SKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ DẠY ĐẠO ĐỨC Ở LỚP 1, 2, 3

17 2K 7
SKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ DẠY ĐẠO ĐỨC Ở LỚP 1, 2, 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. SKKN: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ DẠY ĐẠO ĐỨC Ở LỚP 1, 2, 3 PHẦN 1 – ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Giáo dục đạo đức là một mặt giáo dục mà xã hội cần phải quan tâm. Trong công. chơi môn Đạo đức ở lớp 1, 2, 3. a) Lựa chọn xem nên tổ chức trò chơi vào lúc nào trong tiết dạy. Trong giờ học đạo đức với đặc trng của môn học người giáo viên có thể tổ chức trò chơi vào bất. quan đạo đức cùng với các dạng bài học đạo đức trong chương trình giáo dục tiểu học mới ở lớp 1, 2, 3 thì việc tổ chức trò chơi trong các giờ học sẽ có tác dụng to lớn trong việc giúp học sinh

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan