ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA, MÔ HÌNH TRANH VẼ VÀ SỬ DỤNG MẪU VẬT TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY SINH HỌC 8.

13 1.7K 0
ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA, MÔ HÌNH TRANH VẼ VÀ SỬ DỤNG MẪU VẬT TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIẢNG DẠY SINH HỌC 8.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 phòng Giáo dục - đào tạo quận Hoàng Mai trêng: THCS VÜnh Hng S¸ng kiÕn kinh nghiƯm ĐỀ TÀI: HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA, MÔ HÌNH TRANH VẼ VÀ SỬ DỤNG MẪU VẬT TRONG VIỆC I MI GING DY SINH HC Họ tên giáo viên: Trần thị oanh Giáo viên trờng: THCS Vĩnh Hng Năm học 2008 2009 A) Phần mở đầu Kết việc dạy học không phụ thuộc vào nội dung kiến thức mà phụ thuộc vào phơng pháp dạy học Việc lựa chọn phơng pháp tiến hành cách ngẫu nhiên, tùy tiện theo chủ quan giáo viên mà tác động qua lại hoạt động trí tuệ thày trò để đạt đợc hiệu cao Trong công tác dạy học đổi nay, vấn đề tự nghiên cứu, lấy học sinh làm trung tâm nhận thức đợc đặt lên hàng đầu, phải có yếu tố gây hứng thú học tập, phơng tiÖn kÝch thÝch t tÝch cùc ë häc sinh, hớng học sinh vào hoạt động t cụ thể nhằm đạt hiệu cao học tập Hiện việc kết hợp t mô hình, tranh vẽ yếu tố không thiếu đợc dạy häc Sinh häc nãi chung vµ Sinh häc nãi riêng Đó mẫu, tranh vẽ biểu bảng mà giáo viên học sinh chuẩn bị trớc vừa giúp em có say mê với môn học, vừa hình thành thói quen giữ vệ sinh thể, có trách nhiệm với sức khỏe thân Từ kinh nghiệm xin trình bày vài kinh nghiệm nhỏ qua vài năm giảng dạy theo phơng pháp mới, hy vọng đợc trao đổi đồng nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lợng giảng dạy môn Sinh học trờng THCS, đáp ứng yêu cầu đổi dạy học Trong phạm vi viết xin ®Ị cËp tíi vÊn ®Ị:”Híng dÉn häc sinh nghiªn cøu SGK, mô hình tranh vẽ, sử dụng mẫu vật việc giảng dạy Sinh học 8. B) Nội dung I) Cách thực hiện: Phơng pháp nêu vấn đề dạy học Sinh học trình dạy học đợc dới dạng lập lại đờng nghiên cứu tìm tòi khoa học cách nghiên cứu sách giáo khoa, tranh vẽ, mô hình mẫu vật thật Giáo viên ngời hớng dẫn học sinh biết cách nghiên cứu để học sinh lấy đợc mẫu vật, vẽ đợc hình vẽ quan, phận thể Đấy nguồn cung cấp kiến thức, từ ®ã c¸c em biÕt c¸ch khai th¸c kiÕn thøc triƯt để từ mẫu vật, tranh vẽ, mô hình giúp em hiểu nhớ lâu Sách giáo khoa có tác dụng cung cấp kiến thức bản, có tác dụng xác hóa kiến thức đồng thời giúp học sinh có điều kiện ôn tập củng cố hệ thống hóa kiến thức Khi quan sát mẫu, (Tranh mô hình) giáo viên cho học sinh quan sát tổng thể, sau đặt câu hỏi mang tính chất kích thích tò mò, tạo tình có vấn đề phát triển vấn đề, đồng thời hớng học sinh vào mục tiêu cụ thể, xây dựng giả thiết lập kế hoạch giải vấn đề Khi giải vấn đề khó cần phải thảo luận, giáo viên hớng học sinh đọc tài liệu tham khảo để có kết luận đắn 3 Trong trình thực theo phơng pháp này, sau một, hai năm giảng dạy nhận thấy học sinh học sôi nổi, không đơn điệu học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức cách tự tin, chắn Chính mẫu vật, tranh vẽ mô hình đà đem đến kiến thức, nhng ta cách khai thác kiến thức từ phơng tiện phơng tiện dùng để minh họa cho kiến thức II Các bớc tiến hành: Chuẩn bị soạn cho tiết dạy: a) Mục tiêu: -Nội dung kiến thức cần cho học sinh tự nghiên cứu Trong kiến thức trọng tâm -Xác định đợc ý nghĩa giáo dục kiến thức -Kiến thức thuộc loại kiến thức nào, sở xắp xếp tiêu đề theo hệ thống bớc cần nghiên cứu -Chuẩn bị câu hỏi -Chuẩn bị sẵn tranh, mô hình mẫu vật -Chuẩn bị Phiếu học tập (Câu hỏi trắc nghiệm) vẽ atlat b) Yêu cầu hệ thống câu hỏi cách khai thác kiến thức từ vật mẫu: -Chọn thời điểm đa tranh, (hoặc mẫu), mẫu đợc chọn phải điển hình chứa đựng nội dung kiến thức tránh đa nhiều mẫu lúc gây phân tán học sinh, học hiệu -Những câu hỏi đa phải trọng tâm, hớng học sinh vào tình có vấn đề cần phải giải quyết, câu hỏi phải vừa sức gây đợc hứng thú cho học sinh Tiến trình thực hiện: + Yêu cầu: +Mỗi học sinh phải có đủ sách giáo khoa để tự học, tự nghiên cứu theo hớng dẫn +Mỗi nhóm học sinh phải chuẩn bị đủ mẫu vật theo yêu cầu học chuẩn bị bảng ghi, giấy ghi nhóm + Cách bố trí thời gian quan sát cho phần khoa học cân đối +Ghi tiêu đề: Có thể đa hệ thống câu hỏi trớc ghi tiêu đề + Câu hỏi phát vấn đa cần chuẩn bị tình trả lời: -Từ mẫu (tranh) học sinh sở hệ thống câu hỏi giáo viên tìm câu trả lời nhóm học tập Trình bày quan điểm nhóm, nhóm khác bổ sung -Kết hợp tranh vẽ để kiểm tra lại kiến thức vừa tiếp thu đợc, vấn đề cha rõ ràng cần phải có phần chuẩn kiến thức thày +Giáo viên chốt lại kiến thức +Kết thúc học yêu cầu học sinh nhìn mẫu vật, tranh vẽ mô hình để trình bày lại kiến thức câu hỏi câu trắc nghiệm hình vẽ atlát Vận dụng: Phơng pháp đợc vận dụng vào dạy cụ thể (Mọi công việc chuẩn bị cho tiết dạy coi nh đầy đủ) Là phơng pháp dạy lớp đợc thuật lại chữ, cha thể đầy đủ tình huống, đặc biệt tình nảy sinh từ phía học sinh Song với phơng pháp này, thực lớp đà thu đợc kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan: Nã gióp cho häc sinh phát huy đợc tính sáng tạo khả t lô gíc, biết khái quát hóa kiến thức bài, chơng, phần sách giáo khoa Từ học sinh hiểu đợc chung vấn đề cần nghiên cứu Sau phần vận dụng vào số tiết dạy cụ thể Bài 8: Tiết Cấu tạo tính chất xơng I) Mục tiêu +Kiến thức: -Nắm đợc cấu tạo chung xơng dài, từ giải thích đợc lớn lên xơng khả chịu lực xơng -Xác định đợc thành phần hóa học xơng để chứng minh tính chất đàn hồi cứng rắn xơng +Kĩ năng: -Rèn kỹ quan sát tranh, thí nghiệm tìm kiến thức -Tiến hành thí nghiệm đơn giản lí thuyết -Rèn kỹ hoạt động nhóm +Giáo dục: Giáo dục ý thức bảo vệ xơng, liên hệ với thức ăn lứa tuổi học sinh II) Phơng tiện dạy học: Của giáo viên: -Tranh vẽ phãng to h 8.1 → 8.4 SGK/28-29-30 Cña häc sinh: -Xơng ống gà, xơng đùi ếch đà -Đèn cồn, panh, cồn, nớc lÃ, dung dịch HCL 10% HS: Chuẩn bị xơng đùi ếch, xơng sờn gà, xơng đùi gà III Tiến trình: Vào bài: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc mụcEm có biết SGK/31 Thông tin cho biết xơng có sức chịu đựng lớn Do đâu mà xơng có khả đó? Hoạt động Cấu tạo xơng Muc tiêu: -Học sinh phải nắm đợc cấu tạo xơng dài, xơng dẹt chức Hoạt động giáo viên -GV: Đa câu hỏi có tính chất đặt vấn đề: Sức chịu đựng lớn xơng có liên quan đến cấu tạo xơng? -GV: Yêu cầu học sinh quan sát h8.1-8.2 SGK/28 -GV cho tiếp câu hỏi: -Xơng dài có cấu tạo nh nào? -Cấu tạo hình ống đầu xơng nh có ý nghĩa chức xơng Hoạt động học sinh -HS đa ý kiến khẳng định mình: Chắc chắn xơng phải có cấu tạo đặc biệt -HS: Nghiên cứu thông tin SGK/28+ QS h8.1 vµ h8.2 → Ghi nhí kiÕn thøc Néi dung Cấu tạo chức xơng dài +Cấu tạo: Sụn bao bọc -Đầu xơng Mô xơng xốp Màng xơng để -Thân Mô xơng cứng Khoang xơng -Trao đổi nhóm thống ý kiến -Đại diện nhóm trình bầy ý kiến cách giới thiệu h8.1-8.2 -Kiểm tra kiến thức học sinh thông qua phần trình bầy nhóm -GV: Yêu cầu học sinh nhận biết phần xơng dài xơng đùi gà -YCHS: Làm dập phần thân xơng GV: HÃy kể tên số xơng ngắn, xơng dẹt thể ngời? -Xơng dẹt, xơng ngắn có cấu tạo chức gì? GV: Yêu cầu học sinh liên hệ thực tế: Với cấu tạo hình trụ rỗng, phần đầu có nan xơng hình vòng cung tạo ô giúp em liên tởng đến kiến trúc đời sèng GV: NhËn xÐt vµ bỉ sung øng dơng xây dựng: Đảm bảo độ bền tiết kiệm vật liệu -Nhóm khác bổ sung -HS QS nhận biết mẫu thật (xơng gà) -HS làm dập phần thân xơng để quan sát khoang xơng HS: Xơng đốt sống, xơng ngón, xơng sờn HS: Nghiên cứu thông + Chức năng: Bảng 8.1 2) Cấu tạo chức xơng ngắn xơng dẹt +Cấu tạo: tin SGK/29 +QS h8.3 -Ngòai mô xơng cứng -Trong mô xơng xốp TLCH: + Chức năng: Chứa tủy -HS khác bổ sung HS: Giống trụ cầu, tháp đỏ Epphen, vòm nhà thờ Hoạt động Thành phần hóa hóa học tính chất xơng Mục tiêu: Thông qua thí nghiệm, học sinh đợc thành phần xơng có liên quan dến tính chất Liên hệ thực tế: Xơng ngời già trẻ em Hoạt động giáo Hoạt động học sinh viên GV: Cho nhãm häc Häc sinh biĨu diƠn thÝ nghiệm sinh (học tốt) biểu diễn +Thả xơng đùi ếch vào thí nghiệm trớc lớp cốc dung dịch HCL 10% Nội dung +Kẹp xơng đùi ếch đốt GV: Đa câu hỏi: -Phần xơng cháy có mùi khét? -Bọt khí lên ngâm xơng khí gì? -Tại sau ngâm xơng lại bị dẻo kéo dài, thắt nút? -GV: Giúp học sinh hoàn thiện kiến thức -GV: Giải thích thêm tỉ lệ chất vô hữu xơng thay a) Thành phần: đèn cồn Học sinh -Chất vô cơ: Muói Ca lớp quan sát tợng xảy -Chất hữu cơ: Cốt ghi nhớ giao -Học sinh làm thí nghiệm: Yêu cầu học sinh dới quan sát cho biết kết thí b) Tính chất: -Rắn nghiệm +Đói với xơng ngâm dùng -Đàn hồi kết đà chuẩn bị trớc +Đối với xơng đốt đặt lên giấy gõ nhẹ +Học sinh trao đổi nhóm trả lời câu hỏi +Cháy chất hữu +Bọt khí CO2 -Xơng phần rắn bị hòa vào HCL chất có đổi theo độ tuổi Hỏi: Vì ngời già xơng Ca cà C nhóm khác bổ giòn dễ gÃy sung Hoạt động Sự lớn lên dài xơng Mục tiêu: Học sinh đợc xơng dài sụn tăng trởng, to nhờ tế bào máng xơng 8 Hoạt động giáo Hoạt động học sinh Nội dung viên GV: Xơng dài to +Học sinh: nghiên cứu thông lên đâu? tin SGK Kết luận: +Quan sát h8.4 8.5 -Xơng dài ra: Do SGK/29/30 ghi nhớ kiến phân chia tế bào lớp sụn tăng trởng thức +Trao đổi nhóm trả lời câu -Xơng to thêm nhờ phân chia tế hỏi bào màng xơng Yêu cầu: GV: Đánh giá phần trao đổi nhóm bổ sung giải thích để học sinh hiểu đợc nh kiến thức SGK -Khoảng BC không tăng -Khoảng AB, DC tăng nhiều * Học sinh đọc SGK làm cho xơng dài + Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung IV Kiểm tra, đánh giá: -GV: Yêu cầu học sinh làm SGK/31 -GV: Chữa cách: +Cho học sinh đổi +Giáo viên thông báo đáp án +Học sinh tự chấm cho +Tìm hiểu xem có em làm V Dặn dò: -Học -Trả lời SGK 9 Tiết 17 Tim mạch máu I Mục tiêu: Kiến thức: -Học sinh đợc ngăn tim (ngoài trong), van tim -Phân biệt đợc loại mạch máu -Trình bầy rõ đặc điểm c¸c pha chu kú co gi·n tim Kü năng: -Rèn kỹ dự đóan t suy đóan -Kỹ tổng hợp kiến thức -Vận dụng lí thuyết Tập đếm nhịp tim lúc nghỉ sau hoạt động Giáo dục: Giáo dục ý thức bảo vệ tim mạch máu hoạt động tránh làm tổn thơng tim, mạch máu II Phơng tiện dạy học: -Mô hình tim (Tháo, lắp đợc), tim lợn mổ phanh (Rõ van tim) -Tranh phóng to, máy chiếu, bút III Hoạt động dạy học: Kiến thức cũ: +Vai trò tim hệ tuần hòan máu gì? +Hệ bạch huyết có vai trò gì? Bài Mở bài: biết tim có vai trò quan trọng, co bóp đẩy máu, tim phải có cấu tạo nh để đảm bảo chức đẩy máu Hoạt động Tìm hiểu cấu tạo tim Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung GV: Nêu câu hỏi -Học sinh: Tự nghiên cứu h a) Cấu tạo ngòai: +Trình bày cấu tạo 17.1 SGK/54 mô hình ngòai tim Xác định cấu tạo tim Kết luận: -Một vài học sinh trả lời -Màng tim bao bọc (chỉ mô hình) Học bên sinh khác bổ sung +GV: Bổ sung thêm có -Tâm thất lớn màng tim bao bọc bên đỉnh tim -Hình dạng: hình -Học sinh tự dự đóan câu hỏi sở kiến thức chóp (đỉnh quay xuống dới) trớc 10 -Thống nhóm (bám vào phim trong) câu trả lời -Các nhóm theo dõi kết +GV: Yêu cầu học sinh hòan thành bảng 17.1 -Dự đóan xem: Ngăn tim có thành dày nhất, ngăn thành mỏng -Dự đóan: Giữa ngăn tim mạch máu phải có cấu tạo nh để máu bơm theo chiều GV: Phải nắm đợc số lợng nhóm có dự đóan giống -GV: Hớng dẫn học sinh nhóm tháo rời mô hình tim -GV hỏi: Các em so sánh xem dự đoán nhóm hay sai -GV: Đa đáp án bảng 17.1 (trên phin trong) GV: Trình bầy cấu tạo tim -Các nhóm tiến hành mổ tim phanh rộng để quan sát Học sinh tự sửa chỗ sai Học sinh thảo luận phải nêu đợc: -Sống ngăn -Thành tim -Van tim Học sinh tù rót kÕt luËn KÕt luËn: -Tim ngăn -Thành tâm thất dày thành tâm nhĩ -Giữa tâm nhĩ với tâm tâm thất với động mạch có van tim giúp máu lu thông chiều -Học sinh trả lời: -Học sinh bổ sung -Yêu cầu: Thành tâm thất trái dày đẩy máu vào động mạch chủ b) Cấu tạo trong: 11 khắp thể Hoạt động Tìm hiểu cấu tạo mạch máu Mục tiêu: Chỉ đợc đặc điểm cấu tạo chức loại mạch Phiếu học tập (phim trong) Cấu tạo chức mạch máu Nội dung Động mạch Tĩnh mạch Cấu tạo: -Thành mạch -Lòng mạch -Đặc điểm khác Mao mạch Chức Hoạt động dạy GV: +Yêu cầu học sinh hòan thành phiếu học tập +Chỉ khác loại mạch +Sự khác đợc giải thích nh nào? Hoạt động học -Mỗi học sinh tự nghiên cứu h17.2 SGK/55 Nội dung -Trao đổi nhãm→hoµn KL: Trong phiÕu häc tËp: thµnh phiÕu häc tËp +Động mạch: -Thành: lớp tế bào -Lòng: hẹp -Động mạch chủ: Lớn, -GV: Kiến thức làm nhiều động mạch nhỏ nhóm (trên +Tĩnh mạch: máy) đa đáp án -Thành: lớp tế bào chuẩn biểu bì mỏng -Lòng: hẹp -Nhỏ, phân nhánh nhiều Hoạt động 12 Tìm hiểu hoạt động co dÃn tim Mục tiêu: Học sinh nắm đợc trình bầy rõ đặc điểm pha chu kỳ co dÃn tim Hoạt động dạy GV: Yêu cầu học sinh -Lµm bµi tËp SGK/5556 -Chu kú tim gåm mÊy pha? -Sự hoạt động co dÃn tim liên quan đến vận chuyển máu nh nào? -GV: Đánh giá kết quảhoàn thiện kiến thức GV: -Lu ý häc sinh nhËn biÕt kiÕn thøc t©m thÊt hay tâm nhĩ co mũi tên đờng vận chuyển máu -Trung bình: 75 nhịp/phút -GV: Giải thích thêm: Số nhịp phụ thuộc vào nhiều yếu tố GVhỏi thêm: Tại tam hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi? Hoạt động học HS: Nghiên cứu SGK+h.17.3SGK/56 Trao đổi nhóm, thống câu trả lời -1 chu kỳ gồm pha, thời gian hoạt động thời gian nghỉ -Học sinh trình bầy kết h17.3 -Học sinh dựa vào chu kỳ tim để trả lời -Học sinh đọc kết luận SGK/56 IV Kiểm tra, đánh giá: Nọi dung KÕt luËn: -1 chu kú: pha +Pha co t©m nhĩ (0,1s): máu từ tâm nhĩ tâm thất +Pha co tâm thất (0,3s) máu từ tâm thất động mạch +Pha dÃn chung (0,4s) máu đợc hút từ tâm nhĩtâm thất 13 GV: +Dùng hình câm (17.4) mảnh bìa có ghi tên: động mạch, tĩnh mạch, tâm nhĩ, tâm thất, van +Gọi vài học sinh lên gắn vào tranh cho phù hợp học sinh khác nhận xét giáo viên cho điểm học sinh làm V Dặn dò: -Làm câu hỏi 2, 3, SGK/57 -Đọc mụcEm có biết C) Kết sáng kiến kinh nghiệm Qua năm giảng dạy, đặc biệt gần năm áp dụng phơng pháp dạy học đổi kết hợp khai thác kiến thức từ hình vẽ, mô hình, mẫu vật, thấy việc đổi dạy học đà tác động có hiệu cách học học sinh, học sinh đóng vai trò chủ thể thực tòan trình khám phá kiến thức chủ động tiếp nhận kiến thức cho mình, khắc sâu kiến thức, biết vËn dơng viƯc häc t l« gÝc thay cho cách học vẹt tiết học giáo viên biết cách tổ chức tốt trình tự nghiên cứu học sinh học đem lại hiệu lớn tùy thuộc vào đối tợng học sinh Ngoài việc nắm kiến thức bản, học sinh có thêm tình nảy sinh, từ có thêm kiến thức SGK Sau kết đạt đợc so với cha đổi dạy học G 42 HS 34.7% Năm học 2006 - 2007 K TB Y 55 HS 22 HS HS 45.5% 18.2% 1.6% G 65 HS 44.8% Năm học 2007 - 2008 K TB Y 55 HS 22 HS HS 37.9% Hà Nội tháng năm 2009 Giáo viên 15.2% 2.1% 14 Trần Thị Oanh ... dạy học Sinh học trình dạy học đợc dới dạng lập lại đờng nghiên cứu tìm tòi khoa học cách nghiên cứu sách giáo khoa, tranh vẽ, mô hình mẫu vật thật Giáo viên ngời hớng dẫn học sinh biết cách nghiên. .. Trong phạm vi viết xin đề cập tới vấn đề: Hớng dẫn học sinh nghiên cứu SGK, mô hình tranh vẽ, sử dụng mẫu vật việc giảng dạy Sinh häc 8.? ?? B) Néi dung I) C¸ch thùc hiƯn: Phơng pháp nêu vấn đề dạy. .. năm giảng dạy, đặc biệt gần năm áp dụng phơng pháp dạy học đổi kết hợp khai thác kiến thức từ hình vẽ, mô hình, mẫu vật, thấy việc đổi dạy học đà tác động có hiệu cách học học sinh, học sinh

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan