0

đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố đà nẵng

25 873 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 19:43

Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng LỜI MỞ ĐẦU  Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, các quan hệ lao động trở nên đa dạng và phức tạp. Khi sức lao động trở thành hàng hóa, nó bị chi phối bởi quy luật cung cầu và quy luật giá trị thì lợi ích các bên trong quan hệ lao động đã xuất hiện những mâu thuẫn phức tạp. Hai bên, người sử dụng lao động và người lao động ngoài những lợi ích chung, mỗi bên còn có những lợi ích riêng. Không phải lúc nào giữa họ cũng có thể dung hòa với nhau về tất cả các vấn đề mà lúc này hay lúc khác xuất hiện những bất đồng về quyền lợi và lợi ích trong lao động. Những bất đồng đó nếu được thương lượng, thu xếp giải quyết tốt sẽ không trở thành mâu thuẫn lớn. Ngược lại sẽ phát triển thành tranh chấp nếu không giải quyết tốt và dẫn đến đình công. Mặc dù người lao động và tập thể lao động có quyền đình công vì những lý do liên quan đến lợi ích kinh tế hoặc môi trường làm việc và đây là một hiện tượng của hệ thống thị trường tự do dân chủ hiện đại, tất cả các bên đều cho rằng nhìn chung đây là một biện pháp bất đắc dĩ buộc phải dùng đến để giải quyết những vấn đề bất đồng của người lao động và người sử dụng lao động. Đình công, dù tuân thủ hay không tuân thủ theo các quy định của pháp luật, đều làm gián đoạn hoạt động, gây tổn thất vật chất và làm tổn thương mối quan hệ lao động giữa người lao động, tập thể lao động và người sử dụng lao động. Lòng tin và thiện chí vốn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự hợp tác tại doanh nghiệp và năng suất lao động sẽ bị giảm và phải mất nhiều thời gian mới khôi phục lại được. Qua thời gian học tập, nghiên cứu và thực tiễn công tác tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng tôi chọn đề tài “Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng” nhằm phân tích thực trạng đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hạn chế những nguy cơ diễn ra đình công tại doanh nghiệp. HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 1 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÌNH CÔNG I/ Khái quát chung 1.Các khái niệm a. Người sử dụng lao động : Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động. b. Người lao động : Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi và có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. c. Đình công : Là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động để giải quyết tranh chấp lao động tập thể. d. Doanh nghiệp : Là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. e. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) gồm doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. f. Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước ngoài hoặc là Doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. g. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam. 2. Bản chất của đình công Ở những nước có nền kinh tế phát triển và ổn định thì đình công là vấn đề hết sức quen thuộc và được pháp luật cho phép. Dưới góc độ pháp lý, đình công được hiểu là một trong những quyền cơ bản của người lao động, được pháp luật quy định. Đình công là một quyền cơ bản của giai cấp công nhân và những người lao động, là phương tiện cuối cùng để họ có thể tự bảo vệ mình, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Nó đảm bảo cho người lao động quyền được nghỉ việc tập thể nhằm buộc người sử dụng lao động hoặc các chủ thể khác phải thỏa mãn những yêu sách chính đáng của mình, tuy nhiên chỉ giới hạn trong khuôn khổ pháp luật. Có thể nói đình công là biểu hiện mức độ cao của tranh chấp lao động tập thể. Chính vì vậy mà đình công có những màu sắc riêng biệt: - Thứ nhất : Đình công là hậu quả của quá trình giải quyết tranh chấp lao động tập thể không thành. Khi tranh chấp lao động tập thể xảy ra, tập thể người lao động đã thông qua thương lượng, thỏa thuận, hòa giải, trọng tài mà không đạt kết quả thì tập thể người lao động có quyền đình công. HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 