0

Tóm tắt công trình nghiên cứu thi pháp truyện kiều của gs trần đình sử

16 1,624 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 20:52

Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn Tóm tắt công trình nghiên cứu “Thi pháp Truyện Kiều” của GS Trần Đình Sử A. MỞ ĐẦU Sù ra đời của Thi pháp học hiện đại thay thế Thi pháp học truyền thống đã đem đến cho những người nghiên cứu văn chương một kinh nghiệm mới trong việc tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật chân thực. Nhà lý luận văn học Nga V. Girmunxki khẳng định: “Thi pháp học là khoa học nghiên cứu thi ca (văn học) với tư cách là một nghệ thuật”. Nghiên cứu văn học theo thi pháp học cho chóng ta một cái nhìn về hình thức nghệ thuật của văn học ở các cấp độ, dẫn ta vào bản chất sáng tạo văn học của nhà nghệ sỹ- vấn đề khó trong nghiên cứu. Bằng những công trình nghiên cứu: Thi pháp học Truyện Kiều, Thi pháp học văn học trung đại, Thi pháp học Tố Hữu… và đặc biệt là giáo trình Dẫn luận Thi pháp học, GS Trần Đình Sử đã đưa đến một công trình có ý nghĩa như chiếc chìa khoá vặn năng giúp người nghiên cứu văn học có thể khám phá thế giới nghệ thuật của văn chương theo Thi pháp học. Bản tóm tắt công trình nghiên cứu “Thi pháp Truyện Kiều” của GS Trần Đình Sử sau đây có thể coi là một ví dụ điển hình giúp ta có cái nhìn cụ thể và thấy được tính khoa học, thuyết phục cũng như giá trị to lớn trong cách tiếp cận đối của Thi pháp học với một tác phẩm văn học trung đại nói riêng và văn chương nghệ thuật nói chung. B. NỘI DUNG - TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THI PHÁP TRUYỆN KIỀU- GS TRẦN ĐÌNH SỬ Chương I NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG NGHIÊN CỨU THI PHÁP TRUYỆN KIỀU Quá trình nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều, tức là tìm hiểu nghệ thuật của Nguyễn Du trong tác phẩm này đã trải qua nhiều chặng đường, tương ứng với từng bước phát triển của ý thức nghiên cứu và ý thức nghệ thuật. GS Trần Đình Sử đã điểm qua một vài chặng nghiên cứu lớn về phương diện thi pháp trong lịch sử nghiên cứu Truyện Kiều trên hai hướng tiếp cận cơ bản như sau: 1. Theo thi pháp học cổ điển Ở hướng này có các nhà nghiên cứu nh Phong Tuyết chủ nhân Thập Thanh Thị, Mộng Liên Đường chủ nhân, Đào Nguyên Phổ, Phạm Quỳnh, Đào Duy Anh, Dương Quảng Hàm… Họ xem tác phẩm văn học do cảm vật mà ra, là biểu hiện tấm lòng. Tác phẩm là tổng thể của các yếu tố riêng biệt. Các nhà nghiên 1 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn cứu này đánh giá nghệ thuật Truyện Kiều ở vào ngôi tuyệt đỉnh, có khuynh hướng tách nội dung và nghệ thuật ra làm hai. 2. Theo thi pháp học hiện đại Bước chuyển biến trong nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều diễn ra vào những năm 40 khi các học giả sử dụng những phương pháp khoa học như phương pháp tiểu sử và so sánh, so sánh và quy nạp, quan niệm phân tâm học của Freud… đưa ra những kết luận có giá trị và khám phá chất lãng mạn trong hình tượng nhân vật, song bên cạnh đó cũng có những quan điểm suy diễn, máy móc. Sau cách mạng Tháng Tám, nghiên cứu Truyện Kiều được chuyển sang hướng xã hội học và theo tiêu chí của chủ nghĩa hiện thực với các tác giả nh Lê Đình Kỵ, Vò Hạnh, Đặng Thanh Lê… xem xét tác phẩm trong quan hệ với hiện thực đời sống xã hội. Hai mươi năm cuối thế kỷ XX, việc nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều theo quan niệm mới bắt đầu với những bài viết của GS Trần Đình Sử, Phan Ngọc… Thành công của nhà khoa học là đã xem xét Truyện Kiều của Nguyễn Du như một chỉnh thể nghệ thuật toàn vẹn trên cơ sở cách tiếp cận “thao tác luận”… Theo GS Trần Đình Sử mục đích của vấn đề nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều là vạch ra thực chất sáng tạo của Nguyễn Du, xác định vai trò, địa vị và ảnh hưởng của Truyện Kiều trong tiến trình của văn học cổ điển Việt Nam. Chương II TRUYỆN KIỀU VÀ VĂN HOÁ, VĂN HỌC TRUNG QUỐC Nguyễn Du sáng tạo Truyện Kiều dùa trên cơ sở cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, người Trung Quốc. Do đó việc nghiên cứu so sánh Truyện Kiều với văn hoá văn học Trung Quốc là rất cần thiết để tìm ra nét độc đáo, mới mẻ của Nguyễn Du. Từ quan điểm đó, GS Trần Đình Sử đã xem xét Truyện Kiều trong mối tương quan với các bình diện văn hoá văn học Trung Quốc như sau: 1. Truyện Kiều – từ sự thật lịch sử đến sáng tạo nghệ thuật Câu chuyện Vương Thuý Kiều và Từ Hải là có thật, nhưng từ sự thật lịch sử tới sự thật nghệ thuật là cả một quá trình sáng tạo, tìm tòi của nhiều tác giả theo đuổi đề tài này. “Truyện Kiều” ở Trung Quốc trải qua 3 giai đoạn: a. Giai đoạn ca ngợi công tích của Hồ Tôn Hiến, Hồ là nhân vật chính của truyện Bản ghi chép sớm nhất về sự tích Thuý Kiều- Từ Hải là “Kỷ tiễu trừ Từ Hải bản mạt” của Mao Khôn ở đời Minh. Bản tiếp theo là “Hồ Thiếu bảo bình nuỵ chiến công” của Chu Tiếp thời Sùng Trinh đời Minh. 2 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn b. Giai đoạn chuyển sang ca ngợi Thuý Kiều và Từ Hải, Từ Hải là người anh hùng Trong tập “Ảo mộng- Tam khắc phách án kinh kỳ” của Mộng Giác đạo nhân, Tây Hồ lăng tử xuất hiện vào thời Sùng Trinh có in “Truyện Kiều”. Sau đó tiếp tục chủ đề trung nghĩa, Dư Hoài, cuối Minh- đầu Thanh, viết “Vương Thuý Kiều” nhằm mục đích ghi công đức và nêu gương. Đến “Vương Thuý Kiều truyện” của Hồ Khoáng, Từ Hải được ca ngợi là một người anh hùng. b. Giai đoạn chuyển sang chủ đề tình khổ và hồng nhan bạc mệnh Thanh Tâm tài nhân đời Thanh mở rộng quy mô truyện trở thành tiểu thuyết chương hồi lấy tên là “Kim Vân Kiều truyện”, các nhân vật mới được khai sinh. Tiểu thuyết này được viết theo môtip cặp đôi truyền thống tài tử- giai nhân, thư sinh- kỳ nữ. Thanh Tâm tài nhân đã làm phong phú thêm cho “Kim Vân Kiều truyện” với nội dung xã hội đầy đặn, cuộc đời Kiều đa tai, đa nạn, đầy oan khổ, hình tượng Kiều được đổi mới, nâng lên hạng giai nhân tài nữ. d. Giai đoạn Nguyễn Du: “Thuý Kiều- nỗi đau của kiếp người” Nguyễn Du viết Truyện Kiều sau Thanh Tâm tài nhân hơn 100 năm, cách đặt nhan đề “Đoạn trường tân thanh” cho thấy cách nhìn riêng của Nguyễn Du, cái nhìn nhiều chiều và luôn đứng về phía con người. Ông không chạy theo thó tài tử giai nhân để kể một “chuyện bất hủ” mà chính cảm hứng nhân đạo và nhân bản đổi mới lại Truyện Kiều, nâng nó lên hàng kiệt tác thế giới. 2. Truyện Kiều và tiểu thuyết tài tử giai nhân Tiểu thuyết tài tử giai nhân là dòng sáng tác phát tích từ tiểu thuyết đời Đường. Đây là loại tiểu thuyết chương hồi thông tục, đại chúng. Loại tiểu thuyết này có rất nhiều nhược điểm về nghệ thuật: cốt truyện khuôn sáo, cách miêu tả nhân vật có phần công thức, sơ lược. Tư tưởng chủ đạo là đề cao tài tình. Những biểu hiện này chúng ta có thể thấy rõ trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân. Tiểu thuyết tài tử giai nhân Trung Quốc có ảnh hưởng đậm nét đến văn học Việt Nam, đặc biệt ở các truyện Nôm . Đặc biệt ở kiệt tác Truyện Kiều, Nguyễn Du đã sử dụng cốt truyện của Kim Vân Kiều truyện, điều đó chứng tỏ ảnh hưởng của tiểu thuyết tài tử giai nhân đối với Truyện Kiều đồng thời cho thấy nhà văn vĩ đại có thể hoà vào đại chúng nhưng vươn cao hơn hẳn về triết lý và nghệ thuật. 3. Truyện Kiều như một đối tượng của văn học so sánh Nghiên cứu so sánh Truyện Kiều hôm nay không thể đóng khung trong phạm vi so sánh đơn giản giữa hai tác phẩm Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện, bởi bản thân Truyện Kiều là sản phẩm của hành vi sáng tạo văn hoá có bối cảnh rộng lớn. Trong quá 3 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thấy rõ Truyện Kiều có mối quan hệ chặt chẽ với đạo Phật, Nho giáo, với tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc, đặc biệt là tiểu thuyết tài tử giai nhân. Với tư cách là truyện thơ Nôm, Truyện Kiều có mối quan hệ với thơ ca cổ điển Trung Quốc. Nghiên cứu mối quan hệ này sẽ cho thấy sự kế thừa, ảnh hưởng và sáng tạo vô song của Nguyễn Du. So sánh trực tiếp Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện chóng ta thấy: a. Về chủ đề Nguyễn Du tiếp thu ảnh hưởng của chủ đề tài mệnh tương đố nhưng đã đổi mới thành “thân mệnh tương đố”. b. Về cốt truyện Việc Nguyễn Du vay mượn cốt truyện của Kim Vân Kiều truyện đồng thời sáng tạo trong việc thay đổi điểm nhìn trần thuật, tiếp thu hệ thống sự kiện nhưng kể theo một cách mới với cảm quan nhịp điệu mới để tạo nên một giọng điệu mới cho kiệt tác. c. Về nhân vật Tiếp thu hệ thống nhân vật của Kim Vân Kiều truyện nhưng Nguyễn Du có quan niệm mới về con người, con người được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau. Nguyễn Du nhấn mạnh ở Kiều con người nhân tình phổ biến với ý thức về sự may rủi, vô thường của đời sống, sự mong manh nhỏ bé của kiếp người. Kiều trở thành biểu tượng của số phận đau khổ, đầy đoạ. d. Phong cách học Đây là lĩnh vực Truyện Kiều sáng tạo không Ýt và chịu ảnh hưởng không Ýt từ văn liệu, điển cố, các biện pháp nghệ thuật của văn học Trung Quốc. Nguyễn Du đã sáng tạo ngôn ngữ độc thoại nội tâm, nửa trực tiếp, các hình thức tu từ được tác giả sử dụng theo cách riêng tạo thành phẩm chất mới của ngôn ngữ văn học tiếng Việt. Chương III TRUYỆN KIỀU VÀ VĂN HOÁ, VĂN HỌC VIỆT NAM 1. Ngâm khúc và Truyện Kiều Các tác phẩm nh Chinh phụ ngâm khúc, Cung oán ngâm khúc với hình thức thể thơ song thất lục bát là những kiệt tác của nền văn học cổ điển Việt Nam, sức ảnh hưởng của chúng vô cùng sâu rộng. Các bản dịch này xuất hiện trước Truyện Kiều, do vậy có thể nói tới ảnh hưởng của chúng. Phan Ngọc khẳng định ngôn ngữ mang tính chủ quan của Truyện Kiều là do chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ của thể ngâm song thất lục bát, ảnh hưởng về cảm hứng và nội dung loại hình (khuynh hướng văn học nhân đạo của thời đại về thân phận con người trong nhân 4 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn thế). Về phương diện nghệ thuật tuy khác nhau về thể thơ nhưng nhiều biện pháp nghệ thuật chung một nguồn cảm hứng, ngôn ngữ thơ ngẫu hoá, đăng đối, ngôn ngữ sóng đôi, lối trữ tình nhập vai, kết hợp nhuần nhuyễn văn liệu Hán vào văn tiếng Việt. Từ đây có thể khẳng định khúc ngâm thể hiện vai trò đi trước, tạo tiền đề và ảnh hưởng tích cực đến sự ra đời của Truyện Kiều. 2. Truyện thơ Nôm và Truyện Kiều Truyện Nôm là một thể loại diễn ca, được viết ra để đọc hoặc ngâm. Nó là hình thức văn học viết sơ khai bằng tiếng dân téc, hình thức thể thơ là thơ lục bát. Truyện Nôm là loại truyện vừa trung đại, có xu hướng tiểu thuyết hoá, đã chuẩn bị dần dần những yếu tố quan trọng để xuất hiện Truyện Kiều, một tiểu thuyết bằng thơ. Truyện Kiều là sản phẩm của văn mạch dân téc. Xét về nội dung, Truyện Kiều tiếp tục những vấn đề của ngâm khúc và truyện Nôm trước nó, đặc biệt của Hoa tiên để thực sự đạt được đỉnh cao của thể loại truyện Nôm. Về hình thức, Truyện Kiều đã phát triển những nét mới trong thi pháp truyện Nôm và ngâm khúc lên một trình độ cao chưa từng có. Truyện Kiều là sự kết tinh kỳ diệu các thành tựu nghệ thuật văn học tiếng Việt thời đại ông. Chương IV TRUYỆN KIỀU- THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN DU Có nhiều cách tiếp cận thế giới nghệ thuật mang tính quan niệm của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. GS Trần Đình Sử đến với thế giới Êy bằng cách tìm hiểu những vấn đề sau: cái cách Nguyễn Du hình dung về con người, thế giới (không- thời gian), câu chuyện, cách kể chuyện và sự thể hiện gián tiếp của nhà thơ trong tác phẩm để biến cốt truyện và nhân vật của Kim Vân Kiều truyện- Thanh Tâm tài nhân thành một kiệt tác nghệ thuật vô song- Truyện Kiều. 1. Tư tưởng, nhân vật và cách kể chuyện của Nguyễn Du Những nho sỹ tài tử cùng thời vơi Nguyễn Du đều cảm nhận theo tinh thần của nguyên tác là “tài mệnh tương đố” và cảm phục tác phẩm trước hết ở phương diện văn chương. Một số học giả khác nh Đào Duy Anh, Hoài Thanh đã tìm tòi cái mới ở phương diện nội dung. Nguyễn Léc đã tổng kết và phát huy các tư tưởng đó: “Có thể nói Truyện Kiều là bức tranh rộng lớn về cuộc sống thời đại nhà thơ đang sống, trong đó Nguyễn Du muốn nêu bật sự đối lập gay gắt giữa quyền sống của con người, nhất là của người phụ nữ dưới sự áp bức của chế độ phong kiến lóc suy tàn. Có thể nói một chủ nghĩa nhân đạo chõng mực cao cả nào đó có tính chiến đấu chống phong kiến là nền tảng vững chắc cho tác phẩm vĩ đại này”. Về chủ đề, xét kết cấu mở đầu- kết thúc của tác phẩm, ta thấy Truyện Kiều không chỉ là câu chuyện tài mệnh tương đố mà còn là câu chuyện về chữ Tâm, 5 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn về mối quan hệ giữa Tài và Tâm. Là tác phẩm mượn cốt truyện của tiểu thuyết tài tử giai nhân, Truyện Kiều có rất nhiều người tài, trọng tài. Nhưng mặt khác, con người trong Truyện Kiều còn đề cao cái Tâm, tấm lòng. Tấm lòng là nguyên tắc cao nhất mà con người phải nể nang, tôn trọng. Truyện Kiều cũng là một truyện thương thân, xót thân, thấm thía nhất, xây dùng sao cho nhân vật tự cảm thấy được cái thân đau đớn, ê chề, nhục nhã của mình. Chữ thân được ý thức qua chữ mình, riêng, ai. Chính vì thế Truyện Kiều đã tuột khỏi mệnh đề tài mệnh tương đố để chuyển sang mệnh đề con người nói chung, vượt lên giới tính, tài năng bẩm phú đó là chủ đề Thân mệnh tương đố. Điều đó phản ánh tình trạng khổ lao sâu nặng phổ biến của kiếp người mà Nguyễn Du đã trông thấy và thể nghiệm. Điều sáng tạo mới mẻ của Nguyễn Du là đã biến nhân vật từ chính con người đạo lý thành con người tâm lý. Yếu tố đạo lý, nghĩa lý vẫn còn nguyên nhưng trọng tâm đã chuyển sang mặt tâm lý. Bằng việc đổi thay điểm nhìn trần thuật, Nguyễn Du tạo điều kiện cho nhân vật được bộc lé đầy đủ tâm trạng của nó như là những con người cá nhân phổ biến. Nguyễn Du khai thác cốt truyện của Thanh Tâm tài nhân ở phương diện tâm lý, biến nó thành một cốt truyện tâm lý, nhằm phơi bày quá trình phát sinh, phát triển và thay thế nhau của các trạng thái tình cảm, ý nghĩ của con người trong truyện. Muốn biểu hiện được nội tâm nhân vật, Nguyễn Du lại phải đổi mới hình tượng Người kể chuyện. Người kể chuyện trong Truyện Kiều là một người được cá tính hoá, hơn thế, lời kể chuyện được kịch tính hoá. Đây là người kể theo ngôi thứ ba, thuộc loại người “biết hết” nhưng tự giới hạn mình trong tầm nhìn của một nhân vật và kể chuyện như một người cụ thể. Người kể chuyện còng đồng thời là một nhà thơ trữ tình. Do thay đổi trọng tâm trần thuật sang thế giới tấm lòng của nhân vật, Nguyễn Du đã sử dụng chủ yếu là truyền thống trữ tình lâu đời, huy động tối đa các thủ pháp trữ tình để miêu tả tình cảm nhân vật. Ở đây có nhân người mà trữ tình, có nhân việc mà trữ tình, nhân sự vật mà trữ tình, nhân cảnh mà trữ tình, rồi nghị luận trữ tình… Bằng sự tiếp thu sáng tạo và đổi mới đó, Nguyễn Du đã tạo ra một kiệt tác vô song trong văn học Việt Nam và văn học thế giới. 2. Cái nhìn nghệ thuật về con người Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, cái nhìn nghệ thuật bao gồm nhiều bình diện: bình diện xã hội, bình diện cá nhân, bình diện văn hoá khu vực và bình diện tính dân téc. Cái nhìn nghệ thuật của Nguyễn Du có quan hệ máu thịt với các truyền thống nghệ thuật phương Đông. Ở đây, con người được xây dựng theo mô hình con người vũ trô (có thể gắn với ý niệm về tướng số). Do đó mà có thái độ tôn xưng với loại người tài tình này 6 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn và phân biệt với những người khác. Có thể nói có quan niệm con người đấng, bậc chi phối sự cảm nhận và miêu tả. Nhìn sâu hơn ta thấy Nguyễn Du cảm nhận con người theo một nhãn quan rất dân téc. Có một cảm quan cây lá hoa trái của dân téc nông nghiệp lâu đời phủ trùm lên nhân vật. Một nét khác tiêu biểu cho truyền thống nghệ thuật mà Nguyễn Du tiếp thu là quan niệm con người tỏ lòng. Đó là quan niệm xem con người là sự thể hiện của các giá trị tinh thần bất diệt nh chí, tình, đạo, nghĩa. Con người chủ yếu được miêu tả trong chõng mực nó bộc lé các phẩm chất đạo đức và được thể hiện qua nguyên tắc tỏ lòng (thường thể hiện ở biện pháp ngoại hiện). Nh vậy Nguyễn Du đã đem quan niệm con người tấm lòng mà đổi thay tự bên trong quan niệm con người tỏ lòng đã cũ và mở ra những khả năng thể hiện tấm lòng trong tất cả sự phong phú và chiều sâu của đời sống thực tại. Gắn liền với sự đổi mới quan niệm về con người là khoảng cách gần gũi, thậm chí đồng nhất của người kể chuyện đối với các nhân vật được miêu tả. Điều này được thể hiện tập trung ở điểm nhìn trần thuật của truyện, người trần thuật Truyện Kiều hầu như luôn luôn đặt mình vào cái bây giê và ở đây của nhân vật để thể nghiệm mọi cảm xúc của chúng và khám phá ý nghĩa nhân cách không lặp lại của mọi sự kiện đời sống. Các hiện tượng đời sống được miêu tả dưới cái nhìn nghệ thuật nhiều chiều. Nguyễn Du thiên về khẳng định sự tồn tại của các nhu cầu cá nhân con người với nội dung nhân đạo sâu sắc. 3. Không gian nghệ thuật của Truyện Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du là mét tiểu thuyết lưu lạc, kể về cuộc đời ba chìm bảy nổi. Đặc điểm của tiểu thuyết lưu lạc là sự xuất hiện của nhiều không gian xa lạ. Sau mỗi biến cố là nhân vật lại bị ném vào một không gian mới đầy xa lạ, nhiều hiểm hoạ. Truyện Kiều có hai không gian. Thứ nhất là không gian trước lưu lạc- là không gian cấm cung, giam hãm mà Kiều phải thoát để ra đi theo tiếng gọi của hạnh phóc. Thứ hai là không gian lưu lạc- là không gian mà mọi mối quan hệ của con người đã bị đứt tung, con người không còn nơi bấu víu, trở nên lênh đênh, vô định, trôi dạt, lơ lửng. Do đó, đây chính là không gian giúp bộc lé những phẩm chất phi lý tưởng của nhân vật ngay trong không khí đạo đức lý tưởng rất đậm đặc. Truyện Kiều tuy sử dụng những địa danh cụ thể của nước ngoài trong cốt truyện vay mượn nhưng tác giả của nó đã sáng tạo ra mét không gian nội cảm với những mẫu gốc có ý nghĩa nhân sinh phổ quát, biến không gian nghệ thuật thành một hình tượng có tầm khái quát nhân loại. Với không gian này, người đọc lại không cảm thấy hết sức thân quen, gần gũi bởi đó 7 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn là cảm thức về một không gian xã hội thù địch với sự sống của con người. Không ai có thể sống yên ổn trong không gian đó… Không gian giam hãm và không gian lưu lạc là hai không gian chủ yếu của cuộc sống mà con người phải đối phó để tồn tại. Với hai không gian đó Nguyễn Du đã biểu hiện hết các cung bậc tình cảm chân thật của con người đương thời và còn có thể là của con người nói chung. Nói đến không gian Truyện Kiều ta còn có thể nói tời không gian vũ trụ, yếu tố quy định ngôn ngữ không gian trong tác phẩm: không gian “cõi ngoài” của Sư Tam Hợp, không gian “trong mộng” của hồn ma Đạm Tiên hư hư ảo ảo. Điều quan trọng là trong Truyện Kiều, tác giả thực sự giã từ không gian kịch một chiều để thực hiện một không gian tiểu thuyết nhiều chiều đích thực góp phần tạo dùng cho không gian nội cảm thêm mới mẻ và sâu sắc. 4. Thời gian nghệ thuật trong Truyện Kiều Đến với thời gian cuộc đời, Nguyễn Du không thể bỏ qua được thời gian định mệnh là cái có vai trò chi phối khá mạnh trong thế giới quan đương thời (ảnh hưởng của tư tưởng định mệnh). Đặc điểm của thời gian định mệnh là tất cả mọi sự kiện, chuyển biến kết cục của đời người đều đã được định sẵn nh mét tất yếu khắc nghiệt. Đây thực chất là một trật tự không gian siêu hình, chỉ tồn tại trong quan niệm của các nhân vật chứ không có trong thời gian hành động và sự kiện. Nó tạo ra một tương lai mơ hồ, gợi lên một sự chờ đợi phấp phỏng cho nhân vật, tức là làm nảy ra một tương quan với thời gian cá nhân của nhân vật. Cảm hứng chủ đạo của Nguyễn Du là ở chỗ sáng tạo ra trong tác phẩm một thời gian con người, thước đo sự tự thực hiện của con người phù hợp với địa vị xã hội- lịch sử của họ. Ông không nhìn theo con mắt tiên tri dửng dưng, lạnh lùng mà nhìn nhân vật từ phía nhân vật, từ phía những mục đích, khát vọng, xu hướng hành động của chúng. Và do vậy ông đi vào được với nhịp thời gian của cuộc sống thực tại. Chính tương quan giữa khát vọng và hành động vươn lên cuộc sống hạnh phóc, tự do, trong trắng với các thế lực đen tối, thống trị muốn đè bẹp con người vì lợi Ých Ých kỷ đã tạo nên cái nhịp điệu thời gian gấp khúc, chồng chéo, sự kiện này chưa xong, sự kiện khác đã ập tới, gối đầu lên nhau, xô đẩy, khi tai hoạ cũng như khi hạnh phúc… Điều này phản ánh cảm quan hiện thực của Nguyễn Du. Truyện Kiều thoát thai từ một hệ thống nghệ thuật, trong đó quan niệm thời gian tuần hoàn là một niềm tin vững chắc về mặt thẩm mỹ. Theo quan niệm này, thời gian có thể đảo ngược. Vận động chủ yếu là sự biến hoá, sự lặp lại cái đã có (Hội ngộ- Tai biến- Đoàn tụ). Tương ứng với quan niệm này chính là thời gian ba kiếp (kiếp trước- kiếp này- kiếp sau) phù hợp với quan niệm tu tâm. Nhưng chỗ sâu 8 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn sắc nhất trong cảm thụ thời gian của Nguyễn Du là đã thể hiện tính không đảo ngược của những mất mát, đau khổ của con người. Xét về thời gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật Truyện Kiều về cơ bản bị quy về thời gian sự kiện, thể hiện tập trung trong tính liên tục của chúng. Sự xuất hiện tương quan sự kiện với thời gian là một bước phát triển ý thức về hiện thực, về cụ thể hoá và cá biệt hoá. Điểm nổi bật của Truyện Kiều là có một hệ thống tính thời gian. Thời gian hàng ngày đã mang lại cho sự kiện một hình thức vật chất của thực tại. Nhìn chung, Nguyễn Du đã không kể lại các sự kiện một cách giản đơn, mà bao giê cũng đặt chúng trong mét khung cảnh có không gian, màu sắc và nhịp điệu riêng. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đã xây dựng mét dòng thời gian thiên nhiên nhịp nhàng tuôn chảy. Nhà thơ bao giê cũng phát hiện tương quan của thời gian tự nhiên với sự sống con người để tạo cảm giác thời gian. Ngoài thời gian sự kiện, do tính liên tục của biến cố tạo nên, Truyện Kiều của Nguyễn Du còn có mét dòng thời gian bốn mùa mải mốt trôi chảy, khách quan, vô tình. Thời gian trong Truyện Kiều cũng mang đậm tính ước lệ nhằm tô đậm ý nghĩa thực tại của sự kiện, bắt nguồn từ cảm nhận thời gian trong truyền thống “bi thu ai đông” của thi ca cổ điển Trung Quốc. Một đặc sắc nữa của thời gian nghệ thuật Truyện Kiều là Nguyễn Du không chỉ kể ra mối liên hệ giữa các sự kiện mà còn gợi ra mối liên hệ với thời gian của chúng. Bên cạnh dòng thời gian sự kiện, Truyện Kiều có thêm dòng thời gian tâm trạng. Nguyễn Du đã thể hiện quan niệm thời gian hiện tại của tiểu thuyết, là thời hiện tại chưa hoàn thành, đang diễn ra đầy phấp phỏng và chờ mong. 5. Hình tượng tác giả Truyện Kiều Hình tượng tác giả là sự biểu hiện cái “tôi” thứ hai của tác giả một cách tổng hợp qua cái nhìn, giọng điệu, thể hiện tập trung cho quan niệm và hệ giá trị của nhà văn. Nguyễn Du không hề tự miêu tả mình trong Truyện Kiều nhưng ai đã đọc Truyện Kiều thì không thể không nhận ra ông qua tiếng nói, lời kể của nhân vật các chi tiết, giọng điệu, cái nhìn- một chân dung được dệt bằng chính những từ mà ông thường và thích dùng, những từ kết tinh quan niệm, tình cảm, kinh nghiệm của ông, vẽ nên diện mạo tâm hồn của ông như qua các chữ “lòng”, “ai”, “chút” … Rõ ràng khắp nơi trong Truyện Kiều, Nguyễn Du đều đóng dấu Ên chân dung của ông vào trong chữ nghĩa, ngôn ngữ. Nhờ đó, chúng ta nhớ đến câu nói của Mộng Liên Đường về Nguyễn Du khiến ta nhớ mãi: “Nếu không có con mắt 9 Bài tập điều kiện Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 Ngữ văn nhìn xuyên sáu cõi, có tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời thì làm sao có được bót lực Êy!”. Chương V MÔ HÌNH TỰ SỰ VÀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1. Về hình thức tự sự của Truyện Kiều Nghiên cứu hình thức tự sự của Truyện Kiều chính là nghiên cứu bản thân sự sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Du trong truyện. Cái mới đích thực trong phương pháp tự sự của Truyện Kiều chỉ có thể là một hình thức kể chuyện mang điểm nhìn bên trong của nhân vật, và một người kể chuyện mang giọng điệu kể bộc lé thái độ tình cảm trực tiếp của người kể như là người trong cuộc. Do đó mà nó kéo theo những đổi mới khác trong tả cảnh, tả tình, đổi mới ngôn ngữ văn học. Đến thế kỷ XVIII- với các hình thức ngâm khúc, xuất hiện với sự tiếp thu hình thức tự sự của ca bản như Hoa Tiên, Nguyễn Du đã có cơ hội tổng hợp các truyền thống tự sự và thơ để tạo thành một phương pháp tự sự mới. Nguyễn Du đã đưa lời kể vào lăng kính cảm nhận của nhân vật, làm cho lời kể thấm đậm cảm xúc và hướng tới phát hiện nội tâm nhân vật, và mặt khác, chuyển lời bình luận mang tính suy lý quan phương của Thanh Tâm tài nhân thành lời cảm thán đầy sức mạnh tình cảm. Nói về sự việc thì Nguyễn Du không có nhu cầu kể lại sự việc cụ thể, cặn kẽ, mà xem sự vật, sự việc như là cái cớ để tái hiện tâm trạng nhân vật, đi sâu vào trạng thái tâm hồn và phản ứng tâm lý của nhân vật. Nguyễn Du đã biết hạn chế điểm nhìn tự sự vào nhãn quan nhân vật. Nguyễn Du tuy có vay mượn cốt truyện của Thanh Tâm tài nhân trong Kim Vân Kiều truyện song ông đã đổi thay mô hình tự sự của Thanh Tâm tài nhân, từ mô hình kể ngôi thứ ba, khách quan, kèm bình luận đánh giá thiên về mặt lý trí, sang mô hình tự sự ngôi thứ ba mang tính cảm thụ cá nhân, kèm theo bình luận, đánh giá thiên về cảm xúc. Do đó đã làm cho Truyện Kiều đạt được một chất lượng mới chưa từng có. 2. Từ mô hình cốt truyện và thể loại của Truyện Kiều đến khuynh hướng cảm thương chủ nghĩa Cốt truyện của Truyện Kiều được vay mượn từ tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện và do đó chịu ảnh hưởng trực tiếp của nghệ thuật dựng truyện của tiểu thuyết Trung Quốc. Tuy nhiên, mô hình cốt truyện Truyện Kiều có điểm khác biệt, nó là một chuỗi chuyện gồm 13 chuyện và trong mỗi chuyện nhỏ lại có thể bao gồm nhiều chuyện nhỏ hơn nữa. Đặc sắc của tự sự trong Truyện Kiều là tác 10 [...]... tiếp cận Truyện Kiều theo hướng nghiên cứu Thi pháp học, GS Trần Đình Sử đã thành công qua việc tìm hiểu hệ thống các nguyên tắc nghệ thuật thấm nhuần ý thức chủ thể của Nguyễn Du, dẫn ta vào bản chất sáng tạo văn học của nhà thơ để biến Truyện Kiều thành một áng văn chương nghệ thuật vô song mà những phương pháp nghiên cứu trước Thi pháp học bất lực, chỉ đem lại kết quả từng bộ phận Thi pháp học (bao... học nào mà đòi hỏi người nghiên cứu phải thực sự nghiêm túc, miệt mài, say mê, kiên nhẫn, tự điều chỉnh giả thi t… trong suốt qúa trình làm việc mới đem lại kết quả thuyết phục 3 Đối với bản thân người nghiên cứu văn học Thi pháp Truyện Kiều của GS Trần Đình Sử có thể coi là một công trình khoa học mẫu mực của một nhà nghiên cứu tâm huyết, tài năng, say mê và sáng tạo Qua công trình, chúng ta hiểu một... dõi Truyện Kiều có hình thức bố cục bề ngoài của truyện tài tử giai nhân song bố cục bên trong của nó chính là: sự báo hiệu của định mệnh, sự thực hiện của định mệnh và dấu hiệu của định mệnh Cốt truyện Truyện Kiều mang đầy đủ đặc điểm cốt truyện của thể loại tiểu thuyết Truyện Kiều thuộc loại hình tình khổ, cảm thương và bi kịch mà cảm thương là chủ yếu Mô hình tiểu thuyết cảm thương của Truyện Kiều. .. tra vấn để tham gia vào dòng chảy của cuộc sống hiện tại Truyện Kiều không ngừng sâu thêm, lớn thêm Càng nghiên cứu, càng chiêm nghiệm, người ta càng thấy Truyện Kiều vẫn đang ở phía trước, Truyện Kiều nói mãi không cùng C- KẾT LUẬN- Ý NGHĨA CÔNG TRÌNH 1 Đối với việc nghiên cứu Truyện Kiều- một tác phẩm văn học trung đại Truyện Kiều giữ vị trí quan trọng trong nền thi ca Việt Nam nói chung và nền văn... vịnh Kiều và thơ về Nguyễn Du và Truyện Kiều , lẩy Kiều hay việc cải biên Truyện Kiều để diễn chèo, tuồng, cải lương trên sân khấu… 3 Truyện Kiều nói mãi không cùng Gần 200 năm Truyện Kiều chưa bao giê vắng bóng trên thi đàn và trong tâm thức người Việt Tính ra, từ những năm 20 trở đi, cứ trong vòng mười năm lại ré lên một đợt nghiên cứu, phát hiện mới về Truyện Kiều Tám mươi năm qua Truyện Kiều. .. tác truyện Nôm sau nã nh Truyện Hoa Tiên- Nguyễn Thi n, Bích câu kỳ ngộ- Vũ Quốc Trân, Lục Vân Tiên- Nguyễn Đình Chiểu, U tình lục- Hồ Biểu Chánh… 2 Truyện Kiều và đời sống văn học sau Truyện Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du đã có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống văn hoá và văn học nước ta từ sau khi nã ra đời như các sinh hoạt văn hoá dân gian phái sinh từ Truyện Kiều: tập Kiều, trò Kiều, bói Kiều, kể Kiều, ... cấp cho chóng ta một mô hình chung nhất trong việc nghiên cứu thi pháp Với hướng triển khai dùa trên tư tưởng hình thức mang tính quan niệm chúng ta có thể tiến hành khảo sát thi pháp của tác phẩm, của giai đoạn, thời kỳ văn học… Công trình cũng không phải là điểm dừng cuối cùng của việc nghiên cứu Truyện Kiều bởi chính tác giả đã khẳng định Truyện Kiều còn nhiều Èn số, như ngọn núi cao còn Èn trong... dao theo hướng Èn dụ biểu hiện tính chất và biểu cảm làm cho lời văn Truyện Kiều thêm thi vị và chứa chan tình cảm 10 Điển cố trong Truyện Kiều Điển cố là một trong những biện pháp tu từ cơ bản của văn chương cổ điển Trong Truyện Kiều điển cố được sử dụng khá nhiều Phần lớn điển cố trong Truyện Kiều đều được dùng trong lời thoại của nhân vật, đặc biệt là nhân vật cao quý, bởi nó giúp nhân vật nói những... đẹp cùng nhạc điệu của nó Nhà nghệ thuật ngôn từ không giản đơn là người giỏi thứ tiếng mình sử dụng, sử dụng một cách chính xác, đắc địa, mà phải là người làm ảo thuật với ngôn từ Êy Bằng kiệt tác Truyện Kiều, Nguyễn Du đã chứng tỏ được điều đó Chương VI SỨC SỐNG CỦA TRUYỆN KIỀU 14 Bài tập điều kiện Ngữ văn Nguyễn Thị Loan - Cao học K17 1 Truyện Kiều và truyện Nôm sau nã Truyện Kiều đã có tác động... Tiếp cận một tác phẩm văn học theo hướng nghiên cứu thi pháp học hiện đại dù còn mới mẻ và lạ lẫm với nhiều người song bằng hệ thống các luận điểm, luận cứ cùng những lời dẫn giải, chú giải, so sánh mở rộng… và đối chiếu trực tiếp với nguyên bản Truyện Kiều, công trình này đã là một minh chứng thuyết phục cho một hướng đi mới của nghiên cứu văn học được độc giả công nhận và đánh giá cao Và nó còng cung . văn Tóm tắt công trình nghiên cứu Thi pháp Truyện Kiều của GS Trần Đình Sử A. MỞ ĐẦU Sù ra đời của Thi pháp học hiện đại thay thế Thi pháp học truyền thống đã đem đến cho những người nghiên cứu. cận đối của Thi pháp học với một tác phẩm văn học trung đại nói riêng và văn chương nghệ thuật nói chung. B. NỘI DUNG - TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU THI PHÁP TRUYỆN KIỀU- GS TRẦN ĐÌNH SỬ Chương. Theo GS Trần Đình Sử mục đích của vấn đề nghiên cứu thi pháp Truyện Kiều là vạch ra thực chất sáng tạo của Nguyễn Du, xác định vai trò, địa vị và ảnh hưởng của Truyện Kiều trong tiến trình của
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt công trình nghiên cứu thi pháp truyện kiều của gs trần đình sử, Tóm tắt công trình nghiên cứu thi pháp truyện kiều của gs trần đình sử,

Từ khóa liên quan