SKKN Đổi mới phương pháp dạy học bài lý thuyết môn Hoá 9 tại trường THCS TT Cát Bà

22 1.5K 1
SKKN Đổi mới phương pháp dạy học bài lý thuyết môn Hoá 9 tại trường THCS TT Cát Bà

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. sinh: 03/ 9/ 198 0 Đơn vị: THCS TT Cát Bà II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: (( Đổi mới phương pháp dạy học bài lý thuyết môn Hoá 9 tại trường THCS TT Cát Bà năm học 2011. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI LÝ THUYẾT MÔN HOÁ 9 TẠI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ NĂM HỌC: 2011 - 2012 Họ và tên :. giao.Giả thuyết của đề tài (( Đổi mới phương pháp dạy học bài lý thuyết môn hoá 9 tại trường THCS TT Cát Bà )) đã được kiểm chứng. 2. Bàn luận 9 Từ kết quả nghiên cứu cho thấy việc học sinh

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan