0

SKKN Dạy viết Tiếng Anh cho học sinh

15 1,600 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:27

. là khả năng viết tiếng Anh của các em học sinh. - Là một giáo viên dạy tiếng Anh tại tỉnh nhà tôi mong muốn góp phần khắc phục những hạn chế đã nêu ở trên để việc dạy và học tiếng Anh tại địa. sâu cho dạy học theo từng kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết môn Tiếng Anh. 3. Ý kiến đề nghị: - Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho HS học tập. - Tăng cường phương tiện và đồ dùng dạy học cho bộ môn Tiếng. mình. b. Có thể cho học sinh viết theo nhóm, nhóm phân công mỗi người viết một đoạn hoặc một ý, sau đó cử một người viết tập hợp lại cả bài. Trong lúc học sinh viết bài giáo viên đi xung quanh các nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Dạy viết Tiếng Anh cho học sinh, SKKN Dạy viết Tiếng Anh cho học sinh,

Từ khóa liên quan