0

Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ven đô thị trung tâm thành phố hà nội đến năm 2030

198 391 2
  • Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ven đô thị trung tâm thành phố hà nội đến năm 2030

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2015, 22:25

[...]... dân cư ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đang trở nên bức xúc Do vậy đề tài “ Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 " là cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2 Mục đích nghiên cứu - Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội. .. lý chất thải rắn 10 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐÔ THỊ VÀ KHU VEN ĐÔ 1.1 VÙNG NGOẠI THÀNH VÀ KHU VEN ĐÔ 1.1.1 Khái niệm vùng ngoại thành và khu ven đô a/ Khu vực nội thành và vùng ngoại thành: Thành phố Hà Nội là thành phố trực thuộc Trung ương có các đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm các quận, thị xã và các huyện Các quận hợp thành khu vực nội thành của thành phố, dưới... Bàn luận về mô hình xử lý CTRSH khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 151 3.7.4 Bàn luận về Mô hình quản lý CTRSH khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 152 3.7.5 Bàn luận về Giải pháp quản lý (thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý) CTRSH khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 152... và mở rộng ra một phần diện tích các huyện lân cận Các huyện còn lại thuộc vùng ngoại thành thành phố Hà Nội Đô thị trung tâm thành phố Hà Nội và khu ven đô dự kiến cho giai đoạn 2030 - 2050, giới thiệu ở hình 1.2 17 Hình 1.1 Đô thị trung tâm thành phố Hà Nội và khu ven đô giai đoạn 2014 2030 (thời kỳ khu vực nội thành thành phố Hà Nội có 12 quận) (tác giả luận án) 1S Hình 1.2 Đô thị trung tâm thành. .. Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 Theo đó, khu vực đô thị trung tâm được phát triển mở rộng từ khu vực nội đô về phía Tây, Nam đến đường vành đai 4 và về phía Bắc với khu vực Mê Linh, Đông Anh; phía Đông đến khu vực Gia Lâm và Long Biên Căn cứ đồ án Qui hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030. .. nhiều đến quản lý CTR đô thị, còn khu vực nông thôn, khu ven đô của các đô thị lớn công tác quản lý CTR vẫn còn nhiều bất cập [3], [73] Thành phố Hà Nội là thành phố có dân số trên 6,5 triệu người, diện tích thành phố lên tới trên 3300 km2; công tác quản lý CTRSH sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhất là ở các khu vực ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội Khu vực ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội là... thị xã Sơn Tây; 584 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 386 xã, 177 phường, 21 thị trấn Hình vẽ biểu thị mối quan hệ giữa Đô thị trung tâm thành phố Hà Nội và khu ven đô qua các thời kỳ được trình bày tại phần phụ lục của luận án 1.2.2 Khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 a/ Khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 Tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính... định và làm rõ khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng quản lý CTR khu ven đô đô thị ở nước ta; đúc kết kinh nghiệm quản lý CTRSH đô thị và khu ven đô một số nước trong khu vực; cơ chế hiện hành quản lý CTRSH đô thị và nông thôn; các yếu tố ảnh hưởng tác giả đề xuất mô hình và giải pháp quản lý CTR sinh hoạt phù hợp với... kinh tế xã hội, văn hóa và lối sống của người dân khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 b/ Ý nghĩa thực tiễn: - Góp phần triển khai thực hiện Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Áp dụng cho khu dân cư ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội, áp dụng nhân rộng cho các khu ven đô của các đô thị khác có điều kiện... huyện khu ven đô thành phố Hà Nội theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 126 Hình 3.8: Mô hình quản lý thu gom phân loại CTR tại nguồn và vận chuyển tới điểm xử lý cuối c ù n g 127 Hình 3.9 Mô hình quản lý CTRSH cho thị trấn huyện, các khu dân cư thuộc xã đô thị hóa khu ven đô đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 128 Hình 3.10 Mô hình quản lý CTRSH
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ven đô thị trung tâm thành phố hà nội đến năm 2030, Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ven đô thị trung tâm thành phố hà nội đến năm 2030, Mô hình và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ven đô thị trung tâm thành phố hà nội đến năm 2030

Từ khóa liên quan