0

báo cáo điều khiển on off động cơ dc dùng pic 16f877a

45 1,106 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2015, 18:52

Báo cáo đồ án môn học I Lời cảm ơn Kính gửi Thầy TS. Nguyễn Thiện Thành! Em là Nguyễn Uy Danh, sinh viên năm 4, khoa Điện_Điện Tử, Đại Học Bách Khoa Tp.HCM. Học kỳ này, em rất vinh dự được thực hiện đề tài của đồ án môn học I dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy. Chính sự nhiệt tình chỉ dẫn của Thầý đã giúp em hoàn thành đồ án khá tốt, đạt được những yêu cầu cơ bản mà đề tài đặt ra. Và cũng qua đó, em đã học hỏi, tiếp cận được nhiều vấn đề thực tế hơn, bổ sung những “khe hở” kiến thức do việc học thiên về lý thuyết để lại. Em xin chân thành cảm ơn Thầy. Cũng qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến gia đình, bạn bè – những người đã động viên, quan tâm hết mực đến em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Đó là những động lực thúc đẩy em cố gắng hơn, quyết tâm hơn, để cuối cùng em có được kết quả như ngày hôm nay. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả. Sinh viên thực hiện Nguyễn Uy Danh GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh1 Báo cáo đồ án môn học I Chương I : Giới thiệu về đề tài I.Tóm tắt đề tài đồ án môn học I 1. Giới thiệu các module mạch của đề tài Đề tài đồ án môn học I của em là : “ Điều khiển ON_OFF tốc độ động cơ DC”. Với yêu cầu đề tài như trên, hướng thực hiện đề tài của em được tóm tắt như sau: - Sử dụng vi điều khiển PIC16F877A làm chip điều khiển trung tâm. - Xây dựng bàn phím gồm 13 phím. Trong đó: +1 phím để đồng thời reset vi điều khiển và dừng động cơ DC + 10 phím ứng với 10 số từ 0 đến 9 để người dùng nhập tốc độ đặt + 1 phím ra lệnh động cơ quay thuận (FORWARD) + 1 phím ra lệnh động cơ quay ngược (REVERSE) - Sử dụng 8 led 7 đoạn. Trong đó + 4 led dùng để người dùng nhập tốc độ đặt mong muốn + 4 led để người dùng quan sát tốc độ đo trực tiếp từ động cơ - Sử dụng driver cầu H L293D trực tiếp điều khiển chiều quay, đóng ngắt động cơ DC - Đối tượng điều khiển là động cơ DC có gắn encoder đồng trục. - Ngoài ra, trên mạch còn có các linh kiện khác để thực hiện truyền tín hiệu giữa vi điều khiển trung tâm với các thiết bò hiển thò nói trên. Tất cả các module mạch trên sẽ được em trình bày rõ trong các phần tiếp theo của đề tài. GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh2 Báo cáo đồ án môn học I 2. Sơ đồ nguyên lý kết nối các module trong mạch 3. Cách vận hành mạch + Bước 1: ta sẽ nhập tốc độ đặt từ bàn phím. Tốc độ đặt này gồm có 4 chữ số, sẽ hiện lên thông qua 4 led. Ta phải nhấn đủ 4 con số thì mạch mới hoạt động được, nếu không nhấn đủ mạch sẽ “treo đó”, chờ người dùng nhấn số tiếp. Nếu nhập sai tốc độ, ta có thể nhấn phím reset để nhập tốc độ lại từ đầu. Nếu nhấn nhầm sang các phím RESERVE hoặc FORWARD trước khi nhập đủ 4 số ở phần cài đặt tốc độ thì người dùng hoàn toàn có thể nhấn lại mà không ảnh hưởng đến kết quả. GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh3 Báo cáo đồ án môn học I + Bước 2: ta nhấn tiếp RESERVE hay FORWARD cho động cơ chạy theo ý muốn. Trong quá trình động cơ quay, vi điều khiển sẽ nhận liên tục nhận xung phát ra từ encoder, tính toán ra tốc độ và so sánh với tốc độ đặt ban đầu để ra quyết đònh ON_OFF động cơ. Tốc độ nhận về sẽ được so sánh với tốc độ đặt cứ 1ms một lần. Ngoài ra cứ 1s thì vi điều khiển sẽ cập nhật tốc độ thực của động cơ, thể hiện ra 4 led 7 đoạn để người dùng có thể theo dõi và đánh giá. II. Các yêu cầu của đề tài 1. Thông qua đề tài, làm quen với cách thức điều khiển đối tượng động cơ. 2. Tìm hiểu thực tế các linh kiện, các loại IC, hoạt động của các loại cảm biến…. 3. Thiết kế, thi công mạch điều khiển và mạch động lực điều khiển động cơ DC 4. Viết chương trình cho vi điều khiển PIC16F877A thực hiện thành công theo yêu cầu đề ra. 5. Đánh giá về sai số ,chất lượng hệ thống điều khiển 6. Tìm hiểu các hướng phát triển của đề tài, nâng cao chất lượng của hệ thống GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh4 Báo cáo đồ án môn học I Chương II : Giới thiệu về các linh kiện, phần tử sử dụng trong mạch I. Vi điều khiển PIC16F877A 1. Khái quát về vi điều khiển PIC16F877A 1.1.Sơ đồ chân và sơ đồ nguyên lý của PIC16F877A Sơ đồ chân GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh5 Báo cáo đồ án môn học I Sơ đồ nguyên lý 1.2. Nhận xét Từ sơ đồ chân và sơ đồ nguyên lý ở trên, ta rút ra các nhận xét ban đầu như sau : - PIC16F877A có tất cả 40 chân - 40 chân trên được chia thành 5 PORT, 2 chân cấp nguồn, 2 chân GND, 2 chan thạch anh và một chân dùng để RESET vi điều khiển. - 5 port của PIC16F877A bao gồm : GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh6 Báo cáo đồ án môn học I + PORTB : 8 chân + PORTD : 8 chân + PORTC : 8 chân + PORTA : 6 chân + PORT E : 3 chân 1.3. Khái quát về chức năng của các port trong vi điều khiển PIC16F877A PORTA PORTA gồm có 6 chân. Các chân của PortA, ta lập trình để có thể thực hiện được chức năng “hai chiều” : xuất dữ liệu từ vi điều khiển ra ngoại vi và nhập dữ liệu từ ngoại vi vào vi điều khiển. Việc xuất nhập dữ liệu ở PIC16F877A khác với họ 8051. Ở tất cả các PORT của PIC16F877A, ở mỗi thời điểm chỉ thực hiện được một chức năng :xuất hoặc nhập. Để chuyển từ chức năng này nhập qua chức năng xuất hay ngược lại, ta phải xử lý bằng phần mềm, không như 8051 tự hiểu lúc nào là chức năng nhập, lúc nào là chức năng xuất. Trong kiến trúc phần cứng của PIC16F877A, người ta sử dụng thanh ghi TRISA ở đòa chỉ 85H để điều khiển chức năng I/O trên. Muốn xác lập các chân nào của PORTA là nhập (input) thì ta set bit tương ứng chân đó trong thanh ghi TRISA. Ngược lại, muốn chân nào là output thì ta clear bit tương ứng chân đó trong thanh ghi TRISA. Điều này hoàn toàn tương tự đối với các PORT còn lại Ngoài ra, PORTA còn có các chức năng quan trọng sau : - Ngõ vào Analog của bộ ADC : thực hiện chức năng chuyển từ Analog sang Digital - Ngõ vào điện thế so sánh GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh7 Báo cáo đồ án môn học I - Ngõ vào xung Clock của Timer0 trong kiến trúc phần cứng : thực hiện các nhiệm vụ đếm xung thông qua Timer0… - Ngõ vào của bộ giao tiếp MSSP (Master Synchronous Serial Port) PORTB PORTB có 8 chân. Cũng như PORTA, các chân PORTB cũng thực hiện được 2 chức năng : input và output. Hai chức năng trên được điều khiển bới thanh ghi TRISB. Khi muốn chân nào của PORTB là input thì ta set bit tương ứng trong thanh ghi TRISB, ngược lại muốn chân nào là output thì ta clear bit tương ứng trong TRISB. Thanh ghi TRISB còn được tích hợp bộ điện trở kéo lên có thể điều khiển được bằng chương trình. PORTC PORTC có 8 chân và cũng thực hiện được 2 chức năng input và output dưới sự điều khiển của thanh ghi TRISC tương tự như hai thanh ghi trên. Ngoài ra PORTC còn có các chức năng quan trọng sau : - Ngõ vào xung clock cho Timer1 trong kiến trúc phần cứng - Bộ PWM thực hiện chức năng điều xung lập trình được tần số, duty cycle: sử dụng trong điều khiển tốc độ và vò trí của động cơ v.v…. - Tích hợp các bộ giao tiếp nối tiếp I2C, SPI, SSP, USART PORTD PORTD có 8 chân. Thanh ghi TRISD điều khiển 2 chức năng input và output của PORTD tương tự như trên. PORTD cũng là cổng xuất dữ liệu của chuẩn giao tiếp song song PSP (Parallel Slave Port). PORTE GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh8 Báo cáo đồ án môn học I PORTE có 3 chân. Thanh ghi điều khiển xuất nhập tương ứng là TRISE. Các chân của PORTE có ngõ vào analog. Bên cạnh đó PORTE còn là các chân điều khiển của chuẩn giao tiếp PSP. 1.4. Tại sao sử dụng PIC16F877A mà không dùng 8051 cho đề tài Trong chương trình đào tạo của Trường Đại Học Bách Khoa, em được học và thí nghiệm trên kit của vi điều khiển 8051. Họ vi điều khiển 8051 là một họ vi điều khiển điển hình, phổ biến, dễ sử dụng và lập trình, rất phù hợp với sinh viên mới bắt đầu làm quen đến lập trình cho vi điều khiển. Tuy nhiên, cũng trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm với các chip điều khiển thuộc họ 8051 ( điển hình là 89C51, 89052…), em nhận thấy nó có những nhược điểm cơ bản sau đây : - Bộ nhớ Ram nội có dung lượng thấp , chỉ có 128 bytes. Điều nàý gây trở ngại lớn khi thực hiện các dự án lớn với vi điều khiển 8051. Để khắc phục ta phải mở rộng thêm làm hạn chế số chân dành cho các ứng dụng của vi điều khiển. - Số lượng các bộ giao tiếp với ngoại vi được tích hợp sẵn trong 8051 ít, không có các bộ ADC, PWM, truyền dữ liệu song song…. Khi muốn sử dụng các chức năng này, ta phải sử dụng thêm các IC bên ngoài, gây tốn kém và khó thực hiện vì dễ bò nhiễu nếu không biết cách chống nhiễu tốt. - Ngoài ra còn một số hạn chế khác như số lượng Timer của 8051 ít, chỉ có 2 Timer. Chính điều này làm cho giải thuật khi viết chương trình gặp khó khăn. Những nhược điểm căn bản trên của 8051, em đã quyết đònh không dùng vi điều khiển này cho đề tài “điều khiển tốc độ động cơ” của mình. Với kỳ vọng dựa trên nền tản kiến thức tiếp thu được khi học vi điều khiển 8051, em rất muốn tự bản thân tìm hiểu một họ vi điều khiển mới mạnh hơn, đầy đủ tính GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh9 Báo cáo đồ án môn học I năng hơn để trước mắt là phucï vụ tốt cho đồ án , luận văn, sau nữa là cho các dự án trong tương lai nếu em có dòp sử dụng vi điều khiển trong dự án của mình. Trong quá trình tím kiếm một họ vi điều khiển mới thõa yêu cầu như em đã trình bày trên. Em nhận thấy PIC của hãng Microchip là một lựa chọn lý tưởng. Chỉ cần xem xét qua các port và chức năng của các port mà em đã trình bày ở mục 1.3, ta cũng dễ dàng nhận ra những ưu điểm vượt trội của vi điều khiển này so với 8051. Giá của PIC16F877A mà em mua trên thò hiện trường là 50000 đồng, mắc hơn 2 lần giá một con chip họ 8051. Việc sử dụng PIC16F877A trong một đề tài không lớn như đề tài “điều khiển tốc độ động cơ” có thể là một lãng phí. Tuy nhiên với mục đích nâng cao kiến thức, nâng cao khả năng tự tìm tòi ,học hỏi qua các kênh thông tin giáo dục khác nhau, nhằm phục vụ mục đích lâu dài sau này, thì đây là một sự lựa chọn hoàn toàn xác đáng. Và trên thực tế, trong một thời gian tương đối ngắn, em đã nắm vững được những mãng kiến thức cơ bản nhất để sử dụng nó tốt trong đề tài của mình. Trên là toàn bộ nguyên do tại sao em chọn vi điều khiển PIC16F877A cho đề tài đồ án môn học I của mình. Ở phần tiếp theo của báo cáo đồ án môn học I em sẽ đi sâu giới thiệu những phần mà em đã nghiên cứu được để phục vụ cho việc thực hiện đồ án của mình. 2. Tìm hiểu về vi điều khiển PIC16F877A 2.1. Cấu trúc phần cứng của PIC16F877A PIC là tên viết tắt của “ Programmable Intelligent computer” do hãng General Instrument đặt tên cho con vi điều khiển đầu tiên của họ. Hãng Micrchip tiếp tục phát triển sản phầm này và cho đến hàng đã tạo ra gần 100 loại sản phẩm khác nhau. PIC16F887A là dòng PIC khá phổ biến, khá đầy đủ tính năng phục vụ cho hầu hết tất cả các ứng dụng thực tế. Đây là dòng PIC khá dễ cho người mới làm quen với PIC có thể học tập và tạo nền tản về họ vi điều khiển PIC của mình. GVHD : TS. Nguyễn Thiện Thành SVTH: Nguyễn Uy Danh10 [...]... cổng song song 8 bit với các tín hiệu điều khiển - 1 cổng nối tiếp - 15 nguồn ngắt GVHD : TS Nguyễn Thiện Thành 11 SVTH: Nguyễn Uy Danh Báo cáo đồ án môn học I Sơ đồ khối vi điều khiển 16F877A GVHD : TS Nguyễn Thiện Thành 12 SVTH: Nguyễn Uy Danh Báo cáo đồ án môn học I 2.2 Tổ chức bộ nhớ PIC1 6F877a 2.2.1 Bộ nhớ chương trình Bộ nhớ chương trình PIC1 6F877A Bộ nhớ chương trình của vi điều khiển PIC1 6F877A... SVTH: Nguyễn Uy Danh Báo cáo đồ án môn học I Các chân A3:A0 là để đưa tín hiệu mã BCD Các chân a,b,c,d,e,f,d là tín hiệu output mã led 7 đoạn (tích cực mức thấp) Bảng chân trò GVHD : TS Nguyễn Thiện Thành 27 SVTH: Nguyễn Uy Danh Báo cáo đồ án môn học I IV Đối tượng điều khiển : Động cơ DC Đây cà động cơ em sử dụng trong đề tài : Bên trong động cơ có gắn một encoder đồng trục với nó dùng để xác đònh tốc... đồ án môn học I Một lỗ ở vòng trong cùng dùng để phát hiện điểm bắt đầu của động cơ Có thể viết chương trình cho vi điều khiển nhận biết : nếu có một xung phát ra từ vòng trong cùng này, tức là động cơ đã quay đúng một vòng Với những đặc tính trên, encoder dùng rất phổ biến trong việc xác đònh vò trí góc của động cơ Vấn đề quan trọng trong việc tìm mua những loại động cơ có gắn encoder như thế này để... dây nguồn của động cơ Sử dụng 2 bit RC6 và RC7 của PORTC vi điều khiển nối vào 2 chân 2 và 7 của L293D để điều khiển chiều quay Bit RC5 là bit cho phép động cơ hoạt động Chân RA4 được đònh ở chế độ input để nhận xung từ encoder truyền về 2 Giải thuật điều khiển b1: Đặt 2 bit RC6 và RC7 là 0, 1 hoặc ngược lại để xác đònh chiều quay của động cơ Bật bit RC5 lên 1 cho phép động cơ quay b2: Dùng Timer1 đònh... thời 16 bit Module timer2 cung cấp thời gian hoạt động cho chế độ điều biến xung PWM nếu module CCP được chọn GVHD : TS Nguyễn Thiện Thành 21 SVTH: Nguyễn Uy Danh Báo cáo đồ án môn học I Sơ đồ khối của Timer2 II Motor Driver L293D : L293D là IC dùng để điều khiển cùng 1 lúc 2 động cơ nhỏ Trong đề tài của mình, em chỉ dùng nó để điều khiển một động cơ Dòng giới hạn của L293 là 600mA Sơ đồ chân của L293... trục với nó dùng để xác đònh tốc độ và vò trí của động cơ Các thông số của động cơ như sau: GVHD : TS Nguyễn Thiện Thành 28 SVTH: Nguyễn Uy Danh Báo cáo đồ án môn học I + Điện áp DC cấp cho động cơ : 24VDC + Tốc độ tối đa 4000 vòng/phút + Số xung của encoder 108xung/vòng + Điện cảm L=102mH Động cơ có tất cả 6 dây ra : + 2 dây cung cấp nguồn 24 V cho đông cơ + 2 dây nguồn 5V cung cấp áp cho encoder + 1... ngoài Phương pháp điều khiển : Thay đổi tốc độ động cơ bằng cách thay đổi áp cấp vào cho động cơ Nguyên lý hoạt động của cảm biến encoder : có nhiều loại encoder khác nhau Mỗi loại lại có một nguyên lý hoạt động khác nhau, trong khuôn khổ báo cáo đồ án I em xin trình bày phần nguyên lý loại encoder trong đề tài mà em sử dụng : incremental encoder Mô hình thứ 1 Incremental encoder về cơ bản là một đóa... sẽ không phải tốn 8 bit để lưu đòa chỉ của thanh ghi W trong mã lệnh ( vì được hiểu ngầm) Có thể xem thanh ghi W là thanh ghi trung gian trong quá trình viết chương trình cho PIC1 6F877A 2.3.2 Tập lệnh của PIC1 6F877A PIC1 6F877A có tất cả 35 lệnh và được trình bày khá rõ trong datasheet Em sẽ đính kèm tập lệnh ở phần cuối cùng của bài báo cáo Trong chương trình, em sử dụng ngôn ngữ asembly để viết Trình... biết trạng thái các chế độ reset của vi điều khiển GVHD : TS Nguyễn Thiện Thành 17 SVTH: Nguyễn Uy Danh Báo cáo đồ án môn học I 2.3 Thanh ghi W(work) và tập lệnh của PIC1 6F877A 2.3.1 Thanh ghi W Đây là thanh ghi rất đặc biệt trong PIC1 6F877A Nó có vai trò tương tự như thanh ghi Accummulator của 8051, tuy nhiên tầm ảnh hưởng của nó rộng hơn rất nhiều Tập lệnh của PIC1 6F877A có tất cả 35 lệnh thì số lệnh... dữ liệu trong quá trình viết chương trình Tất cả các biến dữ liệu nên được khai báo chứa trong vùng đòa chỉ này Trong cấu trúc bộ nhớ dữ liệu của PIC1 6F877A, các thanh ghi SFR nào mà thường xuyên được sử dụng (như thanh ghi STATUS) sẽ được đặt ở tất cả các bank để thuận tiện trong việc truy xuất Sở dó như vậy là vì, để truy xuất một thanh ghi nào đó trong bộ nhớ của 16F877A ta cần phải khai báo đúng . thức điều khiển đối tượng động cơ. 2. Tìm hiểu thực tế các linh kiện, các loại IC, hoạt động của các loại cảm biến…. 3. Thiết kế, thi công mạch điều khiển và mạch động lực điều khiển động cơ DC 4 SVTH: Nguyễn Uy Danh4 Báo cáo đồ án môn học I Chương II : Giới thiệu về các linh kiện, phần tử sử dụng trong mạch I. Vi điều khiển PIC1 6F877A 1. Khái quát về vi điều khiển PIC1 6F877A 1.1.Sơ đồ chân. trực tiếp từ động cơ - Sử dụng driver cầu H L293D trực tiếp điều khiển chiều quay, đóng ngắt động cơ DC - Đối tượng điều khiển là động cơ DC có gắn encoder đồng trục. - Ngoài ra, trên mạch còn có
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo điều khiển on off động cơ dc dùng pic 16f877a, báo cáo điều khiển on off động cơ dc dùng pic 16f877a,

Từ khóa liên quan