SKKN ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHƯƠNG NITƠ-PHỐT PHO

19 2K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 21:43

. thuyết về định luật bảo toàn điện tích , phản ứng oxi hoá khử Soạn và giải các bài tập vô cơ : Theo phơng pháp bảo toàn electron . Thực nghiệm đánh giá việc áp dụng phơng pháp bảo toàn electron. V Hệ thống các bài tập hoá học vô vơ ở chơng trình hoá học THPT . IV. Nhiệm vụ nghiên cứu. Nghiên cứu cơ sở lí luận về bài tập hoá học và thực trạng của việc giải bài tập hoá học của học sinh phổ. khử và thờng dùng giải bài toán vô cơ . 2 Với mục đích trên tôi đã nghiên cứu và hệ thống các bài tập : " ;áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học vô cơ" . Sau

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan