0

báo cáo tập sự tại công ty viễn thông thanh hóa

44 677 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2015, 22:20

VIÊN THÔNG THANH HóA BÁO CÁO TẬP SỰ Họ và tên: Nguyễn Nh Hải TTVT Thọ Xuân - Tổ vt- Mục Sơn THANH HOÁ - 2008 LỜI MỞ ĐẦU Sau thời gian gần một năm được làm việc tại Viễn Thông Thanh Hoá trong thời kỳ cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp viễn thông trên cả nước n.i chung và trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá n.i riêng. Là một người lao động trực tiếp, tôi đã nhận thức ra được vai trò của mỗi người lao động trong doanh nghiệp để giúp công sức giúp doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian một năm, tôi đã được phân công làm việc tại TTVT Thọ Xuân-Tổ VT Mục Sơn. Qua quá trình làm việc, tôi đã được thực hành những kiến thức, kỹ năng công việc đã được đào tạo đồng thời đã t.ch cực t.ch luỹ kiến thức, kỹ năng lao động, tìm hiểu về mạng lưới, quy trình sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Là một thành viên mới trong doanh nghiệp tôi nhận thức được rõ tầm quan trọng của công việc, cố gắng phấn đấu học tập r.n luyện kỹ năng, nâng cao hiểu biết để ngày phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên còn nhiều điều chưa được thông thạo, chưa mạnh rạn và chớn chắn trong công việc, vi vậy tôi rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các anh chị đi trước, lãnh đạo của các đơn vị để tôi ngày càng ch.n chắn hơn trong công việc, gúp phần nhỏ bộ đưa doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Qua thời gian vừa qua, tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo đơn vị đ. tạo điều kiện giúp đỡ, cảm ơn các anh, chị, các cô chú đi trước đ. tận tình chỉ bảo để tôi c. thể hoàn thành tốt công việc trong 3 thời gian qua. Thanh Hoá, ngày 08 tháng 12 năm 2008 Nguyễn Nh Hải Phần I Nội quy an toàn sản xuất Bu chính – viễn thông Bu điện tỉnh Thanh hoá c. nay là Viễn Thông Thanh Hoá là một đơn v. Anh hùng lực lợng v. trang, thành viên của Tập đoàn Bu ch.nh – Viễn Thông Việt Nam, c. nhiệm vụ tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và phát triển mạng lới BC-VT nhằm cung cấp các loại hình d.ch vụ BC-VT trên đ.a bàn toàn tỉnh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh t., xã hội – an ninh quốc phòng của tỉnh nhà và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Quá trình hoạt động sản xuất, trong môi trờng ti.p xúc với các trang thi.t b. hiện đại, đắt ti.n và nhi.u y.u tố nguy hiểm, c. hại đối với ngời lao động. Để đảm bảo sự an toàn cho mọi ngời lao động và thi.t b. đặc biệt cho Doanh nghiệp đứng vững và phát triển, đơn v. đã c. những quy đ.nh v. an toàn sản xuất yêu cầu mọi CBCNV phải triệt để chấp hành. Nội quy này đợc áp dụng cho mọi ngời lao động mọi cơ sở sản xuất trong toàn Bu điện tỉnh và đợc cụ thể bằng những đi.u khoản sau: Điều 1: Cấm đa ngời lạ vào cơ quan ti.p riêng nơi làm việc, cấm đun nấu hút thuốc tại nơi làm việc, cấm uống rợu bia trớc và trong khi làm việc, cấm mang v. kh., vật liệu nổ, chất dể cháy và các mặt hàng quốc cấm vào khu vực cơ quan. Điều 2: Khi làm việc mọi cán bộ công nhân viên phải ăn mặc nghiêm chỉnh trang b. phòng hộ lao động theo quy đ.nh đối với t.ng chức danh. Điều 3: Chỉ c. ngời đã đợc đào tạo nắm vững t.nh năng kỹ thuật công nghệ của thi.t b. đợc phân công trực ca ch.nh đang trong ca trực mới đợc vận hành thi.t b Điều 4: Khi thi công các hạng mục công trình c. liên quan đ.n điện AC, DC làm việc trên cao mang vác vật nặng phải tuân thủ các quy đ.nh quy trình quy phạm kỹ thuật chuyên ngành trong thi công phhải kiểm tra các thi.t b. an toàn của ô tô, xe máy, xe đạp đảm bảo an toàn trớc 5 khi lên đờng. Ngời lái xe phải c. m. bảo hiểm và phải học luật an toàn giao thông đờng bộ đối với xe c. dung t.ch xi lanh t. 50cc trở lên, ngời đi.u khiển xe mô tô phải c. giấy ph.p lái xe. Điều 5: Trong ca trực, ngời trực ca không đợc ngủ, làm việc riêng hoặc rời v. tr. trực. C. trách nhiệm v. độ an toàn thi.t b. và phối hợp xử l. trên mạng. Phải giao cho ca sau đầy đủ tình hình thi.t b., tình hình thông tin liên mạng kể cả các phơng tiện phòng cháy chữa cháy. Điều 6: Mọi cán bộ công nhân viên c. trách nhiệm bảo vệ tài sản của đơn v., không thay đổi hoặc ti.t lộ thông tin b. mật công nghệ số liệu sản xuất kinh doanh khi cha đợc ph.p của cấp trên. Điều 7: Phải kiểm tra lại hệ thống điện, cắt điện cô lập các thi.t b. dùng điện khi rời khỏi nơi làm việc. Điều 8: Khi dùng các loại dây dẫn bằng kim loại thay th. cho dây cầu chì, cầu chảy phải t.nh toán phù hợp với cờng độ dòng điện khi sử dụng. Phơng tiện ch.a cháy phải để nơi khô ráo thoáng mát dễ lấy, thờng xuyên đợc kiểm tra bảo d.ng. Khi phát hiện cháy phải tìm mọi cách thông báo cho mọi ngời bi.t và cắt điện trớc khi chữa cháy, không dùng nớc để chữa cháy do nguyên nhân xăng hoặc nguồn điện gây ra cháy, dùng bình CO2 để chữa cháy cho các thi.t b. viễn thông. Điều 9: Không để dụng cụ t trang cá nhân trong phòng máy không tự . đa vật t trang thi.t b. rời khỏi đơn v., khỏi nơi quy đ.nh khi cha c. lệnh. Điều 10: Các phòng máy trang b. đi.u hoà nhiệt độ phải đ.ng k.n cửa mỗi khi ra vào trên cửa c. biển chỉ dẫn chi.u đ.ng mở để tiện lợi trong tình huống khẩn cấp. Điều 11: Phòng máy, phòng làm việc phải ngăn nắp gon gàng bố tr. khoa học để không cản trở quá trình đi lại thuận tiện khi c. tình trạng khẩn cấp, nơi giao d.ch trớc dân phải khang trang sạch đẹp c. đầy đủ các biểu mẫu hớng dẫn khách hàng bảng cớc các d.ch vụ bu ch.nh viễn thông. 7 Host –TDX Th? Xu?n Host Neax Thanh ho? Phần II Khái quát thực trạng mạng viễn thông thanh hoá I: Khái quát về mạng viễn thông Thanh Hoá. Thanh h.a là một tỉnh nằm ở v. tr. bắc trung bộ, ph.a bắc giáp Hòa Bình, Ninh bình, ph.a nam giáp Nghệ An, ph.a tây giáp Lào, ph.a đông là Biển đông. Đ.a hình rất phức tạp bao gồm mi.n núi, trung du, đồng bằng và mi.n biển. Thanh hoá c. 31 đơn v. hành ch.nh bao gồm các huyện, th. xã, thành phố với số dân trên 3 triệu ngời mật độ dân số tập trung không đồng đ.u giữa các vùng trong tỉnh, đời sống vật chất c.ng nh tinh thần do đ. mà phân h.a không đ.u. Tất cả những mặt tác động chủ quan và khách quan đã dẫn tới việc lắp đặt và thi.t lập mạng gặp rất nhi.u kh. khăn, cấu hình mạng rất phức tạp, chủng loại thi.t b. chuyển mạch lẫn truy.n dẫn rất đa dạng. Tuy nhiên chúng ta c. thể mô tả tổng quan v. mạng viễn thông Thanh h.a nh sau: 1. Cấu hình mạng lới Mạng viễn thông Thanh h.a hiện nay bao gồm năm Host đ. là : HOST- Neax 61ồ Thành Phố Thanh h.a, Host Tỉnh gia, Host Vĩnh Lộc và 2 Host đợc lắp đặt tại thọ Xuân Thọ xuân gồm c. HOST-AXE và HOST TDX-1B. Ngoài ra còn một số tổng đài độc lập khác transit qua các Host. Cấu hình các Host trong tỉnh đợc đấu với nhau trên sơ đồ sau : Toll Host- AXE Th? Xu?n Host T?Hnohs tGia V?nh L?c Hình 1. Sơ đồ đấu nối các Host 2. Hệ thống chuyển mạch Hiện nay đang hoạt động trên ba hệ thống chuyển mạch lớn là hệ thống chuyển mạch TDX-1B, đây là hệ thống tổng đài điện tử số đợc lắp đặt đầu tiên tại Thanh hoá(dung lợng tối đa là 22528 lines, các vệ tinh RSS dung lợng là 1024 lines và các SRSS dung lợng 256 lines). Thứ hai là hệ thống tổng đài Neax 61ồ . Ngoài ra còn c. các tổng đài độc lập APR, tổng đài Neax-XS … Đặc biệt hệ thống tổng đài AXE là tổng đài dung lợng lớn c. nhi.u t.nh năng u việt, n. c. thể đáp ứng đợc nhu cầu sử dụng các d.ch vụ hiện tại và trong thời gian sắp tới, hiện nay hệ thống mở rộng với dung lợng lên đ.n 127k (hiện c. khoảng 111 nghìn thuê bao trên hệ thống ). Hệ thống chuyển mạch của Thanh Hoá hiện nay được tổ chức bởi 3 trung tâm chuyển mạnh ch.nh: HOST Thanh H.a ,HOST Thọ Xuân vàHOST Triệu Sơn và một số tổng đài độc lập tại một số điểm c. dung lượng chuyển mạch thấp. - HOST Thọ Xuân: Host Thọ Xuân là trung tâm chuyển mạch của 2 hệ thống chuyển mạch là ERICSSON AXE- 810 và TDX - 1B. Hai hệ thống chuyển mạnh này gồm các 9 tổng đài vệ tinh phục vụ cho các huyện miền ph.a tây Thanh Hoá gồm hơn 60 tổng đài vệ tinh. - HOST Thanh H.a được đặt tại toà nhà trung tâm của Bưu điện tỉnh Thanh H.a phục vụ khu vực ph.a đông, nam và bắc Thanh H.a. -HOST Triệu Sơn mới được thành lập nhằm nâng cao chất lượng truyền dẫn giảm thiểu sự quá tải cho các HOST Thọ Xuân và HOST Thanh H.a. - Tại một số huyện miền núi còn một số tổng đài độc lập phục vụ cho khu vực thưa dân cư, lưu lượng chuyển mạch thấp. Ngoài hệ thống chuyển mạch n.i trên là thiết bị DSLAM phục vụ cung cấp dịch vụ Internet băng rộng MegaVNN. Hiện nay , để thực hiện mục tiêu đưa công nghệ thông tin tới mọi nhà và để đáp ứng mục tiêu hoà mạng Mêga school và VNPTschool Viễn Thông Thanh H.a đang dần hoà mạng DSLAM cho tất cả các tổng đài.Trên địa bàn tổ Mục Sơn cũng như cả Trung Tâm Viễn Thông Thọ Xuân đ. c. 100% các tổng đài c. DSLAM g.p phần phát triển nhanh khách hàng SDSL làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. 0 3. Hệ thống truyền dẫn. C. ba hình thức truy.n dẫn đang đợc ứng dụng phổ bi.n hiện nay là: Truyền dẫn vi ba số: Đây là phơng thức truy.n dẫn phổ bi.n nhất hiện nay ở mạng viễn thông Thanh h.a. u điểm lớn nhất của n. là dễ dàng lắp đặt và phát triển một tuy.n truy.n dẫn trong những đi.u kiện phức tạp của đ.a hình nh sông ngòi đồi núi chia cắt Tuy nhiên nhợc điểm lớn nhất của n. là hạn ch. v. băng thông, do đ. khi phát triển các d.ch vụ mới, d.ch vụ t.ch hợp (Truy.n số liệu, internet tốc độ cao ADSL,video ), gặp trở ngại rất lớn không đáp ứng đợc chất lợng d.ch vụ QoS. Hiện nay các thi.t b. truy.n dẫn vi ba đang hoạt độngtrên mạng Thanh H.a là: AWA, SIS34Mbps, DM1000, CTR, Minilink,PASOLINK Những thi.t b. này đã đáp ứng đợc những yêu cầu truy.n dẫn hiện nay. Nhng trong tơng lai để đứng vững và phát triển luôn ở v. tr. đứng đầu trên th. trờng trong thời kỳ cạnh tranh kinh t. thì cần đầu t phát triển các phơng tiện truy.n dẫn mới, băng thông rộng khả năng t.ch hợp cao. Truyền dẫn quang: Đây là phơng tiện truy.n dẫn l. tởng cho mạng truy.n dẫn, nhằm đáp ứng đợc các d.ch vụ mới Hiện nay, trong mạng viễn thông Thanh h.a c. rất nhi.u thi.t quang : FLX, SMS600, Cisco, NG-SDH, Metro Các tuy.n sử dụng thi.t b. truy.n dẫn FLX 150/600 và SMS 600+ -Cơ vụ -Phú sơn- Đông sơn - Cầu thi.u-Triệu sơn-Thọ xuân -Cơ vụ - Đình hơng - Hàm rồng. 11 -Cơ vụ - Lai thành - Môi - Sầm sơn - Quảng ti.n. - Triệu sơn - Sao vàng - Mục sơn -Cơ vụ - Hoàng quỳ - Nghĩa trang - Đại lộc - Đò l.n - Hà trung - Ga BS - Bỉm sơn- Lam sơn. -Cơ vụ - Quảng xơng – Gh.p - Chợ Kho - Tỉnh gia - Mai lâm. -Cơ vụ-Ba voi. -Ngọc lặc-Lang chánh-Đồng tâm-Quan sơn. Hiện nay, thi.t b. NG-SDH đã và đang đợc hoàn thiện đa vào sử dụng một số ring : + Ring 1(STM-64): Thanh hoá -Ga Biểm Sơn- Vĩnh lộc- Ngọc Lặc –Thọ xuân - Đông sơn. + Ring 2( STM-16):Thanh Hoá -Nông Cống –Tỉnh gia –Quảng Xơng –Sầm Sơn. + Ring3( STM-16): Thanh hoá - Hoàng Hoá -Hậu Lộc- Nga sơn –Ga Bỉm Sơn- Hà trung. + Ring 4(STM16) :Thọ xuân –Mục Sơn -Triệu sơn - Đông sơn –Thiệu Hoá -Kiểu. - Ngoài ra còn hai ring CISCO c.ng đợc đa vào sử dụng năm qua. Truy.n dẫn quang c. nhi.u t.nh năng u việt đáp ứng đợc các nhu cầu v. mở rộng các d.ch vụ. Ch.nh vì vậy trong vài năm gần đây Viễn Thông Thanh Hoá đang t.ng bớc quang h.a mạng lới. Hiện nay, Viễn thông Thanh Hoá đã và đang triển khai 2 lắp đặt các tuy.n cáp quang thi.t lập và hoàn thiện các vòng Ring đáp ứng sự phát triển th. trờng viễn thông rộng khắp trong toàn tỉnh. Truyền dẫn thông tin vệ tinh: Truy.n dẫn thông tin vệ tinh là phơng tiện truy.n dẫn c. u điểm nh đáp ứng đợc cho những vùng c. đ.a hình xa xôi hẻo lánh, đồi núi Tuy nhiên, nhợc điểm lớn nhất của n. là chi ph. thuê kênh và lắp đặt đầu cuối truy.n dẫn là rất lớn. Nhận x.t: Nhìn chung mạng Viễn Thông Thanh H.a bố tr. nh th. là hợp l Song trong mạng hiện vẫn c. một số hạn ch. nh là: - Trong mạng đang còn sử dụng rất nhi.u thi.t b. truy.n dẫn c.ng nh thi.t b. chuyển mạch, gây kh. khăn trong công tác bảo d.ng, vận hành và quy hoạch mạng vì các thi.t b. không đồng bộ. - Do hệ thống cáp quang cha đợc hoàn thiện nên một số vòng ring cha kh.p k.n. Vì vậy khi sự cố xảy ra trong vòng ring gây mất liên lạc nhi.u trạm. 4. Đánh giá về khả năng cung cấp và mở rộng dịch vụ Thanh H.a là một tỉnh c. dân số đông, diện t.ch lớn cho nên c. thể n.i Thanh H.a thực sự là một th. trờng ti.m năng. Nhất là trong những năm gần đây đời sống vật chất đợc nâng cao lên thì nhu cầu sử dụng các loại hình d.ch vụ c.ng tăng. 13 Đối với hệ thống chuyển mạch: Tổng công ty bu ch.nh viễn thông việt nam cùng với Bu điện tỉnh Thanh Hoá (Nay là Viễn Thông Thanh Hoá) đã đa vào khai thác hệ thống chuyển mạch AXE 810. Đây là hệ thống chuyển mạch tiên ti.n c. nhi.u t.nh năng u việt n. c. thể đáp ứng đợc việc mở rộng các d.ch vụ trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên trên mạng Viễn Thông Thanh Hoá đang còn tồn tại một số các tổng đài độc lập khác nhau hoạt động thi.u đồng bộ và không ổn đ.nh gây kh. khăn trong việc vận hành và xử l., không đáp ứng đợc nhu cầu phát triển và mở rộng các d.ch vụ mới của đ.a phơng, nhng trong thời gian sắp tới các tổng đài này sẽ dần đợc thay th. bằng các vê tinh của hệ thống AXE 810 và NEAX-61ồ. Trong năm 2008 Viễn Thông Thanh Hoá sẽ mở rộng thêm một host AXE với dung lợng 54 K nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao cố đ.nh trong tỉnh. Dịch vụ nội dung: Hiện nay, Viễn Thông Thanh Hoá đã đa vào nhi.u loại hình d.ch vụ nội dung nh là: âm nhạc và giải tr., thông tin n.ng hàng ngày, tra cứu thông tin tổng hợp…loại hình d.ch vụ này trong tơng lai chúng ta cần phải đa dạng hơn nữa . Việc triển khai tốt d.ch vụ nội dung sẽ giúp đa lại cho chúng ta một nguồn thu lớn ngoài d.ch vụ thoại truy.n thống. Dịch vụ internet: Trong vài năm gần đây th. trờng internet ADSL đã phát triển nhanh ch.ng trên đ.a bàn tỉnh Thanh Hoá. Viễn thông Thanh Hoá đã nhanh ch.ng đầu t, lắp đặt DSLAM ở rộng khắp trên mạng viễn thông toàn tỉnh cho ph.p chúng ta c. thể cung cấp d.ch vụ ADSL cho khách hàng. Đây là một d.ch vụ c. doanh thu cao. Ch.nh vì vậy tập trung phát triển loại hình d.ch vụ này. Hiện nay, th. trờng internet nhu cầu còn rất lớn cho nên nhanh 4 ch.ng khai thác th. trờng này. Đặc biệt cần chủ động liên hệ với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh để cung cấp d.ch vụ này cho họ. Dịch vụ điện thoại cố định không dây: Việc VNPT n.i chung và Viễn Thông Thanh Hoá n.i riêng đa vào hoạt động mạng cố đ.nh không dây đã g.p phần khắc phục đợc tình trạng những nơi mà mạng cáp không thể vơn tới. Đặc biệt hơn là, trong tơng lai sẽ phát triển mạng Thanh H.a thành mạng t.ch hợp và là thành phần của mạng th. hệ mới quốc gia và quốc t Tên gọi của công nghệ mới này c. tên là NGN(Mạng đa d.ch vụ th. hệ mới). Với mạng này khi đợc hoạt động thì hệ thống mạng viễn thông của chúng ta hiện nay chỉ là một thành phần của mạng với chức năng truy nhập vào môi trờng mạng dùng chung t.ch hợp. Ngoài ra, mạng th. hệ mới còn c. các mạng thành phần nh: mạng di động, mạng dữ liệu, mạng internet Khi đ. chúng ta c. thể cung cấp nhi.u loại hình d.ch vụ mà mạng NGN c. thể mang lại. II. Cấu trúc mạng, khả năng cung cấp và mở rộng dịch vụ của HOST- Thọ Xuân. 1. Mạng truy.n dẫn Host-Thọ xuân. Thọ xuân là một huyện mi.n núi giáp gianh giữa đồng bằng và mi.n núi, sông ngòi chia cắt. Do đ. thi.t b. truy.n dẫn ở Host-Thọ xuân tơng đối đa dạng, hiện nay một số hớng truy.n dẫn đ.nh tuy.n v. Thọ xuân vẫn đang còn sử dụng một số thi.t b. truy.n dẫn vi ba số. Nhng với nhi.u l. do chủ quan và khách quan v. nhu cầu d.ch vụ và đ.a hình nh vậy nên vi ba số vẫn là một phơng tiện truy.n dẫn khá l. tởng trong đi.u kiện hiện nay. Hiện nay, ở Host-Thọ xuân đang dùng một số loại truy.n dẫn 15 sau : + Truy.n dẫn viba: Minilink, CTR, DM1000, PASOLINK, AWA,DM1000 + Truy.n dẫn Quang: NG-SDH, CISCO, PASOLINK, VOM, SMS600, FLX,METRO -Thi.t b. CISCO đa vào hoạt động với hai vòng Ring nh hình vẽ: Hình 1 .Sơ đồ Ring 1 Cisco 6 0100090000032a0200000200a20100000000a201000 026060f003a03574d46430100000000000100ee840000000 001000000180300000000000018030000010000006c0000 000000000000000000350000006f0000000000000000000 000033e0000692b000020454d4600000100180300001200 0000020000000000000000000000000000003b130000201 90000d00000001001000000000000000000000000000014 2e0300a0270400160000000c000000180000000a0000001 000000000000000000000000900000010000000a60e0000 410a0000250000000c0000000e000080250000000c00000 00e000080120000000c0000000100000052000000700100 0001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000 0000000004400022430061006c006900620072006900000 00000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000 00000001200c8681200100000002c6c1200ac69120052516 0322c6c12002469120010000000946a1200106c12002451 60322c6c1200246912002000000049642f31246912002c6c 120020000000ffffffff2c28d000d0642f31ffffffffffff0180ffff01 800fff0180ffffffff000000000008000000080000d4fb4a0501 000000000000005802000025000000372e90010000020f05 02020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f 00000000000000430061006c00690062007200000000008 00c250570a06032f8d193bf0c28d0009c56c200586912009c 38273106000000010000009469120094691200e87825310 6000000bc6912002c28d000647600080000000025000000 0c00000001000000250000000c000000010000002500000 00c00000001000000180000000c00000000000002540000 00540000000000000000000000350000006f00000001000 000be338740c95287400000000057000000010000004c00 0000040000000000000000000000a60e0000410a0000500 00000200000003600000046000000280000001c00000047 17 8 0100090000032a0200000200a20100000000a20100 0026060f003a03574d46430100000000000100ee840000 000001000000180300000000000018030000010000006c 0000000000000000000000350000006f00000000000000 00000000033e0000692b000020454d4600000100180300 0012000000020000000000000000000000000000003b13 000020190000d000000010010000000000000000000000 000000142e0300a0270400160000000c00000018000000 0a00000010000000000000000000000009000000100000 00a60e0000410a0000250000000c0000000e0000802500 00000c0000000e000080120000000c0000000100000052 0000007001000001000000a4ffffff0000000000000000000 00000900100000000000004400022430061006c0069006 2007200690000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000001200c8681200100000002c6 c1200ac691200525160322c6c120024691200100000009 46a1200106c1200245160322c6c1200246912002000000 049642f31246912002c6c120020000000ffffffff2c28d000d 0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff00000000000 8000000080000d4fb4a050100000000000000580200002 5000000372e90010000020f0502020204030204ef0200a0 7b20004000000000000000009f00000000000000430061 006c0069006200720000000000800c250570a06032f8d19 [...]... doanh viễn thông vàcác doanh nghiệp khác Hiện nay, trên th trờng viễn thông – công nghệ thông tin c rất nhi.u doanh nghiệp VT - CNNT tham gia với 6 sự cạnh tranh quy.t liệt 1 Viễn thông quân đội (Viettel) Viễn thông quân đội là công ty thuộc Bộ Quốc phòng quản l với nhiệm vụ ch.nh là phục vụ các mục tiêu quốc phòng Nhng đ.n nay khi tham gia kinh doanh th trờng Bu ch.nh – Viễn thông – Công nghệ thông. .. công tác chăm sóc khách hàng Thực hiện theo qui đ.nh v nghiệp vụ chăm s.c khách hàng của Tổng công ty Bu ch.nh- Viễn thông Việt Nam, Viễn Thông Thanh Hoá và TTVT Thọ Xuân đã thực hiện công tác quản l và chăm s.c khách hàng nh sau: 1 Trong công tác quản lý khách hàng Viễn Thông Thanh Hoá và Trung Tâm Viễn Thông Thọ Xuân đã tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, phân loại khách hàng và quản l dữ... hiểu định hớng phát triển công nghệ và dịch vụ của VNPT và Viễn thông Thanh Hoá trong thời gian sắp tới Trong thời kỳ mở cửa hội nhập kinh t hiện nay th trờng viễn thông đã c 7 công ty đang cùng hoạt động và cạnh tranh nhau khốc liệt Ngoại tr VNPT, các công ty viễn thông mới thành lập tuy cha c nhi.u kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng còn hạn ch nhng ti.m năng phát triển của các công ty đ là rất lớn thể hiện... trờng viễn thôngc ông nghệ thông tin Việc đa ra các chi.n lợc phát triển công nghệ và d.ch vụ của VNPT n.i chung và Viễn thông Thanh Hoá n.i riêng là cần thi.t, đợc thể hiện ở các mục tiêu đ.nh hớng chi.n lợc nh sau: 1 Đ.nh hớng phát triển của VNPT 1.1 Giai đoạn 2001- 2010 Đây là giai đoạn ngành Bu điện đã ch.nh thức đi vào cạnh tranh trực ti.p với các công ty khác trên tất cả các mặt Bu ch.nh- viễn thông. .. mình 3 Công ty cổ phần dịch vụ Bu Chính -Viễn Thông Sài Gòn (SPT) Mới kinh doanh lĩnh vực Bu Ch.nh -Viễn Thông cha đợc nhi.u năm với hệ thống Bu Ch.nh cha rộng khắp, phạm vi kinh doanh Bu ch.nh hẹp SPT chỉ mới nhắm đ.n các thị trờng Bu ch.nh mang lại lợi nhuận lớn mà cha khai thác rộng rãi th trờng Bưu cứinh trên toàn quốc Với d.ch vụ viễn thông SPT đ đầu t mạng lới thông tin di động sử dụng công nghệ... tác chăm sóc khách hàng Hiện nay Viễn Thông Thanh Hoá và TTVT Thọ Xuân đã áp dụng các hình thức chăm s.c khách hàng nh sau: * Chăm sóc khách hàng trớc khi đa dịch vụ ra thị trờng: - Lên k hoạch kiểm tra, khảo sát, nghiên cứu th trờng trớc khi cung cấp các d.ch vụ viễn thông -công nghệ thông tin mới - Tuyên truy.n, quảng cáo, giới thiệu d.ch vụ mới thông qua các phơng tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội... h.t u điểm của công nghệ CDMA, c.ng như 2 doanh nghiệp khác cung cấp d.ch vụ trên công nghệ CDMA, th phần của SPT trên mảng th trờng này c.ng cha đợc mở rộng, cha thu hút đợc khách hàng 8 4 Công ty cổ phần Viễn Thông Hà Nội (Hà Nội Telecom) Là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ vô tuy.n di động nội th tại Hà Nội (City phone) và hiện nay đang đầu t khai thác mạng di động sử dụng công nghệ CDMA (HT... vụ viễn thông – CNTT của các nhà khai thác khác Các đơn v căn cứ đặc điểm của mỗi d.ch vụ, xác đ.nh th trờng mục tiêu cho mỗi d.ch vụ trên đ.a bàn Để c chơng trình tuyên truy.n, quảng cáo d.ch vụ phù hợp với hớng đ.n th trờng mục tiêu, các đơn v phải làm tốt các vấn đ sau: - Viễn Thông Thanh Hoá và TTVT Thọ Xuân đã thực 51 hiện tuyên truy.n, quảng cáo trên các phơng tiện thông tin đại chúng, quảng cáo. .. di động trên công nghệ này, Hà Nộii Telecom cha thu hút đợc nhi.u khách hàng, cha mở rộng đợc phạm vi phục vụ và chi.m lĩnh đợc nhi.u thị phần 5 Viễn thông Hàng Hải (Vishipel) Với mục tiêu hoạt động ch.nh là phục vụ thông tin liên lạc trong lĩnh vực hàng hải, Viễn thông hàng hải tham gia th trờng kinh doanh dịch vụ viễn thông khá hạn ch với một số dịch vụ nh cho thuê kênh, VoIP, Phần Iv công tác chăm... CSS Thực hiện tốt công việc chuyên môn phảo đi đôi với việc thờng xuyên học tập ,nghiên cứu công nghệ mới ,đa công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn v nhằm đem lại lợi ch cao.Trong đ.,việc học tập, làm tốt kỹ thuật CSS c.ng là một công việc thờng xuyên của mỗi ngời công nhân.Đối với hệ thống CSS,ngời công nhân phải nắm đợc quy trình nhập số liệu phát triển,đi.u chỉnh thông tin thuê bao,bi.n . VIÊN THÔNG THANH HóA BÁO CÁO TẬP SỰ Họ và tên: Nguyễn Nh Hải TTVT Thọ Xuân - Tổ vt- Mục Sơn THANH HOÁ - 2008 LỜI MỞ ĐẦU Sau thời gian gần một năm được làm việc tại Viễn Thông Thanh Hoá trong. các d.ch vụ bu ch.nh viễn thông. 7 Host –TDX Th? Xu?n Host Neax Thanh ho? Phần II Khái quát thực trạng mạng viễn thông thanh hoá I: Khái quát về mạng viễn thông Thanh Hoá. Thanh h.a là một tỉnh. tốt công việc trong 3 thời gian qua. Thanh Hoá, ngày 08 tháng 12 năm 2008 Nguyễn Nh Hải Phần I Nội quy an toàn sản xuất Bu chính – viễn thông Bu điện tỉnh Thanh hoá c. nay là Viễn Thông Thanh Hoá
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tập sự tại công ty viễn thông thanh hóa, báo cáo tập sự tại công ty viễn thông thanh hóa,

Từ khóa liên quan