0

triển vọng ngành và cơ hội thị trường chứng khoán năm 2015

34 249 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 14:09

TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ CƠ HỘI TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ CƠ HỘI TTCK NĂM 2015 Mr. Trần Thăng Long Head of Reasearch BIDV Securities Company Email: Longtt@bsc.com.vn Phone: +84 4 39352722 (118) Mobi: +84 906 959 034 1 Mr. Bùi Nguyên Khoa Senior TA specialist BIDV Securities Company Email: khoabn@bsc.com.vn Mobi: + +84 912 011 609 NỘI DUNG CHI TIẾT THAM KHẢO Link Download: • BC Vĩ mô và TTCK (Việt, English, Nhật) • BC Triển Vọng Ngành 2 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn Mục đích thực hiện báo cáo: • BC Vĩ mô và TTCK : Đánh giá Kinh tế Vĩ Mô và triển vọng chung của TTCK 2014 •BC Triển Vọng Ngành: Cung cấp cho NĐT bức tranh toàn cảnh về triển vọng các ngành KT Ngành (Việt, English, Nhật) W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn KINH TẾ VĨ MÔ 4 Nhìn lại Kinh tế Vĩ Mô Năm 2014 5 Dự báo Kinh tế Vĩ Mô Năm 2015 7 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 8 Nhìn lại TTCK Năm 2014 9 Dự báo TTCK Năm 2015 14 NỘI DUNG 3 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn TRIỂN VỌNG NGÀNH 16 Đánh giá chiến lược đầu tư ngành Năm 2014 17 Nhận định ngành Năm 2015 19 Quan điểm đầu tư một số ngành Năm 2015 23 KINH TẾ VĨ MÔ 2014 nhiều chuyển biến tích cực . Tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng khi đạt 5,98% Chỉ số PMI ở trên mức 50 liên tục trong 16 tháng Lạm phát thấp nhất trong 13 năm qua khi chỉ tăng 1,84% 4 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn Lạm phát thấp nhất trong 13 năm qua khi chỉ tăng 1,84% Thu hút FDI ổn định trên 20 tỷ USD. Tỷ giá và lãi suất khá ổn định Xuất khẩu lần đầu tiên cán mốc 150 tỷ USD Nợ xấu chưa được giải quyết triệt để Nợ công vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và hệ thống ngân hàng chậm KINH TẾ VĨ MÔ & NĂM 2014 7.7 8.4 8.17 8.48 6.23 5.32 6.78 5.89 5.03 5.42 5.98 6.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F Tăng trưởng GDP theo năm (%yoy) 68.8 84.0 105.0 114.4 131.3 148.0 56.5 71.6 96.0 114.6 132.2 150.0 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nhập xuất Xuất khẩu Net Kim ngạch Xuất - Nhập khẩu tăng trưởng 13%yoy 5 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 40 45 50 55 2012 2013 2014 Chỉ số PMI (HSBC) 71% 12% 5% 2% 2% 2% 1% 21.5 18.6 14.7 13 21.6 20.2 10 11 11 10.5 11.5 12.4 0 5 10 15 20 25 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FDI đăng ký FDI giải ngân Đầu tư trực tiếp nước ngoài 20 tỷ USD Nhập xuất Xuất khẩu Net Nguồn: GSO, HSBC, ANZ, TCHQ, BTC, SBV, Bloomberg,… KINH TẾ VĨ MÔ & NĂM 2014 1.84% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Diễn biến lạm phát qua các năm Diễn biến tỷ giá năm 2014 20,400 20,600 20,800 21,000 21,200 21,400 21,600 21,800 02/2013 05/2013 08/2013 11/2013 02/2014 05/2014 08/2014 11/2014 Tỷ giá tự do Tỷ giá ngân hàng 6 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn Mặt bằng lãi suất huy động – cho vayDiễn biến lãi suất điều hành giảm 0,5% Tỷ giá tự do Tỷ giá ngân hàng Tỷ giá SBV Tỷ giá trần/sàn SBV 0 4 8 12 Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất chiết khấu Lãi suất cơ bản 0 4 8 12 16 Lãi suất cho vay Lãi suất huy động Nguồn: GSO, HSBC, ANZ, TCHQ, BTC, SBV, Bloomberg,… KINH TẾ VĨ MÔ & DỰ BÁO NĂM 2015 Chỉ tiêu 2014 Dự báo 2015 GDP (yoy) 5,98% 6,0% - 6,2% Lạm phát (yoy) 1,84% 5% - 6% FDI đăng ký (tỷ USD) 20,2 20 - 22 FDI giải ngân (tỷ USD) 12,4 11 - 12 Cán cân TM (tỷ USD) 2 1 - 2 Tỷ giá (VND/USD) 21.456 – 21670 Động lực Tăng trưởng TĂNG TRƯỞNG CẦU NỘI ĐỊA CẢI THIỆN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI 07 Hiệp định Thương mại. Trong đó có 02 đã kí kết. 7 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn Tỷ giá (VND/USD) 21.246 21.456 – 21670 (+2%) LS cho vay 9% - 11% 9% - 11% LS cho huy động 6% - 7,5% 6% - 7,5% Giá dầu giữ ở mức thấp và có khả năng phục hồi từ cuối quý 2 (=> Sức cầu nội địa được cải thiện, Lạm phát 2015 dưới 5%, Lãi suất có thể tiếp tục giảm trong nửa đầu năm) Tác động của giá dầu giảm tới ngân sách sẽ không đáng lo ngại. Tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng nhờ sự tiếp tục cải thiện của 2 cấu khối: Thương mại quốc tế được thúc đẩy; Sản xuất , tiêu dùng trong nước khởi sắc TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Tiêu dùng & Đầu tư khởi sắc nhờ giá cả, chi phí đầu vào giảm THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Năm 2014 không ổn định và giao động lớn .  Thị trường bị ảnh hưởng mạnh bởi các cú sốc bên ngoài (giá dầu, QE3, Biển Đông) hoặc chính sách (TT36), ít phản ứng với thông tin nội tại của nền kinh tế. 8 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn hoặc chính sách (TT36), ít phản ứng với thông tin nội tại của nền kinh tế. TTCK đã có sự phát triển mạnh về vốn hóa, thanh khoản nhưng kém bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro từ hoạt động margin, hoạt động đầu cơ tại các cổ phiếu nóng. VNIndex bị bóp méo bởi các cổ phiếu lớn, đặc biệt là GAS. Nhóm cổ phiếu nhỏ và Pns tăng tốt nhất trong năm nay. Khối ngoại đẩy mạnh giao dịch đầu năm, . ETF tiếp tục hoạt động tích cực, có 4 năm liền mua mạnh trong quý I; nhưng bán ròng quý VI do ảnh hưởng bởi FED cắt QE3 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014 Xu hướng tăng 5T_2013, tăng 25,9% 3T_2014, tăng 20,3% 4T_2014, tăng 24,6% 9 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn Đi ngang 7T_2013, 490 ± 15 điểm 2T_2014, giảm 15,4% 3T_2014, giảm 14,8% 607.55 640.75 587.0 600 650 700 161.3 135 145 155 165 Diễn biến VNIndex Cổ phiếu Blue Chips nhường chỗ cho small cap và penny THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2014 10 W: www.bsc.com.vn Bloomberg : BSCV <GO> email :longtt@bsc.com.vn 517.05 518.22 595.8 486.8 587.0 526.3 547.8 450 500 550 600 VNIndex VNIndex-GAS 95.9 98.8 95 105 115 125 135 BCs Index LargeCap Index MidCap Index SmallCap Index Penny Index Nguồn: GSO, HSBC, ANZ, TCHQ, BTC, SBV, Bloomberg,… [...]... động tới thị trường chứng khoán, các ngành trong năm 2015 19 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH NĂM 2015 Việt Nam đang ở đâu trong chu kỳ kinh tế: cổ phiếu của các nhóm ngành sau sẽ thường có diễn biến tích cực hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn thị trường: Bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, dệt may, vận tải biển, thủy sản,… (Nguồn: CMC, Fidelity, BSC tổng hợp) 20 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH NĂM 2015 CHỦ... lượng khai thác kế hoạch năm 2015 của PVN giảm: (2) Giá dầu tiếp tục giảm trong năm 2015: (3) Giá khí thiên nhiên đầu vào của các doanh nghiệp kinh doanh khí (PGS, CNG, PGD) tiếp tục tăng Quan điểm đầu tư: Năm 2015, chúng tôi hạ quan điểm đầu tư với ngành dầu khí xuống TRUNG LẬP 31 Ngành Thép, Dược Phân bón & Thủy sản – TRUNG LẬP Nhận định Ngành Thép năm 2015: triển vọng chung năm 2015 sẽ ít lạc quan hơn... với ngành dược trong năm 2015 Triển vọng Ngành Phân Bón cải thiện hơn trong năm 2015: (1) Nhập khẩu phân bón tiếp tục giảm trong khi xuất khẩu phân bón tăng trở lại trong khi nhu cầu tiêu thụ phân bón ổn định, (2) Giá nguyên vật liệu đầu vào giảm (giá khí) đi kèm (3) Giá phân bón giảm Quan điểm đầu tư: Chúng tôi nâng đánh giá lên TRUNG LẬP trong năm 2015 Triển vọng Ngành Thủy sản cải thiện hơn trong năm. .. Cầu và khả năng tăng giá điện trong năm 2015 và (2) Hiệp định Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc Hiệp định FTA Việt Nam – Liên minh Hải quan, nguy cơ từ thép Nga, Trung Quốc đe dọa, Quan điểm đầu tư: quan điểm TRUNG LẬP với ngành thép năm 2015; Nhận định Ngành Dược năm 2015: Cạnh tranh tăng vì các FTA, Tỷ giá tăng nhẹ làm tăng chi phí nguyên liệu đầu vào và ngành. .. 5 Trung bình 3.25 5 30 Ngành Dầu khí – TRUNG LẬP Năm 2014: Thị trường dầu mỏ chuyển từ dư cầu sang dư cung, Giá dầu lao dốc: Kể từ mốc đỉnh từ giữa tháng 6 đến cuối năm 2014, giá dầu đã giảm hơn 50% xuống mức thấp nhất trong 5 năm Triển vọng 2015: Những yếu tố hỗ trợ: (1) Nhiều dự án dầu khí trên bờ (onshore) lớn được triển khai trong năm 2015 (2) PVN tăng 40% vốn đầu tư năm 2015 (3) Nhu cầu của tiêu... trong năm 2015: (1) Giá xuất Tôm dự báo giảm do lượng cung thế giới trở lại mức trước dịch EMS (2) Thị trường Mỹ dự báo sẽ tích cực hơn do kỳ vọng thuế CBPG giảm, TT EU cơ hội mở rộng phân khúc cao cấp nhờ FTA Ngược lại, thị trường Nhật, Nga (3) Thuế cho doanh nghiệp thủy sản giảm về 20% năm 2015 và 15% từ 1/1/2016 Quan điểm đầu tư: nhận định TRUNG LẬP với ngành thủy sản 32 Ngành Cao su tự nhiên và Mía... nhiên trên thị trường Quan điểm đầu tư: • Ngành đường đã bớt bi quan hơn, nhưng vẫn còn quá sớm để kỳ vọng sự tăng trưởng đáng kể nào trong năm 2015 Điều này dẫn đến chúng tôi duy trì đánh giá KÉM KHẢ QUAN với ngành đường năm 2015 • Chúng tôi tiếp tục duy trì đánh giá KÉM KHẢ QUAN với ngành Cao su tự nhiên trong năm 2015. Các cổ phiếu ngành cao su tự nhiên chưa thích hợp cho đầu tư dài hạn do ngành cao... cuối năm 2015: nhóm ngành lưu ý Điện, dược, dệt may, Thủy sản, Săm lốp, thực phẩm tiêu dùng Ngành dầu khí có thể phục hồi cùng giá dầu sau giai đoạn dư cung lên cao nhất trên thế giới (dự kiến là khoảng tháng 06 /2015) Chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu mạnh mẽ nhất giai đoạn này sẽ có quy mô vừa và nhỏ (midcap và small cap) 22 Ngành Ngân hàng – KHẢ QUAN Triển vọng 2015: Chúng tôi nhận định “Đáy của ngành. .. địa 2015 kỳ vọng tăng nhanh hơn • Giá cao su được dự báo tiếp tục duy trì ở mức thấp do dư cung và giá dầu giảm mạnh Quan điểm đầu tư: chúng tôi nâng quan điểm đầu tư từ mức Trung lập năm 2014 lên KHẢ QUAN năm 2015 Chúng tôi khuyến nghị đầu tư dài hạn với 2 cổ phiếu đầu ngành là DRC và CSM 29 Ngành Vận tải biển - KHẢ QUAN Triển vọng:  Chúng tôi cho rằng giai đoạn khó khăn nhất đang dần đi qua và khả... ô tô tải nặng và lốp xe máy, SRC săm lốp xe đạp • Năng lực sản xuất toàn ngành tăng nhanh do: (1) công suất sản xuất các nhà máy Radial hiện tại của DRC, CSM và Bridgeston đang tăng; (2) Kumho sẽ nâng công suất nhà máy hiện tại (3,15 triệu lốp /năm) lên 6,3 triệu lốp /năm vào năm 2015 • Xu hướng Radial hóa và Giá cao su giảm mang lại lợi thế về chi phí cho các doanh nghiệp săm lốp Triển vọng: • Sản lượng . TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ CƠ HỘI TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ CƠ HỘI TTCK NĂM 2015 Mr. Trần Thăng Long Head of Reasearch BIDV Securities Company Email:. với ngành thủy sản và săm lốp CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀNH NĂM 2015 Trên đây là những thông tin Vĩ mô/chính sách chúng tôi cho rằng sẽ có tác động tới thị trường chứng khoán, các ngành trong năm 2015. 19 Việt. <GO> email :longtt@bsc.com.vn TRIỂN VỌNG NGÀNH 16 Đánh giá chiến lược đầu tư ngành Năm 2014 17 Nhận định ngành Năm 2015 19 Quan điểm đầu tư một số ngành Năm 2015 23 KINH TẾ VĨ MÔ 2014 nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: triển vọng ngành và cơ hội thị trường chứng khoán năm 2015, triển vọng ngành và cơ hội thị trường chứng khoán năm 2015,

Từ khóa liên quan