kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1

65 338 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:06

Lời mở đầu Hiện nay, trong nền kinh tế thị trờng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của các doanh nghiệp, nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lợng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhng để làm đợc điều này thì không phải là đơn giản mà nó đòi hỏi các doanh nghiệp bên cạnh việc tìm hớng đi đúng đắn cho mình còn phải có một chế độ kế toán hợp lý tức phải phù hợp với thực tế, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình và phải bảo đảm chế độ tài chính kế toán. Việc hạch toán chi phí để tính ra giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác. Thấy rõ đợc tầm quan trọng trên, cùng với quá trình học tại trờng em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty xây dựng số 1 Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề sẽ kết cấu thành ba phần nh sau: Phần I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 101 - công ty xây dựng số 1. Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1. Vì thời gian và trình độ có hạn nên trong quá trình viết chuyên đề, em không sao tránh khỏi những thiếu sót, em mong thầy, cô góp ý để chuyên đề đợc hoàn thiện hơn. Đồng thời, em xin cảm ơn Cô Trần Thu Phong đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề này. Phần thứ nhất 1 Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. I-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tái sản xuất tài sản cố định cho tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Nó làm tăng sức mạnh về kinh tế, quốc phòng, tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội. Một đất nớc có một cơ sở hạ tầng vững chắc thì đất nớc đó mới có điều kiện phát triển. Nh vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng bao giờ cũng phải tiến trớc một bớc so với ngành khác. Muốn cơ sở hạ tầng vững chắc thì xây dựng là một ngành không thể thiếu đợc. Vì thế một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân nói chung và qũy tích lũy nói riêng, cùng với vốn đầu t tài trợ từ nớc ngoài có trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sản phẩm xây dựng là các công trình sản xuất, hạng mục công trình, công trình dân dụng có đủ điều kiện đa vào sử dụng và phát huy tác dụng. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản luôn đợc gắn liền với một địa điểm nhất định nào đó. Địa điểm đó là đất liền, mặt nớc, mặt biển và có cả thềm lục địa. Vì vậy ngành xây dựng cơ bản khác hẳn với các ngành khác. Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trng đợc thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng đợc thể hiện cụ thể nh sau Sản phẩm xây dựng có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng dài và có giá trị rất lớn. Nó mang tính cố định, nơi sản xuất ra sản phẩm đồng thời là nơi sản phẩm hoàn thành đa vào sử dụng và phát huy tác dụng. Nó mang tính đơn chiếc, mỗi công trình đợc xây dựng theo một thiết kế kỹ thuật riêng, có giá trị dự đoán riêng và tại một địa điểm nhất định. Điều đặc biệt sản phẩm xây dựng mang nhiều ý nghĩa tổng hợp về nhiều mặt: kinh tế, chính trị, kỹ thuật, mỹ thuật Quá trình từ khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành bàn giao đa vào sử dụng thờng là dài, nó phụ thuộc vào quy mô và tính chất phức tạp về kỹ thuật 2 của từng công trình. Quá trình thi công thờng đợc chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn thi công bao gồm nhiều công việc khác nhau. Khi đi vào từng công việc cụ thể, do chịu ảnh hởng lớn của thời tiết khí hậu làm ngừng quá trình sản xuất và làm giảm tiến độ thi công công trình. Sở dĩ có hiện tợng này vì phần lớn các công trình đều đợc thực hiện ở ngoài trời, do vậymà điều kiện thi công không có tính ổn định, luôn biến động theo địa điểm xây dựng và theo từng giai đoạn thi công công trình. Các công trình đợc ký kết tiến hành thi công đều đợc dựa trên đơn đặt hàng, hợp đồng cụ thể của bên giao thầu xây lắp. Cho nên nó phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và thiết kế kỹ thuật của công trình đó. Khi có khối lợng xây lắp hoàn thành, đơn vị xây lắp phải đảm bảo bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lợng công trình. 2-/ Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . Do đặc thù của xây dựng và của sản phẩm xây dựng, nên việc quản lý về đầu t xây dựng cơ bản có khó khăn phức tạp hơn một số ngành khác. Chính vì thế trong quá trình quản lý đầu t xây dựng cơ bản phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Công tác quản lý đầu t và xây dựng cơ bản phải đảm bảo tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đợc xã hội và thị trờng chấp nhận về giá cả, chất lợng, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế trong từng thời kỳ. - Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh tốc độ tăng trởng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. - Huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn đầu t trong nớc cũng nh các nguồn vốn từ nớc ngoài đầu t vào Việt Nam, khai thác tốt tiềm năng lao động, tài nguyên đất đai và mọi tiềm lực khác nhằm động viên tất cả tiềm năng của đất nớc phục vụ cho quá trình tăng trởng, phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ môi trờng sinh thái. - Xây dựng theo quy hoạch kiến trúc và thiết kế kỹ thuật đợc duyệt đảm bảo bền vững mỹ quan. Thực hiện cạnh tranh trong xây dựng nhằm đáp ứng công nghệ tiên tiến bảo đảm chất lợng và thời hạn xây dựng với chi phí hợp lý và 3 thực hiện bảo hành công trình (Trích điều lệ quản lý đầu t và xây dựng, ban hành kèm theo nghị định số 42/CP ngày 16/07/1996 của chính phủ). Từ trớc tới nay, xây dựng cơ bản là một lỗ hổng lớn làm thất thoát nguồn vốn đầu t của Nhà nớc. Để hạn chế sự thất thoát này, Nhà nớc thực hiện việc quản lý giá xây dựng thông qua ban hành các chế độ chính sách về giá các nguyên tắc phơng pháp lập dự toán và các căn cứ (định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây dựng cơ bản, xuất vốn đầu t) để xác định tổng mức vốn đầu t, tổng dự toán công trình và dự toán cho từng hạng mục công trình. Giá thành công trình (hoặc dự án) là giá trúng thầu. Các điều kiện ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu t và đơn vị xây dựng. Giá trúng thầu không vợt quá tổng dự toán đợc duyệt. Đối với các doanh nghiệp xây dựng, để đảm bảo thi công đúng tiến độ, đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lợng các công trình với cho chi phí hợp lý. Bản thân các doanh nghiệp phải có các biện pháp tổ chức quản lý sản xuất quản lý chi phí sản xuất chặt chẽ hợp lý có hiệu quả. Hiện nay trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chủ yếu áp dụng phơng pháp đấu thầu giao nhận thầu xây dựng. Để trúng thầu một công trình, doanh nghiệp phải xây dựng một giá đấu thầu hợp lý cho công trình đó dựa trên cơ sở các định mức đơn giá xây dựng cơ bản do Nhà nớc ban hành trên cơ sở giá cả thị trờng và khả năng của bản thân doanh nghiệp. Mặt khác phải đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi. Để thực hiện các yêu cầu trên, đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cờng công tác quản lý kinh tế đặc biệt là quản lý chi phí sản xuất - quản lý giá thành, trong đó trọng tâm là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Xác định đúng đắn đối tợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, thỏa mãn yêu cầu quản lý đặt ra, vận dụng các phơng pháp tập hợp chi phí và phơng pháp tính giá thành 4 một cách khoa học hợp lý đảm bảo cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác các số liệu cần thiết cho công tác quản lý. Cụ thể là: - Xác định đúng đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp, đồng thời xác định đúng đối tợng tính giá thành. - Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh. - Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức chi phí, vật t nhân công sử dụng máy thi công và các dự toán chi phí khác. Phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức dự toán các khoản chi phí ngoài kế hoạch, các khoản thiệt hại mất mát, h hỏng trong sản xuất để đề ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời. - Tính toán chính xác, kịp thời giá thành sản phẩm xây lắp các sản phẩm là lao vụ hoàn thành của doanh nghiệp. - Kiểm tra việc thực hiện hạ giá thành của doanh nghiệp theo từng công trình, hạng mục công trình, từng loại sản phẩm lao vụ vạch ra khả năng và các mức hạ giá thành một cách hợp lý có hiệu quả. - Xác định đúng đắn, bàn giao thanh toán kịp thời khối lợng công tác xây lắp hoàn thành. Định kỳ kiểm tra và đánh giá khối lợng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định. - Đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng công trình, hạng mục công trình, từng bộ phận thi công, tổ đội sản xuất trong từng thời kỳ nhất định. Kịp thời lập các báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp. Cung cấp chính xác, nhanh chóng các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý của lãnh đạo xí nghiệp. 4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 4.1- Vai trò. 5 Hạch toán kinh tế thúc đẩy tiết kiệm thời gian lao động, động viên các nguồn dự trữ nội bộ của doanh nghiệp và đảm bảo tích lũy tạo điều kiện mở rộng không ngừng sản xuất trên cơ sở áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng và nâng cao phúc lợi của quần chúng lao động. Hạch toán kinh tế đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nghiêm khắc chấp nhận các kế hoạch sản xuất sản phẩm về mặt hiện vật cũng nh về mặt giá trị, chấp hành nghiêm túc các tiêu chuẩn đã quy định về tài chính. Đối với doanh nghiệp xây lắp, việc hạch toán sẽ cung cấp các số liệu một cách chính xác, kịp thời đầy đủ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đề ra các biện pháp quản lý và tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu hạch toán. Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là vấn đề trung tâm của công tác hạch toán trong xây lắp. Tập hợp chi phí sản xuất giúp doanh nghiệp nắm bắt đợc tình hình thực hiện các định mức về chi phí vật t, nhân công là bao nhiêu so với dự toán và kế hoạch. Từ đó xác định đợc mức tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất nhằm đặt ra biện pháp thích hợp. Việc tính giá thành công tác xây lắp thể hiện toàn bộ chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế tài chính của đơn vị. 4.2- ý nghĩa. Giúp cho việc quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu t của Nhà nớc. Đáp ứng yêu cầu quản lý thông qua việc cung cấp đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 6 II-/ Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 1-/ Khái niệm,phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 1.1-Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là toàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hóa đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định, đợc biểu hiện bằng tiền. Giá trị của sản phẩm xây lắp đợc biểu hiện. G xl = C + V + m Trong đó: G xl : Giá trị sản phẩm xây lắp. C : Là toàn bộ giá trị t liệu sản xuất tiêu hao trong quá trình tạo ra sản phẩm xây lắp nh: khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu đợc gọi là lao động vật hóa. V : là chi phí tiền lơng, tiền công phải trả cho ngời lao động tham gia quá trình xây lắp tạo ra sản phẩm xây dựng, nó đợc gọi là hao phí lao động cần thiết. m : Là giá trị mới do lao động sống tạo ra trong quá trình xây lắp tạo ra sản phẩm xây dựng. Về mặt lợng chi phí xây lắp phụ thuộc hai yếu tố. - Khối lợng lao động và t liệu sản xuất đã bỏ ra trong quá trình xây lắp ở một thời kỳ nhất định. - Giá cả t liệu sản xuất đã tiêu hao trong quá trình sản xuất xây lắp và tiên l- ợng của một đơn vị lao động đã hao phí. Trong điều kiện giá cả thờng xuyên biến động thì việc tính toán đánh giá chính xác chi phí sản xuất chẳng những là yếu tố khách quan mà còn là yêu cầu hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho nhu cầu quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện hiện nay, doanh 7 nghiệp phải tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh phải có lãi và bảo toàn đợc vốn. 1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. Trong doanh nghiệp xây lắp, các chi phí sản xuất bao gồm loại có nội dung kinh tế và công dụng khác nhau. Yêu cầu quản lý đối với từng loại chi phí cũng khác nhau. Việc quản lý sản xuất, tài chính, quản lý chi phí sản xuất không những dựa vào số liệu tổng hợp chi phí sản xuất mà còn căn cứ vào số liệu cụ thể của từng loại chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình trong từng thời kỳ nhất định. Không phân loại chi phí một cách chính xác thì việc tính giá thành công tác xây lắp theo từng khoản mục chi phí không thể hiện đợc trong doanh nghiệp xây lắp, việc phân loại chi phí sản xuất đợc tiến hành theo các tiêu thức sau: 1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. Theo tiêu thức phân loại này, căn cứ vào tính chất nội dung kinh tế của chi phí giống nhau xếp vào một yếu tố, không phân biệt chi phí đó phát sinh trong lĩnh vực nào, ở đâu. Toàn bộ chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp đợc chia thành các yếu tố sau. - Chi phí nguyên nhiên vật liệu bao gồm toàn bộ chi phí về các loại đối tợng lao động nh: Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, vật liệu thiết bị xây dựng. - Chi phí nhân công là toàn bộ tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, KPCĐ và các khoản khác phải trả cho ngời lao động trong doanh nghiệp xây lắp. - Chi phí khấu hao tài sản cố định là toàn bộ phải trích khấu hao, trích trớc chi phí sửa chữa lớn trong tháng (trong kỳ) đối với tất cả các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp. - Chi phí dịch vụ mua ngoài là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài (trừ tiền lơng công nhân sản xuất) phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp nh: chi phí thuê máy, tiền điện, tiền nớc 8 - Chi phí khác bằng tiền mặt là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài bốn yếu tố chi phí trên nh: chi phí bằng tiền mặt chi phí tiếp khách. Phân loại chi phí theo tiêu thức này giúp ta biết đợc kết cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ cho yêu cầu thông tin và quản trị trong doanh nghiệp để phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cho kỳ sau. 1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh theo mục đích công dụng của chi phí. Theo cách phân loại này, căn cứ vào mục đích công dụng của chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp đợc chia thành: - Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm xây lắp là toàn bộ chi phí liên quan đến việc xây lắp, chế tạo sản phẩm cũng nh các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý và phục vụ sản xuất trong phạm vi các phân xởng, bộ phận tổ đội sản xuất, chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm xây lắp đợc chia thành chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. + Chi phí trực tiếp là những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc chế tạo sản phẩm xây lắp bao gồm chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sử dụng máy thi công. * Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (đã tính đến hiện trờng xây lắp) của các vật liệu chính vật liệu phụ vật kết cấu vật liệu luân chuyển (ván khuôn cốp pha giàn giáo) bán thành phẩm cần thiết để tạo nên sản phẩm xây lắp. * Chi phí nhân công trực tiếp gồm tiền lơng cơ bản, các khoản phụ cấp lơng không ổn định hoặc không thống nhất trong các vùng tỉnh thành phố nếu cha đợc tính tới trong đơn giá xây dựng cơ bản sẽ đợc hình thành một khoản riêng trong dự toán công trình trong giá thành kế hoạch, giá trị thực tế của công trình vào khoản mục chi phí nhân công. Với khoản chi phí tiền lơng của công nhân điều khiển máy thi công đợc tính trong đơn giá xây dựng cơ bản cũng tính vào chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí tiền lơng của cán bộ quản lý công trình (bộ phận gián tiếp) đợc tính vào chi phí sản xuất chung mà không tính vào chi phí nhân công trực tiếp. 9 * Chi phí sản xuất chung bao gồm tiền lơng cơ bản,các chế độ bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,KPCĐ cho nhân viên quản lý phân xởng,các khoản chi phí khác bằng tiền mặt hoặc vật liệu,công cụ dụng cụ cho phân xởng cũng đợc tính vào chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp. * Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm tiền lơng,các khoản phải trích theo lơng của nhân viên điều khiển máy thi công,chi phí khấu hao máy,chi phí vật liệu. + Chi phí gián tiếp còn gọi là chi phí sản xuất chung là những chi phí phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình xây lắp tạo ra sản phẩm hoặc thực hiện các loại lao vụ dịch vụ ở bộ phận tổ đội sản xuất. - Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí phục vụ và quản lý chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp nh các chi phí về sản xuất kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí khác. - Chi phí hoạt động khác là toàn bộ chi phí phát sinh trong trong quá trình tiến hành các hoạt động khác ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp xây lắp bao gồm: Chi phí về hoạt động tài chính và chi phí hoạt động bất thờng. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích, công dụng của chi phí có tác dụng xác định số chi phí đã chi cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. Theo cách phân loại này chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm sẽ là những chi phí cấu thành trong giá thành của sản phẩm xây lắp hoàn thành. Ngoài ra còn nhiều cách phân loại khác nhau nhng hai cách phân loại trên là hai cách đợc sử dụng chủ yếu trong doanh nghiệp xây lắp đặc biệt là phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo công dụng kinh tế của chi phí, bởi vì trong dự toán công trình xây lắp chi phí sản xuất đợc phân theo từng khoản mục. 2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. Để xây dựng một công trình hay hoàn thành một lao vụ thì doanh nghiệp xây dựng phải đầu t vào quá trình sản xuất thi công một lợng chi phí nhất định, 10 [...]... tợng tính giá thành là một công trình hạng mục công trình đợc hoàn thành trong kỳ tính giá thành hoặc giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ bằng giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ III-/ Nội dung kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 1- / Đối tợng kế toán tập hợp chi phí và đối tợng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp 1. 1- Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. .. hợp lý giá thành khối lợng sản phẩm hoàn thành quy ớc Phản ánh kịp thời chi phí sản xuất cho đối tợng xây lắp Từ 13 đó giúp cho doanh nghiệp phân tích kịp thời chi phí đã chi ra cho từng đối tợng để có biện pháp quản lý thích hợp 2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất là cơ sở hình thành nên giá thành sản phẩm Tuy nhiên giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất. .. tổng giá thành và giá thành đơn vị thực tế của sản phẩm xây lắp Phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp là phơng pháp sử dụng số liệu về chi phí xây lắp để tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị thực tế của sản phẩm xây lắp đã hoàn thành theo các yếu tố hoặc các khoản mục giá thành trong kỳ tính giá thành đã đợc xác định Trong đó, kỳ tính giá thành xây 22 lắp là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành. .. ràng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp Sự khác nhau đợc thể hiện: Về phạm vi: chi phí sản xuất chỉ tính trong một thời kỳ, còn giá thành sản phẩm lại bao gồm cả chi phí khối lợng xây lắp dở dang kỳ trớc chuyển sang nhng lại loại trừ đi chi phí thực tế của khối lợng xây lắp dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất đợc tập hợp theo từng thời kỳ nhất định còn giá thành xây lắp là chi phí sản xuất. .. thi công tính cho từng CT, HMCT 15 2, 15 3, 14 1, 11 1 Khi xuất, mua vật liệu phụ cho máy thi công 214 Chi phí khấu hao máy thi công 11 1, 11 2, 3 31 Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác 13 3 Ghi chú: Trường hợp thi công hoàn toàn bằng máy, hạch toán toàn bộ chi phí sử dụng máy vào TK 15 4 - chi phí sản xuất kinh doanh Khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương của công nhân sử dụng máy không hạch toán. .. xuất đợc tính cho một công trình hạng mục công trình hay khối lợng xây lắp hoàn thành Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp cũng có điểm giống nhau, bởi vì chúng có cùng bản chất là đều phản ánh những chi phí hao phí trong quá trình sản xuất Giá thành sản phẩm xây lắp và chi phí sản xuất của công tác xây lắp thống nhất về mặt lợng trong trờng hợp: đối tợng tập hợp chi phí sản xuất và đối... xí nghiệp 10 1 - công ty xây dựng số 1 I-/ Đặc điểm chung của công ty xây dựng số 1 1-/ Quá trình hình thành và phát triển Công ty xây dựng số 1 trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội có trụ sở đóng tại 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trng - Hà Nội với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng trong phạm vi cả nớc 26 Công ty đợc thành lập ngày 7/7 /19 60 với tên gọi công ty kiến trúc... nghề cao, công tác kế toán bằng máy vi tính ngày càng hoàn thiện 33 Phòng tài chính kế toán công ty có 11 ngời và đợc tổ chức theo sơ đồ sau trong đó mỗi ngời đều đợc phân công cụ thể công việc nh sau: Sơ đồ phòng Tài chính kế toán của công ty xây dựng số 1 kế toán trưởng Phó phòng kế toán và kế toán thuế Kế toán tổng hợp Kế toán lương và BHXH Kế toán TGNH Phụ trách thống kê thu hồi vốn Kế toán các... hợp chi phí sản xuất và đối tợng tính giá thành thờng phù hợp với nhau Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là công trình hạng mục công trình Còn đối tợng tính giá thành là hạng mục công trình đã hoàn thành 2-/ Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 15 2 .1 - Các phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất: 2 .1. 1 - Phơng pháp trực tiếp Đợc áp dụng đối với những chi phí trực tiếp Chi. .. + Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất của xí nghiệp căn cứ vào chi phí thực tế và chi phí theo dự toán tiến hành kết chuyển lỗ lãi của quá trình sản xuất kinh doanh (hai ngời) + Kế toán thanh toán và tiền lơng có nhiệm vụ tập hợp chi phí nhân công tiến hành phân bổ vào các đối tợng chịu chi phí Căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để viết phiếu thu chi . về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 1- / Khái niệm,phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 1. 1-Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. Chi phí sản xuất. về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 10 1 - công ty. nh định mức chi phí sản xuất chung, chi phí trực tiếp phân bổ theo từng loại chi phí 20 11 1, 334 15 2, 15 3, 14 1, 11 1 214 11 1, 11 2, 3 31 623 13 3 15 4 Khoản mục chi phí SDM Tiền công phải trả

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • H¹ch to¸n chi phÝ sö dông MTC t¹i XÝ nghiÖp 101

  • ViÖc trÝch khÊu hao TSC§ ë XÝ nghiÖp 101 ®­îc thÓ hiÖn trªn B¶ng tæng hîp trÝch KHTSC§.

   • Sæ chi tiÕt TK 154

  • MÉu 1

  • B¶ng tæng hîp ph©n tÝch l­¬ng

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan