0

giới và sự khác biệt giới trong sức khoẻ sinh sản (nghiên cứu trường hợp thanh niên).

46 571 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:16

1 MỤC LỤC Phần mở đầu 1.Lí do chọn đề tài………………………………………………….2 2. Câu hỏi ban đầu………………………………………………….3 3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn………………………… 4 4. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu……………………………….4 5. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu…………………… 4 6. Phương pháp nghiên cứu……………………………………… 5 7. Giả thuyết nghiên cứu………………………………………… 5 8. Khung lí thuyết………………………………………………….6 Phần nội dung chính Chương1: Cơ sở lí luận và thực tiễn nghiên cứu 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu………………………………….7 1.2. Các khái niệm công cụ…………………………………………12 1.3. Lí thuyết áp dụng……………………………………………….15 Chương 2: Kết quả nghiên cứu 2.1. Sự khác về các yếu tố giới trong hành vi tình dục trước hôn nhân. 2.1.1 Yếu tố sinh lí………………………………………………….16 2.1.2. Yếu tố tâm lí- nhận thức…………………………………… 21 2.1.3 Yếu tố văn hóa- xã hội……………………………………… 27 2.2. Sự khác biệt giới về hành vi tình dục trước hôn nhân………….36 Chương 3: Kết luận và khuyến nghị 3.1. Kết luận 3.2. Khuyến nghị 2 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Giới và những vấn đề về giới nảy sinh từ rất lâu cùng với sự hình thành và phát triển của con người, xã hội. Sự khác biệt giới cùng với nó là sự khác biệt về các yếu tố sinh học, tâm lý và văn hoá - xã hội của nó dẫn tới sự khác biệt về các mặt khác nhau trong đời sống mỗi cá nhân. Một trong những khác biệt đó là sự khác biệt giới về hành vi tình dục trước hôn nhân. Duy trì giống nòi thông qua các hoạt động tình dục không chỉ là chức năng tự nhiên của hai giới nam và nữ để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của những thế hệ sau, mà nó còn mang tính xã hội, liên quan đến nhân cách và tính "người" của con người nói chung và mỗi giới nói riêng. Khi nói đến tình dục và các hành vi tình dục người ta thường nói đến nhu cầu tình cảm, cảm xúc và nhu cầu gần gũi cả về tâm hồn cũng như thể xác của hai giới nam và nữ. Tính xã hội của các hành vi tình dục giữa nam và nữ được thể hiện rõ nhất qua thiết chế hôn nhân, gia đình và dòng họ. Xã hội càng phát triển thì các vấn đề về giới càng trở thành vấn đề nổi cộm và được quan tâm, đặc biệt là hành vi tình dục trước hôn nhân của hai giới. Thông thường, chúng ta thường thấy báo chí, các phương tiền truyền thông đại chúng hay dư luận xã hội thường đề cập đến "quan hệ tình dục trước hôn nhân" như một mặt trái của xã hội loài người, tuy nhiên, "quan hệ tình dục" chỉ là một trong những "hành vi tình dục" và là biểu hiện thường xuyên, rõ nét nhất của "hành vi tình dục". Vì vậy, để xem xét vấn đề một cách toàn diện chúng ta cần xem xét các "hành vi tình dục trước hôn nhân". Theo quan điểm của Freud, việc quan hệ tình dục nói chung và thực hiện các hành vi tình dục nói riêng là biểu hiện của bản năng gốc của con người, tức là nó thuộc về yếu tố sinh lý, nó có sự khác nhau về cấu tạo giới và tâm lý lựa chọn hành vi tình 3 dục (mà cao nhất là giao cấu tình dục) của mỗi giới. Dưới môi trường xã hội, điều này càng bị quy định chặt chẽ hơn bằng các quy tắc, chuẩn mực, khuôn phép của loài người. Vì vậy, chúng tôi không phán xét hành vi tình dục trước hôn nhân của hai giới dưới góc độ đạo đức mà dưới góc độ xã hội học, chúng tôi xem xét các yếu tố giới như sinh lý, tâm lý, văn hoá - xã hội ảnh hưởng đến hành vi tình dục của cá nhân như thế nào? sự khác nhau về nhận thức và lựa chọn hành vi tình dục trước hôn nhân của mỗi giới ra sao? 2. Câu hỏi ban đầu - Khác biệt giới về tâm lý, sinh lý và văn hoá - xã hội trong hành vi tình dục trước hôn nhân như thế nào? 3. Ý nghĩa khoa học và Ý nghĩa thực tiễn 3.1. Ý nghĩa khoa học Đề tài này áp dụng những lí thuyết, những kiến thức trong xã hội học giới, xã hội học đại cương, tâm lí học, tình dục học để đưa ra sự khác nhau căn bản về những hành vi tình dục của nam giới và nữ giới trước hôn nhân, lí giải những khác biệt đó. Từ sự khác biệt về hành vi của hai giới sẽ dẫn đến những vấn đề xã hội gì. Bởi con người khác với động vật. Sự khác biệt giới ở đây không chỉ là về những hành vi từng dục đơn thuần mà còn có cả vai trò xã hội, trách nhiệm xã hội khi người ta thực hiện những hành vi tình dục đó. 3.2. Ý nghĩa thực tiễn Do chính sự khác biệt giới về hành vi và đời sống tình dục trước hôn nhân, điều này nảy sinh các vấn đề xã hội đang quan tâm như: tình trạng sống thử trước hôn nhân, tình trạng nạo phá thai trước hôn nhân… đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhận thức và hành động của hai giới khi có những hành vi tình dục trước hôn nhân. Qua việc tìm hiểu sự khác biệt trong hành vi và đời sống tình dục trước hôn nhân ta sẽ nắm được đặc điểm của hai giới 4 về vấn đề tình dục. Qua đó, đưa ra những khuyến nghị phù hợp với từng giới để đảm bảo cuộc sống tình dục an toàn đối với nam giới và nữ giới. 4. Mục đích nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu 4.1. Mục đích nghiên cứu Thông qua việc tìm hiểu sự khác biệt giới trong hành vi tình dục trước hôn nhân để thấy được thực trạng, nguyên nhân, động cơ các hành vi tình dục của mỗi giới trước hôn nhân ra sao và những ảnh hưởng của vai trò giới trong xã hội, văn hóa sẽ chi phối đến tâm lí, suy nghĩ, nhận thức và tiến tới những hành vi tình dục của nam giới và nữ giới. Đồng thời đưa ra một số nhận xét, khuyến nghị đảm bảo sức khỏe sinh sản cho mỗi giới trước hôn nhân, 4.2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu về khác biệt giới trong sinh lí. - Tìm hiểu về khác biệt giới trong tâm lí- xã hội: + Tìm hiểu sự khác nhau trong các giai đoạn phát triển tâm lý của hai giới + Tìm hiểu các động cơ về tâm lý dẫn tới hành vi tình dục của hai giới trước hôn nhân. - Tìm hiểu sự khác biệt về văn hoá trong hành vi tình dục trước hôn nhân của hai giới. - Tìm hiểu sự khác biệt giới trong các hành vi tình dục trước hôn nhân. - Tìm hiểu sự khác biệt về hành vi tình dục trước hôn nhân giữa nông thôn và thành thị. 5. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 5.1. Đối tượng nghiên cứu Khác biệt giới trong hành vi tình dục trước hôn nhân. 5 5.2. Khách thể nghiên cứu - Nam giới trước khi kết hôn. - Nữ giới trước khi kết hôn. 5.3. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: 16/03 – 22/03/2010 - Phạm vi nội dung: Chúng tôi chỉ tập trung phân tích những điểm khác biệt giới cơ bản là: sinh lí, tâm lí, văn hóa- xã hội. Từ đó sẽ dẫn đến những hành vi tình dục gì của mỗi giới. 6. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tài liệu: Chúng tôi sử dụng phương pháp này thông qua các phương tiện trên sách báo, truyền hình, internet… để tìm thông tin về sự khác biệt giới trong các hành vi tình dục trước hôn nhân như thế nào. Trong đề tài này sẽ sử dụng những tài liệu của các ngành: tâm lí học, tình dục học, xã hội học. 7. Giả thuyết nghiên cứu - Do sự khác biệt giới trong sinh lí, tâm lí, xã hội, văn hóa nên nam và nữ có sự khác biệt về hành vi tình dục trước hôn nhân. Trong đó, các yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. - Trong tất cả các hành vi tình dục thì nam giới có nhiều biểu hiện và hành vi tình dục hơn nữ giới. - Nam giới và nữ giới ở thành thị có hành vi tình dục trước hôn nhân nhiều hơn nam giới và nữ giới ở nông thôn. 6 8. Khung lí thuyết Điều kiện kinh tế- văn hóa- xã hội Sự khác biệt giới trong sinh lí Sự khác biệt giới trong tâm lí Sự khác biệt giới trong văn hóa – xã hội Sự khác biệt giới trong hành vi tình dục trước hôn nhân 7 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân của thanh thiếu niên là một vấn đề quan trọng. Hiện nay tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân của thanh thiếu niên ngày càng càng trở thành một vấn đề đáng quan tâm của xã hội. Vấn đề tình dục trước hôn nhân của thanh thiếu niên không chỉ là hiện tượng cá biệt của xã hội nào mà nó là 1 hiện tượng phổ biến, bất kì xã hội nào cũng phải đối mặt với nó. Chính vì vậy có rất nhiều các cuộc nghiên cứu về vấn đề tình dục trước hôn nhân của thanh thiếu niên hiện nay. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào sự tương tác giữa các yếu tố sinh học, tâm lí và văn hóa tạo nên sự hưng phấn tình dục, sự hấp dẫn giới tính và các hành vi tình dục, đặc biệt là các quan niệm về giới được bộc lộ trong hành vi tình dục. Trên thế giới vấn đề tình dục được nghiên cứu rất sớm. Ngay từ thế kỉ 19 đã có rất nhiều bài viết, sách và công trình nghiên cứu về tình dục. Phải kể đến các tác phẩm của Block, Moll, Hirchefd, Max Marcuse. Các tác phẩm như: Block với Đời sống tình dục trong thời đại chúng ta (1907), Gái điếm (1912 và 1925), Tình dục đồng giới ở nam và nữ (1914), Moll với Tình dục đồng giới (1891), Bản chất của ham muốn tình dục (1897), Hirchefd với 2 công trình lớn là cuốn sách giáo khoa 3 tập về Bệnh học tình dục (1916- 1920) và Những hiểu biết về tình dục (1926-1930). Việc nghiên cứu đầu tiên về tình dục được Hirschefd thực hiện với việc thành lập viện nghiên cứu đầu tiên trên thế giới ở Berlin năm 1919. Viện đã có nhiều công trình nghiên cứu quan trọng và sử dụng phương pháp liên ngành để nghiên cứu như y học, xã 8 hội học, sinh học Năm 1921 ông tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên về tình dục để bàn về những cải cách trên cơ sở những nghiên cứu khoa học về tình dục. Moll cũng đứng ra tổ chức 2 hội nghị quốc tế khác vào năm 1926, 1930. Tại Việt Nam, vốn là một nước phương Đông với nhiều quan niệm khắt khe vì vậy mà trước đây các công trình nghiên cứu về tình dục không nhiều và bị hạn chế bởi rào cản xã hội. Trong những năm gần đây, khi mà có sự hội nhập với thế giới, mặt khác cùng với quá trình phát triển kinh tế là những mặt trái từ xã hội như các tệ nạn ma túy, mại dâm đặc biệt là vấn đề tình dục trước hôn nhân đã buộc các nhà nghiên cứu phải thực sự quan tâm và nghiên cứu những vấn nạn này nhằm đưa ra một cái nhìn tổng quát cùng những giải pháp đúng đắn. Tất cả dẫn đến một loạt các công trình nghiên cứu về tình dục. Nghiên cứu về các hành vi tình dục trước hôn nhân không chỉ thu hút mối quan tâm của các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau như xã hội học, tâm lí học, nhân học mà nó còn thu hút sự chú ý của tất cả các chuyên ngành khác như báo chí, truyền hình Trước tiên phải kể đến một số nghiên cứu về tình dục trước hôn nhân điển hình như công trình “Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân ở thanh thiếu niên trong độ tuổi 14-25 dựa trên số lượng điều tra về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 2003” của Đào Hoàng Bách, La Thành Nhân do Lê Cự Linh hướng dẫn. Theo công trình nghiên cứu thì qua việc phân tích số liệu điều tra quốc gia về thanh niên và vị thành niên Việt Nam (Savy 2003) trên 7584 đối tượng cho thấy tỉ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân của thanh thiếu niên Việt Nam là 7,6%. (Tạp chí y học thực hành số 557+ 578, 9/2007). Công trình cũng nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân của nam nữ thanh niên 9 Việt Nam theo ba cấp độ: cấp độ cá nhân, cấp độ gia đình, cấp độ bạn đồng lứa. Kết quả nghiên cứu cho thấy hành vi tình dục trước hôn nhân của họ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố từ mọi các cấp độ khác nhau. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm giảm tình trạng tình dục trước hôn nhân của thanh thiếu niên Việt Nam. Như vậy đây là một công trình nghiên cứu khá đầy đủ và sâu sắc về tình dục trước hôn nhân tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu này đó là mới chỉ ra ở các cấp độ vi mô như gia đình, bạn bè chứ chưa đề cập tới cấp độ vĩ mô như xã hội ảnh hưởng thế nào đến vấn đề này, đặc biệt là các quan niệm về giới Một công trình nghiên cứu khác đó là “Nghiên cứu về kiến thức, thái độ, hành vi liên quan đến HIV/AISD và 1 số bệnh lây truyền qua đường tình dục của học sinh ở các trường trung học ở Hải Phòng” do Ths. Khương Văn Duy thực hiện. Nghiên cứu cho thấy về hành vi quan hệ tình dục có 3,6% số học sinh đã từng quan hệ tình dục, tuổi quan hệ tình dục ở nhóm này là 16,2%, đặc biệt trong số này có tới 19,3% nam học sinh đã quan hệ tình dục với gái mại dâm. Nghiên cứu đã chỉ ra những con số đáng báo động về tình hình thanh thiếu niên hiện nay. Tuy nhiên nghiên cứu mới chỉ ra thực trạng đó mà chưa có những hướng nghiên cứu các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng. Hay công trình “Về hiện tượng mang thai ngoài hôn nhân” của Nguyễn Quý Thanh. Nghiên cứu tập trung vào phân tích những nguyên nhân của việc mang thai ngoài hôn nhân như gia đình tan vỡ, muốn có con, ảnh hưởng của quan niệm tự do hóa tình dục, không nhìn thấy triển vọng tốt đẹp của tương lai, nam giới thiếu trách nhiệm trong hành vi tình dục ngoài hôn nhân, sự dễ dàng có được các dịch vụ nạo thai, thiếu kiến thức về giáo dục tình dục 10 Một nghiên cứu đó là nghiên cứu của Nguyễn Linh Khiếu (TS trung tâm NCKH về gia đình và phụ nữ) về “Tình bạn, tình yêu và tình dục tuổi vị thành niên”. Nghiên cứu cho thấy tình bạn vị thành niên có một sự thay đổi lớn lao- một sự khủng hoảng- đó là sự định hướng nội tại sang tình bạn khác giới với những cảm xúc và tâm trạng hoàn toàn mới. Các hành vi tình dục ngày càng phổ biến trong giới trẻ hiện nay, đó như là những câu chuyện hết sức đỗi bình thường trong những cuộc nói chuyện của giới trẻ, và tất yếu quan hệ tình dục là điều không tránh khỏi. Ngoài ra còn một số công trình nghiên cứu khác như “Nhu cầu giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản của học sinh trung học: nghiên cứu trường hợp tại bốn trường nội thành Hà Nội” của Đoàn Kim Thắng, Nguyễn Thị Văn, Phan Quốc Thắng; “Internet và định hướng giá trị của sinh viên về tình dục trước hôn nhân” của Nguyễn Quý Thanh; “Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới” của Vũ Hồng Phong Bên cạnh các công trình nghiên cứu nổi bật về tình dục trước hôn nhân chúng ta cũng phải kể đến những dự án lớn về vấn đề tình dục. Trước hết phải kể đến dự án “Xây dựng bộ từ điển về sức khỏe sinh sản và tình dục cho học sinh khiếm thính”. Dự án được Quỹ dân số thế giới xây dựng, được Viện nghiên cứu phát triển xã hội ( ISDS) đánh giá. Dự án được thực hiện tại trường Xã Đàn. Kết quả cho thấy: nhìn chung các em học sinh còn nắm rất mơ hồ các kiến thức liên quan đến sức khỏe sinh sản, tình dục: các kiến thức về bộ phận sinh dục nam/nữ, khái niệm quan hệ tình dục và tình dục an toàn, vấn đề mang thai và biện pháp tránh thai, vấn đề xâm hại tình dục Hầu như học sinh chưa có cách tiếp cận đày đủ với những kiến thức trên. Tiếp đó phải kể đến dự án “triển khai thực địa nghiên cứu về sức khỏe gia đình Việt Nam”. Trong tháng 11 và 12/ 2008 viện nghiên cứu phát triển [...]... phần trên (khác biệt về sinh lí – tâm lí – văn hóa) để thấy được hành vi tình dục trước hôn nhân và những biểu hiện của hai giới ra sao Khi tìm hiểu vế hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân, bản thân phụ nữ và đàn ông đều có những điểm khác nhau khi bàn về vấn đề này và có sự khác nhau ngay trong quan điểm bản thân của mỗi giới Hầu như những hành vi tình dục của nam giới và nữ giới đều có và giống... tố văn hoá - xã hội Bởi vậy, chúng tôi xin trình bày rõ hơn yếu tố này ở phần sự khác biệt giới về yếu tố văn hoá - xã hội trong hành vi tình dục trước hôn nhân Sự khác biệt giữa nam và nữ trong động cơ tâm lý xã hội dẫn đến hành vi tình dục trước hôn nhân được thể hiện qua những tiêu chí sau: 23 Thứ nhất, Sự khác biệt giới trong động cơ có liên quan đến vấn đề tình cảm dẫn đến hành vi tình dục trứơc... trình Xã hội học về giới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 40) - Theo World Food Programme, Gender Glossary, 1996: Giới là những khác biệt giữa nữ giới và nam giới trong cùng hộ gia đình, trong và giữa các nền văn hóa, là cấu trúc xã hội- văn hóa có thể biến đổi theo thời gian Những khác biệt này được phản ảnh trong các vai trò, trách nhiệm, khả năng tiếp canh các nguồn lực, những sức ép, những ưu... lĩnh vực giới Giai đoạn trước ảnh hưởng đến giai đoạn sau ra sao, chúng có mối liên hệ với nhau về hành vitâm lí và có sự phát triển khá rõ ràng Để trả lời cho câu hỏi này thì một trong những lý do là nhu cầu sinh lý của hai giới khác nhau Ở mỗi một giai đoạn khác nhau thì có những nhu cầu sinh lý của mỗi giới lại khác nhau Và chính những nhu cầu sinh lý này dẫn tới những hành vi tình dục khác nhau... Nhân, Nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân ở thanh 35 thiếu niên trong độ tuổi 14-25 dựa trên số liệu điều tra về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 2003) Như vậy, thực trạng tình dục trước hôn nhân ngày càng gia tăng ở khu vực thành thị và nông thôn Dù có sự khác biệt giữa nam và nữ trong hành vi tình dục trước hôn nhân nhưng nam giới thường... liên quan đến tình dục và sức khỏe sinh sản, bởi “các hình thái xã hội" khuyến khích một “ý tưởng” về nam tính có thể thúc đẩy nam giới và nam thanh niên tham gia vào các hành vi có nguy cơ cao làm tổn hại cho chính họ và những người khác (UNFPA, 2005) Trong xã hội hiện đại, có thể xem đây là một vấn đề có tính toàn cầu khi mà các nền văn hóa đều cho phép nam giới có nhiều bạn tình trong khi phụ nữ bắt... những ưu tiên, các nhu cầu, nhận thức và các quan điểm… được thấy trong cả hai giới Do vậy, giới không đồng nhất với phụ nữ mà được xem là cả nữ giới và nam giới cùng những mối quan hệ tương tác của họ.” (Hoàng Bá Thịnh, Giáo trình xã hội học giới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 41) - Theo Luật bình đẳng giới: “ Giới chỉ đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các mối quan hệ xã hội.”... năng sinh sản của hai người Động cơ này thường trở thành nhu cầu của giới nam nhiều hơn ở giới nữ Nhìn từ góc độ đàn ông, "kiểm tra" khả năng sinh sản của người con gái trước khi đi đến hôn nhân là đặc biệt quan trọng Nhìn từ góc độ phụ nữ, "kiểm tra" không chỉ liên quan đến khả năng sinh sản mà còn cả sự đáng tin cậy và cam kết của người con trai Như vậy quan hệ tình dục trước hôn nhân dẫn tới sự biến... số trường hợp khác lại do tác động từ sự thất bại trong tình cảm trước đó với một ai đó hay do những tổn thương tâm lí do sự đổ vỡ của hạnh phúc gia đình Thường trong những trường hợp này, các em gái dễ bị sa vào các tệ nạn xã hội hoặc sống buông thả, bất cần, chính những điều này khiến các em thiếu suy nghĩ chín chắn khi chấp nhận hành vi tình dục hoặc bản thân bị ép buộc làm như vậy Trong những trường. .. mong muốn một sự trao đổi tình dục và những lợi ích kinh tế có được từ đối phương Thực tế, nữ giới bị ảnh hưởng bởi động cơ này nhiều hơn nam giới 26 Như vậy chúng ta có thể thấy rằng yếu tố tâm lý xã hội có tác động rất lớn và đồng thời những biểu hiện tâm lý xã hội cũng có sự khác biệt rõ nét giữa nam và nữ dẫn đến những động cơ và biểu hiện về hành vi tình dục trước hôn nhân của hai giới Trong quan . thuyết Điều kiện kinh tế- văn hóa- xã hội Sự khác biệt giới trong sinh lí Sự khác biệt giới trong tâm lí Sự khác biệt giới trong văn hóa – xã hội Sự khác biệt giới trong hành vi tình dục trước hôn nhân 7 PHẦN. đảm bảo sức khỏe sinh sản cho mỗi giới trước hôn nhân, 4.2. Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu về khác biệt giới trong sinh lí. - Tìm hiểu về khác biệt giới trong tâm lí- xã hội: + Tìm hiểu sự khác. của nam giới và nữ giới trước hôn nhân, lí giải những khác biệt đó. Từ sự khác biệt về hành vi của hai giới sẽ dẫn đến những vấn đề xã hội gì. Bởi con người khác với động vật. Sự khác biệt giới ở
- Xem thêm -

Xem thêm: giới và sự khác biệt giới trong sức khoẻ sinh sản (nghiên cứu trường hợp thanh niên)., giới và sự khác biệt giới trong sức khoẻ sinh sản (nghiên cứu trường hợp thanh niên).,

Từ khóa liên quan