Giáo án vật lý 10 (chuẩn 3 cột)

167 1.1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 17:58

Ngày soạn 06 tháng 08 năm 2011 Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 1 : CHUYỂN ĐỘNG CƠ I.Mục tiêu: 1.Về kiến thức: - Nắm được khái niệm về: chất điểm, chuyển động cơ và quỹ đạo của chuyển động cơ - Nêu được ví dụ về: chất điểm, chuyển động, vật mốc, mốc thời gian - Phân biệt hệ toạ độ và hệ quy chiếu, thời điểm và thời gian 2. Về kỹ năng: - Xác định được vị trí của 1 điểm trên 1 quỹ đạo cong hoặc thẳng - Làm các bài toán về hệ quy chiếu, đổi mốc thời gian. II. Chuẩn bị: Giáo viên: - Một số ví dụ thực tế về cách xác đinh vị trí của điểm nào đó - Một số bài toán về đổi mốc thời gian III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số Ghi chú 10A 3 10A 5 10A 6 10A 7 2. Bài mới: Hoạt động 1: Nhắc lại khái niệm chuyển động, tìm hiểu khái niệm chất điểm, quỹ đạo của chất điểm. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung Nhắc lại khái niệm chuyển động cơ học đã học ở lớp 8. Đó là sự thay đổi vị trí theo thời gian - Đọc sách đÓ phân tích khái niệm chất điểm HS nêu ví dụ. - Hoàn thành yêu cầu C1 Có thể coi TĐ là chất điểm Ghi nhận khái niệm quỹ GV hỏi cách nhận biết một vật chuyển động - Khi nào một vật CĐ được coi là chất điểm ? - Nêu một vài ví dụ về một vật CĐ được coi là chất điểm và không được coi là chất điểm. - Hoàn thành yêu cầu C1 Đường kính quỹ đạo của TĐ quanh MT là bao nhiêu? - Hãy đặt tên cho đại lượng cần tìm? - Áp dụng tỉ lệ xích Hãy so sánh kích thước TĐ với độ dài đường đi ? I. Chuyển động cơ. Chất điểm: 1.Chuyển động cơ: Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. 2.Chất điểm: Chất điểm là vật có kích thớc rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến) . 3.Quỹ đạo: Khi chuyển động, chất điểm đạo. Thảo luận, trả lời Ví dụ: quỹ đạo của giọt nước mưa. Quỹ đạo của 1 điểm đầu mút kim đồng hồ có dạng như thế nào? vạch ra một đường trong không gian gọi là quỹ đạo. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vị trí của một vật trong không gian Quan sát hình 1.1 và chỉ ra vật làm mốc - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV Ghi nhận cách xác định vị trí của vật và vận dụng trả lời câu C2 - Đọc sách tự tìm hiểu về hệ toạ độ Trả lời câu C3 Yêu cầu HS chỉ vật mốc trong hình 1.1 Hãy nêu tác dụng của vật làm mốc ? Làm thế nào xác định vị trí của vật nếu biết quỹ đạo ? Hoàn thành yêu cầu C2 Xác định vị trí của một điểm trong mặt phẳng ? C3? II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian: 1.Vật làm mốc và thước đo: Muốn xác định vị trí của một vật ta cần chọn: - Vật làm mốc - Chiều dương - Thước đo 2.Hệ toạ độ Hoạt động 3: Tìm hiểu cách xác định thời gian trong chuyển động - HS tự tìm đọc SGK để tìm hiểu cách xác định thời gian trong chuyển động. Phân biệt thời điểm và thời gian và hoàn thành câu C4 Thảo luận Lấy hiệu số thời gian đến với thời gian bắt đầu đi. - Ghi nhận hệ quy chiếu - Hãy nêu cách xác định khoảng thời gian đi từ nhà đến trường? - C4? - Bảng giờ tàu cho biết điều gì? -Lấy ví dụ -Xác định thời điểm và thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Sài Gòn III. Cách xác định thời gian trong chuyển động: 1. Mốc thời gian và đồng hồ Để xác định thời gian chuyển động ta cần chọn một mốc thời gian và dùng một đồng hồ để đo thời gian 2. Thời điểm và thời gian a. Thời điểm : Lúc, khi b. Thời gian : Từ khi đến khi IV. Hệ quy chiếu: Hệ quy chiếu gồm: - Vật làm mốc 2 I M H O y x - Hệ toạ độ gắn trên vật làm mốc - Mốc thời gian và đồng hồ 3. Củng cố, dặn dò: - Chất điểm là gì? Quỹ đạo là gì? - Cách xác định vị trí của vật trong không gian. - Cách xác đinh thời gian trong chuyển động. 4. Híng dÉn häc ë nhµ - Làm các bài tập trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài "Chuyển động thẳng đều". III. Rút kinh nghiệm giờ giảng 3 Ngày soạn 10/08/2011 Tiết 2 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được định nghĩa đầy đủ hơn về chuyển động thẳng đều. - Phân biệt các khái niệm; tốc độ, vận tốc. - Nêu được các đặc điểm của chuyển động thẳng đều như: tốc độ, phương trình chuyển động, đồ thị toạ độ - thời gian. - Vận dụng các công thức vào việc giải các bài toán cụ thể. - Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng đều trong thực tế trong thực tế. 2. Kĩ năng: - Vận dụng linh hoạt các công thức trong các bài toán khác nhau. - Viết được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. - Vẽ được đồ thị toạ độ - thời gian. - Biết cách xử lý thông tin thu thập từ đồ thị. - Nhận biết được chuyển động thẳng đều trong thực tế trong thực tế nếu gặp phải. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Dụng cụ TN của bài. - Hình vẽ 2.2, 2.3 phóng to 2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức về chuyển động ở lớp 8. - Các kiến thức về hệ toạ độ, hệ quy chiếu. III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số Ghi chú 10A 3 10A 5 10A 6 10A 7 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày các khái niệm sau - Chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo,hệ quy chiếu? 3. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức về chuyển động thẳng đều. Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung Nhắc lại công thức vận tốc và quãng đường đã học ở lớp 8 Ghi nhận và nắm cách đổi đơn vị Vận tốc trung bình của chuyển động cho biết điều gì ? Công thức ? Đơn vị ? HD đổi đơn vị : km/h → m/s và ngược lại . Hoạt động 2: Ghi nhận các khái niệm: Vận tốc trung bình , chuyển động thẳng đều: Đường đi: s = x 2 - x 1 Mô tả sự thay đổi vị trí của 1 chất điểm, yêu cầu HS xác I.Chuyển động thẳng đều: 1.Tốc độ trung bình: 4 Vận tốc TB: t s v tb = Xác định đường đi của chất điểm Đọc SGK định đường đi của chất điểm Tính vận tốc TB ? Nói rõ ý nghĩa vận tốc TB, phân biệt vận tốc Tb và tốc độ TB. Nếu vật chuyển động theo chiều âm thì vận tốc TB có giá trị âm → Vtb có giá trị đại số. Khi không nói đến chiều chuyển động mà chỉ muốn nói đến độ lớn của vận tốc thì ta dùng kn tốc độ TB. Như vậy tốc độ TB là giá trị số học của vận tốc TB. Yêu cầu học sinh định nghĩa vận tốc TB - Yêu cầu HS đọc SGK tự tìm hiểu về chuyển động thẳng đều. t s v tb = Tốc độ trung bình của một chuyển động cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động. Đơn vị: m/s hoặc km/h 2.Chuyển động thẳng đều: CĐTĐ là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. 3. Đường đi trong CĐTĐ s = v.t Hoạt động 3:Xây dựng phương trình chuyển động, Tìm hiểu về đồ thị toạ độ - thời gian HS đọc SGK để hiểu cách xây dựng phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. Làm việc nhóm để vẽ đồ thị toạ độ - thời gian HS lập bảng giá trị và vẽ đồ thị. Nhận xét dạng đồ thị Làm theo yêu cầu của GV Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu phương trình của chuyển động thẳng đều. Nhắc lại dạng:y = ax + b Tương đương: x = vt + x 0 Đồ thị có dạng gì ? Cách vẽ ? Yêu cầu lập bảng giá trị (x,t) và vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị toạ độ của 2 CĐ X1 = 5 + 10t và X2 = 20t So sánh độ dốc của 2 đồ thị, nhận xét II. Phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ - thời gian của cđtđ 1) Phương trình của cđtđ: x = x 0 + v.t 2) Đồ thị toạ độ - thời gian của cđtđ: Vẽ đồ thị pt: x = 5 + 10t a.Bảng giá trị: t(h) 0 1 2 3 6 x(km) 5 15 25 35 65 b. Đồ thị 4. Củng cố , vËn dông - Nhắc lại khái niệm chuyển động thẳng đều, đường đi, đồ thị toạ độï - thời gian của chuyển động thẳng đều. 5. Híng dÉn häc ë nhµ 5 - Bài tập về nhà: SGK và SBT - Xem trước bài : "Chuyển động thẳng biến đổi đều" 6.Rút kinh nghiệm giờ giảng 6 Ngày soạn 14 tháng 08 năm 2011 Tiết 3 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nắm được khái niệm vận tốc tức thời: định nghĩa, công thức, ý nghĩa các đại lượng. - Nêu được định nghĩa CĐTBĐĐ, CĐTNDĐ, CĐTCDĐ. - Nắm được các khái niệm gia tốc về mặt ý nghĩa của khái niệm, công thức tính, đơn vị đo. Đặc điểm của gia tốc trong CĐTNDĐ - Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đò thị vận tốc - thời gian trong CĐTNDĐ 2.Kĩ năng: - Vẽ được vectơ biểu diễn vận tốc tức thời. - Bước đầu giải được bài toán đơn giản về CĐTNDĐ - Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc - thời gian và ngược lại. II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Các kiến thức về phương pháp dạy học một đại lượng vật lý 2.Học sinh: Ôn kiến thức về chuyển động thẳng đều. III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số Ghi chú 10A 3 10A 5 10A 6 10A 7 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu các khái niệm: Chuyển động thẳng đều, tốc độ trung bình - Viết và giải thích công thức: vận tốc, quãng đường, phương trình chuyển động. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vận tốc tức thời: Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung Trả lời câu hỏi của giáo viên Tìm xem trong khoảng thời gian rất ngắn ∆t kể từ lúc ở M, xe dời được 1 đoạn đường ∆s ntn? giải thích Xét 1 xe chuyển động không đều trên một đường thẳng, chiều chuyển động là chiều dương. Muốn biết tại M chất điểm chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm thế nào ? Tại sao cần xét quãng đường đi trong khoảng thời gian rất ngắn ? Đó chính là vận tốc tức thời I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều" 1) Độ lớn của vận tốc tức thời: t s v ∆ ∆ = 2)Vectơ vận tốc tøc thời: Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại 1 điểm có: 7 Hoàn thành yêu cầu C1 v= 36km/h = 10m/s Hoàn thành yêu cầu C2 v 1 = 4 3 v 2 xe tải đi theo hướng Tây - Đông - Cá nhân suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV Nếu không trả lời được thì có thể tham khảo SGK của xe tại M, kí hiệu là v Độ lớn của vận tốc tức thời cho ta biết điều gì ? Trả lời C1? Vận tốc tức thời có phụ thuộc vào việc chọn chiều dương của hệ toạ độ không ? Yêu cầu HS đọc mục 1.2 và trả lời câu hỏi: tại sao nói vận tốc là một đại lượng vectơ ? Trả lời C2? Ta đã được tìm hiểu về chuyển động thẳng đều, nhưng thực tế các chuyển động thường không đều, điều này có thể biết bằng cách đo vận tốc tức thời ở các thời điểm khác nhau trên quỹ đạo ta thấy chúng luôn biến đổi. Loại chuyển động đơn giản nhất là CĐTBĐĐ. Thế nào là CĐTBĐĐ ? - Quỹ đạo ? - Tốc của vật thay đổi như thế nào ? - Có thể phân thành các dạng nào? - Gốc tại vật chuyển động - Hướng của chuyển động - Đồ dài: Tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó. 3)Chuyển động thẳng biến đổi đều: Là chuyÓn động trên đường thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian Vận tốc tăng → CĐNDĐ Vận tốc giảm → CĐCDĐ Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm gia tốc trong CĐTNDĐ Trả lời các câu hỏi của GV Thảo luận và hoành thành câu hỏi của giáo viên Thành lập được công thức tính gia tốc Thảo luận và trả lời theo yêu cầu của GV và tìm ra Trong chuyển động thẳng đều muốn biết vật chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm gì?. Nhưng đối với các CĐTBĐ vận tốc như thế nào? Gia tốc được tính bằng công thức nào ? Yêu cầu HS thảo luận tìm II.Chuyển động thẳng nhanh dần đều: 1) Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều: Định nghĩa: SGK Công thức t v a ∆ ∆ = ∆v là độ biến thiên vận tốc ∆t Khoảng thời gian xảy ra biến thiên vận tốc Đơn vị: m/s 2 Chú ý: trong CĐTNDĐ a = hsố b)Vectơ gia tốc: 8 0 v  0 v  đơn vị gia tốc So sánh phương chiều… theo yêu cầu của giáo viên. đơn vị của gia tốc. Gia tốc là đại lượng véctơ hay là đại lượng vô hương ? Vì sao?. So sánh phương và chiều của a so với 0 v , v , v∆ t v tt vv a 0 0 ∆ ∆ = − − = Hoạt động 3: Nghiên cứu khái niệm vận tốc trong CĐTNDĐ HS hoàn thành yêu cầu của GV Từ công thức: t v tt vv a 0 0 ∆ ∆ = − − = Nếu chọn t 0 = 0 thì ∆t = t và v = ? 2)Vận tốc của CĐTNDĐ a)Công thức tính vận tốc: v = v 0 + at b) Đồ thị vận tốc - thời gian: 4. Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại kiến thức về chuyển động thẳng nhanh dần đều, gia tốc và vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều. 5. Híng dÉn häc ë nhµ - Bài tập về nhà: 10, 11, 12 SGK - Xem trước phần bài còn l¹i 6.Rút kinh nghiệm giờ giảng v t o v 9 Ngày soạn 28/08/2011 Tiết 4 : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2) I. Mục tiêu 1) Về kiến thức - Viết được công thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều; mối quan hệ giữa gia tốc và quãng đường đi được; phương trình chuyển động của chuyển động nhanh dần đều. - Nắm được đặc điểm của chuyển động thẳng chậm dần đều về gia tốc, vận tốc, quãng đường đi được và phương trình chuyển động. Nêu được ý nghĩa vật lý của các đại lượng trong công thức đó. 2) Về kĩ năng - Giải được bài toán đơn giản về chuyển động thẳng biến đổi đều. II. Chuẩn bị Học sinh: ôn lại kiến thức chuyển động thẳng đều. III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số Ghi chú 10A 3 10A 5 10A 6 10A 7 2. Kiểm tra bài cũ: thế nào là chuyển động thẳng biến đổi đều, viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng NDĐ và chỉ rõ các đại lượng trong công thức ? 3. Bài mới : Hoạt động: Xây dựng công thức của CĐTNDĐ Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung Từng HS suy nghĩ trả lời : t s v tb = Độ lớn tốc độ tăng đều theo thời gian. -Giá trị đầu: v 0 Giá trị cuối: v 2 vv v 0 tb + = v = v 0 + at 2 0 at 2 1 tvs += Công thức tính tốc độ TB của CĐ ? Đặc điểm của tốc độ trong CĐTNDĐ ? Những đại lượng biến thiên đều thì giá trị TB của đại lượng đó = TB cộng của các giá trị đầu và cuối. Hãy viết CT tính tốc độ TB của CĐTNDĐ ? - Viết CT tính vận tốc của CĐTNDĐ ? Hãy xây dựng biểu thức tính đường đi trong CĐTNDĐ ? Trả lời câu hỏi C5. 3.Công thức tính quãng đường đi được của CĐTNDĐ: 2 0 at 2 1 tvs += 10 [...]... v = r. = 0,4 .31 4 = 125,6 (m/s) d/ Gia tc hng tõm a ht v 2 12,5.6 2 = = = 39 4 ,38 m / s 2 r 0,4 a ht = r.2 = 0,4 .31 ,4 2 = 39 4 ,38 m / s 2 Bi 13 trang 34 SGK Cú th tỡm: Da vo bi cú th tỡm Túm tt: tc gúc v tc di rp = 10cm = 0.1m 2 = sau ú tỡm v = r bng cụng thc no ? rg = 8cm = 0.08m T vp, p = ? S hoc tỡm v = t vg, g = ? trong ú S l chu vi ng Gii: trũn qu o ca u kim: Kim phỳt: Chu k: Tp = 36 00 (s) Kim... vt lý nh: chiu di, th tớch, III Tin trỡnh dy - hc 1 n nh Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 2 Hot ng dy hc Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim v phộp o cỏc i lng vt lý H n v SI Hot ng ca HS Tr giỳp ca GV Ni dung 1 HS o khi lng vt Yờu cu 1 HS lờn o I Phộp o cỏc i lng vt lý H 1 HS o chiu di cun khi lng 1 vt, 1 HS n v SI: sỏch khỏc o chiu di 1 quyn 1).Phộp o cỏc i lng vt lý: sỏch - Phộp o mt i lng vt lý. .. Giỏo viờn - c li SGK lp 8 - Hỡnh v 6 .3, 6.4 phúng to 2 Hc sinh - c li kin thc v tớnh tng i ca chuyn ng v ng yờn lp 8 - c li kin thc v h qui chiu III Tin trỡnh dy - hc: 1 n nh Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 2 Kim tra bi c Cõu hi 1: Chuyn ng trũn u l gỡ ? c im ca vect vn tc, gia tc ca chuyn ng trũn u Cõu hi 2: Chu k, tn s l gỡ ? Cụng thc tớnh ? n v o ? 3. Hot ng dy hc: Hot ng 1: Tỡm hiu v tớnh... Gii trc cỏc bi tp ó cho trong SGK v SBT - Cỏc nhúm chun b bng ph III Tin trỡnh dy - hc 1 n nh Lp Ngy dy S s 10A3 10A5 10A6 10A7 Ghi chỳ 2 Kim tra - Vit cỏc cụng thc: Chu k, tn s, cụng thc lien h v gia tc hng tõm trong chuyn ng trũn u? 3 Hot ng dy hc Bi 1: Mt chic bỏnh xe cú bỏn kớnh 40 cm, quay u 100 vũng trong thi gian 2s Hóy xỏc nh: a/ Chu k, tn s b/ Tc gúc ca bỏnh xe c/ Tc di ca xe Hot ng ca HS Tr... II.Chun b 1.Giỏo viờn - Hỡnh v 5.5 trờn giy to dựng cho chng minh 2.Hc sinh - ễn li cỏc khỏi nim vn tc, gia tc bi 3 - Xem li mi quan h gia di cung, bỏn kớnh ng trũn v gúc tõm chn cung