2 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng - Thứ hai : Đình công là biện pháp đấu tranh kinh tế đã được pháp luật ghi nhận cho phép tập thể người lao động tiến hành đình công nhằm thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng nhằm có lợi cho tập thể người lao động. - Thứ ba : Đình công là vũ khí cuối cùng nhưng không phải là vũ khí duy nhất của người lao động. 3. Các dấu hiệu cơ bản của đình công - Đình công biểu hiện thông qua sự ngừng việc của người lao động và do tập thể lao người lao động tiến hành. - Đình công luôn có tính tổ chức. - Đình công bao giờ cũng gắn liền với các yêu sách về quyền và lợi ích của tập thể người lao động. 4. Phân loại đình công: Đình công có thể được phân loại dựa trên các căn cứ sau : - Nếu căn cứ vào phạm vi của đình công có: đình công doanh nghiệp, đình công bộ phận, đình công ngành, đình công toàn quốc. - Nếu căn cứ vào tính chất của đình công có: đình công kinh tế, đình công chính trị, đình công xã hội. - Nếu căn cứ vào tính tổ chức của đình công có: đình công tự phát, đình công có tổ chức. - Nếu căn cứ vào tính hợp pháp của đình công có: đình công hợp pháp và đình công bất hợp pháp. - Nếu căn cứ vào cách thức tiến hành đình công có: đình công đơn nhất, đình công luân phiên, đình công từng đợt, đình công chớp nhoáng, đình công ngồi, đình công đứng, đình công đi ra đi vào, đình công tuần hành, đình công tại cổng doanh nghiệp. - Nếu căn cứ vào động lực của đình công có đình công cảnh cáo, đình công hưởng ứng, đình công ủng hộ … 5. Trình tự, thủ tục đình công theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam : a. Thời điểm đình công : Pháp luật lao động quy định thời điểm đình công, nhằm xác định ranh giới cho các cuộc đình công trước khi chuẩn bị bước vào đình công. Có thể nói, đình công là vũ khí cuối cùng của người lao động khi tập thể người lao động đã áp dụng các biện pháp khác nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Người lao động sử dụng quyền đình công trong các trường hợp : + Sau khi Chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết đơn mà tập thể người lao động không đồng ý với quyết định đó hoặc hết thời hạn giải quyết (năm ngày HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 3 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu) mà Chủ tịch UBND cấp huyện không giải quyết nhưng tập thể lao động không yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. + Hội đồng trọng tài lao động hòa giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết (bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn yêu cầu hòa giải) mà Hội đồng trọng tài lao động không tiến hành hòa giải. Với quy định này, pháp luật lao động hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của đình công. Ngoài ra các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp thiết yếu trong nền kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng là những doanh nghiệp không được đình công. Đối với những doanh nghiệp này, nếu tập thể lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh thì yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết. b. Thủ tục chuẩn bị đình công : - Sau khi không đồng ý với quyết định Chủ tịch UBND cấp huyện, Hội đồng trọng tài lao động hoặc hết thời hạn mà Chủ tịch UBND cấp huyện, Hội đồng trọng tài lao động không tiến hành giải quyết, hòa giải nhưng tập thể lao động không yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động có quyền đứng ra tiến hành các thủ tục đình công. - Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiến hành lấy ý kiến tập thể lao động bằng cách bỏ phiếu hoặc lấy chữ ký để xác định số người tán thành đình công: + Nếu cuộc đình công tiến hành trong doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có dưới 300 người lao động thì lấy ý kiến trực tiếp của người lao động. + Nếu cuộc đình công tiến hành trong doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có từ 300 người lao động trở lên thì lấy ý kiến của thành viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, Tổ trưởng tổ công đoàn và Tổ trưởng tổ sản xuất (trường hợp không có công đoàn cơ sở thì lấy ý kiến của Tổ trưởng, Tổ phó tổ sản xuất). - Việc quyết định đình công thuộc thẩm quyền của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Song công đoàn cơ sở chỉ quyết định đình công khi có ý kiến đồng ý của trên 50% tổng số người lao động đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có dưới 300 người lao động hoặc trên 75% số người được lấy ý kiến đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên. II/ Đình công trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 1. Thực trạng đình công tại các doanh nghiệp ở Việt Nam Từ năm 2003 đến năm 2008 xảy ra hơn 1.500 cuộc đình công tự phát. Biểu đồ dưới đây phản ánh xu hướng đình công ở Việt Nam: HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 4 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng Số lượng các cuộc đình công tại Việt Nam từ 2003-2008 Trong tổng số các doanh nghiệp đình công có hai phần ba các cuộc đình công xảy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu là các tỉnh phía Nam. Mặc dù các doanh nghiệp này chỉ chiếm khoảng 3% tổng số doanh nghiệp trên cả nước nhưng sử dụng đến 15% lực lượng lao động. Còn tính cả năm 2009, cả nước xảy ra 216 vụ đình công. Số vụ đình công hầu hết vẫn diễn ra ở những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 157 cuộc, chiếm 72,6%. Xếp theo vùng, đình công chủ yếu diễn ra ở khu vực phía Nam với 155 cuộc, chiếm 71,7%. Xếp theo ngành, chủ yếu các cuộc đình công diễn ra ở các doanh nghiệp dệt may với 114 cuộc, chiếm 52,7%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, con số thống kê này chưa thể đầy đủ bởi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy các cuộc đình công vẫn tiếp tục gia tăng. Những ngày đầu năm 2010, mặc dầu tình hình kinh tế đang có dấu hiệu hồi phục nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn xảy ra đình công. Đáng chú ý là các vụ đình công vẫn xảy ra nhiều ở các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. 2. Nguyên nhân xảy ra đình công ở Việt Nam : Trước đây, nguyên nhân của các cuộc đình công thường được lý giải do chủ vi phạm; nhận thức của công nhân lao động; quản lý nhà nước; trách nhiệm công đoàn; hệ thống pháp luật. Song một số cuộc đình công gần đây xuất hiện rõ nét biểu hiện của việc đòi hỏi về lợi ích và tận dụng sự chênh lệch giữa cung và cầu nguồn nhân lực. Tình trạng đình công chưa theo đúng quy định của pháp luật có xu hướng gia tăng trong những năm qua và vẫn có khả năng lan rộng Trong những năm gần đây các cuộc đình công ngày càng gia tăng với qui mô lớn, mức độ, hình thức của các cuộc đình công cũng có sự thay đổi phong HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 5 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng phú đa dạng. Các cuộc đình công chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các địa bàn như: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng… Nguyên nhân của các cuộc đình công bao gồm: Thứ nhất: Do sự chuyển đổi trong quản lý kinh tế từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, hình thành nên thị trường lao động phong phú với nhiều sắc thái khác nhau, kéo theo đó là sự thay đổi cơ cấu công nghệ, thay đổi cách tổ chức sắp xếp lao động, một số lao động không đủ tiêu chuẩn bị đào thải. Thứ hai: Người sử dụng lao động là người bỏ vốn, bỏ tài sản đầu tư thành lập doanh nghiệp và họ có quyền thực hiện việc điều hành, quản lý doanh nghiệp trên cơ sở các quy định pháp luật lao động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, người sử dụng lao động lợi dụng các quyền của mình, các kẽ hở của pháp luật xâm hại tới quyền lợi chính đáng của người lao động. Trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động bao giờ cũng muốn giảm chi phí tối thiểu và tăng lợi nhuận tối đa, để đạt được mục đích này người sử dụng lao động ít đầu tư thay đổi phương tiện sản xuất, tăng ca, tăng giờ làm việc, quy định các định mức lao động quá cao, không thực hiện đầy đủ các chế độ pháp luật lao động quy định mà người lao động có quyền được hưởng (không ký hợp đồng, tham gia đóng bảo hiểm xã hội…), không tiến hành thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, không thành lập tổ chức đại diện cho tập thể người lao động Ngoài ra, khi tiến hành xử lý kỷ luật người lao động, người sử dụng lao động thường vi phạm trình tự thủ tục xử lý và có những trường hợp xúc phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm người lao động; hoặc do bất đồng về ngôn ngữ, tập quán của người lao động và người sử dụng lao động Thứ ba: Về phía người lao động khi tham gia quan hệ lao động vẫn chưa nhận thức đúng, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình. Người lao động ít được tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức pháp luật lao động về các lĩnh vực liên quan đến quan hệ lao động như về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, về thành lập công đoàn, về giải quyết tranh chấp lao động…Người lao động vẫn chưa thấy hết được sức mạnh của công đoàn cũng như việc tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn. Thứ tư : Về phía Công đoàn, đại diện người lao động. Công đoàn là một tổ chức chính trị -xã hội do người lao động tự nguyện lập ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể người lao động. Tuy nhiên trong những năm gần đây, có những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn hoặc có tổ chức công đoàn nhưng hoạt động không hiệu quả. Đa số cán bộ công đoàn là đều là những người lao động do đó họ đều phụ thuộc vào người sử dụng lao động, bên cạnh đó, cán bộ công đoàn thường là những người kiêm nhiệm, năng lực, trình độ hiểu biết pháp luật lao động còn hạn chế, công đoàn chưa phát huy hết trách nhiệm của mình nhất là khi đình công xảy ra… Thứ năm: Hiện nay nhà nước ta đã ban hành rất nhiều văn bản có giá trị pháp lý cao, điều chỉnh trên các lĩnh vực như : việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 6 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng hội, bảo hộ lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập, công đoàn. Tuy nhiên, trong một số văn bản còn quy định chưa rõ ràng, cụ thể, các văn bản hướng dẫn ban hành còn chậm gây một số khó khăn trong quá trình áp dụng làm cho người lao động cũng như người sử dụng lao động có các cách hiểu khác nhau về cùng một điều luật dẫn đến tranh chấp, bất đồng xảy ra. Ngoài các nguyên nhân nêu trên còn phải kể đến sự quản lý của các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, chặt chẽ, chế tài xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật lao động còn chưa đủ mạnh. Theo các kết quả nghiên cứu của một số chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), người lao động đình công vì những lý do sau đây : + 30 % : Mức lương thấp hay người sử dụng lao động không tăng lương như đã cam kết. + 25% : Không được trả mức thưởng như sã cam kết. + 25% : Làm thêm giờ quá nhiều. + 20% : Không được trả lương những giờ làm thêm + 17% : Công nhân phàn nàn rằng họ không được ký hợp đồng lao động + 13% : Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hôi Nhìn chung, nguyên nhân các cuộc đình công xảy ra hiện nay là do tranh chấp về lợi ích kinh tế, điều kiện làm việc và do người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động. Người lao động lên tiếng đòi tăng lương, họ phản đối vì phải làm thêm giờ quá nhiều. Chính vì vậy mặc dù việc phổ biến luật lao động sẽ có tác dụng nhất định, điều này vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn cơ bản giữa việc người lao động luôn muốn tăng cường lợi ích của mình như tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc …và người sử dụng lao động muốn tăng năng suất, giảm chi phí…trong bối cảnh một thị trường cạnh tranh gay gắt, nhất là khi Việt Nam vừa gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới. 3. Tác động, ảnh hưởng của đình công: Đình công là một hiện tượng bình thường trong đời sống lao động của một nền kinh tế thị trường. Trên thực tế hiện tượng đình công phản ánh tính chất năng động của quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong mười năm qua. Tuy nhiên, đình công ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế xã hội, như giảm hiệu quả kinh doanh, giảm thu nhập của người lao động, bên cạnh đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội, đến môi trường lao động, đến hệ thống pháp luật và môi trường đầu tư. Do đó, việc đề ra những giải pháp mang tính chính sách cũng như giải pháp tổ chức thực hiện đối với các vấn đề đình công và giải quyết đình công là hết sức quan trọng và cần thiết hiện nay. HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 7 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐÌNH CÔNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. I/ Tổng quan về thành phố Đà Nẵng: Tính đến 12 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp với 309 dự án, trong đó 272 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, thu hút hơn 52.000 lao động, riêng dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 58 dự án với tổng số 27.451 lao động. T T Tên Khu công nghiệp Dự án đã hoạt động Trong đó dự án FDI Số dự án Số lao động Số dự án Số lao động 1 Hòa Khánh 145 30.000 35 21.823 2 Hòa Khánh mở rộng 10 757 6 700 3 Liên Chiểu 17 2.894 0 0 4 Đà Nẵng 37 6.017 12 3.330 5 Hòa Cầm 36 8.862 4 1.022 6 Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng 27 3.496 1 576 Tổng cộng 272 52.026 58 27.451 Thực tiễn cho thấy việc thu hút dự án vào thành phố, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài góp phần giải quyết được việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho thành phố, tạo ra thế và lực cho nền kinh tế thành phố Đà Nẵng phát triển. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng hiện nay đang đứng trước các nguy cơ đình công tiếp tục xảy ra với những nguyên nhân : + Thiếu lực lượng lao động, do có nhiều dự án đầu tư mới hoặc mở rộng (chủ yếu là ngành may mặc, điện, điện tử, cơ khí …), người lao động có nhiều cơ hội việc làm nên sẽ có những đòi hỏi gắt gao hơn về điều kiện làm việc, tiền công lao động… + Thực tế, trong những cuộc đình công tự phát, người lao động tham gia vẫn được trả lương trong những ngày họ đình công và hầu như thường nhận HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 8 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng được sự nhượng bộ từ phía người sử dụng lao động, do đó đình công tự phát ngày càng phổ biến. + Mức lương tối thiểu cho các doanh nghiệp FDI thấp, không có các hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng thang bảng lương, một bộ phận nhỏ cấp quản lý hưởng lương thỏa thuận, còn đại đa số người lao động trực tiếp hưởng lương thấp. Trong khi đó điều kiện sống ngày càng nâng cao, do đó không đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nên người lao động đình công để nâng lương và cải thiện điều kiện làm việc hơn là vì vi phạm của người sử dụng lao động. + Hơn 60% công nhân là lao động ngoại tỉnh, họ đến từ các vùng quê, làm nông là chính nên chưa quen thuộc với môi trường nhà máy, xí nghiệp. II/ Tình hình đình công của công nhân tại các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng: 1. Diễn biến đình công giai đoạn 2000 - 2009 Từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn các KCN thành phố Đà Nẵng xảy ra hơn 30 vụ lãng công, đình công; số lượng người tham gia đình công, lãng công ít, không theo qui mô cả doanh nghiệp, mà đa số tập trung theo từng bộ phận, phân xưởng. Riêng trong năm 2006 có đến 07 vụ đình công, lãng công với 02 vụ đình công có sự tham gia của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp (Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam: trên 8.000 lao động, Công ty TNHH Valley View: trên 800 lao động, các doanh nghiệp này có vốn đầu tư của Đài Loan) và năm 2007 có đến 05 cuộc đình công, lãng công tập trung chủ yếu ở Khu công nghiệp Hòa khánh, lớn nhất là 02 cuộc đình công tại công ty TNHH Mabuchi Motor và Công ty TNHH Daiwa, 02 doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp FDI và tổ chức công đoàn chưa được thành lập. Một điều đáng nói là 25 cuộc đình công, lãng công đã xảy trên địa bàn các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng đều không do Công đoàn khởi xướng, lãnh đạo và diễn ra không đúng trình tự, thủ tục luật định. Có thể nói rằng hầu hết các cuộc đình công đã thường xảy ra ở doanh nghiệp FDI. Mặc dù các doanh nghiệp này chỉ chiếm khoảng 20,4 % tổng số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng, nhưng sử dụng lao động chiếm đến 52.4 % lực lượng lao động trong các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Các doanh nghiệp này đa phần không xây dựng quy chế trả lương mà thực hiện trả lương, thưởng cho lao động trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên ghi trong hợp đồng lao động. Việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể chưa được quan tâm. 2. Nguyên nhân dẫn đến đình công: - Đình công xuất phát từ phía người lao động, vai trò và giám sát của tổ chức công đoàn nhưng sâu xa hơn là do sự vi phạm pháp luật lao động từ phía người sử dụng lao động như không ký thỏa ước lao động tập thể, không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động ngắn hạn để trốn tránh một số nghĩa vụ theo pháp luật đối với người lao động; xây dựng chế độ tiền lương quá thấp, HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 9 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng định mức lao động quá cao, thanh toán không đầy đủ chế độ phụ cấp, chế độ làm thêm giờ, chậm trả lương, không giải quyết chế độ tiền thưởng. - Nguyên nhân chủ yếu do người lao động phải làm thêm giờ quá nhiều, định mức lao động cao, đơn giá sản phẩm thấp dẫn tới thu nhập thấp, bị nợ lương Thực tế cho thấy, mâu thuẫn quan hệ lao động chủ yếu xảy ra ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tranh chấp liên quan tới vấn đề lương. - Trong các doanh nghiệp FDI, bộ phận tổ trưởng (chủ quản) là cầu nối giữa người lao động và Ban giám đốc trong lĩnh vực về tiền lương, định mức sản phẩm, chấm công để tính tiền chuyên cần, những yêu cầu về quyền lợi hợp pháp của người lao động lên ban giám đốc như giải quyết chế độ phép năm, chế độ thai sản, nghỉ hưởng lương…nhưng bộ phận tổ trưởng đã không phản ảnh đầy đủ hoặc không phản ảnh lên Ban giám đốc. Bên cạnh đó thái độ đối xử của tổ trưởng (chủ quản) như xúc phạm nhân phẩm người lao động, bắt ép người lao động tăng ca, làm người lao động bất mãn nên đình công với mục đích là thay đổi tổ trưởng (chủ quản). Điển hình lý do người lao động đình công tại một số doanh nghiệp trong thời gian qua như sau: + Công ty TNHH Daewon Đà Nẵng: định mức lao động cao, không phù hợp, chế độ thưởng không rõ ràng, bắt công nhân đứng chào cờ 30 phút khi phạm lỗi. + Công ty TNHH Keyhinge Toys Việt Nam: Tăng ca làm việc 12 giờ/ngày liên tục, công nhân không đủ sức khoẻ để làm việc; không tăng lương, đơn giá sản phẩm thấp. Nguyên nhân của những vi phạm này là người sử dụng lao động vì lợi nhuận nên tìm mọi cách để giảm chi trả lương bằng cách tăng cường độ lao động hoặc trả lương không thỏa đáng. Tuy nhiên, cũng cần phải thừa nhận một thực tế đáng buồn từ phía người lao động là rất nhiều người có trình độ học vấn thấp, ít được trang bị kiến thức pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động, trình độ chuyên môn, tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, chưa quen với tác phong, môi trường lao động công nghiệp, bị gò bó trong kỷ luật lao động công nghiệp, thu nhập thấp, quyền lợi bị vi phạm, dẫn đến tự tập hợp nhau lại để đấu tranh bằng cách đình công. Có khi công nhân VN chỉ nghe tin đồn về mức lương, về điều kiện làm việc tốt hơn tại một xí nghiệp khác mà đình công để đòi quyền lợi ngang bằng .Chúng ta cũng không thể phủ nhận 40% lỗi là do người lao động. - Công đoàn cơ sở hoạt động còn kém hiệu quả, chưa thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả đối thoại giữa cơ chế 3 bên trong thị trường lao động (bao gồm giới chủ, chính phủ, công đoàn). - Người lao động có xu hướng tổ chức đình công tự phát trước khi đàm phán với người sử dụng lao động. Hầu hết các cuộc đình công xảy ra không có HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 10 [...]