hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty tnhh nhật thái

66 399 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:50

( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh Lời mở đầu 1 Lý do lựa chọn đề tài Trong thời gian vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với su thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng. Nhất là khi nhà nước có chính sách phát triển thành phần kinh tế tư nhân, đã có rất nhiều doanh nghiệp mới được hình thành, do đó mà mức độ cạnh tranh để tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Vì vậy các doanh nghiệp dù ở bất cứ loại hình doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với những khó khăn thách thức và phải chấp nhận quy luật đào thải từ thị trường. Muốn tồn tại và phát triển bắt buộc mỗi doanh nghiệp phải tự tìm cho mình những hướng đi tốt nhất phù hợp với mình để đủ khả năng đứng vững trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.Chính trong bối cảnh này lợi nhuận luôn là mục đích cuối cùng trong sản xuất kinh doanh. Vì thế các doanh nghiệp ra sức tìm ra con đường giảm chi phí sản xuất ,hạ giá thành sản phẩm. Do vậy với tỷ trọng chiếm một phần lớn trong tổng chi phí, nguyên vật liệu càn được quản lý thật tốt. Nếu doanh nghiệp biết sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm hợp lý thì sản phẩm làm ra càng có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo mối tương quan có lợi cho doanh nghiệp trên thị trường.Quản lý nguyên vật liệu càng khoa học thì cơ hội đạt hiệu quả kinh tế càng cao. Với vai trò như vậy nên yêu cầu việc quản lý nguyên vật liệu ngày càng chặt chẽ trong tất cả các khâu từ khâu thu mua liên quan đến dự trữ vật tư cho khâu sản xuât .Phải tổ chức tôt công tác quản lý thúc đẩy kịp thời việc cung cấp nguyên vật liệu trong sản xuất và bảo quản đến khâu sử dụng. Công ty TNHH NHẬT THÁI nói riêng và các doanh nghiệp dệt may nói chung đều chịu nhiều biến động của thị trường nguyên vật liệu, nguyên vật liệu trong nước khan hiếm, giá cả cao, hơn nữa chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo dẫn đến phải nhập khẩu một lượng lớn nguyên vật liệu làm tăng chi phí kinh doanh. Hơn nữa công ty TNHH NHẬT THÁI là một công ty sản xuất theo đơn đặt hàng, chính vì vậy việc quản trị tốt nguyên vật liệu mang tính cấp thiêt và vô cùng quan trọng đối với hiệu quả hoạt động sản xuất của công ty. Qua thời gian tìm hiểu thực tế về công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH NHẬT THÁI cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định trong việc quản lý nguyên vật liệu của công ty. Từ việc tìm nguồn cung nguyên vật liệu , cách phân bổ tồn tại một số hạn chế và một số tồn tại khác nữa có thể nhận thấy qua việc phân tích thực trạng quản lý nguyên vật liệu tại công ty. Do vậy để nguyên vật liệu thực sự trở thành công cụ đòn bẩy đối với công ty, thực sự phát huy vai trò của mình thì phải làm gì? Như vậy, hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu của công ty hiện nay trở thành vấn đề cấp thiết. Trên cơ sở đó em lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH NHẬT THÁI” nhằm đóng góp chút sức mình cho việc hoàn thiện công tác quản lý ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh nguyên vật liệu tại công ty. 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu về thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu của công ty hiện nay, từ đó tìm ra nhứng ưu điểm , nhược điểm còn tồn tại cũng như nguyên nhân để có thể đưa ra các giải pháp khắc phục. Nhiệm vụ nghiên cứu: Thứ nhất: Tìm hiểu những cơ sở lý luận chung về nguyên vật liệu để từ đó tìm ra cơ sở lý luận của công tác quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp. Thứ hai: Phân tích thực trạng về công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH NHẬT THÁI hiện nay. Từ đó đánh giá những ưu điểm, nhược điểm để có phương hướng hoàn thiện trong thời gian tới. Thứ ba: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH NHẬT THÁI sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nguyên vật liệu của công ty bao gồm tình hình từ khâu thu mua, dự trữ, bảo quản đến sử dụng nguyên vật liệu. Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu các vấn đề trong phạm vi Công ty TNHH NHẬT THÁI. 4 Phương pháp nghiên cứu. Sử dụng các phương pháp trong bài như: phương pháp thống kê số liệu, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp so sánh số liệu. 5 Kết cấu nội dung của đề tài luận văn tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu, mục lục, danh mục bảng, danh mục sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo, bài luận văn được trình bày theo 3 phần: Chương 1 Một số vấn đề trong quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Chương 2 Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH NHẬT THÁI Chương 3 Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH NHẬT THÁI Để hoàn thành được bài luận văn tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn Th.S Mai Châu Lan và Ban Giám đốc Công ty TNHH NHẬT THÁI, đặc biệt là phòng kinh doanh. Nhưng vì thời gian và kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được những lời nhận xét, đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị, cô chú trong công ty để bài viết của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh Chương 1 Một số vấn đề lý luận về quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 1 Khái quát chung về nguyên vật liệu. 1 Khái niệm. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hóa, là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là thành phần chủ yếu cấu tạo nên thành phẩm, là đầu vào của quá trình sản xuất và thường gắn liền với doanh nghiệp sản xuất. Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh, khi tham gia dưới sự lao động chung bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra sự hình thành toàn bộ. Do vậy, toàn bộ giá trị nguyên vật liệu được chuyển kết một lần vào chi phí kinh doanh.[1] Trong quá trình sản xuất không thể thiếu nhân tố nguyên vật liệu vì thiếu nó quá trình sản xuất sẽ không thể thực hiện được hoặc sản xuất bị gián đoạn. Chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản xuất, chúng ta không thể có một sản phẩm tốt khi nguyên vật liệu làm ra sản phẩm đó lại kém chất lượng 1.1.2 Đặc điểm Các nguyên vật liệu sẽ thay đổi về hình thái, không giữ nguyên được trạng thái ban đầu khi đưa vào sản xuất. Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, vật liệu bị tiêu hao toàn bộ, không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu và chuyển toàn bộ giá trị một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh). Giá trị nguyên vật liệu được dịch chuyển toàn bộ và dịch chuyển một lần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra. Nguyên vật liệu thường chiếm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 1 Phân loại Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải sử dụng rất nhiều loại, thứ nguyên vật liệu khác nhau với nội dung kinh tế, công dụng, tính năng lý hóa khác nhau. Khi tổ chức hạch toán chi tiết đối với từng loại nguyên vật liệu phục vụ cho kế toán quản trị, doanh nghiệp cần phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu. Mỗi doanh nghiệp nên sử dụng những loại nguyên vật liệu khác nhau và sự phân chia cũng khác nhau theo từng tiêu thức nhất định. Phân loại nguyên vật liệu là việc phân chia ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh nguyên vật liệu của doanh nghiệp thành các loại các nhóm theo tiêu thức phân loại nhất định. 1.1.3.1.1 Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu quản trị doanh nghiệp thì nguyên vật liệu được chia thành các loại sau: Đây là cách phân loại chủ yếu, theo cách này nguyên vật liệu được phân thành các loại sau: − Nguyên vật liệu chính :Là đối tượng lao động chính trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, nguyên vật liệu chính là vật chất chủ yếu tạo nên thực thể của sản phẩm. Ví dụ sắt , thép trong nhà máy chế tạo cơ khí, bông trong nhà máy dệt…. − Nguyên vật liệu phụ : là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bên ngoài, tăng thêm chất lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được thực hiện bình thường hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản, đóng gói, phục vụ cho quá trình lao động. Ví dụ như dầu nhờn, thuốc tẩy… − Nhiên liệu: là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra bình thường. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí. − Phụ tùng thay thế: Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất. − Vật liệu và các thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị được sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản. − Vật liệu bao gói: Dùng để gói bọc, chứa đựng các loại sản phẩm làm cho chúng hoàn thiện hơn hoặc chứa đựng thành phẩm để tiêu thụ. − Phế liệu và vật liệu khác: là các loại vật liệu thu được trong quá trình sản xuất hay thanh lý tài sản, có thể sử dụng hay có thể bán ra ngoài như: sắt vụn, giấy vụn, vải vụn… 1.1.3.1.2Phân loại theo nguồn hình thành nguyên vật liệu Theo cách phân loại này, nguyên vật liệu chia thành Nguyên vật liệu mua ngoài là nguyên vật liệu do doanh nghiệp mua ngoài mà có, thông thường mua của các nhà cung cấp. Nguyên vật liệu tự chế biến là vật liệu do doanh nghiệp sản xuất ra và sử dụng nhu cầu vật liệu để sản xuất ra sản phẩm. Nguyên vật liệu thuê ngoài gia công là vật liệu mà doanh nghiệp không tự sản xuất, cũng không phải mua ngoài mà thuêở các cơ sở gia công. ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh Nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh là nguyên vật liệu do các bên liên doanh góp vốn theo thoả thuận trên hợp đồng liên doanh. Nguyên vật liệu được cấp là vật liệu do đơn vị cấp trên theo quy định. 1.1.3.1.3 Căn cứ vào mục đích, công dụng của nguyên vật liệu có thể chia nguyên vật liệu thành. - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh gồm: + Nguyên vật liệu dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm. + Nguyên vật liệu dùng cho quản lý ở các phân xưởng, dùng cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp. - Nguyên vật liệu dùng cho nhu cầu khác: + Nhượng bán; + Đem góp vốn liên doanh; + Đem quyên tặng. 1.1.3.2 Đánh giá nguyên vật liệu 1.1.3.2.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu: Đánh giá nguyên vật liệu là việc xác định giá trị của vật liệu ở những thời điểm nhất định và theo những nguyên tắc nhất định. - Nguyên tắc giá gốc: Theo chuẩn mực 02 - Hàng tồn kho vật liêu phải được đánh giá theo giá gốc. Giá gốc hay được gọi là trị giá vốn thực tế của vật liệu là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để có được những vật liệu đó ở địa điểm và trạng thái hiện tại. - Nguyên tắc thận trọng: Vật liệu được đánh giá theo giá gốc, nhưng trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể được thực hiện. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. - Nguyên tắc nhất quán: Các phương pháp kế toán áp dụng trong đánh giá vật liệu phải đảm bảo tính nhất quán. Tức là kế toán đã chọn phương pháp nào thì phải áp dụng phương pháp đó nhất quán trong suốt niên độ kế toán. Doanh nghiệp có thể thay đổi phương pháp đã chọn, nhưng phải đảm bảo phương pháp thay thế cho phép trình bày thông tin kế toán một cách trung thực và hơp lý hơn, đồng thời phải giải thích được ảnh hưởng của sự thay đổi đó. [2] - Sự hình thành trị giá vốn thực tế của vật liệu được phân biệt ở các thời điểm khác nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh. + Thời điểm mua xác định trị giá vốn thực tế hàng mua; + Thời điểm nhập kho xác định trị giá vốn thực tế hàng nhập; + Thời điểm xuất kho xác định trị giá vốn thực tế hàng xuất; + Thời điểm tiêu thụ xác định trị giá vốn thực tế hàng tiêu thụ; 1.1.3.2.2 Đánh giá vật liệu: 1.1.3.2.2.1 Trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu nhập kho: ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh Vật liệu trong doanh nghiệp được đánh giá theo trị giá vốn thực tế của vật liệu nhập kho. Theo phương pháp này, trị giá vốn thực tế của vật liệu nhập kho được xác định theo từng nguồn nhập. Trong doanh nghiệp, nguyên vật liệu được nhập từ nhiều nguồn khác nhau mà giá trị của chúng trong từng trường hợp được xác định như sau: • Nhập kho do mua ngoài: Trị giá vốn thực tế nhập kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có kiên quan trực tiếp đến việc mua vật tư, trừ đi các khoản chiết khấu thương mại và giảm gái hàng bán do không đúng quy cách, phẩm chất. Trường hợp vật liệu mua vào được sử dụng cho đối tượng chịu thuế GTGT phương pháp khấu trừ, giá mua là giá chưa có thuế GTGT. Trường hợp vật liệu mua vào được sử dụng cho đối tượng không chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, hoặc sử dụng cho các mục đích phúc lợi, các dự án… thì bao gồmcả thuế GTGT (là tổng giá thanh toán). • Nhập kho do tự sản xuất: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá thành sản xuất hợp lý của vật tư tự gia công chế biến. • Nhập kho do thuê ngoài gia công chế biến: Trị giá vốn thực tế nhập kho bao gồm giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho thuê ngoài gia công cộng số tiền phải trả cho người nhận gia công chế biến cộng các chi phí vận chuyển bốc dỡ khi giao nhận. • Nhập vật tư do nhận vốn góp liên doanh: Trị giá vốn thực tế của vật liệu nhập kho là giá do hội đồng liên doanh thoả thuận cộng các chi phí phát sinh khi nhận. • Nhập vật tư do được cấp: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá trị hợp lý cộng các chi phí phát sinh khi nhập. • Nhập vật tư do được biếu tặng, đựoc tài trợ: Trị giá vốn thực tế nhập kho là giá trị hợp lý cộng các chi phí khác phát sinh. 1.1.3.2.2 Trị giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho: Nguyên vật liệu được nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, ở nhiều thời điểm khác nhau nên có nhiều giá khác nhau. Vì vậy rất khó xác định được ngay giá nguyên vật liệu xuất kho trong mỗi lần nhập. Nhiệm vụ kế toán là phải tính toán chính xác giá thực tế xuất kho đã đăng ký áp dụng, đồng thời phải đảm bảo tính nhất quán trong niên độ kế toán. Tuỳ theo đặc điểm, yêu cầu quản lý, trình độ quản lý của từng doanh nghiệp mà doanh nghiệp sẽ áp dụng một trong các phương pháp sau để xác định trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho: • Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp này khi xuất kho vật liệu thì căn cứ vào số lượng xuất kho thuộc lô nào và đơn giá thực tế của lô đó để tính trị giá vốn thực tế của vật liệu xuất kho. Phương pháp này được áp dụng cho những doanh nghiệp có chủng loại vật tư ít và ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh nhận diện được từng lô. * Giá thực tế NVL nhập kho: - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. - Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp + Với NVL mua ngoài + Với NVL tự sản xuất + Với NVL thuê ngoài gia công chế biến + Với NVL nhận đóng góp từ các đơn vị, cá nhân tham gia liên doanh + Với phế liệu + Với NVL được tặng, thưởng. * Giá thực tế NVL xuất kho Căn cứ vào việc tính giá thực tế nhập để tính giá thực tế xuất. Giá thực tế NVL tồn đầu kỳ + Giá thực tế NVL nhập trong kỳ = Giá thực tế NVL xuất trong kỳ + Giá thực tế NVL tồn cuối kỳ • Phương pháp bình quân gia quyền: Trị giá vốn thực tế của vật liệu xuất kho được tính căn cứ vào số lượng vật tư xuất kho và đơn giá bình quân gia quyền theo công thức: Trị giá vốn thực tế vật liệu xuất kho = Số lượng nguyên vật liệu xuất kho * Đơn giá bình quân gia quyền Đơn giá bình quân = Trị giá nguyên vật liệu tồn đầu kỳ + Trị giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập trong kỳ Số lượng nguyên vật liệu tồn đầu kỳ + Số lượng nguyên vật liệu nhập trong kỳ Đơn giá bình quân thường được tính cho từng loại vật liệu. Đơn giá bình quân có thể xác định cho cả kỳ được gọi là đơn giá bình quân cả kỳ hay đơn giá bình quân cố định. Theo cách tính này, khối lượng tính toán giảm nhưng chỉ tính được trị giá vốn thực tế của vật liệu vào thời điểm cuối kỳ nên không thể cung cấp thông tin kịp thời. Đơn giá bình quân có thể xác định sau mỗi lần nhập được gọi là đơn giá bình quân liên hoàn hay đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập. Theo cách này, xác định được trị giá vốn thực tế của vật liệu vào thời điểm cuối kỳ nên không thể cung cấp thông tin kịp thời. Tuy nhiên, khối lượng công việc tính toán sẽ nhiều hơn. • Phương pháp nhập trước, xuất trước: Phương pháp này dựa trên giả định hàng nào nhập trước sẽ được xuất trước và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập sau cùng. • Phương pháp nhập sau xuất trước: ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh Phương pháp này dựa trên giả định là hàng nào nhập sau được xuất trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập đầu tiên. Trên thực tế ngoài các phương pháp tính trị giá vốn thực tế của vật liệu theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho thì các doanh nghiệp còn áp dụng phương pháp tính theo đơn giá tồn đầu kỳ. Cụ thể: Trị giá vốn thực tế = Số lượng nguyên vật liệu x Đơn giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho xuất kho tồn đầu kỳ • Đánh giá NVL theo giá hạch toán Giá hạch toán vật tư nhập (xuất) = Số lượng vật tư nhập (xuất) x Đơn giá hạch toán Từ đó mà kế toán có thể tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, tổ chức ghi chép phản ánh, vận chuyển, tình hình nhập - xuất - tồn. Tính giá thành NVL thực tế đã thu mua về các mặt hàng: số lượng, chủng loại, giá cũ, thời hạn … nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, đúng chủng loại NVL. Áp dụng đúng các phương pháp và kỹ thuật hạch toán NVL, mở sổ thẻ kho kế toán chi tiết, thực hiện hạch toán NVL đúng chế độ, đúng phương pháp quy định kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, dự trữ và sử dụng NVL. Tính toán, xác định chính xác số lượng và giá trị NVL đã tiêu hao và sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tham gia kiểm kê, đánh giá lại NVL theo đúng chế độ Nhà nước quy định. Đánh giá chi tiết, cụ thể NVL là nhiệm vụ cơ bản của công tác kế toán. Trong phạm vi chuyên đề này người viết chỉ đánh giá NVL một cách tổng quát. 1.1.4 Vai trò của nguyên vật liệu. - Nguyên vật liệu thuộc đối tượng lao động, là một trong ba yếu tố cơ bản của sản xuất. Việc cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời, đồng bộ là điều kiện tiền đề cho sự liên tục của quá trình sản xuất.Đảm bảo nguyên vật liệu như thế nào thì việc tạo ra sản phẩm cũng như thế ấy.Số lượng, chất lượng, tính đồng bộ của sản phẩm phụ thuộc trước tiên vào số lượng, chất lượng, tính đồng bộ trong việc đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất.Tiến độ sản xuất, nhịp điệu sản xuất phụ thuộc vào tính kịp thời và nhịp điệu trong việc đảm bảo nguyên vật liệu. - Nguyên vật liệu là đối tượng lao động được tác động vào để chuyển thành sản phẩm, dịch vụ. Trong nhiều trường hợp giá trị nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất. Bên cạnh đó để tiến hành sản xuất kinh doanh , doanh nghiệp có thể sử dụng cùng lúc nhiều loại nguyên vật liệu. Chính vì vậy việc dự trữ nguyên vật liệu, phối hợp nguyên vật liệu với nhau theo mức độ hợp lý là điều rất quan trọng. - Mặt khác, xét về mặt vốn thì nguyên vật liệu là một thành phần quan trọng của vốn lưu động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là vốn dự trữ. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh cần phải tăng tốc luân chuyển vốn lưu động và không thể tách rời việc dự trữ, sử dụng nguyên vật liệu một cách hợp lý và tiết kiệm. Như vậy nguyên vật liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự sống còn của doanh ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh nghiệp. Do vậy, yêu cầu nguyên vật liệu phải được sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, hạ giá thành từ đó đạt đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận, vị thế cạnh tranh cao. 1 Những vấn đề chung trong vấn đề quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 1.2.1 Khái niệm về quản lý nguyên vật liệu. Các thuật ngữ khác nhau như quản trị nguyên vật liệu và cung ứng được sử dụng như là mác chung cho quy mô toàn cục của tất cả các hoạt động được yêu cầu để quản lý dòng nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp thông qua hoạt động của doanh nghiệp đến sử dụng vật liệu cuối cùng, hoặc đối với người tiêu dùng. Quản lý nguyên vật liệu là các hoạt động liên quan tới việc quản lý dòng vật liệu vào, ra của doanh nghiệp. Đó là quá trình phân nhóm theo chức năng và quản lý theo chu kỳ hoàn thiện của dòng NVL, từ việc mua và kiểm soát bên trong các NVL sản xuất đến kế hoạch và kiểm soát quá trình lưu chuyển của vật liệu đến công tác kho tang vận chuyển và phân phối thành phẩm.[3] Mục tiêu của quản lý nguyên vật liệu Quản lý NVL nhằm đáp ứng yêu cầu về NVL cho sản xuất trên cơ sở đó có đúng chủng loại nơi nó cần và thời gian nó được yêu cầu. Có tất cả chủng loại NVL khi doanh nghiệp cần tới. Đảm bảo sự ăn khớp của dòng NVL để làm cho chúng có sẵn khi cần đến. Mục tiêu chung là để có dòng NVL từ các nhà cung cấp đến tay doanh nghiệp mà không có sự chậm trễ hoặc chi phí không được điều chỉnh. 1.2.2 Yêu cầu của quản lý nguyên vật liệu. Trong điều kiện hiện nay việc sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguyên vật liệu có hiệu quả ngày càng được coi trọng làm sao để cùng một khối lượng nguyên vật liệu, có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm nhất, có giá thành hạ nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng. Do vậy công tác quản lý nguyên vật liệu là vấn đề tất yếu, khách quan, nó cần thiết cho mọi phương thức sản xuất kinh doanh. Việc quản lý có tốt hay không phụ thuộc vào trình độ của cán bộ quản lý. Đối với doanh nghiệp việc quản lý nguyên vật liệu có thể xem xét trên các khía cạnh sau. - Trong khâu thu mua: Các doanh nghiệp cần phải cung ứng thường xuyên nguyên vật liệu đầu vào đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất. Muốn vậy trong khâu thu mua cần quản lý tốt về mặt khối lượng, quy cách chủng loại, thời gian sao cho phù hợp với nhu cầu với giá hợp lý. - Trong khâu dự trữ và bảo quản: Để quá trình sản xuất diễn ra liên tục phải đảm bảo dự trữ nguyên vật liệu đầy đủ, không gây gián đoạn sản xuất cũng như không dữ trữ quá lượng cần thiết gây ứ đọng vốn , tốn diện tích kho bãi. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ các chế độ bảo quản theo tính chất vật lý và hóa học của nguyên vật liệu. - Trong khâu sử dụng: Doanh nghiệp cần cung cấp nguyên vật liệu đúng lúc, đúng ( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.comTrường đại học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh số lượng, chất lượng cũng như đúng thời gian cho quá trình sản xuất. Không những vậy doanh nghiệp cần phải tính toán đầy đủ, kịp thời, chính xác giá nguyên vật liệu trong giá vốn thành phẩm. - Trong khâu thu hồi phế liệu: Bất cứ doanh nghiệp nào số phế phẩm và phế liệu rất nhiều, có thể sử dụng lại hay đưa vào tái sản xuất, thanh lý hay bán cho các đơn vị có thể tái sản xuất, chế biến thành các sản phẩm khác. Do vậy việc thu hồi phế liệu, phế phẩm cầ được tổ chức tốt và chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và hạ giá thành. Như vậy để tổ chức tốt công tác NVL phải đòi hỏi những điều kiện nhất định. Điều kiện quan trong đầu tiên là các doanh nghiệp phải có đầy đủ kho tàng để bảo quản NVL, kho phải được trang bị các phương tiện bảo quản và cân đo, đong, đếm cần thiết phải bố trí thủ kho và nhân viên bảo quản có nghiệp vụ thích hợp và có khả năng nắm vững, thực hiện việc ghi chép ban đầu cũng như sổ sách hạch toán kho. Việc sắp xếp bố trí NVL trong kho phải đúng yêu cầu và kỹ thuật bảo quản, thuận tiện cho việc nhập, xuất và kiểm tra. Đối với mỗi thứ NVL phải xây dựng định mức dự trữ, xác định rõ giới hạn định mức tối thiểu, tối đa để có căn cứ phòng ngừa các trường hợp thiếu vật tư phục vụ sản xuất hoặc dự trữ vật liệu quá mức gây ứ đọng vọng vốn. Ngoài ra phải xác định rõ trách nhiệm vật chất của các cá nhân và tổ chức có liên quan đến sự an toàn của NVL trong các khâu thu mua, dự trữ và sử dụng. Xây dựng quy chế xử lý rõ ràng nghiêm ngặt trong các trường hợp ứ đọng nguyên vật liệu, kém phẩm chất, hao hụt, giảm giá. 1.2.3 Nội dung của công tác quản lý nguyên vật liệu 1.2.3.1 Xác định định mức tiêu dùng nguyên vật liệu. a. Khái niệm Mức tiêu dùng nguyên vật liệu là lượng vật liệu tiêu dùng lớn nhất cho phép để sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc để hoàn thiện một công việc nào đó trong điều kiện tổ chức và điều kiện kỹ thuật nhất định. Việc xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu chính xác và đưa mức đó vào áp dụng trong sản xuất là biện pháp quan trọng nhất để thực hành tiết kiệm vật liệu có cơ sở quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu. Mức tiêu dùng nguyên vật liệu còn là căn cứ để tiến hành kế hoạch hóa cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả. b. Phương pháp xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu. Phương pháp xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng các mức đã được xác định. Tuỳ theo những đặc điểm kinh tế kỹ thuật và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiê mà lựa chọn phương pháp xây dựng ở mức thích hợp trong thực tếcó các phươn pháp xây dựng định mức tiêu dùng vật liệu sau: - Phương pháp định mức theo thống kê báo cáo. Là phương pháp định mức dựa vào số liệu thực chi NVL để sản xuất sản phẩm trong kỳ báo cáo rồi dùng phương pháp bình quân gia quyền để xác định định mức. [...]... học Công nghiệp Hà Nội Khoa quản lý kinh doanh Chương 2 Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH NHẬT THÁI 2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH NHẬT THÁI 2.1 1.Quá trình hình thành của công ty TNHH NHẬT THÁI • Tên gọi: Công ty TNHH NHẬT THÁI • Tên tiếng Anh: NHAT THAI COMPANY LIMITED • Trụ sở chính: 175 Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý. .. tỏ công ty đang làm ăn có lãi Nhìn chung kết quả hoạt động của công ty trong năm 2012 và 2013 có mức tăng trưởng cao Chứng tỏ công ty đã có những bước đi đúng đắn trong những năm qua 2.2 Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH NHẬT THÁI 2.2.1 Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản trị nguyên vật liệu tại công ty 2.2.1.1 Đặc điểm về sản phẩm Công ty TNHH. .. công bằng Công ty cần theo dõi tiến độ và tình hình sản xuất, đối chiếu số lượng nguyên vật liệu xuất kho với các chỉ số kỹ thuật để có căn cứ cho công tác xuất nguyên vật liệu Đồng thời, Công ty cần quản lý các chứng từ giao nhận vật liệu và thường xuyên kiểm kê giá trị nguyên vật liệu trong kho để đảm bảo cung ứng vật liệu cho sản xuất Công ty cần tích cực nghiên cứu tìm ra các nguồn nguyên vật liệu. .. vậy, nhà cung ứng của công ty chủ yếu là các công ty quy mô lớn, có uy tín trên thị trường, đảm bảo cung ứng đủ số lượng và chất lượng nguyên vật liệu cho công ty Thị trường cung ứng nguyên vật liệu của công ty chủ yếu là từ nước ngoài với chất lượng cao, nâng cao hiệu quả cung ứng nguyên vật liệu, hơn nữa, nếu thiếu nguyên vật liệu thì đối tác sẽ tiếp tục cung cấp hoặc Công ty sẽ thu mua trên thị... hàng không cung cấp nguyên vật liệu thì công ty phải tự nhập nguyên vật liệu để sản xuất Công ty thu mua nguyên vật liệu từ các thị trường nước ngoài (85%) và một lượng nhỏ từ các nhà cung ứng nội địa Các nhà cung ứng của công ty là các công ty, tập đoàn lớn: Golden Wheat Trading Limited Company, Hang Tung Company, Grandeza Enter Prise Corporation, … Công ty thu mua chỉ từ công ty TNHH Vĩnh Phú Như vậy,... nguyên vật liệu Công ty TNHH Nhật Thái sản xuất theo đơn đặt hàng của đối tác nên phần lớn nguyên phụ liệu đều do khách hàng cung cấp Hầu hết, nguyên vật liệu được nhập từ các nước Châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan,…và được vận chuyển bằng container về công ty Do nhập khẩu nên nguyên vật liệu có chất lượng cao hơn nội địa với giá cả hợp lý và luôn đảm bảo cung ứng đủ cho quá trình sản xuất của công ty Đối... phần vào việc sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao năng suất lao động, giảm hao hụt nguyên vật liệu, góp phần hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu 2.2.1.4 Đặc điểm cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và trình độ công nghệ của công ty Cơ sở vật chất, máy móc thiết bị thể hiện năng lực sản xuất hiện có, trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp Cơ sở vật chất kỹ thuật,đặc biệt là máy... hoá Tuy nhiên tính chất sản phẩm của công ty chủ yếu vẫn là gia công Công ty sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc dựa trên các hợp đồng gia công xuất khẩu được kí kết Công ty tiếp nhận nguyên phụ liệu, mẫu và yêu cầu sản phẩm và các tài liệu có liên quan từ bên đặt gia công Sản phẩm của Công ty TNHH Nhật Thái là quần áo may sẵn, các loại quần áo được vẽ mẫu và cắt may công nghiệp theo một số kích thước... lượng nguyên vật liệu cần sử dụng vào những thời điểm khác nhau và thường xuyên thay đổi Vì vậy, tổng số danh mục các loại vật tư, nguyên liệu và chi tiết bộ phận mà doanh nghiệp quản lý rất nhiều và phức tạp, đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên Quản lý tốt nguồn vật tư, nguyên vật liệu này góp phần quan trọng giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sảm phẩm Lập kế hoạch chính xác nhu cầu nguyên liệu, ... chính, kế toán nhằm quản lý hiệu quả các nguồn vốn của công ty, tổ chức công tác hoạch toán kế toán, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối mọi hoạt động kinh tế của công ty theo quy định của nhà nước Phòng điều hành sản xuất: có nhiệm vụ giúp ban giám đốc làm công tác tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ trong công ty Phân xưởng: Là nơi sản xuất, chế biến các nguyên vật liệu đầu vào thành . trong quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp Chương 2 Thực trạng công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH NHẬT THÁI Chương 3 Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH. sở lý luận chung về nguyên vật liệu để từ đó tìm ra cơ sở lý luận của công tác quản lý nguyên vật liệu doanh nghiệp. Thứ hai: Phân tích thực trạng về công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH. công tác quản lý nguyên vật liệu của công ty hiện nay trở thành vấn đề cấp thiết. Trên cơ sở đó em lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH NHẬT THÁI” nhằm

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan