0

Đồ họa kĩ thuật 2 Nghành cơ khí đặc biệt là dành cho Đaị học Bách khoa Hà Nội

51 11,957 37

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 10:23

Đây là tài liệu dành cho sinh viên ngành kĩ thuật.hiểu được cách vẽ các chi tiết.Ren..hình chiếu trục do của vật thể..vẽ tách chi tiết ..bánh răng..bản vẽ lắp..khung bản vẽ.bố cục của bản vẽ.thực hành vẽ uatocad . ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐỒ HỌA KỸ THUẬT II ĐỒ HỌA KỸ THUẬT II I. Giới thiệu môn học - Tên môn học: Đồ họa kỹ thuật II. (ME2 020 ) - Khối lượng:. môn học: • Biểu diễn thiết bị, máy công nghiệp trên bản vẽ kỹ thuật - Tạo ra bản vẽ lắp • Đọc hiểu bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết. • Sử dụng thành thạo AutoCad 2D. - Nội dung chính của môn học: . tạp 2. Vẽ qui ước ren 3. Vẽ qui ước bánh răng, then, chốt, 4. Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết 5. AutoCad 2D Chú ý: khi đến lớp luôn mang theo dụng cụ vẽ, giấy vẽ kể cả khi học AutoCad 2D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ họa kĩ thuật 2 Nghành cơ khí đặc biệt là dành cho Đaị học Bách khoa Hà Nội,

Từ khóa liên quan