0

Giáo án vật lí 7- soạn 6 cột (có tích hợp môi trường)

112 2,971 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:53

Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 1 Ngày soạn : 22/08/2010 Tiết : 1 Ngày dạy : 24/08/2010 BÀI 1 : NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG I- Chuẩn bị 1. HS : Mỗi nhóm một hộp kín bên trong có bóng đèn và pin 2. GV : SGK, SBT II-Tổ chức hoạt động dạy –học 1- ổn định tổ chức Gv kiểm tra sĩ số 2- Kiểm tra bài cũ 3- Tổ chức hoạt động học cho HS Thời gian Chuẩn kiến thức, kỹ năng quy trình trong chương trình Mức độ thể hiện cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng Kỹ thuật phương pháp dạy học Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò 30 phút 1. Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. Nhận biết : - Chúng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền tới mắt . - Ta nhìn thấy một vật, khi có ánh sáng từ vật đó truyền tới Kĩ thuật sử dụng các thiết bị. y/c HS đọc tình huống của bài. - Yêu cầu HS đọc phần quan sát và thí nghiệm . - Yêu cầu HS trả lời : trường hợp nào mắt ta nhận biết được a/s ? Để biết bạn nào sai thì bài ngày hôm nay sẽ giùp chúng ta trả lời câu hỏi này Hs đọc 3 HS trả lời C1: trường hợp 2&3 có điều Giáo Án : Vật lí 7 Trang 1 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện mắt ta. Kĩ thuật đặt câu hỏi - Yêu cầu HS trả lời C1 - Yêu cầu HS hoàn thành kết luận Gv: ở trên ta đã biết nhận biết a/s khi có a/s truyền vào mắt ta .Vậy có cần a/s truyền từ vật đến mắt ta hay không ? - Yêu cầu HS đọc C2 làm thí nghiệm như hình 1.2a Hướng dẫn HS đặt mắt gần ống Gv yêu cầu HS hoàn thành kết luận . kiện giống nhau là ta mở mắt có a/s nên a/s lọt vào mắt Kết luận : mắt ta nhận biết được a/s khi có a/s truyền vào mắt ta HS đọc và làm thí nghiệm và trả lời Hs trả lời C2: a-Đèn sáng : có nhìn thấy b-Đèn tắt : không nhìn thấy Kết luận : -Dây tóc bóng đèn tự nó phát sáng gọi là nguồn sáng -Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại a/s từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng. Giáo Án : Vật lí 7 Trang 2 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện 15 phút 2. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng. Nhận biết : -Nguồn sáng là những vật tự nó phát ra ánh sáng : mặt trời, ngọn lửa, đèn điện, laze. - Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó : mặt trăng, các hành tinh, các đồ vật. Kĩ thuật sử dụng các thiết bị. Kĩ thuật làm việc theo nhóm. Gv yêu cầu HS hoàn thành kết luận . Làm thí nghiệm như hình 1.3 có nhìn thấy đèn sáng không ? Thí nghiệm 1.2a và 1.3 ta nhìn thấy tờ giấy trắng và dây tóc bóng đèn phát sáng .Vậy chúng có đặc điểm gì giống và khác nhau .Vật nào tự phát ra a/s, vật nào hắt lại a/s do vật khác chiếu tới ? Gv cho hs thảo luận trả lời C4 và C5 - Yêu cầu học sinh sau khi tìm hiểu khái niệm Hs làm thí nghiệm Hs trả lời C3 -Dây tóc bongs đèn tự nó phát ra a/s -Tờ giấy trắng hắt lại a/s do vật khác chiếu tới Hs thảo luận nhóm trả lời C4: Trong cuộc tranh cãi thì bạn Thanh đúng vì a/s từ đèn pin không chiếu vào mắt nên mắt không nhận được a/s C5: khói gồm các hạt li ti các hạt này được chiếu sáng trở thành vật sáng, ánh sáng từ các hạt truyền đến mắt .Các hạt được xếp liền nhau nằm trên đường truyền của a/s tạo thành một vệt sáng Giáo Án : Vật lí 7 Trang 3 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện vật sáng và nguồn sáng. Qua đó cho vài VD về vật sáng và nguồn sáng ngoài thực tế. GV: nhắc nhở khi học tập phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thiếu ánh sáng có thể gây nguy hiểm đến mắt GV : Củng cố các kiến thức đã học. Dặn dò về nhà làm bài tập, học bài và xem trước bài mới. Giáo Án : Vật lí 7 Trang 4 Kí duyệt tuần 1 Ngày 23 tháng 08 năm 2010 Tổ Trưởng : Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 2 Ngày soạn : 27/08/2010 Tiết : 2 Ngày dạy : 30/08/2010 BÀI 2 : SỰ TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG I-Chuẩn bị của GV và HS Mỗi nhóm: 1ống nhựa cong ,1 nguồn sáng dùng pin ,3 màn chắn có đục lỗ như nhau , 3 đinh gim mạ mũ nhựa to. II-Tổ chức hoạt động dạy –học 1-ổn định tổ chức Gv kiểm tra sĩ số 2-Kiểm tra bài cũ (7 phút) Khi nào nhận biết được a/s ? khi nào nhìn thấy vật ? làm bài tập 1.1 và 1.2 3-Tổ chức hoạt động học cho HS Thời gian Chuẩn kiến thức, kỹ năng quy trình trong chương trình Mức độ thể hiện cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng Kỹ thuật phương pháp dạy học Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò 15 phút 1. Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng. [NB]. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền theo đường thẳng Kĩ thuật sử dụng các thiết bị. Kĩ thuật đặt câu hỏi Gv cho hs làm C1 dự đoán trả lời. Hãy dùng thí nghiệm kiểm chứng ,sau đó trả lơì C1 Gv : không có ống thẳng thì a/s có truyền theo đường thẳng hay không ? có phương án Hs dự đoán Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng ,trả lời C1 C1: ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng Hs nêu phương án Giáo Án : Vật lí 7 Trang 5 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện Kĩ thuật thuyết trình nào để kiểm tra không? Gv hướng dẫn hs làm thí nghiệm Kiểm tra 3 lỗ xem có thẳng hàng hay không ? Hãy nêu kết luận Gv :Môi trường không khí ,nước ,tấm kính trong .Gọi là môi trường trong suốt Hs tiến hành thí nghiệm như hình 2.2 Hs kiểm tra và trả lời C2 C2: ba lỗ A,B,C thẳng hàng ,suy ra a/s truyền theo đường thẳng Kết luận : Đường truyền của a/s trong không khí là đường thẳng Định luật : trong môi trường trong suốt và đồng tính a/s truyền đi theo đường thẳng . Hs nghiên cứu định luật truyền thẳng của a/s . 23 phút 2. Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên. 3. Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì. [NB]. - Biểu diễn đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. - Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng. Kĩ thuật hình ảnh. Kĩ thuật đặt câu hỏi Gv : Nêu quy ước về tia sáng Yc Hs quan sát hình 2.4 về hình ảnh truyền thẳng của a/s Gv thế nào là chùm sáng ? Gv treo hình 2.5 cho hs quan sát trả lời C3 Yc hs vận dụng kiến thức đã học để trả lời C4. Hs quan sát Hs trả lời C3: a- không giao nhau b- giao nhau c- loe rộng ra C4: a/s từ đèn phát ra đã truyền theo đường thẳng Giáo Án : Vật lí 7 Trang 6 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện - Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng gặp nhau trên đường truyền của chúng. - Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng. Yc hs đọc câu C5 và bằng kinh nghiệm nêu cách điều chỉnh 3 kim thẳng hàng . GV : Củng cố các kiến thức đã học. Dặn dò về nhà làm bài tập2.2 đến 2.4 SBT, học bài và xem trước bài mới. C5: kim 1 là vật chắn sáng của kim 2 ,kim 2 là vật chắn sáng của kim 3 . Giáo Án : Vật lí 7 Trang 7 Kí duyệt tuần 2 Ngày 30 tháng 08 năm 2010 Tổ Trưởng : BÙI TẤN PHIÊN Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 3 Ngày soạn : 04/09/2010 Tiết : 3 Ngày dạy : 9/09/2010 BÀI 3 : ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I-Chuẩn bị của GV và HS 1đèn pin ,1 vật cản ,1 màn chắn , 1 hình vẽ nhật thực ,nguyệt thực II-Tổ chức hoạt động dạy –học 1-ổn định tổ chức Gv kiểm tra sĩ số 2-Kiểm tra bài cũ (7 phút) Phát biểu ghi nhớ ? Có mấy loại chùm sáng ?, chữa bài tập 2.1 3-Tổ chức hoạt động học cho HS Thời gian Chuẩn kiến thức, kỹ năng quy trình trong chương trình Mức độ thể hiện cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng Kỹ thuật phương pháp dạy học Trợ giúp của thầy Hoạt động của trò 38 phút 1. Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực [VD]. Vận dụng để ngắm đường thẳng. [VD]. Giải thích được tại sao có vùng sáng, vùng tối, vùng nửa tối, hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Kĩ thuật sử dụng các thiết bị. Kĩ thuật đặt câu hỏi Yc Hs làm thí nghiệm theo SGK . Gv hướng dẫn để bóng đèn ra xa ,bóng đèn rõ nét . Yc hs trả lời C1 Hs nghiên cứu SGK chuẩn bị thí nghiệm . Quan sát hiện tượng trên màn chắn Hs trả lời C1: + vùng sáng bên ngoài + vùng tối bên trong - Giải thích : ánh sáng truyền Giáo Án : Vật lí 7 Trang 8 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện Kĩ thuật sử dụng các thiết bị. Kĩ thuật thuyết trình Kĩ thuật đặt câu hỏi Yc hs điền vào chỗ trống trong nhận xét Gv yc hs làm TN2 với đèn sáng hơn Yc hs điền vào chỗ trống trong nhận xét Yc hs đọc thông tin SGK. Thế nào là” nhật thực toàn phần “ ? Thế nào là “nhật thực một phần “ ? Yc hs trả lời C3 Yc hs trả lời C4 Yc hs làm thí nghiệm thẳng nên vật cản đã chắn a/s, tạo thành vùng tối Hs điền từ “nguồn sáng” Hs tiến hành TN2 Hs trả lời C2: - vùng 1 là vùng tối - vùng 3 là vùng sáng - vùng 2 xen lẫn cả tối cả sáng Hs điền : “một phần của nguồn sáng” C3: Nơi có nhật thực toàn phần nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng , bị mặt trăng che khuất không cho a/s mặt trời chiếu đến .Vì thế đứng ở chỗ đó ta không thấy a/s. C4: -vị trí 1 thì nhìn thấy nguyệt thực -vị trí 2-3 thì nhìn thấy trăng sáng . Hs làm thí nghiệm và trả lời Giáo Án : Vật lí 7 Trang 9 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện Kĩ thuật thuyết trình H3.2 theo C5 Giáo viên nhắc nhở HS việc bảo vệ môi trường : trong sinh họat và học tập phải đủ ánh sáng, không có bóng tối. Ở thành phố có nhiều nguồn sáng gây ô nhiễm. C5: khi lại gần thì bóng tối nhỏ lại .Khi màn sát đèn thì không còn bóng nửa tối . C6 : -dùng quyển vở thì che được hết bóng đèn dây tóc -quyển vở không che hết bóng đèn ống tạo thành vùng nửa tối. Hướng dẫn về nhà - học thuộc ghi nhớ - làm bài tập 3.2 đến 3.4 - xem trứơc bài mới Giáo Án : Vật lí 7 Trang 10 Kí duyệt tuần 3 Ngày 06 tháng 09 năm 2010 Tổ Trưởng BÙI TẤN KHUYÊN [...]... BIẾT ÁNH SÁNG- NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG 2/ SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Nhận biết TN TL 1C Cấp độ nhận thức Thơng hiểu TN TL Vận dụng TN TL GHI CHÚ 1C 0.5 đ 0.5 đ 1C 1C 2C 0.5đ 1.5 đ 2đ 1C 3/ ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG 4/ ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG 1C 0.5 đ 1C 1C 2.5 đ 2C 0.5 đ 5/ GƯƠNG CẦU LÕM – GƯƠNG CẦU LỒI 2C 0.5đ 4C TỔNG 0.5 đ 2C 3đ 4C 3đ 2C 2đ 4C 1đ 3.5 đ 10C 7đ 10 đ Giáo Án : Vật lí. .. Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện II-Đề kiểm tra PHẦN I – TRẮC NGHIỆM ( 3điểm ) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật ? A Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật B Khi mắt ta hướng vào vật C Khi có ánh sáng truyền từ vật đó đến mắt ta D Cả A, B, C đều sai Câu 2: Nguồn sáng có đặc điểm gì ? A Truyền ánh sáng đến mắt ta B Phản chiếu ánh sáng C Chiếu sáng... 1 : Vì sao ta nhìn thấy một vật ? Câu 2 : Để quan sát được đuờng truyền của ánh sáng, người ta dùng ? A Vì ta mở mắt hướng về phía vật A ống cong B Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật B ống thẳng C Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta C ống bịt kín một đầu D Vì vật được chiếu sáng D Cả 3 ý kiến trên B Tự luận( 7đ) Câu 1 : Nêu định luật truyền thẳng của ánh sáng ? (3đ) Câu 2 : Giải thích... máy, bếp sống năng luợng mặt trời… Giáo Án : Vật lí 7 Trang 25 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện Hướng dẫn về nhà - Học các ghi nhớ ,xem lại phần trả lời các câu hỏi - Tiết sau kiểm tra 1 tiết Kí duyệt tuần 9 Ngày 19 tháng 10 năm 2010 Tổ Trưởng BÙI TẤN KHUN Giáo Án : Vật lí 7 Trang 26 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 10 Tiết : 10 Ngày soạn : 23/10/2010 Ngày dạy : 28/10/2010... Nguyện Tích hợp cách hợp lí, tránh tạo giáo dục mơi nguồn âm q lớn ảnh trường hưởng đến người khác VD thực tế Hướng dẫn về nhà trong đời -Làm thí nghiệm sống C9 tại nhà -Làm bài tập 10.1 đến 10.4 SBT -Xem trước bài 11 Kí duyệt tuần 11 Ngày 02 tháng 11 năm 2010 Tổ Trưởng Giáo Án : Vật lí 7 Trang 32 BÙI TẤN KHUN Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 12 Tiết : 12 Ngày soạn : 06/ 10/2010 Ngày... tập 5.1, 5.2 SBT -Tiết sau chuẩn bị mỗi em 1 mẫu báo cáo thực hành Kí duyệt tuần 5 Ngày 20 tháng 09 năm 2010 Tổ Trưởng BÙI TẤN KHUN Giáo Án : Vật lí 7 Trang 16 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 6 Tiết : 6 Ngày soạn : 25/09/2010 Ngày dạy : 30/09/2010 BÀI 6 : THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I-Chuẩn bị của GV và HS 1 gương phẳng có giá đỡ , 1 bút chì , 1 thước... đến 8.2 SBT Xem trước bài 9 được chùm tia phản xạ song song, ánh sáng sẽ truyền được đi xa C7 : ra xa gương Kí duyệt tuần 86 Kí duyệt tuần Ngày 12 tháng 10 năm 2010 Ngày 28 tháng 09 năm 2010 Tổ Trưởng Tổ Trưởng Giáo Án : Vật lí 7 Trang 23 BÙI TẤN KHUN BÙI TẤN KHUN Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 9 Tiết : 9 Ngày soạn : 16/ 10/2010 Ngày dạy : 21/10/2010 BÀI 9 : ƠN TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG... gương và tia phản xạ IR tương ứng Câu 10: ( 1,5điểm ) Hãy vẽ hình biểu diễn của Kí duyệt tuần 10 ba loại chùm sáng ( song song, hội tụ, phân kỳ ) Ngày 26 tháng 10 năm 2010 Tổ Trưởng Giáo Án : Vật lí 7 6 C Trang 29 BÙI TẤN KHUN Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện TUẦN : 11 Tiết : 11 Ngày soạn : 30/10/2010 Ngày dạy : 04/11/2010 BÀI 10 : NGUỒN ÂM I- Chuẩn bị của GV và HS Gv : ống nghiệm,lá chuối,bộ... trả lời C6, C7 chất ảnh của ảnh ảo Bằng vật ảo Lớn hơn vật Gương phẳng Gương cầu lõm * Kết luận : “ảo” và “lớn hơn” Hs quan sát và trả lời C3: chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm *Kết luận : “hội tụ” C4 : Mặt trời ở xa , nên ta chùm sáng tới gương coi như chùm sáng song song, và cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểmở phía trước gương Ánh sáng mặt trời có nhiệt năng cho nên vật để chổ ánh sáng hội... ảnh trong 1 Dựng được ảnh các trường hợp: của một vật tạo + Vật và ảnh song song bởi gương phẳng cùng chiều + Vật và ảnh cùng nằm trên một đường thẳng và ngược chiều [VD] Xác định vùng nhìn Giáo Án : Vật lí 7 Kỹ thuật phương pháp dạy học Trợ giúp của thầy Kĩ thuật sử Gv kiểm tra sự chuẩn bị dụng các của các nhóm thiết bị Yc hs làm thí nghiệm xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Kĩ thuật đặt . là vật sáng. Giáo Án : Vật lí 7 Trang 2 Trường THCS Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện 15 phút 2. Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng. Nhận biết : -Nguồn sáng là những vật tự nó phát ra ánh. thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta. Nhận biết : - Chúng ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền tới mắt . - Ta nhìn thấy một vật, khi có ánh sáng từ vật đó. Trần Phán GV: Trần Quang Nguyện vật sáng và nguồn sáng. Qua đó cho vài VD về vật sáng và nguồn sáng ngoài thực tế. GV: nhắc nhở khi học tập phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thiếu ánh sáng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 7- soạn 6 cột (có tích hợp môi trường), Giáo án vật lí 7- soạn 6 cột (có tích hợp môi trường),