0

báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh quốc tế y trang roohsing

26 682 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 16:57

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING *** o0o *** BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ĐỊA ĐIỂM Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa Đồng Nai THÁNG 04/2008 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ***** BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : KHU PHỐ 4, TÂN HIỆP, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI. ĐIỆN THOẠI : 84.061.899666 FAX : 84.061.899668 CƠ QUAN TƯ VẤN TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ĐẠI DIỆN CÔNG TY ROOHSING THÁNG 04 NĂM 2008 M UỞ ĐẦ 1 I.THÔNG TIN CHUNG 2 A. C S PHÁP LÝƠ Ở 2 B. THÔNG TIN CHUNG V DOANH NGHI PỀ Ệ 2 C. THÔNG TIN V HO T NG S N XU TỀ Ạ ĐỘ Ả Ấ 2 1. Trình công ngh s n xu t (n m s n xu t) 1995độ ệ ả ấ ă ả ấ 2 2. Quy trình công ngh s n xu t t i công tyệ ả ấ ạ 2 3. Danh m c thi t b chínhụ ế ị 4 B ng 1.1 Danh m c máy móc thi t bả ụ ế ị 4 STT 4 Máy móc thi t bế ị 4 S l ngố ượ 4 Công su tấ 4 1 4 Máy gi tặ 4 24 cái 4 30,000 Dsz/Shff 4 2 4 Máy tách n cướ 4 14 cái 4 - 4 3 4 Lò s yấ 4 28 cái 4 - 4 4 4 Máy phun cát 4 12 cái 4 - 4 5 4 Máy nhu m màuộ 4 10 cái 4 - 4 6 4 Máy ph i màuố 4 - 4 - 4 7 4 Lò h iơ 4 03 cái 4 3,6 và 6 t nấ 4 8 4 Máy phát i nđ ệ 4 01 cái 4 500 KVA 4 9 4 H th ng x lý n c th iệ ố ử ướ ả 4 01 HT 4 1000 m3 4 10 4 Máy may 4 01 HT 4 - 4 4. Nhu c u nhiên li u, nguyên li u, ph li u và hóa ch t tiêu thầ ệ ệ ụ ệ ấ ụ 4 5. Nhu c u i n, n c và lao ngầ đ ệ ướ độ 5 6. Nhu c u lao ngầ độ 5 II.CÁC NGU N GÂY Ô NHI MỒ Ễ 5 A. KHÍ THẢI 5 B. NƯỚC THẢI 6 C. CHẤT THẢI RẮN 7 D. TI NG NẾ Ồ 8 III.CÔNG TÁC B O V MÔI TR NG Ã TH C HI NẢ Ệ ƯỜ Đ Ự Ệ 8 A. KHÍ TH I Ả 8 B. NƯỚC THẢI 10 C. CH T TH I R NẤ Ả Ắ 12 A. TIẾNG ỒN 12 B. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC 12 IV.PH NG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ K T QU GIÁM SÁT MÔI TR NGƯƠ Ế Ả ƯỜ 13 A. PH NGƯƠ PHÁP PHÂN TÍCH 13 1 Không khí 13 2 N c th iướ ả 14 3 Ch t th i r nấ ả ắ 14 B. KẾT QU Ả CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG XƯỞNG SẢN XUẤT 14 1 V trí các i m kh o sátị đ ể ả 14 2 K t qu phân tích ch t l ng không khíế ả ấ ượ 15 3 K t qu ch t l ng n c th iế ả ấ ượ ướ ả 16 4 K t qu phân tích bùn th i ế ả ả 17 V.K T LU NẾ Ậ 17 A. ÁNH GIÁ CHUNGĐ 17 B. CAM KẾT 18 PH L CỤ Ụ 19 BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING . MỞ ĐẦU Ô nhiễm môi trường ngày nay đang là vấn đề được đặc biệt chú trọng, quan tâm của toàn xã hội. Hiện trạng môi trường đang ngày càng bị suy thoái nghiêm trọng bởi ô nhiễm do khí thải, nước thải, chất thải rắn đòi hỏi các cấp có thẩm quyền cần tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết triệt để vấn đề môi trường, kiểm soát và hạn chế ô nhiễm. Công tác bảo vệ môi trường là một trong những chiến lược phát triển kinh tế xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo định kỳ hàng năm là công ty khoa học cho các cơ quan chức năng kiểm soát, giám sát và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn của mình được thuận lợi và chặt chẽ hơn. Ngoài ra, nó cũng là cơ sở để doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn về hiện trạng môi trường của Công ty mình, để từ đó đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm tuân thủ tiêu chuẩn môi trường của nhà nước đề ra. Trên tinh thần đó, công ty TNHH Quốc Tế Y Trang ROOHSING tiến hành công tác giám sát môi trường 6 tháng đầu năm 2008 nhằm khảo sát chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải rắn để đánh giá khả năng tác động của hoạt động sản xuất tới môi trường trong nhà xưởng, đến sức khỏe của công nhân, cũng như ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Mục tiêu của báo cáo: Khảo sát hiện trạng hoạt động sản xuất của Công ty, xác định các nguồn ô nhiễm và mức độ tác hại của chúng đối với môi trường. Đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải rắn và giải pháp khắc phục. Tổ chức thực hiện: Công Ty TNHH Quốc Tế Y Trang ROOHSING đã kết hợp với Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường của Viên Môi Trường Và Tài Nguyên tiến hành thực hiện công tác giám sát chất lượng môi trường cho 6 tháng đầu năm 2008. VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN – TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TÔ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM. ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 1 BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING . I. THÔNG TIN CHUNG A. CƠ SỞ PHÁP LÝ Báo cáo giám sát môi trường cho Công Ty TNHH Quốc Tế Y Trang ROOHSING được thành được lập trên cơ sở pháp lý sau đây: - Giấy phép đầu tư số giấy phép đầu tư số: 663/GPĐT do Uy Ban Hợp Tác và Đầu tư ký ngày16/08/1993 - Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Khoa Học Công nghệ Và Môi Trường Đồng Nai số: 411/ QĐ.QLMT ngày 16 tháng 12 năm 1996 B. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP - Tên công ty: Công Ty TNHH Quốc Tế Y Trang ROOHSING - Địa chỉ: Khu phố 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Loại hình cơ sở: 100% vốn nước ngoài - Ngành nghề sản xuất: gia công và xuất khẩu hàng may mặc - Quy mô diện tích: 20.445m 2 - Điện thoại: 061. 899666. Fax: 061. 899668 - Đại diện doanh nghiệp: ông Trần Tín Hoằng (Mr CHEN HSING HUNG) - Cán bộ phụ trách môi trường: Thang Hồng - Điện thoại: 0908. 352918 C. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Công Ty TNHH Quốc Tế Y Trang ROOHSING là doanh nghiệp vốn 100% nước ngoài: - Tổng vốn đầu tư : 6,000,000 USD - Vốn pháp định là : 5,150,000 USD - Sản phẩm : quần áo các loại - Công suất : 180.000sp/tháng 1. Trình độ công nghệ sản xuất (năm sản xuất) 1995 2. Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN – TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TÔ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM. ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 2 BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING . Sơ đồ công nghệ Thuyết minh quy t rình : Nguyên liệu vải ban đầu, tùy theo yêu cầu kích cỡ của mẫu quần áo, cắt vải ra theo kích thước cho sẵn. Sau khi cắt xong những mảnh cắt này được may lại thành thành phẩm quần hoặc áo. Tại đây có hai công đoạn nhuộm và giặt, tùy theo yêu cầu sản phẩm sẽ được nhuộm hay trực tiếp đưa qua công đoạn giặt làm sạch sản phẩm. Sau khi nhuộm và giặt sản phẩm được vắt cho ráo nước rồi tiếp tục sấy khô, tiếp theo công đoạn này là sản phẩm được bấm nút với nhiều loại khác nhau cho nhiều sản phẩm. Trong quá trình giặt, sấy quần áo bị nhăn do vậy sau khi bấm nút quần áo sẽ được ủi cho thẳng, tại nhà máy dùng ủi hơi nước. sau khi ủi xong sản phẩm quần áo được đóng gói thành phẩm. VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN – TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TÔ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM. ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 3 Nguyên liệu Cắt May Nhuộm Giặt Vắt Sấy Bấm Nút Kiểm Phẩm Ủi Đóng Gói BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING . 3. Danh mục thiết bị chính Bảng 1.1 Danh mục máy móc thiết bị STT Máy móc thiết bị Số lượng Công suất 1 Máy giặt 24 cái 30,000 Dsz/Shff 2 Máy tách nước 14 cái - 3 Lò sấy 28 cái - 4 Máy phun cát 12 cái - 5 Máy nhuộm màu 10 cái - 6 Máy phối màu - - 7 Lò hơi 03 cái 3,6 và 6 tấn 8 Máy phát điện 01 cái 500 KVA 9 Hệ thống xử lý nước thải 01 HT 1000 m 3 10 Máy may 01 HT - 4. Nhu cầu nhiên liệu, nguyên liệu, phụ liệu và hóa chất tiêu thụ Công ty có 3 lò hơi, trong đó xưởng may có 1 lò hơi công suất 3,6 tấn/h, còn xưởng giặt có 2 lò hơi công suất 3,6 tấn/h và 6 tấn/h. Ngoài ra công ty còn trang bị máy phát điện dự phòng công suất 500KVA. Lò hơi sử dụng nguyên liệu dầu FO, máy phát điện dùng dầu DO. Thời gian vận hành của máy phát khoảng 9 tiếng/ngày, trong thời gian hoạt động cứ mỗi giờ hoạt động lò hơi nghỉ 15 phút. Và nhu cầu nguyên liệu khoảng30 tấn FO và DO cho 1 tháng sản xuất. Nguyên liệu đầu vào của công ty là vải các loại, các nguyên này nhập từ nước ngoài.Ngoài ra còn một số phụ liệu khác trình bày trong Bảng 1.2. VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN – TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TÔ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM. ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 4 BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING . Bảng 1.2 Các nguyên liệu và hóa chất sử dụng cho sản xuất trong 1 tháng STT Nguyên vật liệu Thành phần ĐVT Số lượng 1 Vải nguyên liệu Vải các loại m 2 20.000 2 Chất làm mềm - kg 40 3 Hóa chất tẩy và trợ tẩy Sodium metalsilicat, hydrogen peroxide, acetic acid, Oxalic acid kg 12.000 4 Hóa chất nhuộm và trợ nhuộm EDTA, chất tạo màu, hóa chất gốc SO 4 2- , Polymer kg 1.000 5 Chất rửa Đá rửa, chất rửa cát kg 600 6 Hóa chất xử lý nước thải Al 2 (SO 4 ) 3 , Polymer, PAC, H 2 SO 4 , NaOH, Cl 2 kg 1.000 7 Dầu FO, DO Hợp chất hữu cơ kg 20.000 5. Nhu cầu điện, nước và lao động Nhu cầu về điện: trung bình 189.000 KW/tháng (theo số liệu hóa đơn từ ngày 25/11/2007 đến 24/01/2008). Nhu cầu nước: 18.500 m 3 /tháng (theo số liệu hóa đơn thanh toán tiền nước từ tháng 11/2007 đến hết tháng 01/2008): Nhu cầu nước sản xuất: 16.800 m 3 /tháng. Sử dụng chủ yếu trong công đoạn nhuộm, tẩy, rửa thiết bị của xưởng giặt. Nhu cầu nước sinh hoạt : 1.700m 3 /tháng 6. Nhu cầu lao động Tổng số lao động 1.720 người, trong đó số lao động làm việc trong xưởng giặt là 120 người và trong xưởng may là 1600 người. Tùy theo đơn đặt hàng từng giai đoạn của công ty mà chế độ làm việc là khác nhau, thời gian làm việc của xưởng may 1- 2 ca/ngày, của xưởng giặt là 2 – 3 ca/ngày. II. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM A. KHÍ THẢI Trong quá trình sản xuất, công ty có sử dụng lượng đáng kể nguyên liệu để đốt và VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN – TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TÔ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM. ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 5 [...]... 08.8647256-5627 18 Báo Cáo Giám Sát mơi trường Của CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING PHỤ LỤC GI Y PHÉP ĐẦU TƯ PHÊ CHUẨN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CƠNG TY BẢN VẼ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LỊ HƠI SƠ ĐỒ VỊ TRÍ L Y MẪU BẢNG KẾT QUẢ ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG CỦA CƠNG TY DANH MỤC M Y MĨC THIẾT BỊ HỢP ĐỒNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Khoa Mơi Trường – Trường Đại học... 08.8647256-5627 6 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING C CHẤT THẢI RẮN  Chất thải rắn sinh hoạt Cơng ty có nhà ăn cho cơng nhân, lượng rác thải sinh hoạt tại cơng ty trung bình 600kg/ng y, thành phần rác sinh hoạt chủ y u là các thành phần hữu cơ dễ phân h y như : lá c y, đồ ăn dư thừa, gi y  Chất thải rắn sản xuất Chất thải rắn sản xuất tại cơng ty bao gồm chất thải... rắn, cơng ty đã tiến hành thu gom, lưu giữ đúng nơi quy định và hợp đồng với các đơn vị có chức năng đến thu gom và xử lý Cơng ty có thực hiện khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động cho cơng VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN – TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TƠ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 17 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING. .. trước khi ch y vào hệ thống thốt nước chung của khu vực VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN – TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TƠ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 10 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING  Nước thải sản xuất Nước thải sản xuất của cơng ty có nồng độ chất ơ nhiễm cao và lưu lượng tương đối lớn, do đó cơng ty đã x y dựng hệ thống... tiêu chuẩn bộ y tế 52 TCN 352 – 89 và đo Multilog 2000 (Mỹ) VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN – TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TƠ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 13 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING - Thiết bị: Desaga 312 (Đức), Spectrophotometer “spectronic genesys – 5” (Mỹ)  Chỉ tiêu nhiệt độ, độ ẩm - Thiết bị: đo bằng m y đo độ ẩm &... lượng chất thải nguy hại phát sinh trong 1 tháng được trình bài trong bảng 2.2 VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN – TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TƠ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 7 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING D TIẾNG ỒN Tiếng ồn chủ y u phát sinh từ do hoạt động của m y móc trong nhà xưởng và trạm xử lý nước thải Tuy nhiên, tiếng... 08.8651132-33; 08.8647256-5627 12 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING Trang bị quần áo và thiết bị bảo hộ lao động như: gi y bảo hộ, găng tay bảo hộ, nón bảo hộ, áo quần bảo hộ, kiếng bảo hộ, y m, nút chống ồn cho cơng nhân t y theo u cầu cơng việc Bố trí nhân viên chun trách về vệ sinh và an tồn lao động Giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân viên trong nhà m y theo định kỳ hàng năm... BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING một hóa chất để t y nhuộm, do đó khơng tránh khỏi việc phát sinh các chất ơ nhiễm vào mơi trường khơng khí các nguồn thải từ hoạt động của cơng ty bao gồm :  Nguồn phát sinh khí thải do sử dụng nhiên liệu và sử dụng hóa chất Khí thải từ lò hơi: bụi, SO2, NOx, CO, CO2, VOC… Khí thải từ m y phát điện dự phòng: bụi,... ch y vào bể Aerotank (7) để tiếp tục xử lý sinh học Từ aerotank nước thải được bơm qua bể lắng II (8) để lắng bùn hoạt tính Phần bùn VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN – TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TƠ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 11 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING được tuần hồn về bể aerotank, hần nước trong từ bể lắng II ch y. .. thải lò hơi cơng suất 6 tấn/h - Nước thải VIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN – TRUNG TÂM CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG ĐỊA CHỈ: 142 TƠ HIẾN THÀNH Q 10 TP HCM ĐT: 08.8651132-33; 08.8647256-5627 14 BÁO CÁO GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG CƠNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING  NT1: Mẫu nước thải đầu vào l y tại bể gom  NT2: Mẫu nước thải sau xử lý - Bùn thải  Mẫu bùn thải tại m y ép bùn 2 Kết quả phân tích chất lượng khơng khí . CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING *** o0o *** BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ĐỊA ĐIỂM Khu phố 4, Phường Tân. Hiệp, Tp Biên Hòa Đồng Nai THÁNG 04/2008 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ***** BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : KHU PHỐ 4, TÂN. 19 BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y TRANG ROOHSING . MỞ ĐẦU Ô nhiễm môi trường ng y nay đang là vấn đề được đặc biệt chú trọng, quan tâm của toàn xã hội. Hiện trạng môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh quốc tế y trang roohsing, báo cáo giám sát môi trường công ty tnhh quốc tế y trang roohsing, , C. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, B. KẾt quẢ chẤt lưỢng không khí trong xưỞng sẢn xuẤt

Từ khóa liên quan