0

sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình có vợ đi xuất khẩu lao động

14 625 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 23:02

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM ĐINH THỊ DƯƠNG K56 – XÃ HỘI HỌC MSV: 11030145 XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH ĐỀ TÀI: SỰ CHUYỂN DỊCH VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH CÓ VỢ ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1. LÍ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Là một nước đông dân với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển chưa ổn định như Việt Nam thì vấn đề việc làm luôn luôn là một vấn đề nổi cộm trong xã hội. Và xuất khẩu lao động được coi là chìa khóa để giải quyết việc làm trong nước. Theo báo cáo của Cục quản lý lao động ngoài nước, tổng số lao động làm việc ở nước ngoài 7 tháng đầu năm 2011 là 54.532 người (17.933 là lao động nữ), đạt 62,5% kế hoạch đề ra (87.000 lao động), tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2010. Như vậy, theo thống kê gần đây thì lao động nữ hiện chiếm khoảng gần 1/3 tổng số lao động Việt Nam ở nước ngoài. Con số này phản ánh vai trò và vị thế mới của phụ nữ và những đóng góp to lớn của họ cho nền kinh tế.[10] Giải phóng phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Nó đã và đang có những đóng góp vô cùng to lớn cho thu nhập quốc dân vì hiện nay xuất khẩu lao động nữ chiếm tỉ lệ ngày càng lớn trong cơ cấu xuất khẩu lao động. Điều này cũng minh chứng thêm vai trò to lớn của người phụ nữ hiện nay. Tuy nhiên xuất khẩu lao động nữ của nước ta hiện nay đặc biệt trong khu vực nông thôn đã tạo ra những thay đổi về cơ cấu hay vai trò của các thành viên trong gia đình. Đây là một bài toán khó của toàn xã hội. Nếu như trước đây người phụ nữ chỉ quen với việc đồng áng và chăm sóc con cái thì nay họ tham gia đảm đương cả công việc kiếm tiền nuôi sống gia đình tương ứng với vai trò trụ cột của người đàn ông trước đây. Ở đây có sự chuyển dịch vai trò giới - vai trò của người phụ nữ trong gia đình được hoán đổi cho người đàn ông. Một vấn đề đặt ra hiện nay là sự chuyển dịch vai trò có gây ra những khó khăn cho người chồng hay không? Liệu người chồng có đảm nhiệm tốt hay không? Đồng thời xem cách mà người chồng ứng phó với những khó khăn đó như thế nào? SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 1 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM 2. NỘI DUNG CHÍNH Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Thời gian qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề xuất khẩu lao động, việc làm đối với người lao động và nhiều công trình khác, như: Nghiên cứu: “Tác động của xuất khẩu lao động tới cuộc sống gia đình tại tỉnh Thái Bình” đã được tiến hành năm 2008 với sự phối hợp giữa HealthBridge Canada tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu phụ nữ thuộc Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.[6] Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu tác động của xuất khẩu lao động đến các chức năng của gia đình, từ đó có những can thiệp phù hợp cho dự án, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình di cư đi nước ngoài và nâng cao năng lực nghiên cứu cho các đối tác địa phương tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy việc xuất khẩu lao động đã có tác động nhất định tới sự bền vững của gia đình, đồng thời nghiên cứu đã cung cấp một số bằng chứng để khẳng định cho nhận định sau: “Xuất khẩu lao động được xem là một trong những giải pháp cho lực lượng lao động dư thừa và được xem là một hướng trong xóa đói giảm nghèo”. Trong công trình nghiên cứu: “Vai trò của người chồng trong gia đình có vợ đi xuất khẩu lao động” của Nguyễn Hà Đông, tác giả đã tìm hiểu vai trò sản xuất và tái sản xuất trong gia đình có người vợ đi xuất khẩu lao động tại xã Vũ Hội – Vũ Thư – Thái Bình. Đề tài: “Xuất khẩu lao động ở Chí Linh, thực trạng và giải pháp” của tác giả Nguyễn Thị Mai đã mô tả thực trạng xuất khẩu lao động thông qua các chỉ báo số lượng , ngành nghề, thị trường, thu nhập, nêu ra những thuận lợi và khó khăn, đồng thời cũng khẳng định xuất khẩu lao động là một trong những chiến lược giải quyết việc làm, đặc biệt số lượng tham gia xuất khẩu lao động ngày càng chiếm tỷ lệ cao. [7] Theo thống kê của cục Quản lí lao động nước ngoài, năm 2005 có 43 vụ vi phạm xuất khẩu lao động bị phát hiện trong đó có 25 vụ liên quan đến tuyển dụng lao động bất hợp pháp của tổ chức cá nhân không có chức năng xuất khẩu lao động. Năm 2006, 117 vụ bị phát hiện trong đó 58 vụ tuyển dụng lao động bất hợp pháp, năm 2007 có 121 vụ trong đó có 44 vụ lừa đảo liên quan đến xuất khẩu lao động của tổ chức cá nhân không có chức năng tiến hành, 77 vụ liên quan đến doanh nghiệp xuất khẩu lao động. [11] SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 2 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM Theo Báo cáo của Cục quản lí lao động nước ngoài năm 2007, có 470.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài trên 40 nước và vùng lãnh thổ. Trong 4 tháng đầu năm 2008, cả nước có 29.733 lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài. Phấn đấu đến 2015, có khoảng 1 triệu lao động làm việc ở nước ngoài. Như vậy, đã có nhiều rất nhiều đề tài nghiên cứu khac nhau nhưng vẫn chưa có đề tài nào nghiên cứu tác động của xuất khẩu lao động đến vai trò giới, mối quan hệ trong gia đình, xuất phát từ thực tế khách quan, nhóm chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Sự chuyển dịch vai trò trong gia đình có người vợ đi xuất khẩu lao động’’ 2.1. Phương pháp luận Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải thích và làm cơ sở phương pháp luận chung. Áp dụng vào nghiên cứu ta thấy phải đặt vấn đề trong các mối quan hệ với những vấn đề khác, đặt nó vào những nguyên nhân và hoàn cảnh cụ thể của xã hội. Từ đó tìm ra nguyên nhân và hệ quả mà vấn đề mang lại. 2.2. Các lí thuyết áp dụng 2.2.1. Lí thuyết cơ cấu chức năng của T.Parson (1902-1979) Theo Parson thì hệ thống bất kì nào cũng phải đáp ứng bằng hệ thống chức năng (AGIL), đây là sơ đồ chức năng nhằm giải thích mọi cấp độ hoạt động của các hệ thống.[9, tr 236] - Sự thích nghi (Adaptation: A) Chính là những đòi hỏi về mặt thích nghi, thích ứng của một hệ thống đối với những yêu cầu cấp bách của ngoại cảnh. Hệ thống phù hợp với môi trường, đồng thời nó cũng làm môi trường phải phù hợp với những đòi hỏi của hệ thống đó. - Sự hướng đích (Goal Attainment : G) Một hệ thống xác định phải đạt tới mục tiêu xác định vì bản chất của sự tồn tại là hành động, mà hành động thì luôn phải có mục tiêu.Mục tiêu là đòi hỏi tất yếu để duy trì hành động. - Sự liên kết (Integration : I) Đó là sự hội nhập liên kết, điều phối mối quan hệ giữa các thành viên của nó với nhau. Với nội bộ trong hệ thống, nó đảm bảo sự liên kết tạo ra quan hệ chỉnh thể của hệ thống và đồng thời nó kiểm tra và điều khiển cả ba chức năng còn lại A, G, L. SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 3 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM - Sự duy trì khuôn mẫu (Latency pattern maintenance : L) Sự cung cấp và duy trì động cơ hành động của chủ thể cũng như những khuôn mẫu văn hóa đã được xã hội tạo ra, chống lại những áp lực từ bên ngoài. Duy trì khuôn mẫu là hoạt động không thể thiếu để đảm bảo được vị trí, vai trò, chức năng của các hệ thống và tiểu hệ thống xã hội nên cũng là duy trì tính ổn định xã hội. Đưa mô hình lý thuyết này vào phân tích giới, Parsons cho rằng xã hội hóa giới cần phải tuân thủ các nguyên tắc để hướng phụ nữ và nam giới thực hiện các chức năng đã được quy định sẵn của họ trong cơ cấu ổn định của xã hội. Thuyết chức năng đem tới cho chúng ta sự giải thích tương đối có lý về nguồn gốc của sự khác biệt vai trò giới và cũng thể hiện sự hữu dụng của chức năng về những nhiệm vụ được quy định và phân công trên cơ sở giới. Trong gia đình, người chồng- người cha sẽ thực hiện vai trò công cụ giúp duy trì cơ sở xã hội, hoàn thiện cơ sở vật chất gia đình, là cầu nối giữa gia đình và thế giới bên ngoài còn người vợ- người mẹ sẽ thực hiện vai trò tình cảm tức là người tạo các mối quan hệ gắn bó, tình cảm và nuôi dưỡng gia đình, đảm bảo cho gia đình luôn êm ấm. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại cũng sẽ xuất hiện những sai lệch về vai trò, những sai lệch này có thể được điều chỉnh hoặc sẽ tạo ra một trạng thái cân bằng mới về vai trò trong gia đình. Áp dụng vào nghiên cứu: có thể thấy trước những yêu cầu cấp bách của ngoại cảnh, thì cá nhân người chồng phải đảm nhận những công việc mà người vợ để lại. Mặc dù đó không phải là chức năng của người chồng mà xã hội gán cho. Tuy nhiên, sự đảm nhận chức năng thay người vợ của người chồng đã làm thay đổi quan điểm của xã hội. Sự chuyển dịch này nó sẽ tạo ra sự cân bằng chức năng trong gia đình, khoảng cách về chức năng trong gia đình sẽ được rút ngắn. Để người chồng thực hiện được chức năng của người phụ nữ cần phải có sự liên kết giữa các thành viên trong gia đình, sự hỗ trợ từ các thành viên thì người chồng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình trước hoàn cảnh đặt ra. 2.2.2. Lí thuyết vai trò Mỗi cá nhân có một loạt vai trò, được đem lại từ những hình mẫu xã hội khác nhau mà anh ta tham dự, một vai trò là một tập hợp các mong đợi, các quyền và những nghĩa vụ được gán cho một địa vị cụ thể. Thực hiện vai trò là những hành vi thực tế của một cá nhân đang chiếm giữ một địa vị. Như vậy vai trò xã hội là sự tập hợp những hành vi, thái độ, quyền lợi và sự bắt buộc mà xã hội mong đợi đối với SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 4 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM một vị thế xã hội nhất định và sự thực hiện của cá nhân có vị thế đó. Vai trò là những đòi hỏi của xã hội đặt ra với các vị thế xã hội, nhưng đòi hỏi này được xác định căn cứ vào các chuẩn mực và giá trị xã hội. Áp dụng lí thuyết vào đề tài thì ta thấy, vai trò của người chồng hay người vợ có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống gia đình, mỗi người đã đảm nhiệm những vai trò cụ thể cho mình và thực hiện tốt những vai trò đó, tuy nhiên khi người vợ đi xuất khẩu lao động sang cho người chồng đảm nhiệm những công việc mà người vợ để lại thì người chồng phải gánh vác thêm nhiều công việc, người chồng vẫn có thể hoàn thành tốt những công việc mà người vợ để lại. 2.3.Vai trò giới của người vợ và người chồng trong gia đình Để đảm bào cuộc sống của các thành viên của mình, gia đình phải biết tiến hành một loạt các hoạt động sống. Tùy vào từng gia đình khác nhau mà các thành viên trong gia đình phải đảm nhận những vai trò nhất định Như chúng ta đã biết người phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình, họ đảm nhiệm thiên chức làm mẹ và công việc nội trợ trong gia đình, công việc đồng áng và nhiều công việc khác. Vì sự khéo léo nên xã hội đã gán cho họ những công việc đó trong gia đình Bảng2.1: Người chủ yếu làm công việc nội trợ và chăm sóc con cái (tỷ lệ %) Loại công việc Vợ Chồng Vợ chồng ngang nhau Người khác Mua thức ăn 88,9 5,5 1,7 4,2 Nấu cơm 79,9 3,3 4,3 12,5 Giặt giũ 77,3 2,8 6,4 13,5 Rửa bát 71,1 1,8 2,5 24,6 Dọn nhà 70,9 3,7 8,6 16,8 Chăm sóc người ốm 52,1 3,7 33,3 10,9 Chăm sóc con cái 54,6 2,7 38,2 4,5 [Nguồn:Lê Thái Thị Băng Tâm, 2008, Bảng 5.1; Trích từ Hoàng Bá Thịnh (2008), Giáo trình Xã hội học về giới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội] Dựa vào bảng trên ta thấy công việc nội trợ và chăm sóc con cái người vợ là người đảm nhiệm chủ yếu chiếm tỉ lệ nhiều hơn so với nam giới Nguyên nhân của sự chênh lệch giữa công việc của người vợ và người chồng trong gia đình là do đặc điểm sinh lí và những quan niệm truyền thống từ trước đến SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 5 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM nay cho rằng người vợ phải tề gia nội trợ gánh vác việc gia đình để người đàn ông lo phát triển kinh tế gia đình hoặc làm những việc trọng đại khác. Đây là sự phân công lao động trong gia đình khá rõ rệt. Bảng2.2: Phân công lao động trong gia đình ( đơn vị: %) Sản xuất Người đảm nhận Vợ Chồng Con Người khác Trồng trọt 63,5 29,7 2,4 4,4 Chăn nuôi 73,5 17,5 4,3 4,7 Nuôi cá 28,9 56,2 5,2 9,7 Làm thuê 20,8 68,5 4,7 6,0 [Nguồn: Gia đình và môi trường phát triển (CGFED), 1997; Trích từ Hoàng Bá Thịnh (2008), Giáo trình Xã hội học về giới, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội] Như vậy có thể khẳng định người vợ là người thường xuyên làm những công việc trong gia đình trước khi đi xuất khẩu lao động còn người chồng thường làm những công việc nặng trong gia đình và thường phải xa nhà để kiếm thêm thu nhập 2.4. Những biểu hiện của sự chuyển dịch vai trò giới khi người vợ đi xuất khẩu lao động. Theo nghiên cứu cho thấy trong tổng số 120 người chồng được hỏi thì tất cả đều trả lời rằng hiện tại họ đều là những người đảm nhiệm những công việc chính trong gia đình và khi vợ mình đi xuất khẩu lao động thì rõ ràng người chồng phải đảm nhận những công việc của người vợ trước đó trong gia đình. Ngoài ra người chồng còn có thể nhận được sự giúp đỡ của các thành viên khác trong gia đình Biểu đồ 1: Những biểu hiện của sự chuyển dịch vai trò giới tại 1 xã ở Thái Bình (năm 2011) SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 6 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM Như vậy có sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình thể hiện ở việc người chồng đảm nhận những công việc của người vợ trước đó như chăm sóc con cái, nội trợ, công việc đồng áng, tham gia hoạt động cộng đồng và các việc khác khi vợ đi xuất khẩu lao động. 2.5. Mức độ chuyển dịch của vai trò giới Thời gian là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định mức độ chuyển dịch vai trò giới theo chiều hướng nào Biểu đồ 2: Mức độ chuyển dịch vai trò giới thông qua yếu tố thời gian (đơn vị:Điểm) số