0

các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm máy tính tại công ty tnhh quốc tế long việt

58 532 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 21:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ooo Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG VIỆT GVHD : NGUYỄN THẾ HÙNG SVTH : NGUYỄN VĂN TUẤN LỚP : TM2 Tp.HCM, tháng 5 năm 2009 MỤC LỤC Lời nói đầu: CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM ……………. I. Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm…………………………………………… 1. khái niệm tiêu thụ sản phẩm ………………………………………… 2. Sự cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ………………………… 3. Vai trò tài chính trong công việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm……. II. Nội dung của doanh thu tiêu thụ sản phẩm………………………………… 1. Khái niêm………………………………………………………… 2. Cơ cấu……………………………………………………………… III. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm………………. 1. Khối lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ …………………………… 2. Chất lượng sản phẩm …………………………………………………. 3. Giá cả sản phẩm ……………………………………………………… 4. Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp……………………… 5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ………………………………………… CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG VIỆT……………………… I.Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH Quốc Tế Long Việt……… 1. Sự ra đời………………………………………………………………… 2. Lĩnh vực hoạt động…………………………………………………… 3. Cơ cấu tổ chức…………………………………………………………. 4. Sản phẩm và dịch vụ…………………………………………………… 5. Những thành tựu đạt đươc của công ty………………………………. 6. Tình hình sử dụng lao động của công ty……………………………… 7. Kết quả hoạt động kinh doanh 2007/2008……………………………. 8. Nhưng mực tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới………………………………………………………………… II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh…………………………. 1. Phân tích môi trường vĩ mô…………………………………………… 1.1 Tổng quan nền kinh tế qua những năm gần đây và đầu năm 2009…………………………………………………………… … 1.2 Các chính sách phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho sự nghiệp Công Nghiệp Hóa – Hiện đại hóa đất nước……… 2. Môi trường bên trong…………………………………………………. 2.1 Những điểm mạnh và điểm yếu của công ty Long Việt……… 2.2 Các đối thủ cạnh tranh………………………………………… III. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ……………………………… 1. Hoạt động kinh doanh…………………………………………………. 2. Phương thức giao hàng của công ty…………………………………… 3. Cơ cấu khách hàng…………………………………………………… 4. Kết quả hoạt động kinh doanh………………………………………… 5. Các chiến lược Marketing của công ty……………………………… 5.1 Chiến lược sản phẩm ……………………………………………. 5.2 Chiến lược giá cả ………………………………………………… 5.3 Chiến lược phân phối……………………………………………. 5.4 Chiến lược chiêu thị…………………………………………… CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ MÁY TÍNH……………………………………………………………………………… . I. Các giải pháp về mặt tổ chức………………………………………………… 1. Xây dựng bộ phận Marketing chuyên nghiệp………………………… 2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức marketing cho nhân viên… 3. Nâng cao chất lượng cung cấp sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm. 4. Nâng cao chất lượng dịch vu hậu mãi, chăm sóc khách hàng…… II. Chú ý công tác chiêu thị……………………………………………… 1. Quảng cáo…………………………………………………………… 2. Khuyến mãi…………………………………………………………. III. Hoàn thiện chiến lược giá cả………………………………………………… V. Hoàn thiện chiến lược phân phối……………………………………………. KẾT LUẬN ……………………………………………………………………… LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc công ty và các phòng ban, nhất là phòng kinh doanh công ty Long Việt đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Em vô cùng biết ơn các thầy cô khoa Thương Mại – Du lịch trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thầy Nguyễn Thế Hùng – người đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình em thực hiện chuyên đề tốt nghiêp này. Trân trọng! TPHCM, tháng 5/2009 Sv: Nguyễn văn Tuấn Lời nói đầu Nội dung nghiên cứu: Ngày nay, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đang hoạt động trong một nền kinh tế thị trường hết sức sôi động với nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm tàng không ít những nguy cơ. Một trong những nguy cơ đó là các doanh nghiệp đang phải đối mặt với một môi trường cạnh tranh khốc liệt cùng những biến hóa không lường và các mối quan hệ phức tạp của nó. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tập trung hơn nữa vào các hoạt động kinh doanh của công ty, trong đó khâu tiêu thụ sản phẩm đóng một vai trò hết sức quan trọng giúp công ty phát triển bền vững và lâu dài. Xuất phát từ thực trạng trên, trong thời gian về thực tập tại công ty TNHH Quốc Tế LONG VIỆT với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Nguyễn Thế Hùng và sự giúp đỡ của ban giám đốc công ty với kiến thức và lý luận đã được trang bị tại nhà trường em đã chọn đề tài “Các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ máy tính tại công ty TNHH Quốc Tế LONG VIỆT” làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Quốc Tế LONG VIỆT hoạt động trong các lĩnh vực phân phối, lắp ráp máy tính, các linh kiện máy tính. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, công ty cũng gặp không ít những khó khăn, hiệu quả hoạt động của công ty bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác tiêu thụ sản phẩm của công chưa hiệu quả. Trong bài viết này em xin trình bày một số vấn đề có liên quan đến tình hình hoạt động của công ty, thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty. Từ đó, em cũng mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm nầng cao khả năng tiêu thụ máy tính tại công ty. Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình, em đã áp dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của Triết học Mác - Lênin. Đây là phương pháp luận khoa học nhằm tiếp cận vấn đề một cách logic và khoa học để giải quyết vấn đề một cách triệt để. Ngoài ra, em còn sử dụng phương pháp phân tích kinh tế, phương pháp tiếp cận thống kê và dựa trên các học thuyết kinh tế khác. Kết cấu chuyên đề: Phần thứ nhất: Lời nói đầu Phần thứ hai : Nội dung Chương 1 : Lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm Chương 2 : Thực trạng về tiêu thụ máy tính tại công ty TNHH Quốc Tế LONG VIỆT Chương 3 : Các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ máy tính Phần thứ ba : Kết luận CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM I. Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm 1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, mà ở đó sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai được quyết định thông qua thị trường. Trong nền kinh tế thị trường các quan hệ kinh tế giữa các tổ chức, các đơn vị và cá nhân…điều được biểu hiện qua việc mua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ trên thương trường. Tức là tiêu thụ hàng hóa. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại gồm 3 khâu: mua vào – dự trữ - bán ra. Ta có thể thấy tiêu thụ là khâu cuối cùng của quá trình lưu chuyển hàng hóa, là giai đoạn cuối cùng của quá trình tuần hoàn vốn của doanh nghiệp. Tiêu thụ là quá trình trao đổi giữa người bán và người mua, thực hiện giá trị của “hàng” tức là thực hiện quá trình chuyển hóa vốn của doanh nghiệp từ hình thái hàng hóa sang hình thái tiền tệ (H’ - T’). Kết quả tiêu thụ là kết quả cuối cùng của quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình tiêu thụ được coi là kết thúc khi quá trình thanh toán giữa người bán và người mua thực hiện. Về nguyên tắc kết thúc tiêu thụ sản phẩm thì người bán phải thu được tiền bán sản phẩm đó. Đứng trên góc độ luân chuyển vốn thì tiêu thụ sản phẩm là một quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái hàng hóa sang hình thái tiền tệ làm cho vốn trở lại hình thái ban đầu khi nó bước vào chu kì kinh doanh tiếp theo. Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là sự vận động kiệp thời của vật tư và tiền vốn thì mới kết luận được hàng hóa được thực hiện giá trị và giá trị sử dụng. Do vậy trong thực tế, tiêu thụ sản phẩm bao gồm hai quá trình chính đó là xuất giao hàng cho khách hàng và thanh toán tiền hàng. Thanh toán tiền hàng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau như: thanh toán bằng tiền mặt, bằng séc, bằng chuyển khoản hay hàng đổi hàng …tại các thời điểm khác nhau: Thanh toán nhanh, thanh toán sau một vài ngày hay sau một tháng, hai tháng… Hàng hóa được xác định là tiêu thụ trong thực tế quy định như sau: bán hàng trực tiếp cho khách thu tiền hàng, xuất hàng cho khách và được chấp nhận thanh toán. Tiêu thụ sản phẩm có thể xảy ra các trường hợp sau: - Trường hợp 1 : Việc xuất giao hàng và thanh toán tiền hàng diễn ra đồng thời. Khi đó lượng hàng hóa được xác định ngay là tiêu thụ và đồng thời doanh nghiệp cũng nhận được tiền hàng do đơn vị mua thanh toán. - Trường hợp 2 : Giữa doanh nghiệp và khách hàng áp dụng phương pháp thanh toán theo kế hoạch, khi xuất giao hàng được coi như là tiêu thụ. - Trường hơp 3 : Doanh nghiệp xuất giao đủ hàng cho khách hàng theo số tiền mà khách hàng trả trước. - Trường hợp 4 : Doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trả góp. - Trường hợp 5 : Doanh nghiệp chưa thu được tiền nhưng chấp nhận thanh toán số tiền hàng đã gửu đi bán hoặc giao cho các đại lý. Như vậy thanh toán tiền hàng là quá trình quan trọng nhất, quyết định sự thành công và tính hiệu quả của công tác tiêu thụ. Nếu chỉ giao hàng mà chưa thu được tiền thì doanh nghiệp chưa đạt được mục đích tiêu thụ, chỉ khi nào thu được tiền hoặc chấp nhận thanh toán thì khi đó mới được gọi là tiêu thụ. 2. Sự cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. Thông qua tiêu thụ sản phẩm thì đồng vốn bỏ ra ban đầu sẽ trở về trạng thái ban đầu của nó. Với doanh thu bán hàng doanh nghiệp có thể trang trải các khoản chi phí như tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên, bù lại giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo, chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiên nộp thuế và có lợi nhuận để đầu tư… Trong cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp thương mại duy trì quá trình tiêu thụ đạt hiệu quả, không để hàng tồn kho không bán được. Xã hội có nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao vì vậy quá trình tiêu thụ luôn phải được mở rộng mới đáp ứng ngày càng tăng lên của xã hội về cả số lượng và chất lượng hàng hóa. Nếu mở rộng được tiêu thụ sẽ tạo điều kiện tăng doanh thu. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp điều tiến hành cải cách nâng cao thị phần hàng hóa của mình vì tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chậm chạp, yếu kém gây ứ đọng hàng hóa tiền vốn chậm luân chuyển sẽ gây ra chi phí bảo quản hao hụt, chi phí lãi vay, chi phí quản lý bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Do đó để có thể chiến thắng trong cạnh tranh thì doanh nghiệp luôn phải cải tiến công tác tiêu thụ sản phẩm của mình. 3. Vai trò của tài chính trong công việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm đóng một vai trò quan trọng đặc biệt, nó ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xét về mặt tài chính thì tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhưng ngược lại tài chính của doanh nghiệp cũng tác động không nhỏ đến tiêu thụ sản phẩm. Giữa chúng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau hết sức chặt chẽ, thường xuyên và liên tục. Có thể hiểu hoạt động tài chính doanh nghiệp là tổ chức các luồng vận động chuyển hàng hóa, vốn tiền tệ để tạo lập phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt tới mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường và áp dụng chế độ tự hoạch toán, các doanh nghiệp không thể trông chờ vào nguồn vốn tự cấp tự phát của Nhà nước mà phải chủ động tạo lập vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh mở rộng thị trường tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình, vì doanh nghiệp phải chủ động khai thác nguồn tài chính tự có từ kết quả sản xuất kinh doanh của mình nhất là nguồn thu từ công tác tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm nhanh làm tăng vòng quay vốn, rút ngắn kỳ thu tiền trung bình tăng hiệu quả sử dụng vốn từ đó làm tăng khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tuy nhiên để làm được điều này, mỗi doanh nghiệp tùy theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình cần đưa ra, bao gồm nhưng không giới hạn một số biện pháp sau đây: - Giá cả hàng hóa hợp lý. - Chiết khấu bán hàng. - Hoa hồng cho các đại lý và các cửa hàng ký gửu. - Dịch vụ vận chuyển hàng hóa. - Thực hiện một số hình thức khuyến mãi. II. Nội dung của doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 1. Khái niệm: Khi tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp sẽ có một khoản tiền bán hàng hay còn gọi là doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm được xác định theo công thức: n DT = Σ ( S × g ) i = 1 Trong đó: DT: Là doanh thu tiêu thụ sản phẩm S : Là sản lượng tiêu thụ sản phẩm G :Là giá bán sản phẩm i : Là số lượng các kiểu sản phẩm Đây là một chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp, với việc thực hiện nhiệm vụ tài chính với Nhà nước mà còn đối với quá trình tái sản xuất mở rộng trong phạm vi toàn xã hội. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm được xác định cả khi thu được tiền của khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán số tiền đó. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm phản ánh quy mô của doanh nghiệp, phản ánh trình độ tổ chức, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác thanh toán. Có được doanh thu bán hàng chứng tỏ sản phẩm của doanh nghiêp sản xuất ra được thị trường chấp nhận. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm có thể hiểu là toàn bộ số tiền bán sản phẩm hàng hóa, cung ứng các dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại… và được khách hàng chấp nhận trả tiền. Trong đó giảm giá hàng bán là số tiền người bán giảm trừ cho người mua trên giá đã thỏa thuận do nhu cầu thị trường hoặc là hình thức doanh nghiệp ưu đãi cho khách hàng mua những khối lượng sản phẩm lớn. 2. Cơ cấu: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm: - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp: Đây là bộ phận doanh thu chủ yếu thường chiếm tỉ trọng lớn nhất của doanh nghiệp do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vu của doanh nghiệp. - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm khác: cung cấp các dịch bên ngoài các sản phẩm phụ khác, các bằng phát minh sáng chế khác… Xác định nội dung của doanh thu tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong việc hạch toán đầy đủ, chính xác doanh thu, phản ứng đúng kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy trong công tác tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp không thể xem nhẹ công việc xác định nội dung của doanh thu tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của đơn vị mà xác định doanh thu chính xác, phân chia nội dung doanh thu cho phù hợp để phù hợp cho việc theo dõi và phản ánh doanh thu của doanh nghiệp. III. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm: Công tác tiêu thụ phẩm chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố trong đó có một số nhân tố căn bản sau: 1. Khối lượng sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ: Với doanh nghiệp thương mại thì khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Khối lượng hàng hóa bán càng nhiều bao nhiêu thì doanh thu tiêu thụ sản phẩm càng cao bấy nhiêu tuy nhiên sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của thị trường về giá cả, chất lượng, kiểu dáng 2. Chất lượng sản phẩm: Do nhu cầu thị trường ngày càng cao nên mỗi sản phẩm đưa ra thị trường phải đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Chất lượng sản phẩm đã xuất hiên từ lâu nay ngày nay được sử dụng rộng rãi, phổ biến trong cuộc sống cũng như trong sách báo. Chất lượng sản phẩm là một phạm trù rất rộng và phức tạp phản ánh tổng hợp các nội dung kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Do tính phức tạp nên hiện nay có rất nhiều khác nhau về chất lượng sản phẩm. Mỗi khái niệm điều có cơ sở khoa học nhằm giải quyết những mục tiêu, nhiệm vụ nhất định trong thực tế. Đứng trên góc độ khác nhau và tùy theo mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà các doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có thể dưa ra các quan niệm về chất lượng xuất phát từ người sản xuất, người tiêu dùng, từ sản phẩm hay đòi hỏi của thị trường. Quan niệm xuất phát từ sản phẩm: Chất lượng sản phẩm được phản ánh bởi các thuộc tính đặc trưng của sản phẩm đó. Quan niệm này đồng nghĩa chất lượng sản phẩm với số lượng các thuộc tính hữu ích của sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm có nhiều thuộc tính có ích nhưng không được người tiêu dùng đánh giá cao. Theo quan niệm của các nhà sản xuất: Chất lượng sản phẩm là sự hoàn hảo và phù hợp của một sản phẩm với một tập hợp các yêu cầu hoặc các tiêu chuẩn, quy cách đã xác định trước. Xuất phát từ người tiêu dùng: chất lượng sản phẩm là sự phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng của người tiêu dùng. Ngày nay người ta nói đến chất lượng tổng hợp bao gồm: Chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ khi bán và chi phí bỏ ra để đạt được mức chất lượng [...]... chỉ tiêu đề ra • Máy tính: - Các dòng sản phẩm của intel vẫn đạt được chỉ tiêu sản lượng tiêu thu Trong năm đã tiêu thu được 529 sản phẩm tăng 56 sản phẩm đạt 111,83% chỉ tiêu Các dòng sản phẩm của DELL tiêu thụ tăng mạnh, sản lượng tiêu thu được 547 sản phẩm tiêu thụ tăng 98 sản phẩm đạt 121,8% chỉ tiêu Các hãng sản phẩm hãng HP, COMPAQ, ASUS giảm so với kế hoạch • Máy in: - Các dòng máy in HP tiêu thụ. .. công đầu giờ trưa tại công ty - Tạp vụ; Thực hiện các công việc tạp vụ văn phòng theo đúng quy định của công ty 4 Sản phẩm và dịch vụ: Dựa trên cơ sở nắm bắt được nhu cầu thị trường về máy tính chất lượng cao, công ty đã mở rộng quy mô phân phối, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh ,khắc phục những yếu khuyết điểm của các sản phẩm về chất lượng Các sản phẩm của công ty phân phối: - Máy. .. trong cuộc cạnh tranh gay gắt và đạt được mục tiêu lợi nhuận luôn là nhân tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp CHƯƠNG 2: I THỰC TRẠNG VỀ TIÊU THỤ MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG VIỆT Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH Quốc Tế Long Việt 1 Sự ra đời: Tên chính thức: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG VIỆT Tên giao dịch: LONG VIET LIMITED Tên viết tắt: LOVICO., LTD Trụ... tiêu thụ hoàn thành chỉ tiêu, tiêu thụ tăng 46 máy Các dòng máy in Laserjet tiêu thụ không tăng so với lượng tiêu thụ năm 2007, giảm 4 máy so với năm 2007 • Máy chiếu: - Các dòng máy ACER đươc tiêu thụ mạnh nhất đạt chỉ tiêu đề ra Các dòng hãng Panasonic tiêu thụ giảm Qua xem sét tình hình của công ty rút ra nhận xét sau: Số lượng sản phẩm nhập vào và số lượng sản phẩm tiêu thụ có sự chênh lệch và... thành công của công ty Long Việt với doanh thu đạt được tăng hon 20% so với năm 2007.Trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay thì việc tiêu thụ sản phẩm tốt có ý nghĩa sống còn cho hoạt động của công ty Trong tập danh mục phân phối các sản phẩm thì doanh thu được tập hợp từ rất nhiều sản phẩm, nhưng chủ yếu là các sản phẩm máy vi tính, máy in, máy chiếu và doanh thu từ các linh kiện khác tù máy tính. .. theo sản phẩm Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Doanh thu máy vi tính Doanh thu máy in Doanh thu máy chiếu Doanh thu các linh kiện máy tính Tổng Năm 2007 57,83% 18,39% 20,88% 2,9% 100% Năm 2008 58,72% 17,82% 19,59% 3,87% 100% Ta thấy, doanh thu tiêu thụ máy tính chiếm hơn 50% doanh thu của các sản phẩm khác, cơ cấu phân phối sản phẩm chủ yếu là máy tính Doanh thu máy vi tính vẫn được duy trì phát triển tốt Khả năng. .. gồm các sản phẩm của HP như máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay, máy in, các thiết bi mạng Các loại UPS của powerware, santak • Tích hợp hệ thống: Sử dụng sản phẩm và công nghệ của các hãng nổi tiếng hàng đầu thế giới, kết hợp kinh nghiệm và hiểu biết thực tế Việt Nam, công ty luôn đưa ra những giải pháp CNTT tổng thể phù hợp với ngân sách của khách hàng Mục tiêu của công ty là đưa ra những giải pháp. .. hiệu Việt Nam, (2) Các cửa hàng máy tính không thương hiệu trong nước, (3) máy tính nhập nguyên chiếc của nước ngoài 2.2.1 Việt Nam: Các công ty máy tính thương hiệu Máy tính thương hiêu Việt Nam gồm các máy tính của các công ty trong ngành Thực trạng chung của nghành, dù là các công ty này có quy mô khá lớn nhưng chưa được trang bị dây truyền lắp ráp kiểm tra Tuy nhiên các thành phần linh kiện trước... những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp máy vi tính tại Việt Nam Sản phẩm của công ty Mekong Xanh là máy tính thương hiệu Việt Nam “ Mekong Green” – thương hiệu đã được Cục Sở Hữu Công Nghiệp cấp giấy chứng nhận Nhãn Hiệu Hàng Hóa Quốc Tế, và là máy vi tính thương hiệu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam Mekong Xanh tự hào được xem là một trong những nhà sản xuất có công. .. việc quản trị vốn lưu động đem lại lượng doanh thu tiêu thụ sản phẩm cao • Các dịch vụ kèm theo công tác tiêu thụ sản phẩm: đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, doanh nghiệp luôn tạo lợi thuận lợi cho khách hàng bằng các dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo lòng tin cho khách hàng Cách tổ chức bán hàng phải linh hoạt: • Sản phẩm mang hình thái hàng hóa: Người bán phải có sẵn . tài Các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ máy tính tại công ty TNHH Quốc Tế LONG VIỆT” làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Quốc Tế LONG VIỆT hoạt động trong các lĩnh. Lý luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm Chương 2 : Thực trạng về tiêu thụ máy tính tại công ty TNHH Quốc Tế LONG VIỆT Chương 3 : Các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ máy tính Phần thứ ba :. trường tiêu thụ sản phẩm ………………………………………… CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ MÁY TÍNH TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LONG VIỆT……………………… I.Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm máy tính tại công ty tnhh quốc tế long việt, các giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm máy tính tại công ty tnhh quốc tế long việt,

Từ khóa liên quan