Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy vật lý 7

10 2.2K 10
Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy vật lý 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. nếu sử dụng thiết bị phần quang học - vật lý 9 để dạy phần quang học – vật lý 7 giáo viên cũng nên có sự chọn lọc sao cho phù hợp với mục đích, yêu cầu của chương trình vật lý 7. c. Đồ dùng. thức. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng đồ dùng dạy học do chất lượng đồ dùng không cao, tuổi thọ đồ dùng thấp, khó sử dụng nên nhiều thiết bị đã hỏng không sử dụng được hoặc có sử dụng thì hiệu. và các phần mềm ứng dụng dạy học môn vật lý) . a. Chuẩn bị đồ dùng có sẵn. Việc chuẩn bị đồ dùng có sẵn đối với bộ môn vật lý 7 – phần Quang học nhìn chung phù hợp với SGK và thiết kế bài dạy,

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan