Tính hiệu quả trong lời giải bài toán cực trị hình học giải tích không gian_SKKN toán THPT

71 2.7K 2
Tính hiệu quả trong lời giải bài toán cực trị hình học giải tích không gian_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 39 Trường THPT Lý Tự Giáo viên: Nguyễn Văn SKKN: Tính hiệu quả trong lời giải bài toán cực trị hình học giải Tran Sáng kiến kinh nghiệm: TÍNH HIỆU QUẢ TRONG LỜI GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH. học sinh lớp 12a1, 12a2 Trường THPT Lý Tự Trọng về Tính hiệu quả trong lời giải bài toán cực trị hình học giải tích không gian trong 2 năm học, số lượng học sinh biết giải hiệu quả bài toán. cách suy nghĩ. Với SKKN Tính hiệu quả trong lời giải bài toán cực trị hình học giải tích không gian cũng vậy. Với việc định hướng lời giải đúng cho từng loại bài toán cực trị, mang lại nhiều

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A. MỞ ĐẦU 2

 • I. Đặt vấn đề 2

 • II. Phương pháp tiến hành 5

 • B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 6

 • TÍNH HIỆU QUẢ TRONG LỜI GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN

 • Phương pháp giải phổ biến

 • Nhận xét:

  • Với phương pháp giải tổng quát như trên có nhiều sự hạn chế: Dài dòng và tổng hợp nhiều kiến thức khó, gây nhiều khó khăn cho cả học sinh khá trong việc luyện tập dạng toán này.

  • Một bài toán có thể có rất nhiều cách giải, song việc tìm ra một lời giải hợp lý, ngắn gọn thú vị và độc đáo là một việc không dễ. Với mỗi bài toán có đặc thù riêng, người giải cần lựa chọn phương pháp giải thích hợp, để mang lại hiệu quả.

 • Thuận lợi

 • Khó khăn

 • 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới

 • 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • II. Phương pháp tiến hành

 • 2. Các biện pháp tiến hành

 • *) Số liệu thống kê trước khi thực hiện đề tài.

 • B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 • 2. Các bài toán cực trị liên quan đến tìm một điểm thỏa điều kiện cho

 • TH2: Đường thẳng AB và đường thẳng d không đồng phẳng.

  • - Khi đó có hai khả năng sau:

 • 2. Nếu d và AB không vuông góc với nhau

  • Lời giải:

  • Lời giải:

  • Cách khác: Sử dụng phương pháp đạo hàm để tìm tọa độ điểm M.

  • Lời giải:

  • Cách 2: Sử dụng đạo hàm để tìm tọa độ điểm M.

 • Cách 3:

 • ( Trong đó B’ là điểm sao cho B’H’ = BH’, A, B’ khác phía với d và A, B’, d đồng phẳng)

  • Nhận xét: Với cách giải này bài toán trở nên phức tạp, học sinh tiếp nhận không tự nhiên mang tính áp đặt, lời giải khó hiểu.

  • Lời giải:

  • Từ bài toán tìm t để f(t) nhỏ nhất, chuyển về bài toán tìm x sao cho g(x) nhỏ nhất.

 • Cách khác: Có thể sử dụng công cụ đạo hàm để giải tìm t, rồi suy ra tọa độ điểm M

  • Một lần nữa chúng ta nhận thấy sự ưu việt trong khâu xử lí bài toán về hình học phẳng.

  • Phân tích tìm lời giải:

  • ( hoặc

  • GTNN rồi tìm được t suy ra tọa độ điểm M.

  • +) Đi tìm tọa độ điểm M thỏa yêu cầu bài toán. Cách làm này không tự nhiên, có vẻ áp đặt làm khó hiểu. Trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi phân tích 2 cách và sự ưu việt của từng cách để học sinh chọn phương pháp giải tối ưu.

  • nhất. nhất.

  • Vận dụng cách 1 để giải ý 2 của bài toán xem như là bài tập. Bài tập tương tự:

  • ( Trích đề thi đại học khối D năm 2007).

 • M(1 ; 2 ; 7 )

 • 2 2

  • Lời giải:

  • y = -2-2t

   • Lời giải:

  • 3 3

  • 2 t 2( 3 2t) 2(3 2t) 7 0 9t 9 0 t 1

  • M(1; 

  • 3 t 2(3 2t) 2.2t 7 0 9t 4 0 t 4

  • M( ; 

  • 9 9 9

   • Bài tập tương tự:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

 • . .

 • . __.  

 • MH u1  

 • 1 AB.MH 

  • Lời giải:

  • MN.u 0

  • MN  

   • 3. Các bài toán cực trị liên quan đến vị trí của đường thẳng, mặt phẳng

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Bài tập tương tự:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

   • BˆAH

   • AB AB

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

    • Lời giải:

   • ), (

    • Lời giải:

 • 4. Bài tập vận dụng

  • ĐS :

  • (BáoTHTT 2009)

  • ĐS :

  • 5. Khả năng áp dụng

  • 5.2 Thời gian áp dụng

  • 5.3. Kết quả thu được sau khi thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm

   • Kết quả này được thống kê trong 2 năm học khi thực hiện đề tài tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Hoài Nhơn, Bình Định.

  • “TÍNH HIỆU QUẢ TRONG LỜI GIẢI BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN”.

  • 2. Đề xuất, kiến nghị

   • Hoài Châu Bắc, ngày 10 tháng 3 năm 2013

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan