kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn long xuyên

81 558 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 11:29

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LĂNG TỐ TRÂN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 05 năm 2010 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG Chuyên ngành: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SVTH: LĂNG TỐ TRÂN Lớp: DH7KT . MSSV: DKT 062 098 Người hướng dẫn: TRẦN THỊ KIM KHÔI Long Xuyên, tháng 05 năm 2010 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Trần Thị Kim Khôi Người chấm, nhận xét 1: Người chấm, nhận xét 2: Khóa luận được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, ngày tháng năm LỜI CẢM ƠN E E  D D Những năm tháng trên giảng đường đại học là những năm tháng vô cùng quý báu và quan trọng đối với bản thân em. Ở đây, em đã nhận được sự giảng dạy, chỉ dẫn tận tâm, nhiệt tình của thầy cô, những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt sẽ là hành trang để em bước vào đời. Sau gần 04 tháng miệt mài nghiên cứu, em đã hoàn thành xong khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài “Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang”. Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng của bản thân, em còn nhận được sự hướng dẫn tận tình của cô Trần Thị Kim Khôi, người đã trực tiếp hướng dẫn, luôn động viên và khích lệ em trong suốt thời gian nghiên cứu. Qua thời gian thực tập tại Công Ty Xăng Dầu An Giang em đã tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tế về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công Ty và sự tận tịnh hướng dẫn, chỉ dạy của các cô, anh chị trong phòng kế toán, đặc biệt là cô Châu Thị Nở - Kế toán trưởng và anh Nguyễn Thành Hậu - Phó phòng kế toán phụ trách kế toán tổng hợp đã rất tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em hoàn thành khóa luận của mình. Một lần nữa, xin gởi đến quý thầy cô, các cô chú, anh chị trong Công Ty những lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. TÓM TẮT E E  D D Kế toán là một trong những công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế. Nó có vai trò tích cực đối với việc quản lý vốn, tài sản, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng doanh nghiệp và là nguồn cung cấp thông tin số liệu đáng tin cậy để Nhà nước điều hành, quản lý nền kinh tế, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các ngành, các khu vực. Với vai trò đó, kế toán đã và đang được các nhà quản lý quan tâm, nhất là trong việc xác định kết quả kinh doanh, nó giúp cho các nhà quản lý có thể đánh giá và đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, kịp thời và phù hợp với doanh nghiệp mình và tình hình thực tiễn. Chính vì vậy, sự đổi mới và hoàn thiện không ngừng công tác kế toán đã trở thành một vấn đề rất quan trọng và hết sức cấp thiết. Công ty Xăng Dầu An Giang là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, chuyên kinh doanh các mặt hàng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Công ty vừa thực hiện nhiện vụ chính trị là góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh, vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững, trong đó, vai trò của các cửa hàng xăng dầu trực thuộc là rất quan trọng, là nền tảng, là trọng tâm để ổn định và phát triển. Để làm rõ vấn đề này, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp của mình là “Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang” với mục tiêu tìm hiểu, đánh giá quá trình xử lý, luân chuyển chứng từ, tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty và đề ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh. MỤC LỤC Trang DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chương I. TỔNG QUAN 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3 Phương pháp nghiên cứu 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu 2 Chương II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3 2.1 Tiêu thụ sản phẩm 3 2.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 3 2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm 3 2.1.3 Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 3 2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh 4 2.2.1 Khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh 4 2.2.2 Ý nghĩa của chi phí hoạt động kinh doanh 4 2.2.3 Phân loại chi phí hoạt động kinh doanh 4 2.3 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh 6 2.3.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh 6 2.3.1 Ý nghĩa của việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh 7 2.4 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh 7 2.4.1 Kế toán doanh thu 7 2.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7 2.4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 10 2.4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 11 2.4.1.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13 2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh 16 2.4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 16 2.4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 19 2.4.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 20 2.4.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 22 2.4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 23 2.5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 25 2.6 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 26 2.6.1 Phân tích doanh thu 26 2.6.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu 26 2.6.1.2 Nội dung phân tích 27 2.6.2 Phân tích chi phí 27 2.6.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí 27 2.6.2.2 Nội dung phân tích chi phí 27 2.6.3 Phân tích lợi nhuận 27 2.6.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận 27 2.6.3.2 Nội dung phân tích 28 Chương III. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG 29 3.1 Vài nét sơ lược 29 3.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 29 3.2.1 Lịch sử hình thành 29 3.2.2 Quá trình phát triển 29 3.3 Chức năng, mục tiêu kinh doanh 30 3.3.1 Chức năng 30 3.3.2 Mục tiêu kinh doanh 30 3.4 Cơ cấu tổ chức 31 3.4.1 Bộ máy tổ chức công ty 31 3.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 32 3.5 Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2008-2009 34 3.6 Tổ chức công tác kế toán 36 3.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán 36 3.6.2 Hình thức kế toán áp dụng 36 Chương IV. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG 38 4.1 Vài nét về hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang 38 4.2 Kế toán doanh thu 38 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 38 4.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 44 4.3 Kế toán chi phí 46 4.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 46 4.3.2 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 49 4.3.3 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 54 4.3.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 55 4.4 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 55 4.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 57 4.5.1 Phân tích doanh thu 57 4.5.1.1 Phân tích tình hình biến động DT xăng dầu năm 2008 – 2009 57 4.5.1.2 Phân tích kết cấu DT theo từng mặt hàng giai đoạn 2008-2009 58 4.5.1.3 Phân tích kết cấu DT theo phương thức BH giai đoạn 2008-2009 59 4.5.2 Phân tích chi phí 60 4.5.2.1 Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán năm 2008 – 2009 60 4.5.2.2 Phân tích chi phí bán hàng và QLDN giai đoạn 2008 – 2009 61 4.5.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 62 4.5.3.1 Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng mặt hàng 62 4.5.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 63 4.5.3.3 Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận 64 Chương V. KẾT LUẬN 66 5.1 Đánh giá 66 5.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý 66 5.1.2 Công tác kế toán 66 5.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống CHXD 67 5.2 Một số ý kiến 67 5.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý 67 5.2.2 Công tác kế toán 68 5.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống CHXD 68 5.3 Kết luận 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1. Phân loại chi phí 6 Sơ đồ 3.1. Cơ cấu tổ chức Công ty 30 Sơ đồ 3.2. Sơ đồ tổ chức phòng Tài Chính-Kế Toán 34 Sơ đồ 3.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính 36 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Bảng báo cáo KQHĐKD trong 2 năm 2008 - 2009 32 Bảng 4.1. Tình hình biến động DT xăng dầu giai đoạn 2008, 2009 55 Bảng 4.2. Bảng kết cấu doanh thu theo từng mặt hàng 56 Bảng 4.3. Bảng kết cấu doanh thu theo phương thức bán hàng 57 Bảng 4.4. Biến động giá vốn hàng bán theo từng mặt hàng năm 2008-2009 58 Bảng 4.5. Biến động chi phí BH&QLDN năm 2008-2009 59 Bảng 4.6. Kết cấu lãi gộp theo từng mặt hàng 60 Bảng 4.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng 61 Bảng 4.8. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 62 Bảng 4.9. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản 62 Bảng 4.10. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 63 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí công đoàn KQKD Kết quả kinh doanh BH&QLDN Bán hàng & Quản lý doanh nghiệp TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân CHXD Cửa hàng xăng dầu Tcty Tổng công ty CTXD Công ty xăng dầu NSNN Ngân sách Nhà nước TTS Tổng tài sản DT Doanh thu DTT Doanh thu thuần VCSH Vốn chủ sở hữu VLXD Vật liệu xây dựng [...]... Khôi Kế toán xác định và phân tích KQHĐKD tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của cty XDAG 2.5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh Khái niệm KQKD là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại trong một kỳ kế toán Sau một kỳ kế toán, cần xác định kết quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ với yêu cầu chính xác và kịp thời Chú ý tới nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận giữa doanh. .. thuần 641 512 Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ 642 515 Kết chuyển chi phí QLDN Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính 635 711 Kết chuyển chi phí hoạt động Kết chuyển doanh thu khác tài chính 811 421 Kết chuyển chi phí khác Kết chuyển lỗ thuần 821 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 421 Kết chuyển lãi thuần 2.6 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 2.6.1 Phân tích doanh thu 2.6.1.1... được vấn đề đó và tầm quan trọng của doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong doanh nghiệp là như vậy nên tôi đã chọn đề tài cho mình là: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ở hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang.” Đề tài này sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân tích một vài chỉ số về doanh thu của... tác kế toán, từ đó sẽ đưa ra những biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại 1.2 Mục tiêu nghiên cứu • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán xác định và phân tích KQKD • Tìm hiểu đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty • Nghiên cứu phương pháp kế toán của công ty • Đánh giá công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty • Phân tích doanh. .. từng doanh nghiệp Cuối mỗi kỳ, kế toán xác định KQKD trong kỳ tổng hợp KQKD từ hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản và KQKD của hoạt động khác SVTH: Lăng Tố Trân 6 GVHD: Trần Thị Kim Khôi Kế toán xác định và phân tích KQHĐKD tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của cty XDAG - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động. .. về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, qua đó cung cấp được những thông tin cần thiết giúp cho chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành có thể phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư có hiệu quả cao 2.4 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh 2.4.1 Kế toán doanh thu 2.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Khái niệm Doanh thu bán hàng và cung cấp... hợp doanh thu, các loại chi phí và xác định kết quả kinh doanh các mặt hàng xăng dầu của hệ thống cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp trong năm 2009 Đề tài cũng phân tích KQKD xăng dầu ở hệ thống cửa hàng xăng dầu năm 2009 SVTH: Lăng Tố Trân 2 GVHD: Trần Thị Kim Khôi Kế toán xác định và phân tích KQHĐKD tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của cty XDAG Chương II CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH... rất nhiều vào việc kiểm soát các khoản doanh thu, chi phí và xác định, tính toán KQKD trong kỳ của doanh nghiệp Doanh nghiệp phải biết kinh doanh mặt hàng nào để có KQKD cao và phải kinh doanh như thế nào để có hiệu quả, có khả năng chiếm lĩnh thị trường, nên đầu tư để mở rộng kinh doanh hay chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác Như vậy, hệ thống kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ và xác định KQKD... mại; hoạt động dịch vụ; hoạt động tài chính; hoạt động khác;… Trong từng loại hoạt động kinh doanh, có thể được hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng ngành hàng, từng loại dịch vụ,… (nếu có) SVTH: Lăng Tố Trân 25 GVHD: Trần Thị Kim Khôi Kế toán xác định và phân tích KQHĐKD tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của cty XDAG Sơ đồ hạch toán 632 911 511 Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển doanh thu... hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, tuy nhiên, chỉ tiêu thường được các nhà quản trị sử dụng để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh là doanh thu và sự kiểm soát chi phí hoạt động kinh doanh Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tốn chi phí mua sắm các yếu tố đầu vào cho nên chi phí luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị Các nhà quản trị . quả hoạt động kinh doanh 6 2.3.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh 6 2.3.1 Ý nghĩa của việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh 7 2.4 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh. 2.4.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 22 2.4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 23 2.5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 25 2.6 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. nhập doanh nghiệp 55 4.4 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 55 4.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 57 4.5.1 Phân tích doanh thu 57 4.5.1.1 Phân tích tình hình biến động

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LĂNG TỐ TRÂN

  • KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

  • KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

 • SVTH: LĂNG TỐ TRÂN

 • Người hướng dẫn: TRẦN THỊ KIM KHÔI

 • Long Xuyên, tháng 05 năm 2010

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

  • Người hướng dẫn: Trần Thị Kim Khôi

   • LỜI CẢM ƠN

   • TÓM TẮT

 • DANH MỤC SƠ ĐỒ

 • DANH MỤC BẢNG

  • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • KHOA LUAN.pdf

  • Sơ đồ 3.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên máy vi tính

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan