0

SKKN Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2

22 2,340 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:17

. khoa học và vừa sức. 4.6: Coi trọng việc rèn đọc cho học sinh: Đọc có nhiều hình thức: Đọc trơn, đọc diễn cảm, đọc to, đọc nhỏ, đọc thầm, đọc cá nhân, đọc hiểu. Kĩ năng đọc của học sinh lớp 2 chưa. tượng học sinh lớp mình nhằm đạt được yêu cầu cơ bản của Tập đọc lớp 2. II. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM: Tôi đã chọn 2 lớp : 2A (lớp chưa thực nghiệm) 2B (Lớp đối chứng) + Lớp 2A có sĩ số 29 + Lớp 2B có. trên cho thấy chất lượng của lớp 2A trội hơn hẳn so với lớp 2B. Hầu hết học sinh lớp 2A đã có kỹ năng đọc tốt hơn, các em đọc trôi chảy, phát âm chuẩn hơn, đọc đúng, hay. Còn một số học sinh ở lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2, SKKN Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan