SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán So sánh số lớn gấp mấy

30 2.2K 8
SKKN Giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán So sánh số lớn gấp mấy

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. này. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn -Xác định số lớn - số bé Số lớn gấp mấy lần số bé: ( lấy số lớn chia cho số bé) -Xác định số lớn- số bé Số lớn gấp số. sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán Đỗ Thị Huệ – Trường Tiểu học Phùng Hưng B 2 SKKN: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé – số bé bằng một phần mấy số lớn kiểu so sánh số lớn gấp mấy lần số. của bài toán( tìm số lần gấp của số lớn so với số bé) sau đó mới tìm số bé bằng một phần mấy số lớn. Đỗ Thị Huệ – Trường Tiểu học Phùng Hưng B 9 SKKN: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé – số bé

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan