Một số biện pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trong trường Mần non

15 1.7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:19

. cứu: Một số biện pháp Nâng cao chất lợng cơ sở vật chất trong trờng Mầm non . 4.2. phạm vi: Tại đơn vị trờng Mầm non Trân Châu và có thể áp dụng cho các trờng Mầm non khối xã tại huyện đảo Cát. hoạt động trong môi trờng đẹp, nhiều cháu giờ bố mẹ đón không thích về nữa. Trong năm học này nhà trờng huy động số cháu đến lớp đạt tỷ lệ cao hơn so với năm học trớc từ 86 cháu tăng lên 123 cháu. Trong. Một số biện pháp nâng cao chất lợng cơ sở vật chất trong trờng mầm non Phần I: đặt vấn đề 1. Lý do chọn đề tài: Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới đất nớc. Trớc

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan