0

SKKN Vài suy nghĩ về tiết dạy văn bản “Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt Nam”

20 1,874 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:17

. Nghệ An được thuyết minh trong văn bản “ Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt Nam” như thế nào? b. Kết quả: Năm học: 2009 - 2010 18 Vài suy nghĩ về tiết dạy văn bản: “Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt. sâu trao đổi dạy tiết văn bản “Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt Nam” – Ngữ văn Nghệ An lớp 9. Như vậy phạm vi đề tài là từ cách hiểu - cảm văn bản “Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt Nam”, hướng dẫn. hợp - tích cực trong tiết dạy. Năm học: 2009 - 2010 16 Vài suy nghĩ về tiết dạy văn bản: “Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt Nam” - Yêu cầu tích hợp: + Về phần bề dày lịch sử Nghệ An - tích hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Vài suy nghĩ về tiết dạy văn bản “Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt Nam”, SKKN Vài suy nghĩ về tiết dạy văn bản “Nghệ An trong lòng tổ quốc Việt Nam”,

Từ khóa liên quan