0

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả

20 2,103 1
  • SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:43

Một số kinh nghiệm hớng dẫn học sinh lớp 5 luyện tập tu từ so sánh trong văn miêu tả A. PHN M U I. Li m u Tiu hc Tp lm vn l mt mụn hc c s, rt quan trng trong chng trỡnh dy hc. lm mt bi vn hay, ũi hi hc sinh phi bit vn dng cỏc kin thc liờn mụn thuc lnh vc khoa hc xó hi, khoa hc t nhiờn. Vỡ cỏc kin thc liờn mụn ny s giỳp cho hc sinh cú c t liu vit bi vn v bit cỏch s dng ngụn t th no trỡnh by suy ngh ca mỡnh mt cỏch mch lc, rừ rng, sỏng ý v hp dn. Th nhng, ch cú nhng kin thc liờn mụn núi trờn thỡ vn cha . Tp lm vn cũn l phõn mụn cú tớnh c lp, cú h thng lớ thuyt riờng nhm xõy dng cỏc th loi nh: Vn miờu t (bao gm cỏc kiu bi: miờu t vt, cõy ci, con vt, t cnh, t ngi), vn k chuyn, vit th, v tng loi bi li ũi hi phi rốn luyn cú k nng cn thit. Mt bi vn hay, cú giỏ tr khụng phi ch ch trỡnh by mch lc, d hiu; m cỏi quan trng hn l sc truyn cm. V s truyn cm ny cú c l do tớnh chõn thc, tớnh nhõn bn, cao hn na l cỏi "cht vn, hi vn". vit c bi vn hay, cỏc em cn phi rốn luyn sao cho cú c nng lc quan sỏt ( nhn bit c cỏi c trng ca s vt, hin tng) nng lc cm th, nng lc thu thp thụng tin, nng lc tng tng - liờn tng, nng lc phõn tớch tng hp, nng lc linh cm, c bit l vic vn dng cỏc bin phỏp tu t vo quỏ trỡnh lm bi nh: phộp tu t so sỏnh, nhõn hoỏ v cỏc kh nng biu t, b cc Ngay t lp 2, hc sinh ó c lm quen vi th loi vn miờu t thụng qua vic quan sỏt tranh v tr li cõu hi. n lp 3, 4, 5 thỡ ni dung ny li c c th hn v yờu cu cng cao hn. Bờn cnh ú, lp 3, sỏch giỏo khoa Ting Vit ó gii thiu s b v phộp tu t so sỏnh. õy cha i sõu v lớ thuyt ca phộp tu t so sỏnh m ch hỡnh thnh nhng hiu bit v k nng ban u v so 1 sánh thông qua hệ thống các bài tập thực hành. So sánh được xem là một trong những phương thức tạo hình, gợi cảm gợi ra những hình ảnh cụ thể, những cảm xúc thẩm mỹ lành mạnh, đẹp đẽ cho con người. Qua đó giúp học sinh cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những hình ảnh thơ văn đồng thời giúp học sinh vận dụng phép tu từ so sánh vào quan sát các sự vật, hiện tượng và con người xung quanh các em, từ đó giúp các em thể hiện vào bài văn miêu tả được tốt hơn, sâu sắc và sinh động hơn. Để nâng cao chất lượng bài văn, việc tìm ra các bước hướng dẫn học sinh lớp 5 luyện tập về phép tu từ so sánh trong làm văn miêu tả là rất cần thiết. Nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn của giáo viên và học sinh nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học văn miêu tả ở lớp 5, đã thôi thúc tôi nghiên cứu vấn đề này và đúc rút qua sáng kiến: "Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả". II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 1. Thực trạng Trong thực tế, cả giáo viên và học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận dụng phép tu từ so sánh vào dạy và học văn miêu tả. Vì vậy, hiệu quả của việc dạy và học văn miêu tả chưa cao. Học sinh chưa biết trong trường hợp nào nên vận dụng phép tu từ so sánh vào nói, viết đoạn văn, bài văn miêu tả của mình. Nếu có sử dụng hình ảnh so sánh thì cũng là phát hiện của người khác vì thế hành văn của các em chưa tạo được sự mới mẻ, độc đáo, chưa có dấu ấn cá nhân. Tìm hiểu về thực trạng dạy và học văn miêu tả trong trường Tiểu học, tôi phát hiện thấy một số vấn đề sau: 1.1. Về phía giáo viên Qua sinh hoạt chuyên môn, và dự giờ, trao đổi với giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi thấy rằng: Đa số giáo viên đều cho Tập làm văn là khó dạy, đặc biệt là thể loại văn miêu tả, không biết diễn đạt thế nào, lựa chọn hình thức học ra sao để học sinh dễ hiểu. Mặt khác, có thể thấy rằng: những hiểu biết về mặt lí luận của giáo viên về văn miêu tả và phép tu từ so sánh đang còn là một 2 khoảng trống với họ. Vì thế, việc vận dụng vào thực tiễn dạy học còn gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình dạy học văn miêu tả, giáo viên chưa khai thác hết các biện pháp dạy học, chưa vận dụng triệt để các biện pháp tu từ so sánh vào quá trình luyện tập thực hành cho học sinh, chưa khai thác tối đa việc cho học sinh được trực tiếp quan sát đối tượng miêu tả. Hình thức dạy học và đồ dùng trực quan còn nghèo nàn nên học sinh không có những hiểu biết, những hình dung cụ thể và rõ nét về đối tượng miêu tả. Bởi vậy, học sinh nói và viết mơ hồ, chung chung, không có sắc thái biểu cảm hay nói cách khác trong mỗi bài làm chưa thể hiện được cái riêng. 1.2. Về phía học sinh Qua dự giờ, thăm lớp đặc biệt là tìm hiểu từ các bài viết của các em học sinh, chúng tôi nhận thấy rằng bài làm của các em còn mang nặng tính công thức, khuôn sáo, máy móc, thiếu tính chân thực. Nó được thể hiện qua các khía cạnh sau: - Vay mượn ý tứ của người khác, thường là một bài mẫu. Nói cách khác học sinh sẵn sàng học thuộc một bài văn mẫu, một câu văn mẫu, khi làm bài các em sao chép ra và biến thành bài làm của mình, không kể đầu bài quy định như thế nào. Với cách làm ấy, các em không cần biết đến đối tượng miêu tả, không quan sát không có cảm xúc gì về chúng. Chấm bài không tinh, thầy cô giáo dễ khen nhầm văn của người khác mà cứ tưởng là văn của học trò mình. Đây là điều không chỉ xảy ra với văn miêu tả mà hầu hết các thể loại văn khác cũng tương tự như thế. - Miêu tả hời hợt, chung chung không có một sắc thái riêng biệt nào của đối tượng được tả Vì thế, bài làm ấy gán cho đối tượng miêu tả nào cùng loại cũng được. Một bài miêu tả như vậy đọc lên ta cảm thấy nhợt nhạt, mờ mờ. Nguyên nhân chủ yếu là vì các em không được quan sát, không biết cách hồi tưởng kinh nghiệm sống của mình hoặc không biết cách quan sát nên không có những nhận xét cụ thể và tinh tế. 2. Kết quả, hiệu quả của thực trạng trên 3 Ngay vào đầu năm học XXX, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng về học sinh lớp tôi chủ nhiệm với mục đính nắm được thực chất chất lượng. Từ đó tìm ra phương pháp, biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng bài văn miêu tả cho học sinh. Tôi đã tiến hành kiểm tra khảo sát chất lượng với đề bài: Tả cây bàng ở sân trường em trong thời gian 40 phút. Kết quả khảo sát được thể hiện rõ qua bảng dưới đây: Bảng 1: Kết quả khảo sát đầu năm Số HS Dưới 5 Điểm 5- 6 Điểm 7- 8 Điểm 9-10 Số lượng Tỉ lệ Số lượn g Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 30 11 36.7 12 40 5 16.7 2 6.6 Qua bảng trên, chúng ta dễ nhận thấy chất lượng bài văn của học sinh còn rất thấp, số học sinh đạt điểm khá và giỏi còn rất ít. Trong khi đó, số học sinh đạt điểm yếu còn nhiều. Kết quả trên cho thấy sự cần thiết phải có những biện pháp để nâng cao chất lượng bài văn miêu tả của học sinh. 4 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 2. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi hình thức dạy học 3. Tìm hiểu nội dung và vai trò của phép tu từ so sánh trong văn miêu tả 4. Hướng dẫn học sinh luyện tập về pháp tu từ so sánh trong văn miêu tả II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Để thực hiện tốt các giải pháp trên cũng như giải quyết vấn đề của đề tài, tôi xây dựng một số biện pháp cụ thể sau đây: 1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ * Tăng cường bồi dưỡng tư tưởng chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên. Trước hết tôi phải học tập, nắm bắt, quán triệt các nghị quyết, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn nhiệm vụ năm học của nhà trường, của các cấp, các ngành một cách nghiêm túc. * Tăng cường học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Bản thân tôi luôn có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua những việc làm như: - Tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, về trình độ lí luận, tin học, tham gia các đợt tập huấn do Sở hoặc Phòng Giáo dục tổ chức, nhất là các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, tích cực tiếp thu các chuyên đề do nhà trường, tổ khối triển khai. - Tự học, tự bồi dưỡng một cách thật sự nghiêm túc, thường xuyên nắm bắt chắc chắn về mục tiêu, nội dung, chương trình sách giáo khoa Tiểu học mới và phương pháp dạy học cụ thể của từng môn học, từng bài học. Tham gia thao giảng thường xuyên; tăng cường dự giờ thăm lớp; tham gia sinh hoạt chuyên môn, rút kinh nghiệm các tiết dạy của đồng nghiệp. Tham gia hội thi "Giáo viên giỏi" các cấp. Tích cực nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, - Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: dạy đúng theo chuẩn kiến thức, đúng theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình day học, thời khóa biểu, kế hoạch bài học và qua các hoạt động giáo dục khác. 5 - Bám sát các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành, của nhà trường, của tổ. Thực hiện xây dựng kế hoạch bài học theo tinh thần đổi mới. 2. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi hình thức dạy học Dạy học theo hướng đổi mới ngoài việc dạy kiến thức và kĩ năng cho học sinh còn dạy các em phương pháp tự học, thông qua các hoạt động học tập phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác của học sinh. Bởi vậy trong việc đổi mới phương pháp dạy học; tích cực áp dụng các phương pháp dạy học mới đồng thời phát huy những ưu điểm của giáo dục truyền thống. Trong quá trình dạy học, tôi luôn phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác, tìm tòi sáng tạo của học sinh và giúp các em tham gia học tập một cách tự giác, chủ động và sáng tạo. Giáo viên giữ đúng vai trò chủ đạo của mình trong giảng dạy, là người định hướng giúp đỡ học sinh trong học tập và tuyệt đối không làm thay học sinh. Xây dựng các hình thức học tập cũng vậy, tôi luôn tìm hiểu một cách sâu sắc về vai trò, tác dụng của từng hình thức dạy học cụ thể để có thể áp dụng vào mỗi dạng bài, mỗi đơn vị kiến thức khác nhau của từng môn học sao cho phù hợp, khai thác hết nội dung nhằm đạt triệt để mục tiêu bài học. 3. Tìm hiểu nội dung và vai trò của phép tu từ so sánh trong văn miêu tả Việc tìm hiểu rõ nội dung và vai trò của phép tu trừ so sánh trong văn miêu tả giúp giáo viên chủ động trong quá trình dạy học đặc biệt đó là cơ sở, là nguyên tắc giúp việc xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả. So sánh tu từ là biện pháp tu từ ngữ nghĩa trong đó người ta đối chiếu hai đối tượng khác loại của thực tế khách quan không đồng nhất với nhau hoàn toàn mà chỉ có một nét giống nhau nào đó, nhằm diễn tả hình ảnh một lối tri giác mới mẻ về đối tượng. Nhờ phép so sánh, chúng ta có thể tái hiện lại đối tượng phản ánh làm cho đối tượng miêu tả trở nên cụ thể hơn. Từ đó, có thể biểu lộ những nhận thức sự cảm thụ cũng như gửi gắm những tâm sự rất riêng của mình, giúp cho bài làm có được nét tinh tế, độc đáo và phong cách riêng. Để một bài văn miêu tả có cái mới, có chiều sâu, giàu sức sống thì mỗi học sinh, mỗi người viết phải có được những kĩ năng nhất định. Cùng với kĩ năng 6 quan sát, kĩ năng lập dàn ý, giàu vốn từ thì sử dụng phép tu từ so sánh là một kĩ năng hết sức cần thiết mà người viết nói chung và học sinh nói riêng cần có. Đây là kĩ năng giúp cho học sinh có bài nói bài viết hay không chỉ trong khuôn khổ của bậc học Tiểu học mà nó còn giúp các em nâng cao chất lượng giao tiếp mãi về sau này. 4. Hướng dẫn học sinh luyện tập về phép tu từ so sánh trong văn miêu tả 4.1. Hướng dẫn học sinh quan sát đối tượng Trong miêu tả thì quan sát là một trong những bước quan trọng nhất. Kết quả quan sát chính là yếu tố quan trọng để viết nên bài văn. Kết quả của mỗi lần quan sát sẽ làm giàu thêm kho biểu tượng của các em mà mỗi khi cần miêu tả các em sẽ dễ dàng thiết lập được hình ảnh so sánh giữa chi tiết, bộ phận hay sự vật cần miểu tả với hình ảnh có sẵn trong vốn biểu tượng phong phú của mình. Sử dụng phương pháp này nhằm phát huy khả năng ngôn ngữ của học sinh, phát huy trí tưởng tượng phong phú, khả năng sáng tạo tinh tế của các em. Từ thực tế nghiên cứu giảng dạy, tôi thấy những câu văn hay, sống động, giàu hình ảnh là những câu văn được quan sát thực tế một cách tinh tế, tỉ mỉ. Chính vì vậy, tôi luôn chú ý "Tổ chức cho học sinh quan sát". Để làm được điều này, tôi luôn chú ý tạo điều kiện cho học sinh đến tận nơi quan sát đối tượng trước khi miêu tả và coi đó là nguyên tắc khi giảng dạy văn miêu tả của mình. Chỉ trên cơ sở thu nhận trực tiếp các nhận xét, các ấn tượng cảm xúc về sự vật, hiện tượng thì cảm xúc mới nảy sinh, có như thế bài viết mới có cảm xúc thực sự. Khi cho học sinh quan sát thực tế, tôi hướng dẫn các em chọn vị trí như thế nào cho thuân lợi, ghi lại đầy đủ những điều quan sát được từ đối tượng quan sát, phối hợp các giác quan (thính giác, thị giác, xúc giác, ) trong quá trình quan sát. Chẳng hạn, dùng mắt để nhận biết màu sắc (xanh, đỏ, tím, vằng, ) hình dạng (cao thấp, lớn, bé, ) hay hoạt động của đối tượng miêu tả, Dùng tay để sờ, nắn để cảm nhận cảm giác thật hơn, Ví dụ: Với đề bài: Tả một cảnh đẹp ở quê hương em. 7 Với đề bài trên, trước tiên, học sinh phải xác định cảnh đẹp mình định tả. Và tôi hướng dẫn các em cách lựa chọn vị trí để quan sát: - Em tả cảnh gì? (cánh đồng lúa, ) - Để tả cánh đồng một cách chi tiết, đầy đủ, bao quát em phải lựa chọn vị trí như thế nào để quan sát? (lựa chọn nơi thấy rõ toàn cảnh cánh đồng nhất) - Nhìn từ xa em thấy những gì? (lúa, rau, kênh mương, người làm việc, đàn cò trắng, trâu, bò, ) - Trên cánh đồng, em tả những gì? (những ruộng lúa, đàn cò, người nông dân làm việc, ) - Để tả được những cảnh đó chi tiết, cụ thể em phải làm gì? (lại gần để quan sát) Hướng cho học sinh phối hợp các giác quan trong quá trình quan sát. Ví dụ: Với đề bài Tả cảnh biển, khi hướng dẫn học sinh quán sát cảnh biển, tôi đặt các câu hỏi gợi ý như: - Em cảm giác thế nào khi đón nhận những làn gió từ biển thổi vào?(những làn gió mát lạnh như bàn tay mềm mại luồn vào mái tóc, mơn man trên khuôn mặt, ) - Khi mặt trời lên mặt biển trông như thế nào? (mặt biển sáng lấp lánh như một tấm thảm khổng lồ dệt bằng những sợi kim tuyến, ) - Các em hãy lắng nghe để ghi lại âm thanh từ biển?(tiếng sóng vỗ vào bờ đê ầm ập, gió thổi rì rào, lá cờ trên trụ buồm phần phật bay, ) Việc lựa chọn tốt vị trí quan sát và phối hợp nhiều giác quan trong quá trình quan sát sẽ góp phần giúp học sinh viết được đoạn, bài văn cụ thể, sinh động hơn. Bên cạnh đó, một yêu cầu rất quan trọng nữa cần hướng dẫn các em trong qua trình quan sát đó là: - Lựa chọn trình tự quan sát: + Trình tự không gian: Từ quan sát toàn bộ đến quan sát từng bộ phận hoặc ngược lại; quan sát từ trái sang phải hay trên xuống dưới hay ngoài vào trong hoặc ngược lại. 8 + Trình tự thời gian: Quan sát tả cảnh vật, cây cối theo mùa trong năm, quan sát theo thời gian trong ngày: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Dù quan sát theo trình tự nào cũng cần tập trung bộ phận chủ yếu và trọng tâm, hướng dẫn học sinh sử dụng các giác quan để quan sát. Ví dụ: Với đề bài Hãy tả một cơn mưa. Tôi đặt câu hỏi để hướng dẫn các em quan sát một cách có trình tự: - Khi tả một cơn mưa, các em cần quan sát như thế nào? (quan sát khi trời sắp mưa, khi trời mưa và khi cơn mưa tạnh) - Khi trời sắp mưa, em nhìn thấy những gì? (mây đen kéo đến, bầu trời xám xịt, những tia chớp xuất hiện, ) - Lúc mưa em quan sát thấy những gì? (không khí mát lạnh, mưa rơi rào rào, ) - Khi trời tạnh em quan sát thấy những gì? (trời rạng dần, chim chóc bay ra hót râm ran, ánh nắng lấp lánh trên vòm lá, ) - Các em đã sử dụng những giác quan nào trong quá trình quan sát của mình? (thị giác, thính giác, xúc giác, ) Như vậy qua cách đặt câu hỏi trên, tôi đã giúp các em biết quan sát cơn mưa theo trình tự thời gian, cũng như phối hợp nhiều giác quan trong quá trình quan sát. Hay với đề bài Em hãy tả cánh đồng lúa, tôi hướng dẫn các em quan sát như sau: - Em quan sát cánh đồng lúa như thế nào? (từ xa đến gần, từ gần đến xa, từ bao quát đến cụ thể, ) - Nhìn từ xa, em thấy cánh đồng lúa như thế nào? (như một tấm đệm màu xanh mềm mại, ) - Lại gần, cảnh vật trên cánh đồng lúa hiện ra trước mắt em như thế nào? (những mảnh ruộng vuông vắn, những cụm lúa mỡ màng đang rì rào trong gió, những chú cò trắng lúc bay lúc đậu, ) Trong lúc quan sát, tôi đặt câu hỏi gợi mở để các có thể phát huy sự hiểu 9 biết, vốn ngôn ngữ, kết hợp khả năng liên tưởng cảm xúc để cho việc quan sát tốt hơn. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn các em quan sát thông qua các bài tập. Ví dụ: Đề bài: Tả loại trái cây mà em yêu thích - Tiếng Việt 5, tập 2- trang 99. Giáo viên có thể cho học sinh quan sát và điền theo yêu cầu trong bảng sau: Đối với những học sinh yếu, tôi cho học sinh hệ thống câu hỏi gợi ý, các em dựa vào đó để quan sát. Ví dụ: Hãy quan sát quả mà em định tả và cho thầy giáo biết: - Quả đó có hình dáng như thế nào? (tròn, dài, ) - Quả đó to hay nhỏ? To bằng chừng nào? Bây giờ nó có màu gì? Nó có thay đổi màu sắc khi chín không? Em hãy quan sát thật kĩ bên ngoài quả đó và cho biết: Quả đó có những bộ phận nào? Mỗi bộ phận đó có đặc điểm gì? Nó giống với đồ vật nào, - Bây giờ em hãy quan sát bên trong và cho thầy biết những đặc điểm bên trong. - Quả này thường được dùng để làm gì? (ăn, làm thuốc, ) - Tóm lại, quan sát giúp cho học sinh có cái nhìn chính xác và sâu sắc hơn về đối tượng tả. Qua đó, các em có thể thể hiện những điều mà các em đã cảm nhận, đã nghĩ bằng vốn ngôn từ nghệ thuật của mình để làm hiện rõ trước mắt người đọc về đối tượng phản ánh một cách chân thực và sinh động nhất. Trong quá trình hướng dẫn học sinh quan sát trực tiếp hoặc thông qua các bài tập ngoài việc giúp các em có được kết qua quan sát tốt, tôi luôn chú ý khắc Hình dáng: Đặc điểm Bên ngoài Bên trong Hình ảnh so sánh Màu sắc Vị Tác dụng 10 [...]... bước hướng dẫn học sinh lớp 5 luyện tập về phép tu từ so sánh trong tập làm văn miêu tả phải đảm bảo một số yêu cầu: Thứ nhất, các bước hướng dẫn phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học Thứ hai, khi tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 5 luyện tập về phép tu từ so sánh trong tập làm văn miêu tả cần thực hiện tốt các yêu cầu: + Hướng dẫn học sinh quan sát đối tượng miêu tả + Hướng dẫn học sinh. .. đối tượng tả Khuyến khích học sinh sử dụng phép tu từ so sánh trong khi nói và viết đoạn văn miêu tả nhưng không quá lạm dụng làm cho đoạn văn, bài văn trở nên gượng ép 4.4 Hướng dẫn sử dụng phép tu từ so sánh trong nói, viết văn miêu tả 4.4.1 Hướng dẫn học sinh nói đoạn, bài văn miêu tả 16 Sau khi đã quan sát, lựa chọn từ ngữ khi miêu tả, trước khi viết tôi hướng dẫn học sinh nói Muốn làm tốt bước... tưởng, tưởng tượng đối tượng tả + Hướng dẫn học sinh thiết lập các hình ảnh so sánh + Hướng dẫn học sinh nói, viết đoạn văn, bài văn miêu tả có sử dụng phép tu từ so sánh 2 Kiến nghị, đề xuất - Văn miêu tả trong nhà trường cần được xem xét từ góc độ là một văn bản Do đó việc viết các bài văn này đòi hỏi một hệ thống kỹ năng gắn với việc sản sinh văn bản; song văn miêu tả lại mang tính thông báo thẩm... khả năng sử dụng phép tu từ so sánh vào trong quá trình làm bài Với những kết quả ban đầu thu được sau một thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả" , tôi đề nghị các cấp quản lí giáo dục tổ chức khảo nghiệm và có ý kiến góp ý, chỉ đạo để tôi tiếp tục hoàn chỉnh đề tài, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng... tập cho học sinh khả năng sử dụng phép tu từ so sánh vào trong dạy văn miêu tả là có tính khả thi 18 1 Bài học kinh nghiệm Đồng thời, bản thân tôi cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm như sau: - Tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi hình thức tổ chức dạy học, - Trong nhà trường tiểu học, văn miêu tả là một trong những... xét, tôi đã giúp các em thấy rõ vai trò, giá trị của phép tu từ so sánh và kích thích, tạo hứng thú sử dụng biện pháp so sánh cho các em khi viết văn miêu tả Ở mức độ cao hơn, tôi đưa ra một đoạn văn chưa sử dụng phép tu từ so sánh và yêu cầu các em viết lại cho đoạn văn hay hơn bằng cách sử dụng các hình ảnh so sánh Ví dụ: Tôi đưa đoạn văn tả cảnh biển: Biển quê em rộng lớn bao la Nước biển quanh... đoạn văn nào tả hay hơn? (Đoạn thứ hai tả hay hơn) - Vì sao em thấy đoạn văn thứ hai tả hay hơn? (Có sử dụng phép tu từ so sánh) - Em hãy chỉ ra các câu được sử dụng phép tu từ so sánh trong đoạn văn trên (Cánh đồng như tấm thảm khổng lồ , Những mảnh ruộng ) Như vậy, qua cách đưa ra những đoạn văn cụ thể cho học sinh so sánh, đối chiếu và nhận xét, tôi đã giúp các em thấy rõ vai trò, giá trị của phép. .. lại, trong một bài văn tả, không nhất nhất chỉ sử dụng một dạng so sánh mà có thể kết hợp, tu theo đối tượng cần tả mà sử dụng dạng so sánh này nhiều, dạng so sánh kia ít Viết thế nào để không những khắc hoạ rõ nét đối tượng được tả mà còn thể hiện tính cách, tâm trạng nhân vật, và cả tình cảm của mình đối với đối tượng được miêu tả 4.3 1 Tạo điều kiện để học sinh tích luỹ vốn từ ngữ để miêu tả Trong. .. luyện tập phép tu từ so sánh thông qua việc hướng dẫn cho các em quan sát đối tượng miêu tả, hướng dẫn các em liên tưởng, tưởng tượng, thiết lập các hình ảnh so sánh, tích luỹ vốn từ, lựa chọn từ ngữ miêu tả; và nói viết đoạn văn, bài văn miêu tả C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết quả nghiên cứu Sau một thời gian áp dụng vào thực tế giảng dạy ở lớp Năm, qua các kết quả kiểm tra, đề tài đã thu được một số kết... được một bài văn miêu tả, người viết phải có vốn hiểu biết về đối tượng miêu tả, một tâm hồn nhạy cảm, giàu cảm xúc Do đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu những hiểu biết chung về văn miêu tả, nghiên cứu các biện pháp tu từ so sánh, để trang bị cho giáo viên và học sinh để họ dễ thuận tiện vận dụng vào quá trình dạy học - học văn miêu tả ở tiểu học một cách chủ động, sáng tạo và có hiệu quả - Giáo viên tiểu học . khích học sinh sử dụng phép tu từ so sánh trong khi nói và viết đoạn văn miêu tả nhưng không quá lạm dụng làm cho đoạn văn, bài văn trở nên gượng ép. 4.4. Hướng dẫn sử dụng phép tu từ so sánh trong. tượng miêu tả. + Hướng dẫn học sinh liên tưởng, tưởng tượng đối tượng tả. + Hướng dẫn học sinh thiết lập các hình ảnh so sánh. + Hướng dẫn học sinh nói, viết đoạn văn, bài văn miêu tả có sử dụng. sinh lý học sinh tiểu học. Thứ hai, khi tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 5 luyện tập về phép tu từ so sánh trong tập làm văn miêu tả cần thực hiện tốt các yêu cầu: + Hướng dẫn học sinh quan
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả, SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 5 sử dụng phép tu từ so sánh trong văn miêu tả

Từ khóa liên quan