chỉ thị nghị quyết của Đảng , Nhà nớc không chịu thuế quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật thuế GTGT.- Kinh doanh các mặt hàng là sản phẩm trồng trọt , sản phẩm chăn nuôi , sản phẩm nuôi trồng thuỷ sản.- Lâm sản cha qua chế biến ; thực phẩm tơi sống và lơng thực .- sản phẩm bằng đay cói tre nứa lá là các loại sản phẩm đợc chế biến từ nguyên kiệu chính là đay cói tre, nứa, lá , .- Thức ăn gia súc , gia cầm và cho các vật nuôi khác bao gồm các loại thức ăn đã hoặc cha chế biến tổng hợp .- Dịch vụ khoa học kỹ thuật bao gồm các hoạt động nghiên cứu , ứng dụng h-ớng dẫn về khoa học kỹ thuật .7- Dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm các hoạt động nhcầy bừa đất sản xuất nông nghiệp : đào đắp nao vét kênh mơng .- Mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đợc mua vào và bán ra ở cá đơn vị th-ơng mại tính theo phơng pháp khấu trừ . Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá , dịch vụ :- sản phẩm khai khoáng dầu mỏ khí đốt , quặng kim loại , phi kim loại , than dá cát, sỏi, cao lanh và sản phẩm khai khoáng khác .- Điện thơng phẩm do các cơ sở sản xuất kinh doanh điện bán ra , không phân biệt nguồn sản xuất là thuỷ điện hay nhiệt điện v.v.- Sản phẩm điện tử cơ khí dồ điện ;- Sẩn phẩm hoá chất mỹ phẩm;- Sợi vải , sản phẩm thêu ren;- Giấy và sản phẩm bằng giấy ;- Đờng sữa , bánh kẹo , nớc giải khát và các loại sản phẩm chế biến khác .- sản phẩm gốm sứ , thuỷ tinh , cao su , nhựa, gỗ và sản phẩm bằng gỗ , xi măng gạch ngói và các vật liệu xây dựng khác ;- Xây dựng lắp đặt;- Vận tải bốc xếp;- Dịch vụ bu điện, bu chính viễn thông;- Cho thuê nhà văn phòng, cửa hàng cửa hiệu .- Dịch vụ t vấn pháp luật;- Chụp in phóng ảnh, in băng sang băng, cho thuê sao chụp .- Uốn tóc , may đo quần áo , nhuộm giặt là, tẩy hấp;- Kinh doanh tiền tệ; Mức thuế suất 20% đối với hàng hoá dịch vụ sau:- Vàng, bạc, đá quý do cơ sở kinh doanh mua vào bán ra;- Khách sạn du lịch ăn uống ;- Sổ số kiến thiết và các loại hình sổ số khác nh ; sổ số cào, bóc , lô tô;- Đại lý tàu biển;- Dịch vụ môi giới , không phân biệt hình thức và nghành nghề.4,Phơng pháp tính thuế GTGT. Có 2 phơng pháp: Khấu trừ thuế và phơng pháp tính trực tiếp trên GTGT.a, Phơng pháp khấu trừ thuế. Các đơn vị , tổ chức kinh doanh khi áp dụng phơng pháp này yêu cầuphải sử dụng hoá đơn GTGT mẫu 01-GTGT. Hoá đơn GTGT mẫu 01-GTKT có hai loại.- Loại 1 GTKT-3LL dùng để bán hàng có khối lợng lớn .- Loại 1 GTKT-2LL dùng để bán lẻ. Khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ , đúng các yếu tố quy định và ghi rõ , Giá bán cha có thuế , kể cả phụ thu và phí ngoài giá bán nếu có , thuế GTGT , tổng giá thanh toán với ngời mua. Số thuế GTGT phải nộp đợc tính theo công thức sau: Số thuế Số thuế GTGT Số thuế GTGT GTGT = của hàng hoá, - của hàng hoá, phải nộp. dịch vụ bán ra . dịch vụ mua vào.8 Trong đó thuế GTGT đầu ra đợc xác định nh sau: Số thuế Giá tính thuế của Thuế suất thuế GTGT = hàng hoá , dịch vụ X GTGT của hàng hoá đầu ra chịu thuế bán ra. dịch vụ tơng ứng. Khi lập hoá đơn bán hàng hoá , dịch vụ , cơ sở kinh doanh plhải ghi rõ giá bán cha có thuế , thuế GTGT và tổng số tiền mà ngời mua phải thanh toán . Trờng hợp trên hoá đơn không ghi rõ các chi tiết trên, mà chỉ ghi tổng số tiền ngời mua phải thanh toán. Đồng thời, đơn vị mua hàng hoá dịch vụ, không đợc tính khấu từ thuế GTGT đầu vào đối với trờng hợp này. Trờng hợp hàng hoá, dịch vụ có tính đặc thù đợc dùng các chứng từ thanh toán là giá có thuế thì phải xác định giá cha có thuế của hàng hoá dịch vụ này. Giá bán Giá thanh toán có cha = thuế GTGT 1 + Thuế suất của hàng hoá dịch vụ tơng ứng Thuế GTGT đầu vào : Đợc quy định khấu trừ nh sau: Các cơ sở kinh doanh chỉ đợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào chính là số thuế GTGT đợc ghi trên hoá đơn ghi trên hoá đơn GTGT ( mẫu 01 GTKT) của hàng hoá , dịch vụ mà cơ sở đó nhập vào hoặc của chứng từ thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu . Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh mua vào trong tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay cha xuất dùng .b, Phơng pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng. Các cá nhân sản xuất, kinh doanh là ngời Việt Nam, tổ chức, cá nhân nớc ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo luật đầu t nớc ngoài tại Viêt Nam cha thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá dơn chứng từ, để làm căn cứ tính thuế; nhng cơ sở kinh doanh mua bán vàng, bạc, đá quýlà đối tợng áp dụng phơng pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Số thuế GTGT phải nộp đợc xác định nh sau : Số thuế Giá trị gia tăng Thuế suất thuế GTGT = của hàng hoá , X GTGT của hàng hoá, phải nộp dịch vụ chịu thuế dịch vụ tơng ứngCăn cứ tính thuế ở đây là phần giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụchịu thuế GTGT và đợc xác định theo công thức : Giá trị gia tăng của Giá thanh toán của Giá thanh toán hàng hoá dịch vụ = dịch vụ , hàng hoá - của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra mua vào tơng ứng Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăngsử dụng hoá đơn bán hàng(mẫu 02-GTTT) do Bộ Tài chính phát hành. Khi lập hoá đơn bán hàng, dịch vụ cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố; giá bán, các khoản phụ thu, phí ngoài giá bán (nếu có) và tổng giá đã thanh toán(dã có thuế 9GTGT) .Nh vậy gía bán hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn là giá thực thanh toán đã có thuế GTGT. Giá thanh toán của hàng hoá,dịch vụ mua vào tơng ứng của hàng hoá, dịch vụ bán ra đợc xác định bằng giá trị của hàng hoá, dịch vụ vụ mua vào (bao gồm cả thuế GTGT) mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra trong kì. Nếu cơ sở kinh doanh chỉ chứng minh đầy đủ dợc chứng từ,hoá đơn hợp lệ của dịch vụ,hàng hoá bán ra và đợc xác định đúng đợc doanh thu trong kì,nng không có đủ chứng từ hoá đơn mua hàng hoá,dịch vụ tơng ứng,thì giá trị gia tăng đợc tính bằng doanh thu nhân với tỉ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu. Nếu cơ sở kinh doanh là đối tợng áp dụng phơng pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng, nhng không hoặc thực hiện cha đầy đủ hoá đơn mua bán hàng hoá,dịch vụ, thì kinh doanh thu tính thuế và tỉ lệ(%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu sẽ đợc cơ quan thuế căn cứ vào thực tế kinh doanh của từng hộ để ấn định. Do đó số thuế GTGT mà cơ sở này phải nộp phải tính nh sau: Thuế Doanh thu Tỉ lệ % Thuế suất thuế GTGT = thu tính thuế X giá trị gia tăng X GTGT của hàng hoá phải nộp (ấn dịnh) (ấn định) dịch vụ tơng ứngc, Hoá dơn chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ. Hoá đơn chứng từ là căn cứ quan trọng để tính thuế . Do vậy các đối tợng nộp thuế phải thực hiện đầy đủ chế dộ hoá đơn chứng từ theo quy định của pháp luật . - Các đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ khi bán hàng hoá dịch vụ phải sử dụng hoá đơn mẫu 01- GTKT( trừ các trờng hợp sử dụng các hoá đơn đặc thù ). - Các đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp , khi bán hàng hoá dịch vụ phải sử dụng hoá đơn mẫu 02-GTTT ( trừ các trờng hợp sử dụng các hoá đơn đặc thù ). - Các đối tợng nộp thuế GTGT muốn sử dụng hoá đơn tự in phải đợc tổng cục thuế đồng ý , đồng thời phải gửi mẫu hoá đơn tự in đã đăng ký sử dụng với cục thuế tỉnh , thành phố về tổng cục thuế .Mẫu hoá đơn tự in phải có đầy đủ các chỉ tiêu cơ bản nh : Ký hiệu xểy, số nhảy hoá đơn, tên, địa chỉ , mã số thuế của đơn vị bán hàng ; tên địa chỉ của đơn vị mua hàng . - Các cơ sở kinh doanh khi bán lẻ hàng hoá có giá trị dới 100.000đ, nếu ngời mua không yêu cầu lấy hoá đơn thì không phải lập hoá dơn bán hàng, nhng phải lập bảng kê 05 - GTGT, do ngời bán lẻ trực tiếp lập, mỗi ngày lập một bảng, cuối mỗi ngày gửi về phòng kế toán để làm căn cứ tính thuế GTGT đầu ra. - Trờng hợp cơ sở kinh doanh mua hàng của ngời , tổ chức không kinh doanh , không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định thị phải lập bảng kê04-GTGT, do nguời thu mua ( hay trạm thu mua lập ), gửi về phòng kế toán để làm căn cứ tính thuế GTGT đầu vào . - Đối với hàng chuyển kho nội bộ, xuất vật t, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất kinh doanh thì không phải viết hoá đơn GTGT đầu ra.10[...]... phải nộp thuế GTGT tính trên giá trị hàng hóa, hàng nhập khẩu còn phải truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu.5, Nộp thuế và quyết toán thuế. a, Nộp thuế GTGT. Những đối tợng phải nộp thuế GTGT khi có thông báo nộp thuế của cơ quan thuế thì phải nộp thuế GTGT đầy đủ đúng hạn vào ngân sách nhà nớc. - Về số thuế phải nộp: Căn cứ vào số thuế trong thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. Trong... quát sự ra đời và phát triển của thuế GTGT 3II. Thuế giá trị gia tăng 41. Khái niệm giá trị gia tăng và thuế GTGT 42. Đối tợng nộp thuế và đối tợng chịu thuế 43. Giá tính thuếthuế suất 64. Phơng pháp tính thuế GTGT 85. Nộp thuế và quyết toán thuế 116. Hoàn thuế và miễn giảm thuế giá trị gia tăng 12Chơng II: Công tác quản lý và tổ chức hạch toán kế toán thuế giá trị gia tăng tại các doanh... thuộc diện chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT . T-ờng hợp không hạch toán đợc riêng biệt thì số thuế GTGT dầu vào đợc ghi ở TK 133 Thuế GTGT đợc khấu trừ . Cuối tháng , kế toán xác định số thuế GTGT đợc khấu trừ để lập các bút toán kết chuyển trừ vào số thuế GTGT phải nộp. Số thuế GTGT không đợc khấu trừ sẽ đợc tính vào trị giá vốn của hàng hoá bán ra trong kỳ . Trờng hợp số thuế không đợc... vào không đợc khấu trừ.- Số thuế GTGT của hàng trả lại.- Số thuế GTGT đầu vào đà hoàn lại.D nợ : Phản ánh số thuế GTGT đầu vào còn đợc khấu trừ và số thuế GTGT đầu vào còn hoàn lại nhng ngân sách Nhà Nớc cha hoàn lại.- TK 3331 Thuế doanh thu đợc đổi thành Thuế GTGT phải nộp và mở 2 tài khoản cấp 3 sauđây:+ TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra , dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp , đà nộp , và... vụ tiêu thụ.+ TK 33312 Thuế GTGT hàng nhập khảu , dùng để phản ánh thuế GTGT phải nộp , đà nộp , còn phải nộp của hàng hoá nhập khẩu.Nội dung, kết cấu của tài khoản3331 - Thuế GTGT phải nộp nh sau:Bên nợ:- Số thuế GTGT đầu vào đà khấu trừ .- Số thuế GTGT đợc giảm trừ.- Số thuế GTGT đà nộp vào ngân sách nhà nớc.- Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại.Bên có:- Số GTGT đầu ra phải nộp của hàng... bảng kê tạo sơ hở cho các đối tợng nộp thuế khai khống giá mua (không đối 28 - Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ trong những năm đầu áp dụng thuế GTGT mà bị lỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trớc đây thì đợc xét miễn giảm thuế GTGT phải nộp.Cơ sở đợc xét giảm thuế GTGT trong trờng hợp này là cơ sở kinh... đợc thông báo nộp thuế thì căn cứ vào số thuế phải nộp theo kê khai, cơ sở chủ động nộp thuế vào ngân sách nhà nớc .b, Quyết toán thuế. Sau khi kết thúc năm dơng lịch, các đối tợng nộp thuế đều phải quyết toán thuế với cơ quan th, thêi gian chËm nhÊt lµ 60 ngµy kĨ tõ ngày 30-12 của năm quyết toán thuế. Nội dung quyết toán thuế là phải xác định số thuế GTGT phải nộp ; số thuế GTGT đợc khấu trừ,... tiêu này phản ánh số thuế GTGT còn đợc khấu trừ và số thuế GTGT đợc cơ quan có thẩm quyền chấp nhận hoàn lại nhng cha hoàn lại. Cơ sở để ghi vào chỉ tiêu này là số d nợ của tài khoản 133 - thuế GTGT đợc khấu trừ .- Báo cáo kết quả kinh doanh : Phản ánh số thuế GTGT đợc khấu trừ, đà khấu trừ và còn đợc khấu trừ; số thuế GTGT đợc hoàn lại, đà hoàn lại và còn đợc hoàn lại; số thuế GTGT đợc miễn giảm,... thuế GTGT và phơng hớng hoàn thiện thuế GTGT. 1, Về phơng pháp tính thuế GTGT. Qua gần 3 năm thực hiện thuế GTGT cho thấy sử dụng hai phơng pháp tính thuế g©y ra nhiỊu bÊt cËp trong viƯc khÊu trõ th đầu vào, doanh số nh nhau nhng kết quả nộp khác nhau. Điều này cho thấy luật thuế cha ổn định về phơng pháp 26 + Phản ánh thuế VAT phải nộpNợ TK 3331(33311,33312)Có Tk 111,112,311+ Phản ánh thuế. .. dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào chính là số thuế GTGT đợc ghi trên hoá đơn ghi trên hoá đơn GTGT ( mẫu 01 GTKT) của hàng hoá , dịch vụ mà cơ sở đó nhập vào hoặc của chứng từ thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu . Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh mua vào trong tháng đó, không phân . ; số thuế GTGT đợc giảm số thuế GTGT nộp thiếu số thuế GTGT nộp thừa. Nơi nộp thuế quyết toán là cơ quan thuế địa phuơng nơi cơ sở đăng kí nộp thuế. . tính thuế 6 GTGT là tiền công hoặc tiền hoa hồng đợc hởng cha trừ một khoản phí tổn nào.b, Thuế suất thuế GTGT. Luật thuế GTGT quy định 4 mức thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuế GTGT, Thuế GTGT, Thuế GTGT, Khái niệm giá trị gia tăng và thuế GTGT. Đối tợng nộp thuế và đối tợng chịu thuế. a, Đối tợng nộp thuế., Hoàn thuế GTGT. Các trờng hợp đợc xét hoàn thuế GTGT : Miễn giảm thuế GTGT., Phơng pháp kế toán quản lí thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp.

Hình ảnh liên quan

- Bảng cân đối kế toán. - Thuế GTGT

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 25 của tài liệu.