0

điều chế đa sóng mang

103 1,006 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 20:14

Contents Mở đầu 1 Chơng 1 Giới thiệu về truyền dẫn số 3 1.1 Truyền dẫn ở băng tần cơ sở BaseBand 3 1.1.1 Tín hiệu số 3 1.1.2 Mã đờng dây Line Code 4 1.2 Truyền dẫn BroadBand 9 1.2.1 Amplitude Shift Keying 9 1.2.2 Frequency Shift Keying 11 1.2.3 Phase Shift Keying 13 1.2.4 Quadrature Amplitude Modulation 15 1.3 Giới thiệu về OFDM 16 Chơng 2 Nguyên lý cơ bản của OFDM 22 2.1 Trực giao trong OFDM 23 2.2 Thu phát tín hiệu OFDM 27 2.2.1 Chuyển đổi nối tiếp song song (Serial to Parallel) 28 2.2.2 Điều chế sóng mang phụ 29 2.2.3 Chuyển đổi từ miền tần số sang miền thời gian 30 2.2.4 Điều chế tần số vô tuyến (RF Modulation) 30 2.3 Khoảng bảo vệ GI (Guard Interval) 31 2.3.1 Chống lỗi do dịch thời gian 32 2.3.2 Chống nhiễu giữa các symbol (ISI) 33 2.3.3 Mào đầu và phân cách sóng mang : 35 2.4 Hạn dải và tạo cửa sổ cho tín hiệu OFDM 36 2.4.1 Lọc thông dải 37 2.4.2 Sử dụng dải bảo vệ dạng cos nâng 39 Chơng 3 Đồng bộ và Cân bằng 40 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu 3.1 Đồng bộ 40 3.1.1 Dịch thời gian và tần số trong OFDM 40 3.1.2 Đồng bộ trong hệ thống OFDM 43 3.1.3 Đồng bộ thời gian và đồng bộ khung 44 3.1.4 Ước lợng dịch tần số 45 3.2 Cân bằng 46 3.2.1 Cân bằng trong miền thời gian 46 3.2.2 Cân bằng trong miền tần số 48 3.2.3 Khử tiếng vọng 51 Chơng 4 M hóa kênhã 57 4.1 Mã hóa khối trong OFDM 57 4.2 Mã hóa vòng xoắn (Convolutional Coding) 60 4.3 Mã hóa mắt lới (Trellis Coding) 64 4.4 Mã hóa Turbo trong OFDM 67 Chơng 5 ứng dụng của OFDM trong thông tin vô tuyến 69 5.1 Phát thanh số DAB 69 5.1.1 Giới thiệu 69 5.1.2 Hệ thống phát thanh số DAB theo chuẩn Châu âu 71 5.2 Truyền hình số DVB 73 5.2.1 Giới thiệu 73 5.2.2 Truyền hình số chuẩn Châu Âu DVB-T 75 5.3 Mạng LAN không dây (Wireless LAN) 79 Chơng 6 ứng dụng OFDM trong thông tin hữu tuyến83 6.1 Đờng dây thuê bao số bất đối xứng ADSL 83 6.1.1 Giới thiệu ADSL 83 6.1.2 Đặc tính của kênh truyền 84 6.1.3 Hệ thống ADSL 87 6.2 Truyền thông qua đờng dây tải điện PLC 89 2 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu 6.2.1 Giới thiệu PLC 89 6.2.2 Đặc tính của kênh truyền 90 6.2.3 Hệ thống PLC 93 Kết luận 95 Một số thuật ngữ dùng trong đồ án 97 Tài liệu tham khảo 100 3 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu Mở đầu Trong những năm gần đây, các dịch vụ viễn thông phát triển hết sức nhanh chóng đã tạo ra nhu cầu to lớn cho các hệ thống truyền dẫn thông tin. Mặc dù các yêu cầu kỹ thuật cho các dịch vụ này là rất cao song cần có các giải pháp thích hợp để thực hiện. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) là một phơng pháp điều chế cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao trong các kênh truyền chất lợng thấp. OFDM đã đợc sử dụng trong phát thanh truyền hình số, đờng dây thuê bao số không đối xứng, mạng cục bộ không dây. Với các u điểm của mình, OFDM đang tiếp tục đợc nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực khác nh truyền thông qua đờng dây tải điện, thông tin di động, Wireless ATM OFDM là nằm trong lớp các kỹ thuật điều chế đa sóng mang. Kỹ thuật này phân chia dải tần cho phép thành rất nhiều dải tần con với các sóng mang khác nhau, mỗi sóng mang này đợc điều chế để truyền một dòng dữ liệu tốc độ thấp. Tập hợp của các dòng dữ liệu tốc độ thấp này chính là dòng dữ liệu tốc độ cao cần truyền tải. Các sóng mang trong kỹ thuật điều chế đa sóng mang là họ sóng mang trực giao. Điều này cho phép ghép chồng phổ giữa các sóng mang do đó sử dụng dải thông một cách có hiệu quả. Ngoài ra sử dụng họ sóng mang trực giao còn mang lại nhiều lợi thế kỹ thuật khác, do đó các hệ thống điều chế đa sóng mang đều sử dụng họ sóng mang trực giao và đợc gọi chung là ghép kênh theo tần số trực giao OFDM. Kỹ thuật OFDM lần đầu tiên đợc giới thiệu trong bài báo của R.W.Chang năm 1966 về vấn đề tổng hợp các tín hiệu có dải tần hạn chế khi thực hiện truyền tín hiệu qua nhiều kênh con. Năm 1971 Weistein và Ebert sử dụng biến đổi FFT và đa ra Guard Interval cho kỹ thuật này. Tuy nhiên, cho tới gần đây, kỹ thuật OFDM mới đợc ứng dụng trong thực tế nhờ có những tiến bộ vợt bậc trong lĩnh vực xử lý tín hiệu số và kỹ thuật vi xử lý. 1 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu ở Việt Nam hiện nay đang triển khai một số ứng dụng sử dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang OFDM nh truyền hình số DVB-T, đờng dây thuê bao không đối xứng ADSL và truyền thông qua đờng dây tải điện PLC. Song song với việc triển khai các ứng dụng trên, cần có những nghiên cứu về kỹ thuật điều chế OFDM. Nội dung của đồ án đề cập tới các vấn đề: - Tổng quan về các kỹ thuật điều chế trong truyền dẫn tín hiệu số. - Nguyên lý cơ bản của điều chế đa sóng mang OFDM. - Các kỹ thuật của OFDM nh đồng bộ, cân bằng, khử tiếng vọng và mã hóa. - Các ứng dụng của OFDM trong thông tin vô tuyến và hữu tuyến. Điều chế đa sóng mang là một kỹ thuật tơng đối mới mẻ và phức tạp. Với thời gian và kiến thức còn hạn hẹp nên chắc chắn đồ án này còn nhiều thiếu sót, vì vậy em mong muốn nhận đợc sự đóng góp của các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp. Nhân đây em xin chân thành cảm ơn thầy Kiều Tất Thành đã tận tình giúp đỡ chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. 2 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu Chơng 1 Giới thiệu về truyền dẫn số Sự ra đời của kỹ thuật số cùng với sự phát triển vợt bậc của công nghệ vi điện tử đã tạo nên những thay đổi kỳ diệu trên mọi mặt của đời sống xã hội. Đây thực sự là một cuộc cách mạng xã hội tiếp theo cuộc cách mạng công nghiệp giải phóng sức lao động của con ngời. Sở dĩ kỹ thuật số làm đợc điều đó là do tín hiệu số cho phép xử lý và lu trữ một cách mạnh mẽ và linh hoạt. ở đây xin đề cập đến một khía cạnh rất quan trọng và góp phần tạo nên thành công của kỹ thuật số đó là truyền dẫn số. 1.1 Truyền dẫn ở băng tần cơ sở BaseBand Trong truyền dẫn BaseBand tín hiệu đợc truyền dẫn ở dạng xung có phổ vô hạn và chiếm toàn bộ dải thông của đờng truyền. 1.1.1 Tín hiệu số Tín hiệu số là tập hợp của các bit {0,1} và đợc biểu diễn dới dạng 0v và 5v với mức TTL. Tuy nhiên dạng tín hiệu này chỉ tồn tại trên các Bus của các bo mạch đơn lẻ hay Bus nội trong các IC mà không thể truyền dẫn đi xa. Để truyền dẫn tín hiệu số trên băng tần cơ sở BaseBand cần mã đờng truyền Line Code với mục đích: Đa vào độ d bằng cách mã hóa các từ số liệu nhị phân thành các từ dài hơn. Các từ nhị phân dài hơn này sẽ có nhiều tổ hợp hơn do tăng số bit. Chúng ta có thể chọn những tổ hợp xác định có cấu trúc theo một quy luật từ mã hợp thành , cho phép tách thông tin định thời một cách dễ dàng hơn và giảm độ chênh lệch giữa các bit 0 và các bit 1 trong một từ mã. Việc giảm độ chênh lệch này dẫn đến giảm thành phần một chiều. Điều này là cần thiết vì không thể truyền thành phần một chiều của tín hiệu số đi đợc. ?Tuy nhiên việc tăng độ dài của từ mã nhị phân sẽ làm tăng tốc độ bít và do đó tăng độ rộng băng tần. 3 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu Mã hóa tín hiệu nhị phân thành tín hiệu nhiều mức để giảm độ rộng băng tần. Loại mã hóa này quan trọng khi cần truyền số liệu tốc độ cao trên đờng truyền có băng tần hạn chế. Việc giảm độ rộng băng tần cần thiết của kênh hoặc tăng tốc độ bit với một độ rộng băng tần đã cho sẽ cần phải tăng tỉ số tín hiệu trên tạp âm S/N để đạt đợc xác suất lỗi bít Ber cho trớc. Bảo mật tin tức cho thông tin trên đờng truyền. Không liên quan đến chất lợng truyền dẫn, nhng tính bảo mật thông tin là một đặc tính rất quan trọng của mã đờng truyền. Tạo phổ tín hiệu nhằm ứng dụng cho những mục đích nh tách xung đồng hồ, giảm thành phần biên độ ở tần số 0Hz đến không, hoặc giảm các thành phần tần số cao và thấp trớc khi lọc. 1.1.2 Mã đờng dây Line Code Các số nhị phân 0 và 1 truyền dẫn trên đờng truyền dới dạng tín hiệu xung nối tiếp đợc gọi là mã đờng dây. Các loại mã đờng dây có các đặc điểm sau: - Chuyển mức về không ở giữa bit + Không chuyển mức NRZ (Non Return to Zero) + Có chuyển mức RZ (Return to Zero) - Cực tính + Đơn cực UniPolar + Phân cực BiPolar 4 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu 1 1 0 1 0 0 1 t t t t +V +V +V +V -V -V Binary Unipolar NRZ Unipolar RZ Bipolar NRZ Bipolar RZ P w (f) 1 0.5 0.25 0.5 f R 2R R 2R R 2R R 2R P w (f) f First Null Bandwidth 0.5 t +V -V Manchester 0.5 R 2R Hình 1- Các mã đờng dây cơ bản Do đó ta có các loại tín hiệu trên đờng truyền với dạng tín hiệu và phổ của chúng nh trên. Nhận xét: - Để truyền đi xa cần công suất lớn. - Để tách đ ợc tín hiệu Clk cần mật độ phổ khác 0 tại tần số f = R . - Dải thông của kênh truyền tối thiểu bằng tần số đầu tiên mà tại đó mật độ phổ bằng 0 (First Null Bandwidth). Dựa vào các đặc điểm trên ngời ta tạo ra các loại mã đờng truyền thích hợp với tốc độ dữ liệu và môi trờng truyền dẫn (cáp đối xứng, cáp đồng trục hay cáp quang). 5 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu Dới đây là các loại mã đờng dây sử dụng trong hệ thống phân cấp số của ITU: Tốc độ (Mbps) Mã đờng dây 2.048 8.448 34.368 139.264 564.992 HDB3 HDB3 HDB3 CMI CMI 1.544 6.312 32.064 44.736 AMI, B8ZS B6ZS, B8ZS AMI (Scrambled) B3ZS 1.1.2.1 Mã AMI (Alternate Mark Inversion) Mã AMI sử dụng mã 3 mức còn gọi là mã tam phân, trong đó mức giữa của tín hiệu đợc ứng dụng rộng rãi là điện áp 0. Mã có các mức điện áp ra là +V (ký hiệu là +), -V (ký hiệu là -) và mức điện áp 0 tơng ứng với mức đất của hệ thống. Ngời ta gọi mã tam phân này là mã đảo dấu luân phiên AMI. Đây là một mã lỡng cực, không trở về 0 hoặc có trở về 0 (NRZ hoặc RZ). Dãy mã thu đợc bằng cách: bit 0 tơng ứng với mức điện áp 0 còn bit 1 tơng ứng với mức + và - một cách luân phiên bất chấp số bít 0 giữa chúng. 6 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu 1 1 0 1 0 0 1 t t +V +V Binary AMI Non Return Zero AMI Return Zero -V -V Hình 1-2 Dạng tín hiệu AMI Mã AMI có đặc điểm mật độ phổ rất nhỏ ở tần số thấp, mật độ phổ cực đại ở 1/2 tốc độ bit. Trong mã AMI các xung dơng luân phiên nhau, do đó nếu có lỗi sinh ra trong hệ thống truyền dẫn do tạp âm xung hoặc xuyên âm sẽ gây ra bỏ sót một xung hoặc thêm một xung vào, cả hai trờng hợp đó sẽ xuất hiện hai xung kề nhau cùng cực tính vi phạm luật lỡng cực và hệ thống có thể dễ dàng phát hiện ra lỗi đó. Tuy nhiên với mã AMI, một dãy bit 0 liên tiếp có thể gây mất đồng bộ. Để khắc phục ngời ta phải ngẫu nhiên hóa (Scramble) trớc khi truyền. Ngẫu nhiên hóa chuỗi bit đợc thực hiện bằng cách cộng modul-2 với một chuỗi giả ngẫu nhiên PRBS (Pseudo random bit sequence). Phía thu sẽ thực hiện giải ngẫu nhiên hóa (De-scramble) cũng bằng cách cộng modul-2 chuỗi bit thu đợc với chuỗi PRBS một cách đồng bộ. 1.1.2.2 Mã CMI (Coded Mark Inversion) Mã CMI cũng tơng tự nh mã AMI Non return zero. Nhng để tránh mất đồng bộ đo một dãy các bít 0 liên tiếp gây ra, mã CMI mã hóa bit 0 thành 2 mức điện áp - và + tơng ứng với mỗi nửa chu kỳ bit T b . 7 [...]... truyền đi trên các sóng mang Có thể so sánh điều chế đa sóng mang với điều chế đơn sóng mang sử dung cùng một kênh nh sau: Điều chế đa sóng mang nếu sử dụng nhiều bộ thu 16 Đồ án tốt nghiệp Phần 1 Mở đầu phát thì sẽ phức tạp và giá thành cao Mỗi sóng mang sẽ truyền một bản tin con, tổng của các bản tin con này cho bản tin cần truyền đi có tốc độ nhỏ hơn bản tin đợc truyền bởi một sóng mang duy nhất cùng... xếp chúng đúng thứ tự ở phía thu 2.2.2 Điều chế sóng mang phụ Các sóng mang phụ sau khi đợc cấp phát các bit thông tin để truyền đi, chúng sẽ đợc điều chế pha và biên độ bằng các phơng thức điều chế thích hợp Lúc này sóng mang đợc biểu diễn bằng vector IQ Quá trình điều chế vào các sóng mang con thực chất là quá trình ánh xạ các bit thông tin theo một sơ đồ điều chế (Constellation) cụ thể Do đó quá trình... số giữa các sóng mang con N số sóng mang con trong một symbol ? T thời gian tồn tại của symbol Nf0 sẽ là sóng mang con có tần số lớn nhất trong một symbol Dạng phổ của các sóng mang con dạng sin này sau khi đợc điều chế sẽ giống nh hình sau Lu ý rằng nếu các sóng mang con trên cha đợc điều chế thì dạng phổ của chúng chỉ bao gồm thành phần phổ tại tần số trung tâm Hình 2-2 Phổ của họ sóng mang trực giao... hiệu số phải đợc điều chế vào sóng mang có tần số thích hợp để cho phép truyền đợc qua băng thông của kênh Kênh qua đó tín hiệu đợc truyền đi bị han chế về độ rộng băng đối với tần số trung tâm ở khoảng tần số sóng mang nh trong điều chế song biên (DSB), hoặc ở bên cạnh sóng mang nh trong điều chế đơn biên (SSB) Nếu độ rộng băng tần của các tín hiệu và các kênh nhỏ hơn nhiều tần số sóng mang, chúng đợc... phổ của các sóng mang con tại tần số trung tâm của sóng mang con khác thì bằng 0 Trong kỹ thuật điện tử, tín hiệu truyền đi đợc biểu diễn bởi một dạng sóng điện áp hoặc dòng điện theo thời gian, ta gọi chung là sóng mang Sóng mang này thờng có dạng hình sin Sau khi đợc điều chế tin tức, trong sóng mang không chỉ tồn tại duy nhất một tần số mà là một tổ hợp gồm: tần số trung tâm của sóng mang và các... thống đa sóng mang cần các khoảng bảo vệ để tránh nhiễu giữa các sóng mang con Mặt khác hệ thống đơn sóng mang dễ bị giao thoa giữa các ký hiệu inter-symbol interference (nhiễu ISI) bởi vì khoảng thời gian của các symbol là ngắn và méo lớn sinh ra trên băng tần rộng, so với khoảng thời gian dài của symbol và băng tần hẹp của hệ thống đa sóng mang Trớc khi phát triển kỹ thuật cân bằng, điều chế đa sóng mang. .. FDM Khái niệm sóng mang con hoàn toàn giống với khái niệm sóng mang mà ta đã đề cập, điểm khác biệt duy nhất là các sóng mang con này có dải thông nhỏ hơn nhiều so với các sóng mang sử dụng trong FDM Nn sóng mang con này tạo thành một nhóm, ta tạm gọi là tín hiệu OFDM Dải phổ của toàn hệ thống sẽ bao gồm rất nhiều các nhóm nh vậy, số sóng mang con trong mỗi nhóm có thể tuỳ biến Các sóng mang con trong... ứng với đỉnh của các sóng mang con Và nh vậy thì sự chồng phổ của các sóng mang con không ảnh hởng đến máy thu Giá trị đỉnh của một sóng mang con tơng ứng với giá trị 0 của các sóng mang con khác, tính trực giao giữa các sóng mang đợc bảo đảm 26 Đồ án tốt nghiệp Phần 2 Nguyên lý và kỹ thuật OFDM Hình 2-3 Phổ của 1 tín hiệu OFDM có 5 sóng mang con Trong đó (a) là phổ của từng sóng mang con và điểm lấy... cạnh nhau chỉ sai khác một bit 1.2.4 Quadrature Amplitude Modulation Phơng pháp điều chế khóa dịch pha có sóng mang trực pha QAM có thể coi là kết hợp của hai phơng pháp điều chế PSK và ASK bởi vì phơng pháp này sử dụng cả biên độ và pha của sóng mang để điều chế tín hiệu Do sử dụng cả biên độ và pha của sóng mang để điều chế tín hiệu nên QAM cho phép số trạng thái tín hiệu lớn Ngời ta thờng dùng 16-QAM... tín hiệu ASK gồm thành phần sóng mang w c, thành phần mang tin tức wc w0 và các thành phần hài bậc 3 , 5 , 7 Hình 1-6 Phổ của tín hiệu ASK ASK có thể đợc điều chế 2 hay M mức, gọi là M-ASK với M = 2k Khi đó mỗi trạng thái của tín hiệu đợc gọi là 1 baud ASK có thể giải điều chế kết hợp (tách sóng đồng bộ) hay giải điều chế không kết hợp (tách sóng đờng bao) Kiểu điều chế này chỉ thích hợp với tốc . - song song để truyền đi trên các sóng mang. Có thể so sánh điều chế đa sóng mang với điều chế đơn sóng mang sử dung cùng một kênh nh sau: Điều chế đa sóng mang nếu sử dụng nhiều bộ thu 16 Đồ. liệu tốc độ cao cần truyền tải. Các sóng mang trong kỹ thuật điều chế đa sóng mang là họ sóng mang trực giao. Điều này cho phép ghép chồng phổ giữa các sóng mang do đó sử dụng dải thông một cách. số sóng mang nh trong điều chế song biên (DSB), hoặc ở bên cạnh sóng mang nh trong điều chế đơn biên (SSB). Nếu độ rộng băng tần của các tín hiệu và các kênh nhỏ hơn nhiều tần số sóng mang,
- Xem thêm -

Xem thêm: điều chế đa sóng mang, điều chế đa sóng mang, , Chương 1 Giới thiệu về truyền dẫn số, 1 Truyền dẫn ở băng tần cơ sở BaseBand, 3 Giới thiệu về OFDM, Chương 2 Nguyên lý cơ bản của OFDM, 1 Trực giao trong OFDM, 2 Thu phát tín hiệu OFDM, 3 Khoảng bảo vệ GI (Guard Interval), 4 Hạn dải và tạo cửa sổ cho tín hiệu OFDM, Chương 3 Đồng bộ và Cân bằng, 1 Mã hóa khối trong OFDM, 2 Mã hóa vòng xoắn (Convolutional Coding), 3 Mã hóa mắt lưới (Trellis Coding), Chương 5 ứng dụng của OFDM trong thông tin vô tuyến, 1 Phát thanh số DAB, 2 Truyền hình số DVB, 3 Mạng LAN không dây (Wireless LAN), Chương 6 ứng dụng OFDM trong thông tin hữu tuyến, 1 Đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL, 2 Truyền thông qua đường dây tải điện PLC, Một số thuật ngữ dùng trong đồ án

Mục lục

Xem thêm