điểm tương ứng với mức độ chuyển dịch nhiều hay ít. SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 7 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM Ta thấy thời gian mà người chồng đảm nhận những công việc thay vợ là rất nhiều trong đó công việc mà người chồng giành thời gian chủ yếu là chăm sóc con cái và công việc đồng áng vì đó là hai công việc quan trọng cũng là một thử thách lớn đối với người chồng 2.6. Thái độ của người chồng trước những công việc mà người vợ đảm nhiệm trước kia Thực hiện những công việc mà trước kia mình chưa từng làm một điều tất yếu là người chồng sẽ gặp phải những khó khăn khi đảm nhiệm tất cả những công việc trước đó của vợ mình, nhiều áp lực, tâm lí ảnh hưởng từ con người của người chồng .vì sợ sẽ bị nhười khác khinh thường khi khong làm được những công việc trong gia đình.Áp lực về sĩ diện. Có 30,9% số người chồng có vợ đi xuất khẩu lao động được hỏi trả lời rằng họ gặp phải những khó khăn vì công việc quá nhiều, thời gian rảnh rỗi ít không có thời gian nghỉ ngơi. Có 13,4% số người gặp khó khăn trong việc tính toán chi tiêu trong gia đình vì trước kia người vợ thường chi tiêu các công việc trong gia đình. Vì vậy bây giờ người chồng cũng phải chi tiêu sao cho hợp lí. Chưa quen công việc cũng là một khó khăn với 24,7% số người đồng tình. Như vậy người chồng cũng đã có sự thích nghi khá lớn đồi với những công việc của người vợ Biểu đồ 3: Những khó khăn mà người chồng gặp phải trong quá trình đảm nhiệm công việc thay vợ ( đơn vị:%) Rõ ràng trước khi vợ đi xuất khẩu lao động trong gia đình đã có một sự phân công lao động rất lớn SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 8 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM 2.7. Cách ứng phó với những khó khăn của người chồng khi đảm nhận những công việc thay vợ Đối mặt với những khó khăn như đã nói ở trên, những người chồng cũng đã tìm ra những phương pháp phù hợp với mình để giải quyết và khắc phục những khó khăn để đảm nhiệm một cách thành công công việc của vợ trước đó để làm tăng thêm tính gắn kết của người chồng với gia đình. Có rất nhiều phương pháp được sử dụng biểu hiện qua bảng sau: Bảng 2.7: Những ứng phó của người chồng khi đảm nhận những công việc thay vợ (đơn vị %) Ứng phó của người chồng Tỷ lệ (%) Tập thích nghi với công việc 29,7 Cố gắng chịu đựng 11,3 Nhờ sự giúp đỡ của người thân 27,2 Thuê người làm 19,1 Nhận sự giúp đỡ của hàng xóm 3,1 Dành nhiều thời gian cho gia đình hơn 9,3 Ứng phó khác 0,3 Tổng 100 Rõ ràng người chồng đã cố gắng tập thích nghi với công việc mới với số lượng là 29,7%. Điều đấy chứng tỏ người chồng hoàn toàn có thể làm tốt những công việc của vợ vấn đề chỉ là thời gian. Nhờ sự giúp đỡ của người thân chiếm tỉ lệ cao thứ hai với 27,2% Số liệu trên đã cho thấy người chồng đã sử dụng khá nhiếu những biện pháp để giảm bớt gắng nặng và khắc phục những khó khăn đồng thời tăng khả năng chịu đựng của bản thân để có thể làm những công việc của người vợ. 3. Những hệ quả từ sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình. Sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình là một sự tác động lớn có ảnh hưởng mạnh mẽ tới gia đình từ nhận thức của người chồng, người vợ, hơn nữa ảnh hưởng tới cấu trúc, chức năng của gia đình Sự ảnh hưởng trên có hai mặt tích cực và tiêu cực Ảnh hưởng tích cực được biểu hiện ở chỗ chúng ta có thể thấy ngay đó là xuất khẩu lao động đã mang lại kinh tế cao cho gia đình, cải thiện đời sống vật chất………hơn nữa xuất khẩu lao động đã tác động tích cực tới nhận thức của người chồng cũng như người vợ có cơ hội được hiểu những công việc của nhau hơn. SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 9 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM Từ đó tình cảm gia đình ngày càng trở nên gắn bó hơn. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng thế vì vẫn còn nhiều gia đình khi người phụ nữ đi xuất khẩu lao động thì gia đình gặp nhiều khó khăn đặc biệt là về tình cảm gia đình con cái vì không có nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc và dạy dỗ Thứ hai nâng cao nhận thức của người chồng về vai trò giới “Trong gia đình có người phụ nữ đó mới là gia đình hạnh phúc, mới là tổ ấm mĩ mãn vào trường hợp như các chú sống cảnh “gà trống nuôi con” mới thấy bế tắc như thế nào. Nhiều lúc chỉ muốn vợ về thiếu thốn một chút cũng được. Vợ chồng con cái cùng làm cùng ăn gia đình ấm cúng thế là được” [ Nam, người chồng có vợ đi xuất khẩu lao động, 45 tuổi]. Biểu đồ 5: Sự thay đổi nhận thức của người chồng về vai trò giới (đơn vị:%) Chú thích: A: biết chia sẻ nhiều hơn với vợ G:Gắn chặt hơn quan hệ vợ chồng B: Nhận ra những khả năng của bản thân H: Chán gia đình vì công việc nhiều C: Được các con đánh giá cao hơn I: Gia đình coi thường D: Tự nhận thấy vai trò của mình cao hơn K: Thiếu tự tin trong cuộc sống E: Được gia đình coi trọng L: Hệ quả khác F: Làm tiền đề thay đổi quan niệm xh Ngoài ra khoảng thời gian người vợ chua đi xuất khẩu lao động thì người chồng không phải làm những công việc mà hằng ngày phụ nữ phải làm nên họ chưa nhận ra được những khả năng của mình nên việc chuyển dịc vai trò giưới trong gia đình đã tạo cơ hội cho nhưng người chồng thấy được những khả năng của mình. SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 10 [...]... hội có 26,8% là mẹ di xuất khẩu lao động Ngoài ra có nhiều trường hợp ly hôn sau khi người vợ đi xuất khẩu lao động Những đi u trên ảnh hưởng tới việc thực hiện chức năng của gia đình. Đặc biệt là chức năng sản xuất và tái sản xuất Như vậy sự chuyển dịch vai trò giới tác động hai mặt tới gia đình có người vợ đi xuất khẩu lao động Một mặt, đã nâng cao nhận thức của người chồng cũng như người vợ về vai trò. .. xuất khẩu lao động của người vọ Gia đình của chúng ta tồn tại với số lượng thành viên ít theo xu hướng hạt nhân hóa.trước khi người vợ đi xuát khẩu lao động thì gia đình đó đầy đủ các thành viên nhưng từ khi người vợ đi xuất khẩu lao động thì gia đình đã khuyết thiếu thành viên chính.Vậy nên xuất khẩu lao động đã phá vỡ cấu trúc gia đình Rạn nứt tình cảm trong gia đình Theo nghiên cứu của báo Gia đình. .. để có thể nâng cao vai trò của mình và nhận được sự coi trọng gia đình và xã hội Người chồng cần phải thực sự có trách nhiệm với gia đình, gắn chặt với gia đình để gia đình được hạnh phúc hơn Không nên có những tư tưởng thụ hưởng thái quá khi có đồng tiền trong tay Mọi người cần có những quan niệm thoáng hơn về những công việc mà vai trò của người vợ, cũng như người chồng trong gia đình Cần phải thay... quá nhiều, hay thiếu tự tin trong công việc những hệ quả tiêu cực này đã và đang được khắc phục dần 4.kết luận Xuất khẩu lao động đang là một trào lưu của xã hội trong thời đai ngày nay, là một con đường làm giàu của nhiều gia đình Vì vậy những gia đình có nhu cầu thì vẫn cần thiết tham gia xuất khẩu lao động để có thể cải thiện đời sống của gia đình. Giảm áp lực việc làm trong nước Từ đó làm tiền đề... trò giới, làm thay đổi nhiều quan niệm phong kiến trước đây về giới khi cho rằng phụ nữ thì chỉ có vai trò sinh đẻ, chăm sóc con cái, nội trợ, còn đàn ông thì có vai trò trụ cột kinh tế ra ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình Nhưng thông qua kết quả nghiên cứu này, đã cho thấy dưới tác động của xuất khẩu lao động đã làm thay đổi căn bản nhận thức của chồng và vợ về vai trò giới hiện nay Đặc biệt là sự. .. đất nước Mỗi người trong gia đình cần có những vai trò và trách nhiệm khác nhau, và cần phải được thực hiện tốt những vai trò đó Trong gia đình thì người đàn ông đảm nhiệm những vai trò với những công việc nặng hơn, còn người phụ nữ đảm nhận những công việc mang tính chất nhẹ nhàng Tuy nhiên khi người vợ đi xuất khẩu lao đông thì người đàn chồng phải biết chia sẻ nhiều hơn với người vợ của mình, chăm... CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM Tiếp đó là nhận thức của người vợ cũng thay đổi Thong qua xuất khẩu lao động người phụ nữ đã nhận thức được vai trò kinh tế của mình thay vì chỉ làm những công việc nội trợ,đồng áng,chăm sóc con cái trước kia .Vai trò xã hội mới này của người phụ nữ cũng được đánh giá cao Những ảnh hưởng của chuyển dịch vai trò giới tới cấu trúc ,chức năng của gia đình Đây... bỏ những quan niệm xã hội về vai trò giới đã lỗi thời Tuy nhiên, bên cạnh những hệ quả tích cực của sự chuyển dịch vai trò giới mang lại thì sự chuyển dịch này cũng mang lại những hệ quả tiêu cực như khi người chồng đảm nhận những công việc SVTH: ĐINH THỊ DƯƠNG-K56 XHH 11 TRƯỜNG ĐH KHXH&NV KHOA XÃ HỘI HỌC BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KÌ-XHH GIA ĐÌNH GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM thay cho vợ đôi khi họ còn bị coi thường,... ông cần có trách nhiệm hơn với gia đình Người chồng cần phải sẵn sàng đối mặt với những công việc mà người vợ để lại Khi gặp phải khó khăn thì tìm ra những giải pháp thích hợp như: Tập thích nghi với công việc, nhờ sự giúp đỡ của người than, giành nhiều thời gian cho gia đình và nhiều giải pháp khác để có thể đảm nhiệm được những công việc của gia đình Thực hiện tốt những công việc gia đình để có thể... nghiên cứu cho thấy khi vợ mình đi xuất khẩu lao động thì họ là người đảm nhận thay các công việc của vợ để lại, qua một thời gian đảm nhận những công việc đó họ đã biết chia sẻ các công việc ấy với vợ nhiều hơn, được các con đánh giá cao hơn vai trò của Bố, được gia đình coi trọng đồng thời người chồng cũng nhận ra được những khả năng của bản thân khi làm các công việc này, đi u này đã và đang góp . bản thân để có thể làm những công việc của người vợ. 3. Những hệ quả từ sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình. Sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình là một sự tác động lớn có ảnh hưởng. KÌ-XHH GIA ĐÌNH KHOA XÃ HỘI HỌC GV: LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM ĐINH THỊ DƯƠNG K56 – XÃ HỘI HỌC MSV: 11030145 XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH ĐỀ TÀI: SỰ CHUYỂN DỊCH VAI TRÒ GIỚI TRONG GIA ĐÌNH CÓ VỢ ĐI XUẤT KHẨU LAO. giới, mối quan hệ trong gia đình, xuất phát từ thực tế khách quan, nhóm chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: Sự chuyển dịch vai trò trong gia đình có người vợ đi xuất khẩu lao động ’ 2.1. Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình có vợ đi xuất khẩu lao động, sự chuyển dịch vai trò giới trong gia đình có vợ đi xuất khẩu lao động,

Từ khóa liên quan