SKKN NHỮNG LƯU LÝ KHI SOẠN THẢO CÂU HỎI TRẮC NGIỆM KHÁCH QUAN MÔN HÓA HỌC

6 1.5K 16
SKKN NHỮNG LƯU LÝ KHI SOẠN THẢO CÂU HỎI TRẮC NGIỆM KHÁCH QUAN MÔN HÓA HỌC

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. tục thi trắc nghiệm khách quan. ðối với các kỳ thi như thi học kỳ ở cấp trung học ñều ít nhiều có trắc nghiệm khách quan ñối với tất cả các môn học. 2 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan là. xung quanh việc soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Kính mong sự quan tâm góp ý của các ñồng nghiệp, quí thầy cô giáo ñể rút kinh nghiệm và cùng nhau soạn thảo những bộ câu hỏi trắc nghiệm. KIẾN KINH NGHIỆM ðề tài: NHỮNG LƯU Ý KHI SOẠN THẢO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN I. ðặt vấn ñề Nhà giáo cần phân loại học sinh và thẩm ñịnh mức ñộ học tập. Khi các phép ño lường chính

Ngày đăng: 28/03/2015, 09:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan