0

Luận văn Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông duple

66 627 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 23:03

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp mục lục mục lục 1 Lời nói đầu 3 Chơng I 6 Cơ sở lý luận chung về đánh giá tác động môi trờng (ĐTM) 6 I. Các khái niệm chung về môi trờng 6 I.1. Khái niệm 6 I.2. Phân loại môi trờng 7 I.3. Các đặc tính cơ bản của hệ thống môi trờng 7 I.4. Các chức năng cơ bản của môi trờng 8 II. Cơ sở chung về ĐTM 9 II.1. Lịch sử ra đời và phát triển của ĐTM 9 II.2. Các khái niệm về ĐTM 11 II.3. Sự cần thiết phải thực hiện ĐTM 12 II.4. Quy trình thực hiện ĐTM 13 Chơng II 16 đánh giá tác động môi trờng cho các hoạt động trong giai đoạn đầu của dự án 16 I. Giới thiệu về dự án 16 1.1. Tên dự án 16 1.2. Chủ đầu t dự án 16 1.3. Địa điểm thực hiện dự án 16 1.5. Hình thức đầu t và nguồn vốn 16 1.6. Tiến độ thực hiện dự án 16 1.7. Lợi ích kinh tế và ý nghĩa xã hội 16 II. Công nghệ và thiết bị của dự án 17 II.1. Công nghệ 17 II.3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 20 III. công nghệ và thiết bị xử lý môi trờng dự kiến thực hiện trong dự án 21 III.1. Xử lý nớc thải 21 III.2. Xử lý chất thải rắn 22 III.3. Xử lý khí thải 22 Nguyễn Định Kỳ 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp IV. Hiện trạng môi trờng tại khu vực dự án 22 IV.1. Điều kiện tự nhiên 22 IV.3 Tài nguyên thiên nhiên 27 IV.4 . Hạ tầng cơ sở và dịch vụ 28 IV.5 Hiện trạng môi trờng vật lý 28 V. Dự báo tác động của việc thực hiện dự án đến tài nguyên và môi trờng 35 V.1 Tác động đến tài nguyên môi trờng trong quá trình xây dựng 35 V.2 Các tác động đến môi trờng khi dây chuyền sản xuất hoạt động 36 Chơng III 47 Các giải pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trờng 47 I. Giảm thiểu tác động điến môi trờng không khí 47 I.1. Xử lý khói thải lò hơi 47 I.2. Xử lý bụi ở dây chuyền sản xuất 48 I.3. Giảm thiểu tác động do bụi, khói thải và tiếng ồn của phơng tiện vận tải 48 II. Xử lý chất thải lỏng 49 II.1. Xử lý nớc thải sinh hoạt 49 II.2. Xử lý nớc thải sản xuất 49 III. Xử lý chất thải rắn 60 III.1 Xử lý băng keo dây buộc 60 III.2. Xử lý xỉ than 60 IV. Phòng chống cháy nổ 60 V. biện pháp bảo đảm an toàn cho ngời lao động 61 VI. kinh phí cho bảo vệ môi trờng 61 VI.1. Chi phí ban đầu 61 V.2. Kinh phí hàng năm 62 VII. Nhận xét kết luận 62 VII.1. Nhận xét về các khó khó khăn thuận lợi của dự án 62 Chơng IV: kết luận và kiến nghị 64 Tài liệu tham khảo 66 Nguyễn Định Kỳ 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc, thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nớc đến năm 2020 cơ bản trở thành nớc công nghiệp, nhiều ngành nghề đã tồn tại và ra đời với nhịp độ ngày càng cao, đặc biệt nhất là trong lĩnh vực sản xuất con ngời, dịch vụ và đô thị hoá, điều này đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế đất nớc, song bên cạnh tồn tại những khuyết tật không nhỏ 1 trong những vấn đề đó là các cá nhân, các doanh nghiệp sử dụng tài nguyên không hợp lý và các công nghệ lạc hậu gây tổn hại đến môi trờng. Thanh Hoá cùng tồn tại trong vận động biến đổi không ngừng đó, là một tỉnh có diện tích rộng, dân số đông nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Để góp phần vào nền kinh tế và bảo đảm luật môi trờng của đất nớc, Thanh Hoá đã bắt đầu nghiên cứu và cải tạo các dự án để đa vào sản xuất dựa trên thế mạnh của vùng. "Dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và các tông Duplex 30.000tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn Thanh Hoá là một trong những dự án đó. Để bảo vệ môi trờng và tạo ra những sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao trên thị trờng. Thực hiện phơng hớng đó tháng 1/2002 Công ty đã lập dự án đầu t xây dựng sản xuất giấy bao xi măng và các tông 30.000tấn/năm chuyển đổi từ công nghệ lạc hậu thiếu đồng bộ sử dụng tài nguyên gỗ để sản xuất giấy gây tổn hại tài nguyên và môi trờng sang công nghệ hiện đại hơn, sản xuất giấy bao xi măng từ giấy loại và bột giấy UKP; sản xuất giấy cát tông từ 100% giấy loại, tiết kiệm đợc tài nguyên và giảm đợc các hoá chất gây ô nhiễm môi trờng. Để xây dựng dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cactông Duplex 30.000tấn/năm mới đòi hỏi phải thực hiện cải tạo lại toàn bộ khu đất, các công nghệ mới Tất cả các hoạt động đó đều là các hoạt động gây ra các tác Nguyễn Định Kỳ 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp động to lớn tới môi trờng cũng nh hệ sinh thái. Để bảo đảm cho các yếu tố môi trờng và chiến lợc phát triển bền vững. Đánh giá tác động môi trờng cho dự án nhà máy giấy là một nhu cầu bức thiết. Hiện nay, với các dự án đầu t sản xuất thông thờng, công tác đánh giá tác động môi trờng đã thực hiện khá đầy đủ và đơn giản hơn. Tuy nhiên, với công nghệ sản xuất giấy bao xi măng và cactông Duplex, các tác động môi trờng khá đa dạng và phức tạp, các tác động môi trờng không diễn ra và nhận biết nó trong một thời gian nhất định và nó còn diễn ra trong một thời gian lâu dài, qua các tác động gián tiếp và diễn biến phức tạp về các tác động hoá học, vấn đề đánh giá tác động môi trờng cho nhiều dự án trong lĩnh vực này còn cha đợc sự quan tâm tới và trong một số trờng hợp đã gây ra hiệu quả nghiêm trọng và cái giá phải trả là ô nhiễm, suy thoái môi trờng Trớc những tình hình thực tế đó, là một sinh viên mặc dù trình độ kinh nghiệm còn hạn chế song với những kiến thức đã học, qua quá trình thực tập tìm hiểu thực tế qua nghiên cứu cũng nh cùng với sự hớng dẫn của các thầy cô giáo trong khoa kinh tế và quản lý môi trờng với khuyến khích giúp đỡ của các cán bộ hớng dẫn của trung tâm t vấn chuyển giao khoa học công nghệ và môi trờng Thanh Hoá. Trong chuyên đề này tôi xin mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực đánh giá hoạt động môi trờng cho dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex. Với đề tài: "Bớc đầu đánh giá môi trờng cho dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex 30.000tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Lan Sơn Thanh Hoá" và hy vọng đây sẽ là một phần đóng góp nhỏ vào hoàn thiện công tác đánh giá tác ộng môi trờng cho các nhà máy giấy. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu tác động môi trờng và phơng pháp đánh giá tác động môi trờng của dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex. Nguyễn Định Kỳ 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Nghiên cứu và đánh giá sơ bộ các tác động tới môi trờng của dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex 30.000tấn/năm của Công ty cổ phần giấy Lam Sơn thanh Hoá. Phơng pháp nghiên cứu: - Phơng pháp thống kê - Phơng pháp lấy mẫu tại hiện trờng và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm - Phơng pháp xã hội học - Phơng pháp so sánh - Phơng pháp chuyên gia Nội dung chuyên đề + Lời nói đầu + Chơng I: Cơ sở lý luận chung về đánh tác động môi trờng + Chơng II: Đánh giá tác động môi trờng cho các hoạt động trong giai đoạn đầu của dự án. + Chơng III: Các giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đến môi tr- ờng. + Chơng IV: Kết luận và kiến nghị Lời cam đoan Tôi xin cam đoan nội dung báo cáo đã viết là do bản thân tôi thực hiện, không sao chép, cắt gép các báo cáo hoặc luận văn của ngời khác, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu mọi kỷ luật của nhà trờng. Nguyễn Định Kỳ 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng I Cơ sở lý luận chung về đánh giá tác động môi tr- ờng (ĐTM) I. Các khái niệm chung về môi trờng I.1. Khái niệm. Môi trờng là khái niệm rất rộng và đợc định nghĩa theo những cách tiếp cận khác nhau. Có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về môi trờng. + Môi trờng theo định nghĩa thông thờng là toàn bộ những điều kiện tự nhiên và xã hội trong đó con ngời hay một sinh vật tồn tại, phát triển trong mối quan hệ với con ngời hay sinh vật ấy; là sự kết hợp toàn bộ hoàn cảnh hoặc điều kiện bên ngoài có ảnh hởng đến sự tồn tại, phát triển của một thực thể hữu cơ. + Còn khái niệm môi trờng đợc định nghĩa tại Điều 1 Luật Môi trờng đợc quốc hội nớc CHXHCNVN thông qua ngày 27/12/1993 nh sau: Môi tr- ờng bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con ngời, có ảnh hởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển của con ngời và thiên nhiên. Môi trờng đang là vấn đề cấp bách của thời đại, là thách thức gay gắt đối với tơng lai phát triển của tất cả các quốc gia trên hành tinh chúng ta trong đó có Việt Nam. Môi trờng vừa là yếu tố thúc đẩy sự tăng trởng phát triển của các quốc gia. Nhng nếu ván đề môi trờng không đợc xem xét thoả đáng thì mặt trái của nó lại chính là nhân tố kìm hãm sự phát triển. Hiện nay giải quyết vấn đề môi trờng đang là mối quan tâm lo ngại hàng đầu của các chính trị gia, các nhà quản lý môi trờng trên thế giới. Nguyễn Định Kỳ 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp I.2. Phân loại môi trờng Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và mục đích thực tiễn của con ngời, ngời ta phân môi trờng ra thành nhiều loại khác nhau dựa trên cơ sở các dấu hiệu hoặc tổ hợp các dấu hiệu đặc trng khác nhau. Phân loại theo mục đích nghiên cứu thì môi trờng đợc phân thành môi trờng tự nhiên, môi trờng xã hội, môi trờng kinh tế, môi trờng s phạm, môi tr- ờng giáo dục. Phân loại theo mức độ can thiệp của con ngời: Môi trờng tự nhiên và môi trờng nhân tạo. Phân loại theo quy mô gắn liền với một vùng địa lý cụ thể thì môi tr- ờng có thể phân loại nh sau: Môi trờng miền núi, trung du, đồng bằng thiên nhiên và cảnh quan thiên nhiên. I.3. Các đặc tính cơ bản của hệ thống môi trờng Môi trờng bao gồm các phần tử của thế giới vô sinh hoạt động theo các quy luật khác nhau và có con ngời tham dự nhng lại có mối quan hệ hết sức mật thiết và thống nhất với nhau ở bản chất. Nh vậy trong nghiên cứu tìm hiểu về môi trờng thì môi trờng phải là một hệ thống hay nói cách khác nó phải mang đầy đủ những đặt trng cơ bản của một hệ thống đó là: I.3.1. Tính cấu trúc phức tạp. Các phần tử cơ cấu của hệ thống môi trờng cũng thờng xuyên tác động qua lại, quy định và phụ thuộc lẫnh nhau thông qua dòng rao đổi vật chất, năng lợng liên tục làm cho hệ thống tồn tại, hoạt động và phát triển. Mỗi sự thay đổi dù là nhỏ của một phần tử cơ cấu của hệ thống môi trờng đều gây ra phản ứng dây chuyền cho toàn hệ, có thể củng cố sự bền vững hoặc phá vỡ hệ thống, quá trình này diễn ra hoàn toàn khách quan không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con ngời. I.3.2. Tính cân bằng. Hệ thống môi trờng luôn luôn có sự thay đổi trong cấu trúc, trong từng phần tử cơ cấu và trong quan hệ tơng tác giữa chúng với nhau. Bất kỳ sự thay Nguyễn Định Kỳ 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp đổi nào của hệ thống cũng tiềm ẩn khả năng làm cho nó lệch khỏi trạng thái cân bằng cũ và hệ thống có xu hớng lập lại trạng thái cân bằng mới. Đây là của quá trình vận động và phát triển của hệ thống môi trờng. I.3.3. Tính mở. Môi trờng dù ở quy mô nào cũng đều là một hệ thống mở. Các dòng vật chất, năng lợng liên tục chảy trong không gian và theo thời gian. Do vậy các vấn đề môi trờng ở các mức độ khác nhau không chỉ mang tính địa phơng mà còn mang tính liền vùng, liên quốc gia, toàn cầu và lâu dài. Chúng chỉ có thể đợc giải quyết bằng nỗ lực của cộng đồng có tính đến sự phát triển bền vững. I.3.4. Khả năng tự tổ chức và tự điều chỉnh. Trong hệ thống môi trờng các phần tử là vật chất sống (con ngời, giới tính vật) hoặc các sản phẩm của chúng trong quá trình vận động phát triển có khả năng tự nhiên rất kỳ diệu là tự tổ chức lại hoạt động của mình và tự điều chỉnh để thích ứng với những thay đổi bên ngoài rộng lớn hơn theo quy luật tiến hoá, quy luật giảm entrôpy nhằm hớng tới trạng thái cân bằng và ổn định. Đối với con ngời phải nhận biết đợc các đặc trng cơ bản của hệ thống môi trờng để điều chỉnh hành vi, mức độ phạm vi can thiệp của mình vừa đảm bảo phát triển kinh tế lại không mâu thuẫn với bảo vệ môi trờng. I.4. Các chức năng cơ bản của môi trờng. Môi trờng có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nhân loại. Sự vật tồn tại của con ngời dù ở không gian, thời gian nào cũng đều có mối quan hệ trao đổi với môi trờng. Thực tế cho thấy, ngay từ thời kỳ xã hội nguyên thuỷ sơ khai cho tới nền văn minh trí tuệ hiện nay mối quan hệ giữa con ngời và thiên nhiên vẫn không ngừng tăng lên. Có thể nói vai trò, chức năng của môi trờng là tài sản không thể thiếu đợc đối với sự tồn tại và phát triển của con ngời và đợc thể hiện qua các chức năng. I.4.1. Chức năng cung cấp tài nguyên thiên nhiên. Nguyễn Định Kỳ 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hầu hết các hoạt động sản xuất đều cần đến nguồn tài nguyên, nhiên nguyên vật liệu, năng lợng, đất đai, khí hậu, nguồn nớc, động thực vật, nhng đặc biệt đối với các ngành thâm dụng nguyên vật liệu thì nhu cầue về tài nguyên lại là nhân tố quyết định. Nếu không có môi trờng tự nhiên thì hệ thống kinh tế sẽ không thể hoạt động, không thực hiện đợc các chức năng của nó. Các nguồn tài nguyên là yếu tố phần nhiều quyết định quy mô, đặc điểm, tính chất của quá trình hình thành cơ cấu ngành, cơ cấu không gian kinh tế của vùng. I.4.2. Chức năng hỗ trợ cuộc sống. Môi trờng tự nhiên là nơi duy trì sự sống trên hành tinh, thiên nhiên là không gian, địa bàn c trú của con ngời, nó cung cấp cho con ngời từ những nhu cầu cơ bản thiết yếu nhất nh không khí, nớc, năng lợng đến những nhu cầu cao cấp của con ngời. Đặc biệt trong nền văn minh trí tuệ hiện nay, con ngời phải làm việc căng thẳng môi trờng bị ô nhiễm thì nhu cầu tìm đến các cảnh quan thiên nhiên để vui chơi, nghỉ mát, giải trí ngày càng nhiều. I.4.3. Chức năng chứa chất thải. Trong quá trình tồn tại hoạt động và sản xuất con ngời tiêu thụ một l- ợng lớn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu của mình và sản sinh ra một lợng lớn chất thải mà cuối cùng đợc thải ra môi trờng. Khi chất thải đa ra môi trờng tới một mức độ nhất định thì môi trờng có khả năng tự đồng hoá những chất thải đó, do vậy vẫn duy trì đợc trạng thái cân bằng, ổn định và chất lợng của hệ thống môi trờng. II. Cơ sở chung về ĐTM II.1. Lịch sử ra đời và phát triển của ĐTM Ra đời từ cuối những năm 60s và đầu 70s tại Mỹ, ĐTM từ mịt thuật ngữ còn xa lạ không chỉ đối với công chúng mà còn đối với cả các nhà khoa học. Cho đến nay ĐTM là một phần không thể thiếu trong quá trình xét duyệt dự án đối với những nớc có luật bảo vệ môi trờng chặt chẽ. Để có đợc thành tựu nh vậy, ĐTM đã liên tục phát triển và hoàn thiện không chỉ ở các nớc t Nguyễn Định Kỳ 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bản mà cả ở các nớc đang phát triển theo một hệ thống kê của chơng trình môi trờng liên hợp quốc (UNEP) cho thấy: tính đến năm 1985 thì 3/4 các nớc phát triển đã có quy định về ĐTM ở những mức độ khác nhau. Đánh giá tác động môi trờng cũng đợc rất nhiều các tổ chức quốc tế quan tâm. Năm 1972 liên hợp quốc triệu tập hội nghị về môi trờng của con ngời với mục đích chính là hớng giải quyết những tác động không mong muốn và tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể đem lại cho tài nguyên thiên nhiên và chất lợng môi trờng sống của con ngời. Chơng trình môi trờng của liên hợp quốc đã đợc thành lập với mục đích cung cấp những t liệu cơ sở khoa học sinh thái cần thiết cho việc xác định đờng lối phát triển của các quốc gia. Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã ban hành các quy định về chất lợng nớc uống và không khí nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con ngời. Năm 1980, ban tổ chức UNEP, UNDP, WB đã công bố "Tuyên ngôn về các chính sách và thủ tục về môi trờng". Nói lên quan điểm phát triển do cơ quan này viện trợ hoặc cho bay vốn phải có báo cáo đánh giá tác động môi trờng. Một thời gian sau đó, ngân hàng liên Mỹ, ngân hàng phát triển Châu á, ngân hàng phát triển vùng caribe, ngân hàng ảrập cho phát triển Châu Phi và khối thị trờng chung Châu Âu đều ký vào tuyên bố chung đó, đòi hỏi phải có báo cáo đánh giá tác động môi trờng cho các dự án cho vay hoặc viện trọng phát triển. Không chỉ riêng các nớc t bản chủ nghĩa mới quan tâm đến ĐTM. Tại các nớc xã hội chỉ nghĩa đã công nghiệp hoá, Nhà nớc và nhân dân cũng đã quan tâm đặc biệt đến vấn đề tài nguyên và môi trờng đã có những nhân thức sâu sắc đến nhu cầu ĐTM. Do chế độ chính trị, kinh tế, xã hội dựa trên nguyên tắc công hữu về tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế kế hoạch hoá tập trung đã cho phép đặt vấn đề ĐTM khá với các nớc t bản chủ nghĩa nói trên. Tại các nớc xã hội chủ nghĩa, tất cả tài nguyên thiên nhiên và nhân tố môi trờng đều thuộc sở hữu quốc gia. Về nguyên tắc những mâu thuẫn giữa phát triển và môi trờng trên quy mô quốc gia và vùng lãnh thổ đều đã đ- ợc giải quyết ở tầm vĩ mô. Đối với các đề án hoặc chơng trình phát triển, thủ tục xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật thờng có đề cập đến vấn đề môi tr- Nguyễn Định Kỳ 10 [...]... này góp phần vào hiệu quả của ĐTM trong tư ng ai Ra quyết định Thiết kế lại Không phê duyệt Phê duyệt Quan trắc và đánh giá tác động Nguyễn Định Kỳ 15 Kiểm tra và đánhh giá ATM Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng II đánh giá tác động môi trờng cho các hoạt động trong giai đoạn đầu của dự án I Giới thiệu về dự án 1.1 Tên dự án Dự án đầu t dây truyền sản xuất giấy bao xi măng và cáctông duplex 30.000... lọc dự án Các dự án phát triển đợc chia làm hai loại: Loại 1 bao gồm các dự án cần tiến hành ĐGTĐMT Loại 2 bao gồm các dự án không cần đánh giá tác động môi trờng Sàng lọc dự án là trách nhiệm của cơ quan quản lý môi trờng Bớc 2: Đối với các dự án loại hai không cần tiến hành đánh giá tác động môi trờng, chủ đầu t soạn thảo đăng ký chất lợng môi trờng trình cơ quan quản lý lợng môi trờng xét duyệt và. .. tại Công ty cổ phần giấy Lam Sơn 1.2 Chủ đầu t dự án Công ty Cổ phần Giấu Lam Sơn 1.3 Địa điểm thực hiện dự án Khu sản xuất Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn - xã Vạn Thắng huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hoá 1.4 Nội dung cơ bản và lĩnh vực hoạt động Sản xuất giấy bao xi măng từ giấy loại và bột giấy UKP; sản xuất các tong duplex từ 100% giấy loại 1.5 Hình thức đầu t và nguồn vốn Đầu t xây dựng bằng nguồn vốn... thoát nớc và nhà vệ sinh cha hợp quy cách Cần có các giải pháp thích hợp để hạn chế mức độ ô nhiễm đối bởi CO2 và NH3 Nguyễn Định Kỳ 34 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp V Dự báo tác động của việc thực hiện dự án đến tài nguyên và môi trờng Dự án xây dựng dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cáctông duplex có công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm Khi dự án đợc triển khai thực hiện, hoàn thành và đi vào hoạt... trình đánh giá tác động môi trờng của dự án loại này đến đây là kết thúc Đối với các dự án loại một, lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng sơ bộ Báo cáo đánh giá tác động môi trờng này soạn theo mẫu và đợc sỏ quan Nguyễn Định Kỳ 13 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp quản lý thông qua, sau đó chuyển sang giai đoạn lập báo cáo đánh giá tác động môi trờng chi tiết Bớc 3: Lập báo cáo, đánh giá tác động môi. .. Chất thải rắn nh vỏ bao xi măng, giấy bọc lót, đệm lót, cao su lót các thiết bị Về mặt tài nguyên, do dự án xây dựng trên mặt bằng xí nghiệp nên không ảnh hởng đến các yếu tố tài nguyên của khu vực thực hiện dự án V.2 Các tác động đến môi trờng khi dây chuyền sản xuất hoạt động Khi dây chuyền sản xuất đợc đa vào hoạt động thì sẽ có ảnh hởng đến môi trờng không khí, môi trờng nớc và môi trờng đất nh sau:... cáo đánh giá tác động môi trờng sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trờng chi tiết đợc soạn thảo theo dõi Bớc 4: thẩm định báo cáo các đánh giá tác động môi trờng Tuỳ thuộc vào quy mô, dự án đợc thẩm định ở cấp trung ơng, địa phơng hay dự án đợc trình quốc hội phê duyệt Nguyễn Định Kỳ 14 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Quy trình đánh giá tác động môi trờng thông thờng Xác định nhu cầu Mô tả đề xuất. .. thuế của dự án: 219.176.320.000 đồng - Nâng công suất nhà máy giấy lên nhiều lần, tạo đợc sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trờng * ý nghĩa xã hội Tạo thêm việc làm cho hơn 150 lao động, tăng thêm sản phẩm xã hội, góp phần tạo điều kiện để sản xuất sạch hơn, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trờng tốt hơn II Công nghệ và thiết bị của dự án II.1 Công nghệ * Công nghệ sản xuất giấy bao xi măng Giấy loại... Điện Than Nớc Đơn vị Từ năm 200 4sản xuất 10.800 tấn III công nghệ và thiết bị xử lý môi trờng dự kiến thực hiện trong dự án III.1 Xử lý nớc thải Dây chuyền công nghệ mới đợc đầu t của dự án có lợng nớc thải khoảng 2.500m3/ngày Lợng nớc thải của dây chuyền hiện có khoảng 2.000m3/ngày Tổng cả hai dây chuyền là 4.500m3/ngày Quy trình xử lý nh sau: Nớc thải đợc điều chỉnh pH và bổ sung hoá chất cần thiết... qua, kể từ ngày thuật ngữ ĐTM đợc đa rộng rãi vào xã hội, công tác đánh giá tác động môi trờng cũng nh khoa học đánh giá tác động môi trờng đã có những bớc tiến lớn, đóng góp thiết thực và có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trờng tại nhiều nớc trên thế giới Tuy nhiên các quy định, thủ tục, phơng pháp đánh ĐTM nói chung và lý luận khoa học có hệ thống về ĐTM đang vẫn còn trong . tôi xin mạnh dạn tham gia vào lĩnh vực đánh giá hoạt động môi trờng cho dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông Duplex. Với đề tài: "Bớc đầu đánh giá môi trờng cho dự. xi măng và cac tông Duplex. Nguyễn Định Kỳ 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Nghiên cứu và đánh giá sơ bộ các tác động tới môi trờng của dự án đầu t dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac. với các dự án đầu t sản xuất thông thờng, công tác đánh giá tác động môi trờng đã thực hiện khá đầy đủ và đơn giản hơn. Tuy nhiên, với công nghệ sản xuất giấy bao xi măng và cactông Duplex,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông duple, Luận văn Bước đầu đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cac tông duple, , Cơ sở lý luận chung về đánh giá tác động môi trường (ĐTM), I. Các khái niệm chung về môi trường, II. Cơ sở chung về ĐTM, đánh giá tác động môi trường cho các hoạt động trong giai đoạn đầu của dự án, II. Công nghệ và thiết bị của dự án., IV. Hiện trạng môi trường tại khu vực dự án, IV.5 Hiện trạng môi trường vật lý, V.2 Các tác động đến môi trường khi dây chuyền sản xuất hoạt động, Các giải pháp giảm thiểu tác động của dự án tới môi trường, II. Xử lý chất thải lỏng, VII. Nhận xét kết luận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm