0

Thuế GTGT

29 607 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 15:45

Thuế GTGT a.Lời nói đầu.Thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ lâu đã không còn xa lạ với các nớc trên thế giới. Thực tế nó đã đợc áp dụng từ đầu những năm 50 ở Pháp. Lý thuyết về thuế GTGT do một ngời Đức đa ra dựa trên sự chuyển đổi phơng thức đánh thuế doanh thu ở Pháp từ đầu những năm 1930. Tuy nhiên lý thuyết này không đợc chấp nhận ở Đức, nơi ngời ta vẫn a chuộng thuế doanh thu mà đợc áp dụng đầu tiên ở Pháp cơ sở ra đời của thuế này. Trải qua hơn nửa thế kỷ, cơ sở lí luận của thuế GTGT đã từng bớc đợc hoàn thiện và tỏ ra u việt hơn hẳn thuế doanh thu xét trên khía cạnh là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đặc biệt thực tiễn áp dụng thuế GTGT ở các nớc trên thế giới đã cho thấy đây là loại thuế thích ứng với nền kinh tế thị trờng năng động với nhiều giao dịch kinh tế, tốc độ chu chuyển vốn nhanh và quy mô không ngừng mở rộng do tính chất thuế là đánh trên giá trị tăng thêm của sản phẩm, hàng hóa nên khuyến khích các doanh nghiệp đầu t. Vì thế, thuế GTGT đợc sử dụng phổ biến và ngày càng đợc a chuộng trên thế giới.ở Việt Nam thuế GTGT đợc chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 nhng những nghiên cứu về loại thuế này đã đợc hoàn thiện từ trớc đó để hoàn thiện về mặt pháp lý cũng nh cơ sở lí luận cho sự ban hành luật thuế GTGT thay thế cho thuế doanh thu. Đến nay sau hơn 3 năm ban hành và thực hiện, mặc dù những u điểm của thuế GTGT đã đợc khẳng định trên thực tế nhng những hạn chế về mặt pháp lý cũng nh trong thực hiện luật thuế GTGT, trong một chừng mực nào đó, đã làm sai lệch bản chất thuế, gián tiếp tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp tham gia thị trờng mà một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay là vấn đề hoàn thuế.Có rất nhiều ý kiến bàn luận xung quanh vấn đề này từ những góc độ khác nhau với những giải pháp có giá trị thực tiễn. Với mong muốn góp một cách nhìn về thuế GTGT trong thực tiễn áp dụng thuế GTGT hiện nay, em đã chọn đề tài: Bàn về vấn đề hạch toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp hiện nay.Do kiến thức và trình độ lí luận còn hạn chế, em rất mong đợc sự hớng dẫn của thầy cô để hoàn thiện hơn nhận thức của bản thân về vấn đề này. Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Năng Phúc đã hớng dẫn em thực hiện đề tài này. 1B.Nội dungPhần i: lí luận chung về thuế GTGT1.Khái quát chung về thuế GTGT.Luật thuế GTGT đã đợc thông qua trong kì họp thứ XI Quốc hội khóa IX ngày 10 tháng 5 năm 1997 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Việc thay thế thuế doanh thu trớc đây bằng thuế GTGT đợc coi là một trong những thành công quan trọng trong cải cách thuế ở nớc ta cho phù hợp với tình hình mới. Đến nay lí luận về thuế GTGT vẫn đang tiếp tục đợc nghiên cứu và hoàn thiện về mặt pháp lí cũng nh việc áp dụng vào thực tế.1.1.Khái niệm về thuế GTGTThuế GTGT là một loại thuế gián thu đợc tính thêm trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lu thông đến tiêu dùng.Với khái niệm trên, thuế GTGT là loại thuế đợc thu theo sự phân đoạn của quá trình sản xuất lu thông hàng hóa, dịch vụ từ khâu đầu đến khâu cuối cùng trong một chu trình sản xuất lu thông hàng hóa, dịch vụ từ khâu đầu đến khâu cuối cùng trong một chu trình kinh tế khép kín. Xét trên phạm vi toàn xã hội, thuế GTGT đợc tính trên tổng giá trị sản phẩm hàng hóa lu thông trên thị trờng.1.2.Cơ sở ra đời thuế GTGTThuế GTGT đợc áp dụng ở nớc ta từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Trớc đó trong một thời gian dài nớc ta sử dụng thuế doanh thu. Đây là loại thuế gián thu, thu trên doanh thu của doanh nghiệp nhằm động viên một phần thu nhập của ngời tiêu dùng cho ngân sách Nhà nớc, đảm bảo công bằng xã hội, kiểm soát kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.Thuế doanh thu đợc tính nh sau:Thuế doanh thu phải nộp = Doanh thu tính thuế x Thuế suất tơng ứng (1)Trong đó: doanh thu tính thuế là tổng doanh thu bán hàng cha trừ một phí tổn nào. Thuế doanh thu đợc thu hàng tháng và đợc hạch toán nh một khoản giảm trừ doanh thu.Có thể thấy việc tính toán thuế phải nộp khá đơn giản vì đợc thực hiện trực tiếp trên doanh thu bán hàng mà không phải qua bớc trung gian là xác định thuế đầu vào, đầu ra nh của thuế GTGT. Song chính bản thân cách tính thuế cũng làm nảy sinh không ít bất cập: 2Thứ nhất, là sự trùng lắp trong cách tính thuế, thuế đánh chồng lên thuế. Nếu gọi T là thuế doanh thu phải nộp, Dt là doanh thu tính thuế, Gt là giá trị tăng thêm, Cp là toàn bộ chi phí đầu vào tham gia cấu thành giá trị mới và t là thuế suất doanh thu thì công thức (1) có thể biểu diễn lại nh sau:T = Dt x t = (Gt + Cp) x t = Gt x t + Cp x t (2)Từ (2) ta thấy rằng: trong doanh thu tính thuế có 1 bộ phận giá trị đầu vào tham gia cấu thành giá trị mới. Bản thân bộ phận giá trị này cũng đã bị đánh thuế với một mức thuế suất quy định khi là đầu ra của khâu trớc ở doanh nghiệp khác và khi tham gia giá trị mới nó lại tiếp tục bị đánh thuế một lần nữa với một mức thuế suất khác ( Thờng là cao hơn ). Nh vâỵ, sản phẩm, hàng hóa, càng tham gia vào nhiều chu trình sản xuất ở các doanh nghiệp khác nhau thì sự trùng lắp trong đánh thuế càng nhiều và giá trị trùng lặp càng lớn. Theo đó, doanh nghiệp ở các giai đoạn sau chịu thiệt nhiều hơn ở giai đoạn tr-ớc.Bên cạnh đó, thuế doanh thu là thuế gián thu, tức là trong gía bán đã có thuế (doanh thu tính thuế), tức là chịu thêm một lần thuế nữa. Điều đó cho thấy thuế doanh thu đã tính trùng thuế không chỉ hai lần mà rất nhiều lần. Hệ quả là một nghịch lý: doanh nghiệp càng tiêu thụ nhiều thì càng bị thiệt hại và thực tế đã rất nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng lỗ vốn do nộp thuế quá nhiều dù trên báo cáo tài chính cho kết quả lãi.Thứ hai, thuế doanh thu đánh vào tài sản đầu t nên không khuyến khích phát triển sản xuất. Thuế doanh thu là loại thuế gián thu, nghĩa là doanh nghiệp không phải là ngời chịu thuế nhng trên thực tế thuế doanh thu mà doanh nghiệp đã trả trong giá thanh toán đầu vào không đợc trả lại cho doanh nghiệp, ngợc lại doanh nghiệp phải gánh chịu nh một chi phí. Nh thế kể cả hàng năm trong kho cha tiêu thụ (do đó cha phát sinh doanh thu) cũng bị đánh thuế. Điều này mâu thuẫn với quy định tính thuế là tính trên doanh thu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, đồng thời gây cho các doanh nghiệp tâm lí không muốn mở rộng đầu t do càng bỏ vốn đầu t họ càng phải nộp thuế nhiều. Về điểm này, hoàn thuế trong thuế GTGT rõ ràng là một sự vợt trộiĐầu vào bị đánh thuế, đầu ra cũng bị đánh thuế, số thuế phải chịu lớn hơn thực tế gấp nhiều lần do tính trùng lắp là hạn chế lớn nhất của thuế doanh thu, khiến cho thuế doanh thu không những không thúc đẩy sản xuất kinh doanh mà còn làm thu hẹp các giao dịch kinh tế, giảm hiệu quả hoạt động kinh tế của các hoạt động kinh doanh. Mặt khác chính gánh nặng thuế cùng sự bất cập của cơ chế quản lý thuế đã khuyến khích các doanh nghiệp tìm mọi 3cách để trốn thuế làm thất thu ngân sách Nhà nớc, tạo ra sự không bình đẳng giữa các doanh nghiệp tham gia kinh doanh.Th ba, hệ thống thuế suất 11 mức quá phức tạp, khó áp dụng, khó quản lí, là kẽ hở nảy sinh nhiều gian lận nhằm trốn thuế, tránh thuế. Hơn nữa các mức thuế suất khác nhau còn làm tăng mức độ trùng lắp của thuế, đồng thời gây ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, kinh doanh các mặt hàng khác nhau và do đó chịu thuế suất khác nhau.Thứ t, thuế doanh thu trong giá mua đợc coi nh một chi phí đầu vào, trong giá bán đợc coi nh một khoản giảm trừ doanh thu đã làm sai lệch về bản chất thuế gián thu: về nguyên tắc ngời nộp thuế không phải là ngời chịu thuế, theo đó doanh nghiệp chỉ nộp hộ ngời tiêu dùng - đối tợng chịu thuế và thu hộ Nhà nớc số thuế doanh thu trong giá bán khi tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Nói cách khác, thuế doanh thu mang tính trung lập về kinh tế và bản chất nó không phải là thu nhập hay chi phí của doanh nghiệp. Nhng tính chất này đã không đợc thể hiện trong hạch toán thuế doanh thu.Với những nhợc điểm trên, việc áp dụng thuế doanh thu trong một thời gian dài đã làm thu hẹp các hoạt động kinh tế ngoài ý muốn và tỏ ra không phù hợp với nền kinh tế mới của Việt Nam đang trên đờng hội nhập đời sống kinh tế quốc tế. Yêu cầu của cải cách hệ thống thuế đã dẫn tới sự ra đời thuế GTGT thay thế cho thuế doanh thu với mục đích khắc phục các mặt hạn chế của thuế doanh thu, kích thích đầu t phát triển sản xuất kinh doanh.1.3.Đặc trng của thuế GTGT. Thuế GTGT là loại thuế gián thu, có nghĩa đây là loại thuế điều tiết thu nhập của ngời tiêu dùng. Về nguyên tắc, luôn có sự tách biệt giữa ngời nộp thuế và ngời chịu thuế. Ngời nộp thuế là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT, ngời chịu thuế là ngời tiêu dùng các mặt hàng đó, nói cách khác thuế GTGT mang tính trung lập về kinh tế, nó đợc cộng vào giá bán tạo nên mức giá mới ngời tiêu dùng phải trả cho sự tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Doanh nghiệp thu hộ phần thuế đó cho Nhà nớc qua tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, cũng nh nộp hộ ngời tiêu dùng khi mua các đầu vào tính thuế. Phần chênh lệch giữa thuế thu hộ và nộp hộ chính là số thuế phải nộp Nhà nớc hoặc đợc hoàn lại thông qua cơ chế khấu trừ thuế đầu vào. Điều đó cũng có nghĩa là thuế GTGT chỉ đánh trên phần giá trị tăng thêm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đợc tạo ra trong quá trình lu thông trên thị trờng. Đặc trng này đợc thể hiện rõ trong các doanh nghiệp tính thuế 4GTGT theo phơng pháp khấu trừ: thuế GTGT đầu vào và đầu ra đợc theo rõi trên các tài khoản riêng, tách biệt hẳn với tài khoản theo dõi giá trị tài sản chịu thuế mua vào và bán ra và không đợc coi là bộ phận cấu thành giá trị mới của các tài sản đó.Nh vậy, doanh nghiệp chỉ đóng vài trò trung gian nộp hộ và thu hộ trong quá trình Nhà nớc điều tiết thu nhập của ngời tiêu dùng bằng công cụ thuế GTGT. Theo đó, về mặt lí luận, thuế GTGT không phải là thu nhập hay chi phí của doanh nghiệp và không ảnh hởng trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp trong kinh doanh. Đây là thể hiện rõ nét bản chất thuế gián thu mà thuế doanh thu không thực hiện đợc.1.4.Đối tợng nộp thuế GTGT.Theo luật thuế GTGT thì các doanh nghiệp có thể tính thuế theo một trong hai phơng pháp là: Phơng pháp khấu trừ thuế và phơng pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.Đối tợng áp dụng phơng pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng là: Cá nhân sản xuất kinh doanh là ngời Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nớc ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo luật thuế đầu t nớc ngoài tại Việt Nam cha thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hóa đơn chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phơng pháp khấu trừ. Các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý ngoại tệ.Đối tợng áp dụng theo phơng pháp khấu trừ thuế là các đơn vị, tổ chức kinh doanh bao gồm các doanh nghiệp Nhà nớc, doanh nghiệp đầu t nớc ngoài, doanh nghiệp t nhân, các công ty cổ phần, hợp tác xã và các đơn vị, tổ chức kinh doanh khác.1.5.Đối tợng chịu thuế.Thuế GTGT là loại thuế gián thu, ngời tiêu dùng phải chịu thuế. Thúê tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình tự nhập khẩu, sản xuất tiêu thụ đến tiêu dùng.Đối tợng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam trừ các đối tợng chịu thuế ở Việt Nam ở Điều 4 Nghị Định 28/1998/NĐ-CP.Còn đối với hàng hóa nhập khẩu, đối tợng chịu thuế GTGT là hàng hóa nhập khẩu dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam đợc phép nhập khẩu qua biên giới hoặc từ khu chế xuất nhập khẩu vào thị trờng nội địa.1.6.Phơng pháp tính thuế GTGT1.6.1.Thuế GTGT đợc tính theo phơng pháp khấu trừ. 5Cách tính: Xác định số thuế GTGT .Số thuế GTGT phải nộp= Thuế GTGT đầu ra -Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừTrong đó:Cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng tính thuế theo phơng pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải gi rõ giá bán cha thuế, thuế GTGT và tổng số tiền ngời mua phải thanh toán. Trờng hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán không gi giá cha có thuếthuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc theo chứng từ nộp thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu.Thuế GTGT cơ sở kinh doanh đợc tính khấu trừ quy định nh sau: Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ đợc khấu trừ phát sinh trong tháng nào thì đợc kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay ở trong kho. Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì đợc khấu trừ. Trờng hợp cơ sở kinh doanh mua vật t, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc có hóa đơn chứng từ không phải hóa đơn thuế GTGT hoặc hóa đơn thuế GTGT nhng không ghi rõ số thuế GTGT ngoài giá bán thì không đ-ợc khấu trừ thuế đầu vào, trừ các đối tợng có quy định riêng.Nh ợc điểm: Khi thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ của các loại hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ mà nguyên liệu mua vào lại chịu thuế giá trị gia tăng trực tiếp thì dẫn đến tình trạng thất thoát khấu trừ, đó là chênh lệch giữa phơng pháp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp với phơng pháp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. Vì có những mặt hàng đợc khấu trừ thuế đầu vào là 3% nhng bán ra 10% nên doanh nghiệp đợc lợi.Đối với vật t, hàng hóa mua về dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT nhng không tách riêng đợc thì cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ và không đựoc khấu trừ là rất khó. Cho dù xác định dựa trên cơ sở phân bổ theo tỷ lệ doanh thu nhng vẫn cha đợc hoàn thiện và đấy có thể là 6khe hở để cho các doanh nghiệp có tính xấu lợi dụng để phục vụ lòng tham của doanh nghiệp trốn thuế dựa trên cơ sở trên. Ưu điểm: Đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ mà thờng xuyên có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT thì đợc cơ quan thuế cho phép hoàn lại thuế GTGT theo quy định của chế độ thuế.Các doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ rất dễ quản lý, dễ tính, dễ quyết toán cuối kỳ và đặc biệt là giúp các ông chủ doanh nghiệp hiểu biết đợc các nguyên tắc thuế GTGT. Vì thế hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nớc dờng nh áp dụng thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ.Nếu số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ thì chỉ đợc khấu trừ số thuế GTGT đầu vào bằng số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu vào còn lại đợc khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc đợc xét hoàn thuế.1.6.2.Thuế GTGT đợc tính theo phơng pháp trực tiếp.Cách tính:Xác định số thuế GTGT phải nộp:Số thuế GTGT phải nôp=GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuếxThuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụGTGT của hàng hóa, dịch vụ=Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán raxGiá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vàoGiá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra là giá bán thực tế bên mua phải thanh toán cho bên bán, bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên mua phải trả.Giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tơng ứng của hàng hóa, dịch vụ bán ra đợc xác định bằng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào mà cơ sở sản xuất kinh doanh đã dùng vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra.Phơng pháp xác định GTGT làm căn cứ tính thuế GTGT phải nộp đối với từng cơ sở sản xuất kinh doanh nh sau: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ có hóa đơn chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán thì GTGT đợc xác định căn cứ vào giá mua, giá bán ghi trên chứng từ. 7Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hóa đơn chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ. Xác định đợc đúng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ theo hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ nhng không có đủ hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ thì GTGT đợc xác định = Doanh thu x tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thu.Đối với cá nhân, hộ kinh doanh cha thực hiện hoặc thực hiện cha đầy đủ hóa đơn mua, bán hàng hóa, dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định x tỷ lệ % GTGT tính trên doanh thuKhi áp dụng phơng pháp trực tiếp để tính thuế GTGT thì kế toán phản ánh giá trị vật t mua vào và doanh thu bán hàng hóa theo giá thanh toán.Nh ợc điểm: Theo hệ thống kế toán thuế GTGT tính theo phơng pháp trực tiếp cho vào chi phí quản lý, mà chi phí qủan lý là chi phí ảnh hởng đến kết chuyển lãi lỗ của doanh nghiệp. Do đó khoản thuế GTGT là khoản thuế doanh nghiệp thu hộ từ ngời tiêu dùng để nộp cho Nhà nớc lại cho vào chi phí, vì thế xẽ ảnh hởng đến thu nhập nếu doanh nghiệp có ý định trốn thuế, cho nên cơ quan thuế phải có biện pháp sửa đổi cho phù hợp khi cho vào chi phí.Vì vậy thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kì của các doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp trên giá trị tăng thêm, không nên hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp vì có 2 lí do sau:Xét về bản chất kinh tế, thuế GTGT là một loại thuế gián thu đợc tính trên phần giá trị tăng thêm của thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lu thông đến tiêu dùng. Khoản thuế này Nhà nớc thu của ngời tiêu dùng, doanh nghiệp chỉ thu hộ Nhà nớc và nộp thay cho ngời tiêu dùng, thông qua quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Do vậy, thuế GTGT không phải là chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra để sản xuất kinh doanh và cũng không phải là thu nhập của doanh nghiệp khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.Đánh giá việc vận dụng phơng pháp tính thuế GTGT trong kế toán doanh nghiệp. Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện nay đợc xây dựng dựa trên việc vận dụng có chọn lọc các mô hình kế toán, do đó số liệu kế toán ghi chép, phản ánh đợc coi là cơ sở quan trọng đợc xác định thuế phải nộp của doanh nghiệp. Mặt khác, vì cuối kỳ mới tính thuế nên công việc kế toán thờng dồn vào cuối kỳ, từ đó tạo cho nhân viên bận rộn về cuối kỳ, quý, năm. Khi cho thuế vào chi phí khiến chi phí tăng thêm, thuế thu nhập giảm đi khi đó doanh nghiệp có thể trốn thuế. 8Từ những lý do trên, cơ quan thuế nên đa khoản thuế GTGT phải nộp của các doanh nghiệp tính thuế theo phơng pháp trực tiếp, trên GTGT trong nội dung chi phí sang các tài khoản khác.2Hạch toán chi tiết:2.1.Tài khoản chi tiết.Để hạch toán thuế GTGT đầu vào và đầu ra theo phơng pháp khấu trừ kế toán sử dụng tài khoản 133 và 3331.*Thuế GTGT đợc khấu trừ có kết cấu nh sau:Bên nợ: Số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ.Bên có: Số thuế GTGT đầu vào đã đợc khấu trừ. Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ. Số thuế GTGT đầu vào đã đợc hoàn lại. D bên nợ: Số thuế GTGT đầu vào còn đợc khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào đ-ợc hoàn lại nhng Ngân sách Nhà nớc cha hoàn trả.Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2Tài khoản 1331: Thuế GTGT đợc khấu trừ của vật t, hàng hóa dịch vụ. Dùng để phản ánh thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ của vật t, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế.Tài khoản 1332: Thuế GTGT đợc khấu trừ của tài sản cố định. Dùng để phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu t, mua sắm TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ*Thuế GTGT phải nộp có kết cấu nh sau:Bên nợ: Số thuế GTGT đợc giảm trừ. Số thuế GTGT đã nộp vào ngân sách Nhà nớc. Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giáBên có: Thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, sử dụng nội bộ. Số thuế GTGT phải nộp của thu nhập họat động tài chính, thu nhập bất thờng Số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa nhập khẩuSố d bên nợ: Số thuế GTGT đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nớc. 9Tài khoản 3331 có hai tài khoản cấp 3:Tài khoản 33311: Thuế GTGT đầu ra, dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ tiêu thụTài khoản 33312: Thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu, dùng để phản ánh thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của hàng hóa nhập khẩu.2.2.Phơng pháp hạch toán thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừa)Đối với thuế GTGT đợc khấu trừ.Khi mua vật t hàng hóa, TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ, kế toán ghi:Nợ TK 152: Nguyên liệu, vật liệuNợ TK 156: Hàng hóaNợ TK 211: TSCĐ hữu hìnhNợ TK 213: TSCĐ vô hình.Nợ TK 611: Mua hàng theo phơng pháp kiểm kê định kỳ.Nợ TK 133: Thuế GTGT đợc khấu trừ. Có TK: 111, 112, 331,Khi mua vật t hàng hóa, dịch vụ dùng ngay vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh giá trị thực tế cha có thuế GTGT, thuế GTGT đầu ra và tổng giá thanh toán.Nợ TK 627, 621, 641, 642, 241,Nợ TK 133 Có TK 111, 112,331,Khi mua hàng hóa giao bán ngay cho khách hàng không qua nhập kho.Nợ TK 632Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331,Khi trả lại hàng cho ngời bán, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào.Nợ TK 111, 112, 331, Có TK 133 Có TK 152, 156,Khi giảm giá hàng bán, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào.Nợ TK 111, 112, 331, Có TK 133 Có TK 511, 512 10[...]... phản ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu t, mua sắm TSCĐ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ *Thuế GTGT phải nộp có kết cấu nh sau:Bên nợ: Số thuế GTGT đợc giảm trừ. Số thuế GTGT đà nộp vào ngân sách Nhà nớc. Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giáBên có: Thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hóa, dịch vụ đà tiêu thụ Số thuế GTGT phải... 15 Cách tính: Xác định số thuế GTGT .Số thuế GTGT phải nộp= Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừTrong đó:Cơ sở kinh doanh thuộc đối tợng tính thuế theo phơng pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải gi rõ giá bán cha thuế, thuế GTGT và tổng số tiền ngời mua... sồng ngày càng cao, thì thuế doanh thu trớc đây không còn đáp ứng đợc nữa. Từ năm 1995 Nhà nớc ta đà thay thuế doanh thu bằng thuế GTGT. *Khác nhau: Thuế GTGTthuế gián thu còn thuế doanh thu là thuế trực thu.Về phơng pháp hạch toán: Thuế doanh thu trớc đây cho vào chi phí nên thuế bị đánh chồng lên thuế, nói cách khác không tránh đợc tính trùng lặp của thuế. Còn thuế GTGT đà khắc phục đợc tình... GTGT 2. Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu3. Thuế GTGT phải nộp trong kỳ của họat động kinh doanh4. Thuế GTGT phải nộp trong kỳ của hoạt động tài chính và họat động bất thờng5. Thuế GTGT đợc mĩên giảm nhận lại bằng tiền6. Nộp thuế GTGT cho Ngân sách Nhà nớc7. Thuế GTGT đợc miễn giảm trừ vào thuế GTGT phải nộp3. Hình thức sổ kế toán và chứng từ sử dụng.3.1.Chứng từ sử dụng.Hóa đơn thuế GTGT đối... này. 1 Thuế GTGT đợc giảm nhận lại bằng tiền, kế toán ghi:Nợ TK 111 Có TK 721b)Đối với thuế GTGT đầu ra:Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tợng chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, kế toán viết hóa đơn bán hàng phải ghi rõ giá bán cha có thuế GTGT, phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT phải... trên GTGT trong nội dung chi phí sang các tài khoản khác.2Hạch toán chi tiết:2.1.Tài khoản chi tiết.Để hạch toán thuế GTGT đầu vào và đầu ra theo phơng pháp khấu trừ kế toán sử dụng tài khoản 133 và 3331. *Thuế GTGT đợc khấu trừ có kết cấu nh sau:Bên nợ: Số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ.Bên có: Số thuế GTGT đầu vào đà đợc khấu trừ. Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không đợc khấu trừ. Số thuế GTGT. .. hoàn lại. D bên nợ: Số thuế GTGT đầu vào còn đợc khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào đ-ợc hoàn lại nhng Ngân sách Nhà nớc cha hoàn trả.Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2Tài khoản 1331: Thuế GTGT đợc khấu trừ của vật t, hàng hóa dịch vụ. Dùng để phản ánh thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ của vật t, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế. Tài khoản 1332: Thuế GTGT đợc khấu trừ của... xuất kinh doanh.1.3.Đặc trng của thuế GTGT. Thuế GTGT là loại thuế gián thu, có nghĩa đây là loại thuế điều tiết thu nhập của ngời tiêu dùng. Về nguyên tắc, luôn có sự tách biệt giữa ngời nộp thuế và ngời chịu thuế. Ngời nộp thuế là các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT, ngời chịu thuế là ngời tiêu dùng các mặt hàng đó, nói c¸ch kh¸c th GTGT mang tÝnh trung lËp vỊ kinh... số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh.Nợ TK 642Có TK 3331Phản ánh số thuế GTGT của hoạt động tài chínhNợ TK 811Có TK 3331Phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hoạt động bất thờngNợ TK 821Có TK 3331Phản ánh số thuế GTGT đợc giảm trừ.Nợ TK 3331Nợ TK 111, 112Có TK 721Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo ph ơng pháp trực tiếp Chú thích:1. Giá mua vật t, hàng hóa, tài sản cả thuế GTGT 2. Thuế. .. giá thanh toán không gi giá cha có thuếthuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ. Thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc theo chøng tõ nép th GTGT cđa hµng hãa nhËp khẩu. Thuế GTGT cơ sở kinh doanh đợc tính khấu trừ quy định nh sau: Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ . tính thuế GTGT1 .6.1 .Thuế GTGT đợc tính theo phơng pháp khấu trừ. 5Cách tính: Xác định số thuế GTGT .Số thuế GTGT phải nộp= Thuế GTGT đầu ra -Thuế GTGT. nộp thuế GTGT, thì thuế nhập khẩu cũng bị đánh thuế còn thuế GTGT không bị đánh thuế một lần nữa. Đây là điểm khác nhau cơ bản nhất của thuế GTGT với thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuế GTGT, Thuế GTGT,

Trích đoạn