0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS

32 2,566 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 22:18

. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC ĐỘI TỔ CHỨC HỘI THI " VẺ ĐẸP ĐỘI VIÊN " LIÊN ĐỘI T.H.C.S DŨNG TIẾN T.P.T: Nguyễn Minh Tuấn PHẦN A I - LÝ DO CHỌN THỂ HIỆN HOẠT ĐỘNG : Đội. đạo của hội đồng đội huyện về chỉ đạo điểm chuyên đề " Vẻ đẹp đội viên" Hôm nay liên đội trường THCS Dũng Tiến tổ chức hội thi nhằm trang bị cho các bạn đội viên những kiến thức hiểu. em đội viên , đội ngũ cán bộ liên đội , chi đội và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình về nghiệp vụ của các đồng chí cán bộ trong ban thiêú nhi trường học , Hội đồng đội thành phố và Hội đồng đội
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC ĐỘI Ở TRƯỜNG THCS,

Từ khóa liên quan