... nghiệp ở Việt Nam CHƯƠNG II: Thực trạng đình công của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng I/ Tổng quan về các khu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng II/ Tình hình đình công của công nhân tại các khu công nghiệpcủa thành phố Đà Nẵng III/Một số chính sách và giải pháp của thành phố Đà Nẵng nhằm hạn chế đình công CHƯƠNG III: Một số giải. .. - Các văn bản, báo cáo nội bộ cơ quan Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng - Website http://vneconomy.vn HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 24 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về đình công I/ Khái quát chung II/ Đình công trong các doanh. .. người nước ngoài đầu tư trực tiếp vào mọi lĩnh vực kinh tế Trong điều kiện kinh tế hiện nay, Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng rất chú trọng đến việc thu hút đầu tư nước ngoài và từng bước hoàn thiện hơn công tác quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tình hình kinh tế - xã hội ở thành phố Đà Nẵng tư ng đối ổn định, thành phố đang nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố 3 có Có. .. Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng thông qua các buổi làm việc với chủ doanh nghiệp, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công đoàn các KCN và CX Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp ký hết hợp đồng lao động, xây dựng nội quy lao động, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện các chế độ... thực hiện các thủ tục khiếu nại trong Không doanh nghiệp không ? 22 Người lao động có biết phải hỏi bộ HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Có Trang 21 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng phận nào để tìm hiểu những thủ tục đó Không không ? Vấn đề đại diện cho người lao động Có Không 23 Doanh nghiệp của bạn có Công Có đoàn... tâm, tin tư ng cho nhà đầu tư Hạn chế đình công là một trong những giải pháp  HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 23 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ Luật Lao động Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Giáo trình Luật lao động của Thạc sĩ Đào Mộng Điệp - Tài liệu về vấn đề đình công của.. .Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng sự tham khảo ý kiến trước với công đoàn Các cuộc đình công không được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật được quy định trong Bộ Luật Lao động - Việc nhiều doanh nghiệp chưa có chính sách lương thưởng hợp lý và chưa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân,... Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 14 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng c Khuyến khích những công nhân làm việc tốt có năng suất cao hơn d Hiểu và tuân thủ pháp luật lao động và những thoả thuận hợp pháp khác giữa người lao động và người sử dụng lao động * Trong những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn : a Người sử dụng... động và người lao động + Tận dụng những buổi họp này để lắng nghe và giải quyết những khúc mắt thường ngày của người lao động Việc giải quyết vấn đề kịp thời ngay từ khi mới phát sinh sẽ tạo được uy tín và sự tin tư ng lẫn nhau giữa công đoàn và HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 15 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng. .. quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng giải quyết các vấn đề trong quá trình Không sản xuất không ? 2 Nếu có, những đóng góp của họ có Có hiệu quả và làm tăng năng suất và lợi Không nhuận cho doanh nghiệp không ? 3 Nếu có hiệu quả thì người lao động Có có được khen thưởng không ? Không 4 Khen thưởng dưới hình thức (có thể Có chọn nhiều . cứu và thực tiễn công tác tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng tôi chọn đề tài Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công. ra đình công tại doanh nghiệp. HVTH : Nguyễn Thị Thanh Tâm Trang 1 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG. Trang 4 Đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng Số lượng các cuộc đình công tại Việt Nam từ 2003-2008 Trong tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố đà nẵng, đình công và giải quyết đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp thành phố đà nẵng, , Số lượng các cuộc đình công tại Việt Nam từ 2003-2008, NHẰM VÀ HẠN CHẾ VÀ GIẢM NGUY CƠ ĐÌNH CÔNG

Từ khóa liên quan