III.Tin trỡnh dy - hc 1.n nh Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 2.Kim tra: Kiểm tra bài tập về nhà 3. Hot ng dy hc Hot ng 1: Tỡm hiu chuyn ng trũn, chuyn ng trũn u Hot ng ca HS Tr giỳp ca GV Ni dung HS c SGK Cho... viờn: - Hỡnh v 5.5 trờn giy phúng to - Kin thc v dy i lng vt lý 2.Hc sinh: - ễn li cỏc kin thc v gia tc - Cỏc kin thc ó hc v chuyn ng trũn u v quy tc cng vect III.Tin trỡnh dy - hc: 1.n nh: Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 2.Kim tra: - Chuyn ng trũn u cú c im gỡ ? - Vect vn tc trong chuyn ng trũn u c xỏc nh ntn ? - Lm bi tp 11 SGK 3. Hot ng dy hc: Hot ng 1: Tỡm hiu hng ca vect gia tc trong chuyn... o 3 ln (n =3) thỡ sai s tuyt i ca phộp o phi ly bng sai s cc i l 0,006 (s), nờn t = 0,402 0,006(s) 4 Cng c - Sai s h thng, sai s ngu nhiờn - Cụng thc tớnh giỏ tr trung bỡnh - Cỏch xỏc nh sai s ca phộp o - Cỏch vit kt qu o - Sai s t i - Cỏch xỏc nh sai s ca phộp o giỏn tip 32 5 Hớng dẫn học ở nhà - Hc bi, lm cỏc bi tp SGK v SBT - Đọc bài 8 6 Rỳt kinh nghim gi ging 33 Ngy son 16 thỏng 10 nm 2 010. .. nh, kớch c 15cm x 15cm - Mt vi ming bỡa phng, tng i dy, cú khi lng ln hn viờn si nh 2.Hc sinh: ễn li bi chuyn ng thng bin i u III.Tin trỡnh dy hc: 1 n nh t chc Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 2.Kim tra bi c: 3. Hot ng dy - hc: Hot ng 1: Tỡm hiu s ri trong khụng khớ Hot ng ca HS Tr giỳp ca GV Ni dung GV to tỡnh hung hc I.S ri trong khụng khớ v s ri tp: t do 1.S ri ca cỏc vt trong khụng khớ... thc ca CTB - Gii cỏc bi tp ó c giao tit trc III.Tin trỡnh dy hc: 1 n nh t chc Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 2 Kim tra bi c: - Chn h qui chiu gm nhng gỡ ? - Vit cỏc cụng thc tớnh: vn tc, gia tc, ng i, to , cụng thc liờn h gia vn tc, gia tc v ng i ca CTB ? - Du ca gia tc c xỏc nh nh th no ? 3. Tiến trình dy - hc: Bi tp 12 trang 22 SGK: Hot ng ca hs Tr giỳp ca gv c , túm tt trờn Tu ri ga thỡ... nho; giõy ke ụ li; ke sn bang ghi sụ liờu theo mõu trong bai IV Tiờn trinh giang day 1 ễn inh lp Lp Ngy dy S s Ghi chỳ 10A3 10A5 10A6 10A7 2 Kiờm tra bai cu (4) - Thờ nao la phep o mụt ai lng võt li? - Cac loai phep o va cac loai sai sụ? - Cach xac inh sai sụ va cach viờt kờt qua o c 3 Bai mi Hoat ụng cua giao viờn - S ri t do la gi? c iờm cua s ri t do? Cụng thc tinh gia tục ri t do? - Phat biờu khai . quả: ♦ TN1: Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ. ♦ TN2: Hai vật nặng nhẹ khác nhau lại rơi nhanh như nhau. ♦ TN3: Hai vật nặng như nhau rơi nhanh chậm khác nhau. ♦ TN4: Vật nhẹ rơi nhanh hơn vật nặng. c).Nhận. tổ chức Lớp Ngày dạy Sĩ số Ghi chú 10A 3 10A 5 10A 6 10A 7 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày các khái niệm sau - Chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo,hệ quy chiếu? 3. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập kiến. chú 10A 3 10A 5 10A 6 10A 7 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu các khái niệm: Chuyển động thẳng đều, tốc độ trung bình - Viết và giải thích công thức: vận tốc, quãng đường, phương trình chuyển động. 3.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan