SKKN Một số thủ thuật ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy

39 2.5K 10
SKKN Một số thủ thuật ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy Giáo viên: Nguyễn Thị Hương Nhài- Trường mầm non Phùng Xá 4 Một số thủ thuật ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy - Trao đổi, tìm. Nguyễn Thị Hương Nhài- Trường mầm non Phùng Xá 5 Một số thủ thuật ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy hợp công nghệ thông tin (sử dụng máy chiếu, các chương trình hỗ trợ như power point,. với công nghệ hiện đại. Hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy thể hiện rõ nét nhất qua các “Giáo án điện tử”, bài giảng điện tử E-learning. Ứng dụng công nghệ thông tin trong

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:44

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ ĐỨC

  • 

  • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  • Đề tài thuộc lĩnh vực: Giáo dục mẫu giáo

  • Năm học: 2011 – 2012

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan