0

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG

11 939 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 23:49

Nghiên cứu xử lý nước thải lò giết mổ bằng phương pháp keo tụ được tiếnhành qua các thí nghiệm Jartest và trên mô hình bể keo tụ tạo bông kếthợp lắng để đánh giá hiệu quả và xác định một số thông số liên quan đếnvận hành và thiết kế qui trình. Đối tượng nghiên cứu là nước thải từ lò giếtmổ gia súc của Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm I, Thành phố Cần Thơ; hóachất dùng để keo tụ là phèn sắt FeCl3.6H2O và phèn nhôm Al2(SO4)3.18H2O. Các kết quả của các thí nghiệm Jartest cho thấy FeCl3.6H2O cóhiệu quả keo tụ cao hơn Al2(SO4)3.18H2O; liều lượng chất keo tụ là 400mgL FeCl3.6H2O kết hợp 600 mgL vôi là liều lượng khả thi về mặt kỹthuật và kinh tế. Kết quả vận hành mô hình bể keo tụ tạo bông kết hợplắng ở liều lượng 400 mgL FeCl3.6H2O kết hợp 600 mgL vôi cho hiệusuất loại bỏ SS, BOD, COD, TKN, TP lần lượt là 79,54%, 64,75%, 70,61, . Công nghệ và Môi trường: 34 (2014): 108-118 108 NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG Lê Hoàng. TÓM TẮT Nghiên cứu xử lý nước thải lò giết mổ bằng phương pháp keo tụ được tiến hành qua các thí nghiệm Jartest và trên mô hình bể keo tụ tạo bông kết hợp lắng để đánh giá hiệu quả và xác định. Hình 5: Thí nghiệm trên bể keo tụ tạo bông kết hợp lắng 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm nước thải lò giết mổ Để định hướng cho các thông số trong thí nghiệm, nước thải lò giết mổ được
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG, NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG,

Từ khóa liên quan