0

SKKN văn lớp 6_ Dạy học truyện cười

35 2,566 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:43

. ngọn roi châm biếm. iv. dạy - học truyện cời trong chơng trình ngữ văn 6 1. Nhận diện các văn bản truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6 SGK Ngữ văn 6 tuyển chọn hai truyện cời "Treo biển". ngời viết chỉ đề cập đến một vấn đề nhỏ là: Dạy học truyện cời trong chơng trình Ngữ văn 6. Truyện cời, nằm trong hệ thống dân gian, là thể loại văn học thể hiện rõ cái nét tinh thần lạc quan,. Bình 7 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2009 - 2010 2. Viêc dạy học bộ môn theo quan điểm tích hợp: Cùng với sự ra đời của SGK Ngữ văn 6 thì quan điểm dạy học tích hợp đợc lấy làm nguyên tắc
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN văn lớp 6_ Dạy học truyện cười, SKKN văn lớp 6_ Dạy học truyện cười,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn