Giúp học sinh viết được đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu_Tập làm văn lớp 2

28 2.8K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:21

. môn Tập làm văn lớp 2: 5 3 Một số phương pháp giúp học sinh lớp 2 viết đoạn văn ngắn 6 3. 1 Phương pháp quan sát 6 3. 2 Phương pháp thảo luận nhóm 6 3. 3 Phương pháp hỏi – đáp 7 2 3. 4 Phương. môn Tập làm văn: 4 1 .2 Nhiệm vụ của phân môn Tập làm văn 5 2. Mục đích, yêu cầu và nội dung dạy học phân môn Tập làm văn lớp 2: 5 2. 1 Số bài và thời lượng dạy: 5 2. 2 Nội dung dạy phân môn Tập. logic cho học sinh. 2. Mục đích, yêu cầu và nội dung dạy học phân môn Tập làm văn lớp 2: 2. 1 Số bài và thời lượng dạy: Học sinh được học 31 tiết tập làm văn trong cả năm học 2. 2 Nội dung

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan