0

SKKN MỘt số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

17 2,306 13
  • SKKN MỘt số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:42

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THCS A / PHẦN MỞ ĐẦU I / LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 1. Lí do khách quan : Từ ngàn xưa, ông cha ta đã có câu: “ Tiên học lễ, hậu học văn”, Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cho rằng: “có tài mà không có đức là người vô dụng”. Trong điều 2 chương I của Luật giáo dục Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã chỉ rõ mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là mục tiêu chung của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Đạo đức là cái gốc của con người, làm công tác trồng người mà không quan tâm vun xới từ gốc rễ thì không thể nào đào luyện ra con người phát triển toàn diện. Bác Hồ đã từng nói: “ Hiền dữ phải đâu là tính sẳn Phần nhiều do giáo dục mà nên ” Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ngành GD - ĐT đã mạnh dạn đổi mới tư duy, vận dụng nghiêm túc và sáng tạo các quan điểm đổi mới giáo dục của Đảng, từng bước tìm ra những giải pháp sáng tạo, khả thi. Nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục - đào tạo đã từng bước đổi mới theo hướng vừa gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vừa phù hợp với xu thế tiến bộ của thế giới. Hiện nay, những thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại đã mang nhiều lợi ích tốt đẹp nhưng cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa ( hình ảnh đồi trụy, bạo lực, trò chơi 1 điện tử ), trong khi đó trẻ em vừa vào cấp II lứa tuổi mới lớn, hiếu động, tâm sinh lý chưa ổn định, các em dễ bị lôi kéo vào thói hư, tật xấu, đặc biệt học sinh vùng sâu điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, ít được tiếp xúc với công nghệ thông tin thì càng hiếu kì, tò mò dể bị lôi cuốn, sa đọa. Vì vậy, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động dạy học, nó đóng vai trò quyết định trong việc hoàn thiện và phát triển nhân cách của học sinh. 2 / Lí do chủ quan : Xuất phát từ đặc điếm của trường cấp hai thuộc vùng 2 xa thị trấn cuộc sống gia đình các em phần đa gặp nhiều khó khăn, không như các em ở trường vùng 1 điều kiện gia đình đầy đủ, môi trường sống thuận lợi hơn. Việc tiếp xúc của các em vùng sâu vùng xa có phần hạn chế, dễ bị lôi cuốn khi tiếp xúc với các trò chơi điện tử hoặc sự lôi kéo của những người không lành mạnh. Đồng thời trường thuộc vùng có nhiều học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60%, chất lượng khá thấp, đa số các em mất căn bản về kiến thức, không chuyên cần dễ bị lôi cuốn bởi thói hư tật xấu. Do đó, phải chủ động, tích cực kết hợp giáo dục theo hướng giáo dục mà hội nghị Trung ương 2 đã vạch ra. Vì những lí do trên tôi thấy việc giáo dục toàn diện cho học sinh là hết sức quan trọng và cấp bách. Nhà trường phải đẩy mạnh đồng bộ các hoạt động để giáo dục học sinh. Muốn cung cấp cho xã hội những con người phát triển toàn diện thì ngay từ trong nhà trường chúng ta phải đặc biệt chú ý đến đạo đức học sinh, phải tìm ra các nguyên nhân và biện pháp tích cực để uốn nắn giáo dục các em phát triển một cách toàn diện. Với những kinh nghiệm giảng dạy lâu năm trong nghề, là một giáo viên dạy văn và là người quản lý tôi nhận thức sâu sắc rằng công tác cần phải được quan tâm hàng đầu là giáo dục đạo đức học sinh, đưa các em vào nề nếp, từ đó làm cho các em có nhận thức và thái độ học tập đúng đắn thì chất lượng mới được nâng cao. * Giới hạn đề tài: 2 Có rất nhiều cách giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường, trong khuôn khổ bài viết có hạn tôi xin được đề cập đến phạm vi giáo dục trong trường học: Thông qua hai hình thức hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp . Sau đây là một vài biện pháp giáo dục đạo đức học sinh mà tôi đã từng thực hiện và luôn trăn trở xin trao đổi, tâm sự cùng với đồng nghiệp để cùng chia sẻ. B / PHẦN NỘI DUNG Giáo dục đạo đức học sinh là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Đạo đức góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, giữa cá nhân và xã hội, nó có vai trò lớn lao trong việc giúp con người sáng tạo ra hạnh phúc và giữ gìn, bảo vệ cuộc sống lành mạnh của xã hội và phẩm giá con người. Vì vậy, cần phải quan tâm đúng mức đến các chức năng của đạo đức. Đạo đức hình thành cho con người những quan điểm cơ bản nhất về những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực đạo đức, nhờ đó con người có khả năng lựa chọn, đánh giá đúng đắn các hiện tượng đạo đức xã hội cũng như tự đánh giá những suy nghĩ, hành vi của bản thân mình. Chức năng giáo dục của đạo đức góp phần hình thành nhân cách con người. Thông qua công tác giáo dục và tự giáo dục đạo đức mà tính tích cực xã hội của cá nhân tăng lên. Một trong những thể hiện của công tác này là sự nêu gương và noi gương. những tấm gương đạo đức cao cả, đẹp đẽ có sức lôi cuốn con người sẽ giúp cá nhân rèn luyện phấn đấu hướng theo những cái thiện, cái tốt đẹp. Đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi. Sự điều chỉnh này giúp cá nhân định hướng được hoạt động của bản thân cho phù hợp với yêu cầu của xã hội cùng tồn tại và phát triển trong những điều kiện nhất định. Những quan niệm đạo đức tiến bộ giúp con người nhận thức đúng, sai, phân biệt được thiện, ác. Trên cơ sở đó 3 mà định hướng một cách đúng đắn hành vi của bản thân trong hoạt động thực tiễn và quá trình ấy lại củng cố thêm nhận thức cho con người. Giáo dục đạo đức phù hợp với tâm sinh lý học sinh, hình thành thói quen nâng cao nhận thức tốt đối với xã hội và chính bản thân các em: - Giáo dục học sinh ý thức đúng đắn trong học tập, trong lao động, hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ giữa cá nhân, gia đình và xã hội. - Giáo dục thái độ, hành vi đúng đắn, tôn trọng pháp luật, tôn trọng mọi người, lễ phép, nâng cao nhận thức có lòng nhân ái, hình thành những tình cảm tốt đẹp với mọi người . - Giáo dục lòng yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ghi nhớ công ơn của Bác Hồ, các anh hùng Liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. - Giáo dục lòng yêu chuộng hòa bình, tôn trọng sự bình đẳng, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các dân tộc trên thế giới. * Muốn giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường THCS phải dựa trên những nguyên tắc sau : - Cần đảm bảo tính mục đích, tính tổ chức, tính kế hoạch, tính tư tưởng của công tác giáo dục. - Giáo dục bằng thực tiễn và thông qua thực tiễn để đánh giá - Thông qua dạy chữ để dạy người . - Giáo dục thông qua lao động và các hoạt động xã hội . - Tôn trọng và tạo điều kiện tốt cho học sinh phát huy những mặt tích cực trong nhân cách . - Giáo dục phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh của đối tượng. - Giáo dục cá nhân trong tập thể và thông qua tập thể . - Giáo dục cần phải phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường 4 - Giáo dục phải kết hợp ba môi trường giáo dục: nhà trường - gia đình và xã hội . 1. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động dạy học trên lớp : - Hoạt động dạy học ở nhà trường phổ thông giữ vị trí trung tâm bởi nó chiếm hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò trong một năm học, nó chi phối các hoạt động giáo dục khác, đồng thời quyết định đến kết quả đào tạo của nhà trường. - Một trong ba nhiệm vụ quan trọng của hoạt động dạy học là: “Tổ chức, điều khiển học sinh hình thành thế giới quan khoa học, những phẩm chất đạo đức nói riêng và phát triển nhân cách nói chung”. Qua giờ học giúp các em nắm được tri thức, hiểu được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức trong đời sống xã hội . Từ đó tạo cho các em có ý thức học tập đúng đắn, rèn luyện tính cần cù, sáng tạo, biết quý trọng thành quả lao động trí óc, lao động chân tay của người đi trước. - Mặt khác, mỗi cử chỉ, hành động, lời nói, cách cư xử, phong cách giảng bài, tình cảm, trách nhiệm, tính gương mẫu của giáo viên đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình hình thành nhân cách của học sinh. Hình ảnh người thầy là một thực tế sống có vai trò rất quan trọng đối với học sinh. Điều đó Bác Hồ đã khẳng định : “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. 2. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp : - Nhằm thực hiện tốt mục tiêu và nội dung giáo dục, hoạt động giáo dục không thể chỉ diễn ra trong lớp học, khép kín bằng những giờ dạy trên lớp của giáo viên, Đảng ta khẳng định nhân tố con người là quan trọng, phải phát triển toàn diện. Học sinh chúng ta dù còn nhỏ nhưng cũng là một thực thể xã hội, là sự tổng hòa các mối quan hệ xã 5 hội, nên quá trình giáo dục nhằm hình thành nhân cách học sinh là quá trình vận dụng nhiều con đường, nhiều môi trường và phối hợp nhiều lực lượng xã hội khác nhau . - Một trong những quy luật quan trọng của nền giáo dục chúng ta là sự kết hợp cân đối giữa giáo dục học sinh trong giờ lên lớp và việc giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp qua sinh hoạt tập thể tiết học, tuần hoạt động được bộ giáo dục quy định trong chương trình để các em gần gũi nhau hơn, hiểu về nhau hơn, linh hoạt hơn, thương yêu, giúp đỡ, chia sẻ hoàn cảnh gia đình với các bạn khó khăn trong lớp tạo hứng thú trong học tập cho học sinh. - Muốn hình thành, phát triển nhân cách học sinh không chỉ đơn thuần thông qua hoạt động dạy học trên lớp, mà còn phải thông qua các hoạt động đa dạng như công tác xã hội, hoạt động thể dục thể thao, lao động Các hoạt động này tạo ra sự thống nhất giữa trí và đức, giữa tình cảm và lý trí, giữa nhận thức và hành động của học sinh giúp các em hiểu và hành động đúng. Vì thế, cần tổ chức hoạt động ngoài giờ cho học sinh, thông qua các tổ chức, các hoạt động đa dạng, phong phú để học sinh được giáo dục trong tập thể và bằng tập thể. Việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động hoạt động ngoài giờ lên lớp cần phải đảm bảo tính mục đích, tính tổ chức, tính kế hoạch, tự nguyện, tự giác, tính tự quản, tính tập thể, tính đa dạng phong phú, tính hiệu quả . 3. Nguyên nhân : Thực trạng ở trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nằm giữa trung tâm xã nhà, cơ sở vật chất tuy còn thiếu thốn so với các trường chuẩn Quốc Gia nhưng với địa phương cơ sở vật chất ở trường Minh Khai tương đối là khang trang, thoáng mát, có sân chơi bãi tập tương đối rộng, có cả sân bóng đá rộng rãi mà cả xã không có được nên xung quanh trường học có rất nhiều thanh thiếu niên thường hay tụ tập vào các buổi chiều sau tiết học cuối nên ảnh hưởng không ít đến tính cách, đạo đức, tâm lý học sinh. Xung quanh trường là các tụ điểm không lành mạnh như quán internet, bàn bi da, hàng 6 quán Tuy nhiên, trường hầu hết học sinh ngoan tương đối nhiều, bởi các em hầu hết là con nhà lao động, kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó cũng có một số ít học sinh tương đối khó giáo dục . Đại đa số học sinh là dân tộc thiểu số ( 60% dân tộc Ê Đê, Tày, Nùng ) nhận thức chậm, ảnh hưởng không ít đến việc tiếp thu bài học trên lớp bởi các em vừa phải học tiếng vừa phải học chữ. Một số em gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc một số gia đình ít quan tâm hoặc do việc làm ăn nên không để ý việc học hành của con em mình, hoặc vì quá nuông chiều con nên các em càng có điều kiện trốn học Hầu hết các em nữ thường chịu khó hơn các em nam. Vì vậy, việc học của các em nam thường chểnh mảng hơn sinh ra lơ là trong học tập, vào lớp ít chú ý khi giáo viên giảng bài, làm việc riêng, đọc truyện, chơi ca rô, thậm chí có em trốn ra ngoài hút thuốc, trốn học, cúp tiết rủ rê, hăm dọa bạn mình để cùng tham gia trốn học, đánh nhau, uống rượu, chơi games Về nhà thì không học bài, không làm bài, một số em khác do cha mẹ không quản lý chặt chẽ nên các buổi ở nhà lại lao vào các tụ điểm internet với những trò chơi điện tử cảm giác mạnh quên việc học. Từ đó thành thói quen, khi cha mẹ biết được thì các em đó đã bị hổng một số kiến thức cơ bản nên bắt đầu nói dối, chán nản trong học tập v.v Việc giáo dục bắt đầu từ đây thật khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên bộ môn. Chính vì vậy, giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải được thông qua hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên bởi hoạt động dạy học ở nhà trường luôn giữ vị trí trung tâm, nó chiếm thời gian, khối lượng công việc của thầy - trò tương đối nhiều. Đồng thời cần phải kết hợp sự quan tâm của gia đình, vì chính gia đình ảnh hưởng sâu sắc và quyết định đến đời sống, tâm tư tình cảm, đạo đức của các em. Đa số phụ huynh vì điều kiện kinh tế hoặc vì công việc quá nhiều, đã buông lỏng con cái mình, tạo chỗ hở cho các em hư hỏng. Phụ huynh thường giao khoáng con em mình cho nhà trường, coi việc giáo dục các em là trách nhiệm của nhà trường. Đôi lúc họ cũng không quan tâm đến con mình học ở lớp nào, giáo viên chủ nhiệm tên gì ở 7 đâu? học lực con mình như thế nào? hạnh kiểm ra sao? con mình đã nộp các khoản đóng nộp trong năm học chưa? Có thường xuyên học bài không? hoặc có phụ huynh cho tiền con nộp, không kiểm tra con xin bao nhiêu cũng cho, các em mang tiền tiêu xài vào mục đích không lành mạnh: chơi điện tử, uống rượu, hút thuốc đến khi phụ huynh biết được thì đã muộn. Về nhà, phụ huynh không quan tâm đến tập vở, bài học của con cái mình. Từ đó tạo cho các em thói quen lười biếng học tập, thụ động, không thuộc bài, khi làm bài kiểm tra thì quay cóp, mở tài liệu. Một số em khác vì quá yếu kém, từ đó chán nản vì không theo kịp các bạn khác sinh ra mặc cảm đi vào hư hỏng, trở thành học sinh cá biệt. Bên cạnh đó ảnh hưởng của xã hội không ít đối với học sinh nông thôn vùng hai. Như đã nói trên, xã hội phát triển với nền công nghệ thông tin hiện đại và tiên tiến trên toàn cầu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh, các em ở tuổi thích tìm cái lạ, hiếu động, thích khám phá cái mới thì internet, các trò chơi điện tử xung quanh trường là những cạm bẩy sẳn sàng chờ đợi các em. 4. Biện pháp thực hiện : - Vì vậy việc quản lý, giáo dục học sinh trong trường không phải chỉ là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm mà là trách nhiệm chung của toàn thể giáo viên trong nhà trường, đặc biệt là giáo viên trực tiếp dạy học các em phải thật chặt chẽ kết hợp cả ba môi trường nhà trường - gia đình - xã hội, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, gia đình thì mới quản lý, giáo dục học sinh có hiệu quả. - Cụ thể năm học 2009 - 2010 tôi đã được nhà trường phân công dạy văn lớp 8. Hầu hết học sinh trong lớp rất ngoan nhưng cũng có vài em học sinh tương đối cá biệt thường xuyên cúp giờ, vắng học vô lý do. Có khi còn rủ rê bạn lớp khác trốn học, cúp tiết đi chơi, hút thuốc, trong lớp gây ảnh hưởng chung cho cả lớp học. 8 Vì vậy, là giáo viên dạy văn của lớp, đồng thời là người quản lý tôi luôn trăn trở, tìm hiểu lý do vi phạm của các em này trong lớp qua các giờ dạy của mình. Tôi thường xuyên hỏi thăm các em hay vi phạm nội quy của lớp, các em có biểu hiện chán học, bỏ tiết, vắng nhiều và học yếu qua cán sự lớp và những em ở gần nhà bạn, để tìm hiểu lí do xem các em đó vì sao nghỉ học, vì sao bỏ tiết ? Hôm nay các bạn đó có đến trường không ? Có chú ý trong giờ học không ? Môn học nào những bạn đó hay bỏ tiết ? môn học nào bạn ấy thích học ? Các bạn đó thường hay chơi với ai ? Và sở thích của bạn là gì ? Trong gia đình ai là người các bạn ấy kính sợ nhất nghe lời nhất biết được những sở thích cũng như tật xấu của các em tôi thường xuyên theo dõi, chú ý các em đó khi bước vào lớp dạy, tôi gợi hỏi những câu hỏi dễ hơn so với các em khác, hướng dẫn các em đó khi làm bài tập, gần gũi các em hơn, tạo sự thân mật giữa cô - trò làm cho các em khi tiếp xúc với cô giáo không còn sợ hãi nữa, sau tiết 4 cuối buổi học tôi thường cho các em đó ở lại hướng dẫn cho các em cách soạn bài, cách làm bài tập hoặc cách làm bài tập làm văn mà các em không làm được do các buổi học trước nghỉ học. Dần dần các em đó không còn bỏ tiết văn của tôi hoặc bỏ học, cúp tiết như trước kia nữa. Bởi tâm lý các em này thường thì giáo viên không nên to tiếng la mắng khi vi phạm một điều gì đó ( như không học bài cũ, không làm bài tập hoặc nói chuyện riêng, bỏ tiết, vắng học ) mà cần tìm hiểu lí do cụ thể để trao đổi riêng với các em ( nắm một số điểm yếu của các em để nhắc nhở ), hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng các em trước lớp. Làm như vậy các em sẽ không xấu hổ trước các bạn mình mà ngược lại các em đó càng phải suy nghĩ tại sao mình sai như vậy mà cô giáo vẫn không la mắng? có phải vì cô biết hết những gì về mình không? Hay cô giáo không biết hay là cô giáo thương mình không muốn mình bị các bạn chê cười? Từ đó giáo viên trao đổi với các em có tình cảm hơn, dễ thuyết phục các em hơn khi học sinh nghĩ tốt về thầy cô giáo. Mỗi khi lớp có việc gì xảy ra hoặc học sinh bỏ học tôi thường trao đổi với giáo viên chủ nhiệm ngay sau tiết học và một số giáo viên bộ môn của lớp để tìm cách giải quyết. Giáo viên chủ nhiệm gặp phụ huynh để trao đổi, tìm hiểu lí do. Tôi thường tìm hiểu cách học ở nhà của các em, trao đổi cùng giáo viên 9 chủ nhiệm và đề nghị phụ huynh các em đó cùng kết hợp với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm đồng thời theo dõi, động viên các em kịp thời. Lúc đầu, các em đó coi việc học trên lớp chỉ là sự bắt buộc của gia đình nên việc học rất miễn cưỡng chỉ đi học cho có mặt. Đến lớp không chú ý khi thầy cô giáo giảng bài, Về nhà thì không làm bài tập, không học bài. Thỉnh thoảng lại nghỉ học, cúp tiết, gia đình đành chịu thua không nói được con mình đành nhờ vào sự giáo dục ở nhà trường và thầy cô giáo được chừng nào hay chừng đó. Tôi thấy sự tiến bộ của các em này quá ít chỉ với một vài môn học (trong đó có môn văn, môn nhạc, môn giáo dục, môn công nghệ ) các em ít bỏ còn lại một số môn mà các em cho là mình không hiểu ( môn toán, môn anh ) thì lạị hay bỏ tiết vì sợ thầy cô giáo bộ môn kiểm tra bài cũ. Tôi thiết nghĩ nếu chỉ một vài thầy, cô quan tâm, chú ý đến học sinh còn những môn khác các em vẫn tiếp tục bỏ tiết, vắng học thì cũng như không chất lượng của các em không đồng đều cuối năm các em này cũng sẽ bị ở lại, ảnh hưởng chung cho cả lớp, cả trường và cả bản thân các em, vả lại việc giáo dục học sinh phải được đồng bộ chứ không thể một vài giáo viên bộ môn như vậy. Nên tôi đã cùng phối hợp với tất cả giáo viên dạy lớp đó cùng quan tâm, theo dõi, chú ý đến các em học sinh này nhiều hơn bằng nhiều hình thức động viên, khen ngợi trước lớp khi các em này có tiến bộ hoặc thành tích trong học tập cũng như trong hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Đoàn / Đội Đồng thời không quên chú ý, quan tâm giáo dục đạo đức đến các em học sinh trong lớp để có sự đồng bộ trong học sinh. Muốn nâng chất lượng lên, trước hết phải giúp các em có ý thức đạo đức, rèn luyện cho mình sự kiên trì trong học tập, trong lao động Chính vì vậy, nên tôi đã kết hợp với các giáo viên bộ môn cùng giáo dục dạy dỗ, theo dõi, quan tâm, chú ý động viên, kiểm tra, hướng dẫn các em này thường xuyên trong giờ học bằng nhiều cách trong giảng dạy chẳng hạn thầy cô giáo phải cố gắng liên hệ thực tế, giúp giờ học sinh động hơn, hình thức đó giúp các em mau hiểu, hiểu kĩ bài học nhất là các môn xã hội văn, sử, địa, giáo dục công dân sẽ giúp các em hình thành nhân cách từ giờ học trên lớp, có tình cảm, thái độ, hành vi đạo đức đúng đắn phù hợp với đạo lý trong cuộc sống hàng ngày. Phân tích cho các em hiểu vì sao phải học, học để làm gì, có ích cho ai? việc học tốt, có 10 [...]... trình giáo dục, học sinh đã có nhận thức đúng đắn, thực hiện tốt các quy định của nhà trường, tự giác thực hiện tốt nội quy học sinh trong nhà trường đề ra Công tác giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp kết quả ngày càng cao, hạn chế được tỷ lệ đạo đức yếu kém 6 Đề xuất biện pháp giáo dục học sinh: - Nhằm đạt được kết quả cao trong quá trình giáo dục. .. thì mới hoàn thiện Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm cũng là yếu tố quan trọng trong việc giáo dục học sinh, là cầu nối giữa nhà trường và cha mẹ học sinh, là nhân tố đưa kế hoạch giáo dục học sinh bằng những hoạt động thực tiễn vào cuộc sống nhà trường Trên đây là một số biện pháp giáo dục học sinh trong nhà trường mà bản thân tôi đã rút ra qua quá trình dạy học ở trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai đã thực... trình giáo dục đạo đức học sinh nói chung, giáo dục học sinh cá biệt nói riêng, là người thầy, người cô không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ kiến thức cho học sinh mà còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị có trách nhiệm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh , ngăn ngừa các tác động xấu của các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến quá trình giáo dục trong nhà trường - Vạch kế hoạch giáo dục, đề ra những... đã thực hiện muốn trao đổi cùng tất cả anh chị em đồng nghiệp với những người đã từng trăn trở, lo lắng cho việc giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường hiện nay Trong khuôn khổ bài viết có hạn tôi chỉ xin dừng lại trong phạm vi một vài biện pháp giáo dục đạo đức học 14 sinh trong hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp chắc hẳn còn nhiều thiếu sót rất mong sự chia sẻ, đồng cảm,... vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, không bị kẻ xấu thừa cơ lợi dụng Từ đó các em có đủ điều kiện vươn lên trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm - Phương pháp giáo dục phải khoa học, nội dung giáo dục phải phong phú và đa dạng, sử dụng các phương pháp giáo dục lồng ghép, giáo dục theo phương châm: “ Học vui - vui học , tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí Tạo... các buổi sinh hoạt ngoài trời chơi trò chơi, văn nghệ, sinh hoạt đội cũng đều hướng dẫn cho các em tham gia nhằm lôi cuốn các em này hòa đồng cùng với tập thể lớp, gắn bó với lớp hơn, gây hứng thú trong học tập cho các em 5 Kết quả : Trên cơ sở thống kê chất lượng xếp loại hạnh kiểm và học lực của học kì I và cuối năm học của lớp, tôi nhận thấy chất lượng hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh đã có... giáo bộ môn qua hoạt động dạy học trên lớp nói riêng - Tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt tăng hơn so với học kì I (tăng 7,5%) - Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình so với năm trước giảm 6% hạnh kiểm yếu giảm 100% - Số lượng học sinh cá biệt giảm so với học kì I giảm ¾ - Các biểu hiện sai lệch về nhận thức, hành vi của học sinh đã được uốn nắn kịp thời, nhiều học sinh đã tiến bộ rất nhiều - Các... với tâm lý lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, tránh khô khan làm cho các em nhàm chán Giáo dục không phải là tránh xa thực tế mà phải thâm nhập thực tế để giúp các em nhận ra cái đúng, cái sai, điều tốt, điều xấu Từ nhận thức đúng các em sẽ có những hành động đúng Hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có quan hệ tương hổ cho nhau Muốn đào tạo một học sinh phát triển toàn... được giáo dục - Tổ chức và điều hành quá trình giáo dục hoàn chỉnh, từ bước khảo sát đối tượng đến bước thực hiện giáo dục và kiểm tra, đánh giá, tổng kết khen thưởng kịp thời - Vận dụng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường tác động lên quá trình giáo dục - Phải biết kết hợp ba môi trường giáo dục: Gia đình, nhà trường và xã hội - Có các biện pháp xử lý những vi phạm một cách... các em Lấy tập thể để giáo dục và dùng bạn thân để tác động, bởi nhu cầu của con người là được tình bạn, được chấp nhận, được yêu thương, được là thành viên của tập thể C / KẾT LUẬN : - Từ những vấn đề đã trình bày trên, cho phép tôi rút ra kết luận : Vấn đề giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS là một trong những hoạt động quan trọng trong nhà trường Quá trình giáo dục học sinh muốn có hiệu quả . giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo”. 2. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp : - Nhằm thực hiện tốt mục tiêu và nội dung giáo dục, hoạt động giáo dục. trở, lo lắng cho việc giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết có hạn tôi chỉ xin dừng lại trong phạm vi một vài biện pháp giáo dục đạo đức học 14 sinh trong. nền giáo dục chúng ta là sự kết hợp cân đối giữa giáo dục học sinh trong giờ lên lớp và việc giáo dục học sinh ngoài giờ lên lớp qua sinh hoạt tập thể tiết học, tuần hoạt động được bộ giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘt số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS, SKKN MỘt số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS,

Từ khóa liên quan