0

báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh dệt jo mu (việt nam)

23 727 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 16:57

Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập với mục tiêu hoạt động là sản xuất các loại vải jean dùng trong công nghiệp may mặc. Công ty JO MU đã trình nội dung Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của công ty và đã được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 69/BĐK-TNMT ngày 23 tháng 03 năm 2004. Chấp hành Nghò đònh số 175/CP ngày 18/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường và thực hiện thông tư 276/TT-MTg ngày 6/3/1997 của Bộ KHCN&MT hướng dẫn về việc kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi có Quyết đònh phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Công ty JO MU đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường tiến hành khảo sát, đo đạc thu mẫu giám sát chất lượng nước thải và môi trường không khí. Công ty JO MU xin báo cáo chi tiết về công tác bảo vệ môi trường tại công ty như sau: I. THÔNG TIN CHUNG 1.1 Thông tin chung về Công ty - Tên công ty: CÔNG TY TNHH JO MU (VIỆT NAM) - Đòa chỉ: Lô DII-4, DII-5, DII-6, DII-7, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. - Diện tích tổng thể khu vực văn phòng và nhà xưởng sản xuất của công ty là 60.000 m 2 . - Đại diện chủ đầu tư : Ông TSAI CHING HAN - Quốc tòch: Đài Loan - Tổng vốn đầu tư: 5.000.000 USD Trong đó: + Vốn cố đònh: 3.440.000 USD + Vốn lưu động: 1.560.000 USD 1 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ 1.2 Thông tin về hoạt động sản xuất 1.2.1 Ngành nghề sản xuất Sản xuất và kinh doanh các loại vải jean dùng trong công nghiệp may mặc. 1.2.2 Quy trình sản xuất Quy trình công nghệ sản xuất từ khâu chuẩn bò nguyên liệu đến khâu thành phẩm bao gồm các công đoạn sau: Hình 1.1 - Quy trình sản xuất sản phẩm vải của công ty * Thuyết minh công nghệ sản xuất vải - Giăng sợi: là quá trình phủ sợi lên trục cửi, là khâu chuẩn bò nguyên liệu cho công đoạn tiếp theo. 2 GIĂNG SI NHUỘM VÀ HỒ DỆT GIẶT TẨY VÀ XỬ LÍ BỀ MẶT VẢI XỬ LÍ CHỐNG CO VẢI KIỂM TRA CHẤT LƯNG ĐÓNG GÓI LƯU TRỮ VÀO KHO Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ - Nhuộm và hồ: nhuộm sợi từ trục cửi với nhiều màu sắc khác nhau, sau đó đem hồ để bảo vệ sợi đã nhuộm để tránh các tác động trong khi dệt. - Đốt xém mặt ngoài: đốt các sợi vải thừa bên trên bề mặt vải. - Tẩy hồ: nhằm loại bỏ lớp hồ bên trong thớ vải. - Giặt: để loại bỏ các chất liệu không cần thiết và phần thuốc nhuộm dư thừa trên mặt vải. - Xử lí chống co vải: nhằm chống lại sự co rút của vải trong khi may. 1.2.3 Sản phẩm và công xuất sản xuất Hiện tại sản phẩm của công ty các loại vải Jean dùng trong công nghiệp may mặc. Trong tương lai, căn cứ vào nhu cầu thực tế của thò trường, công ty có thể sản xuất chỉ cho ngành dệt và ngành may mặc. Sản lượng sản xuất tính từ năm hoạt động ổn đònh khoảng 16.800.000 yard. 1.2.4 Danh mục máy móc thiết bò phục vụ cho hoạt động sản xuất Các máy móc thiết bò chính phục vụ cho sản xuất đa số là các loại máy móc thiết bò nhập từ nước ngoài. Số lượng máy móc thiết bò và phương tiện vận chuyển được trình bày trong Bảng 1.1. Bảng 1.1- Danh mục các máy móc thiết bò phục vụ cho hoạt động sản xuất STT Tên thiết bò Số lượng Năm Sx Nguồn gốc A. Máy móc thiết bò sản xuất Bộ 1 Khung cửi 1 2000 Đài Loan 2 Khung cửi 1 2004 Đài Loan 3 Máy nhuộm 1 2004 Đài Loan 4 Máy dệt 60 2001 Đài Loan 5 Automatic tying machine 1 2004 Thụy Só 6 Máy suốt 3 2004 Đài Loan 7 Máy kiểm tra vải 12 2004 Đài Loan 8 Trục cuốn chỉ 150 2004 Đài Loan 9 Set of singeing, desizing, wash, 1 2004 Đài Loan 3 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ shrink tentering 10 Complete electic piping 1 2004 Đài Loan 11 Nồi hơi 1 2004 Đài Loan 12 Thiết bò làm mềm nước cứng 1 2004 Đài Loan 13 Máy ảnh đo phổ 2 2004 Nhật 14 Máy PH-ORP 2 2004 Nhật 15 Máy nâng 1 2004 Nhật B Phương tiện vận chuyển Chiếc 16 Xe tải nhẹ 1 2004 Nhật 17 Xe hơi 2 2004 Nhật Tất cả máy móc, thiết bò mua mới, đồng bộ (đồng bộ thiết bò cho dây chuyền sản xuất và phù hợp với công suất quy mô dự án) và hiện đại. Dây chuyền thiết bò được đặt mua ở thế nhệ mới nhất và hiện đại nhất. Máy móc dòch vụ văn phòng bao gồm các loại máy vi tính, máy in, máy photocopy, điện thoại, máy fax… phục vụ cho công tác quản lý và các công việc văn phòng. 1.2.5 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu và nhiên liệu, điện, nước 1. Nguyên liệu Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động của dự án được nhập khẩu và mua trên thò trường nội đòa. Danh mục các loại nguyên liệu, phụ liệu và lượng sử dụng trong những năm công ty đi vào hoạt động như sau: Bảng 1.2 - Danh mục các loại nguyên liệu, phụ liệu và lượng sử dụng STT Tên nguyên liệu Năm 1 (1000 kg) Năm 2 (1000 kg) Khi ổn đònh (1000kg) 1 Tơ sợi 45.600 65.100 91.200 2 Hóa chất 936 1.337 1.872 Ghi chú: Tính chất nguyên liệu phần lớn nguyên liệu ở trạng thái sợi. 2. Nhiên liệu - Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: Công ty sử dụng dầu FO cho hoạt động của lò hơi, nhu cầu tiêu thụ trung bình khoảng 42.000 lít/năm. Ngoài ra, công ty có sử dụng dầu DO 4 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ cho máy phát điện phòng khi có sự cố về điện từ mạng lưới điện của KCN, trong trường hợp mất điện công ty sẽ sử dụng máy phát điện phục vụ cho sản xuất. Do đó, trong công ty thường chứa một lượng dầu khoảng 100-200 lít để chạy máy phát điện dự phòng. - Điện: năng lượng tiêu thụ chính phục vụ cho các hoạt động của dự án là điện năng. Điện năng được cung cấp cho các máy móc và sinh hoạt. Lượng điện tiêu thụ khoảng 2.000 Kwh/ngày. - Nước: nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt của công ty ước khoảng 1.000 m 3 /ngày. 1.2.6 Nguồn tiếp nhận nước thải Nước thải theo hệ thống mương dẫn của công ty và dẫn vào hệ thống thoát nước chung của Khu Công nghiệp Long Thành. 1.2.7 Nguồn nhân lực Tổng số lao động hiện tại của công ty là 425 người, trong đó: - Nhân viên kỹ thuật: 25 người - Công nhân: 325 người - Quản lý: 25 người - Hành chánh văn phòng: 50 người 5 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ II. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 2.1 Nước thải 2.1.1 Nước thải sản xuất Tổng lưu lượng nước thải của xưởng sản xuất khoảng 300 m 3 /ngày, bao gồm chủ yếu từ các nguồn sau: - Nước thải ngưng tụ có lưu lượng khoảng 30 m 3 /ngày, loại nước thải này không chứa các chất ô nhiễm nhưng có nhiệt độ cao nên phải được tách riêng để xử lý. - Nước thải từ quá trình giặt tẩy, nhuộm vải: nước thải loại này chứa các chất ô nhiễm cao, lưu lượng thải ước khoảng 270 m 3 /ngày. 2.1.2 Nước thải sinh hoạt Hiện công ty có 425 nhân viên làm việc. Nước thải sinh hoạt xuất phát từ nhà vệ sinh và một phần từ nhà ăn. Về đặc điểm và tính chất, nguồn nước này thường chứa các chất hữu cơ (đặc trưng bởi các thông số BOD, COD), chất rằn lơ lửng (SS), chất dinh dưỡng (Nitơ, Phospho) và vi sinh. Nếu trực tiếp thải ra môi trường không qua xử lý về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và nước ngầm trong khu vực. Lượng nước thải sinh hoạt trung bình khoảng 40-45 m 3 /ngày. 2.1.3 Nước mưa chảy tràn Bản thân nước mưa không gây ô nhiễm môi trường nhưng khi chảy tràn qua khu vực mặt bằng phân xưởng sẽ cuốn theo các chất cặn bã, rác, đất cát… Do đó nước mưa sẽ bò ô nhiễm bởi các chất cặn bã, dầu chảy tràn trên bề mặt khuôn viên. 2.2 Nguồn gây ô nhiễm không khí 2.2.1 Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu Quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu và hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát sinh bụi và khí thải. Thành phần khí thải chủ yếu là CO, NO x , SO 2 . Mặc dù nguồn gây ô nhiễm này mang tính không thường xuyên nhưng công ty phải có kế hoạch bốc dỡ và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý để tránh gây ô nhiễm môi trường. 6 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ 2.2.2 Bụi từ quá trình sản xuất Bụi từ quá trình sản xuất chủ yếu phát sinh từ các công đoạn đan và kết sợi. Loại bụi này chủ yếu là bụi lông sợi nguyên liệu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp tại các công đoạn này. 2.2.3 Khí thải lò hơi Do đặc điểm của dự án là sử dụng lò hơi để cung cấp nhiệt, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của lò hơi là dầu F.O. Tác nhân gây ô nhiễm không khí từ hoạt động của lò hơi chủ yếu là do các sản phẩm cháy của quá trình đốt nhiên liệu. Thành phần khí thải chủ yếu là CO, NO x , SO 2 và một lượng rất nhỏ các khí C x H y và Aldehyde. Khí thải từ lò hơi cần phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. 2.3 Chất thải rắn 2.3.1 Chất thải rắn sản xuất Trong quá trình sản xuất sẽ phát sinh một số mảnh vải vụn, sơ sợi, sản phẩm hư hỏng và các loại bao bì đựng nguyên liệu. Khối lượng chất thải rắn này chiếm khoảng 2% khối lượng nguyên liệu sử dụng. Toàn bộ các loại sản phẩm hư hỏng và mảnh vải vụn sẽ được thu gom và bán dưới dạng phế liệu. 2.3.2 Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt gồm thực phẩm, rau quả dư thừa, túi nilon, giấy,… chủ yếu là các chất hữu cơ dễ lên men từ thức ăn thừa của công nhân. Với số lượng 425 công nhân, lượng rác thải sinh hoạt trung bình khoảng 125 kg/ngày. 2.3.3 Chất thải rắn nguy hại Chất thải nguy hại của công ty chủ yếu là các loại dẻ lau dầu mỡ các thiết bò, máy móc và các thùng chứa hoá chất dệt nhuộm. Lượng rác thải này không nhiều nhưng cần phải được thu gom và xử lý đúng quy đònh. 7 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ 2.4 Ô nhiễm do nhiệt, tiếng ồn - Nhiệt độ phát sinh chủ yếu từ giai đoạn nấu, giặt tẩy vải. Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến độ bốc hơi, phát tán bụi, các khí thải cũng như tác động đến khả năng trao đổi khí của cơ thể con người. - Trong các dây chuyền hoạt động của nhà máy sử dụng một số máy móc thiết bò cơ khí như máy dệt, máy suốt và hoạt động của các khung cửi… Các loại thiết bò này khi hoạt động đều gây ra tiếng ồn và chấn động. - Ngoài ra tiếng ồn còn do các phương tiện giao thông vận tải phát ra từ động cơ, do sự rung động của các bộ phận xe. 2.5 Khả năng gây cháy nổ Trong quá trình hoạt động sản xuất của công ty có sử dụng nhiên liệu phục vụ cho việc vận hành lò hơi. Ngoài ra các thiết bò máy móc của nhà máy đều vận hành bằng điện nên nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất do chập điện, tia lửa điện. 8 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ III. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN 3.1 Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 3.1.1 Nước thải sản xuất Nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ các quá trình như nêu tại Mục 2.1.1. Do lưu lượng nước thải tương đối lớn, khoảng 300 m 3 /ngày và nồng độ các chất ô nhiễm cũng khá cao nên công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy đònh trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của KCN (đạt tiêu chuẩn loại B). Quy trình hệ thống xử lý nước thải được trình bày sơ lược sau đây. * Nước thải từ phân xưởng giặt tẩy qua song chắn rác tập trung về hố gom. Nước thải từ hố gom được xử lý qua hệ thống tuyển nổi sau đó qua xử lý sinh học. Đầu tiên nước thải được bơm vào bồn áp lực cùng với không khí nhằm tạo ra những bọt khí nhỏ và đồng nhất trong khối chất lỏng. Nước ra khỏi bồn áp lực được dẫn đến bể tuyển nổi, tách ván bọt. Lúc này các bọt khí được tách khỏi khối chất lỏng và chuyển động từ dưới lên với kích thước mỗi lúc một tăng các bọt khí này sẽ lôi kéo các hạt lơ lững, các hợp chất cao phân tử trong hóa chất giặt tẩy. Ngoài ra, để tăng khả năng tuyển nổi, các hợp chất polymer được thêm vào bằng hệ thống đònh lượng. Ván bọt tách ra được đưa về bể phân hủy bùn. * Nước thải từ công đoạn dệt nhuộm được tách riêng và tập trung về bể thu gom. Từ bể thu gom nước thải được bơm qua tháp giải nhiệt, đồng thời tại bể này nước thải được điều chỉnh pH thích hợp cho quá trình phản ứng xảy ra ở giai đoạn sau. Từ bể điều hòa nước thải tự chảy xuống bể phản ứng keo tụ tạo bông nhằm khử độ màu của nước thải trước khi qua bể xử lý chung. Bùn lắng sinh ra từ bể phản ứng được chứa trong bể chứa bùn, nước tách ra từ bể chứa bùn được đưa quay về bể thu gom. Sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm và giặt tẩy trình bày trong Hình 1.2. Sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải chung trình bày trong Hình 1.3. 9 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ Hình 1.2 - Sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm và giặt tẩy Hình 1.3 - Sơ đồ khối hệ thống xử lý nước thải chung 10 Châm PAC Nước thải dệt nhuộm và nước thải giặt tẩy Chắn rác, lắng cát Phản ứng, lắng Tháp giải nhiệt Bể gom nước thải Bể chứa bùn Bể xử lí chung Nước tách bùn Châm Polymer Nước thải sinh hoạt Nước thải giặt tẩy sau xử lý Bể phân hủy bùn Nước thải dệt nhuộm sau xử lý Nước đã xử lý Bể hiếu khí sinh học Bể lắng Bùn Bùn hồi lưu [...]... trì, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và chăm sóc sức khỏe cho công nhân Long Thành, ngày tháng năm 2006 Công ty TNHH dệt JOMU (Việt Nam) 22 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ PHỤ LỤC 1 Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Dự án Nhà máy sản xuất các loại vải jean của Công ty TNHH dệt JOMU (Việt Nam) 2 Các tiêu... 19 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ Hình 4.1 - Sơ đồ mô tả hệ thống xử lý khí thải lò hơi 20 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ V KẾT LUẬN 5.1 Đánh giá chung Qua kết quả phân tích và khảo sát thực tế quy trình sản xuất của công ty, có thể kết luận như sau: * Công ty. .. hộ lao động cho công nhân - Tổ chức khám sức khỏe đònh kỳ cho công nhân 14 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ IV KẾT QUẢ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG Để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh, trong phân xưởng sản xuất và chất lượng nước thải, Công ty JOMU đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường – Viện Môi trường và Tài nguyên... 21 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ 5.2 Cam kết Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, công ty cam kết thực hiện các nội dung sau đây: - Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua cũng như đã nêu trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được phê duyệt - Đối với môi. .. án Nhà máy sản xuất các loại vải jean của Công ty TNHH dệt JOMU (Việt Nam) 2 Các tiêu chuẩn Việt Nam sử dụng trong báo cáo 3 Bảng kết quả phân tích mẫu môi trường không khí và môi trường nước của Công ty TNHH dệt JOMU (Việt Nam) 4 Một số khảo sát thực tế tại Công ty TNHH dệt JOMU (Việt Nam) 23 ... viên nhà xưởng nhằm giảm đáng kể nhiệt độ môi trường làm việc của công nhân và thường xuyên tiến hành bảo trì, vận hành máy móc đúng công suất thiết kế nhằm giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình sản 13 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ xuất Đồng thời, cũng đã trang bò trang phục bảo hộ lao động cho công nhân tham gia trực tiếp trong quá.. .Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ 3.1.2 Nước thải sinh hoạt Số lượng công nhân làm việc tại công ty là 425 người, công nhân sau giờ làm đều trở về nơi cư trú nên lượng nước thải do tắm giặt là không đáng kể, lượng nước thải... phát tán đi xa; (ii) khi chạy trong khuôn viên công ty các phương tiện đều phải giảm tốc độ xuống < 5 km/h - Giảm thiểu khí thải: thực hiện bảo dưỡng đònh kỳ đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe tải vận chuyển thuộc tài sản của công ty, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các loại khí thải 11 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ 3.2.2... của thiết bò lọc bụi này đạt khoảng 95% 12 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ 2 Giảm thiểu khí thải từ lò hơi Khí thải phát sinh chủ yếu trong quá trình sản xuất là từ việc đốt nhiên liệu phục vụ hoạt động của lò hơi Công ty đã xây dựng ống khói cho lò hơi cao 7m nhằm phát tán khí thải ra môi trường xung quanh 3.3 Giảm thiểu ô nhiễm do... và hàm lượng bụi đều nằm trong giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn Việt Nam quy đònh về chất lượng môi trường không khí xung quanh TCVN 15 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) _ 5937-1995 Chỉ có tiếng ồn đo được tại vò trí K3 – gần cuối xưởng dệt là cao hơn tiêu chuẩn cho phép gấp 1,15 lần 4.1.2 Chất lượng không khí khu vực sản xuất Bảng 4.2 . Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ BÁO CÁO GIÁM SÁT CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG Công ty TNHH Dệt. động môi trường. Công ty JO MU đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Môi trường tiến hành khảo sát, đo đạc thu mẫu giám sát chất lượng nước thải và môi trường không khí. Công ty JO MU xin báo cáo. xuyên nhưng công ty phải có kế hoạch bốc dỡ và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý để tránh gây ô nhiễm môi trường. 6 Báo cáo giám sát môi trường Công ty TNHH Dệt JO MU (Việt Nam) ___________________________________________________________________________ 2.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh dệt jo mu (việt nam), báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh dệt jo mu (việt nam),

Từ khóa liên quan