0

Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn chính tả lớp 5

12 2,939 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:55

. cho học sinh nắm các quy tắc và các thói 1 SKKN: Giúp học sinh viết đúng chính tả ở lớp 5. quen viết đúng với chuẩn chính tả Tiếng Việt. Cùng với các phân môn khác, chính tả giúp cho học sinh. chính tả ở lớp tôi thu được đầu năm như sau. 5 SKKN: Giúp học sinh viết đúng chính tả ở lớp 5. Lớp Tổng số Các lỗi chính tả thường mắc l - n; ~/./ d/gi/r; tr/ch; s/x; g/gh Cấu trúc âm tiết 5B. dục của nhà trường. 11 SKKN: Giúp học sinh viết đúng chính tả ở lớp 5. - Đối với học sinh. Các em học sinh phải thực hiện tốt bốn nhiệm vụ của học sinh, tích cực học tập và rèn luyện. Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn chính tả lớp 5, Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn chính tả lớp 5,

Từ khóa liên quan