0

Giáo án địa lí lớp 7 trọn bộ full

123 2,642 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 15:03

tuÇn 1 - tiÕt 1: Ngày soạn: 19/08/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: Phần I: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG bµi 1: d©n sè I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1. Kiến thức: - Khái niệm dân số và tháp tuổi. - Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số. - Hậu quả của sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển. 2. Kỹ năng, thái độ: - Đọc biểu đồ tháp tuổi và biểu đồ gia tăng dân số - Biết xây dựng tháp tuổi - Giáo dục về dân số II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Tháp tuổi hình 1.1 phóng to. - Biểu đồ gia tăng dân số Thế Giới từ đầu công nguyên đến năm 2050 hình 1.2. - Biểu đồ hình 1.3 và hình 1.4 . III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Dân số nguồn lao động - Y/c HS đọc mục 1 + Hãy cho biết kết quả điều tra dân số có tác dụng gì? (Cho biết tình hình dân số và nguồn lao động của 1 địa phương, 1 nước) - Nhận xét-chốt ý-ghi bảng - Treo tranh 1.1 / SGK /4 và đánh số thư’ tự 1,2,3,4 trên hình 1.1 + Dựa vào kênh hình 1.1 SGK /4 hãy cho biết tên, vị trí mang số 1,2,3,4 trên 2 tháp tuổi? (1: độ tuổi-cột dọc, 2: Nam- trái 3: Nữ-phải, 4: số dân (triệu người)- chiều ngang) - Nhận xét, chốt ý + Tháp tuổi được chia thành mấy màu? ý nghĩa của các màu nêu cụ thể. (Có 3 màu , mỗi màu có độ tuổi khác nhau: Đáy tháp (xanh lá); Thân (xanh dương): 15 –59; Đỉnh (cam): 60-100t:) - Y/c HS đọc câu hỏi SGK /13, và chia 4 nhóm thảo luận N1: trong tổng số các em từ khi mới sinh ra đến 4tuổi  100t ở tháp A ước tính bao nhiêu bé trai và gái ? N2 : Tương tự ở tháp B N3 : Hình dạng 2 tháp tuổi khác nhau như thế nào ? .N4 : tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ 1. Dân số nguồn lao động: - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động của 1 địa phương hay 1 quốc gia -Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số, giới tính độ tuổi, nguồn lực lao động hiện tại và tương lai của 1 địa phương người trong độ tuổi LĐ cao (Thảo luận-đại diện trình bày-nhận xét, bổ sung) + Như vậy tháp tuổi giúp cho ta hiểu được đặc điểm gì của DS? (Tháp tuổi cho biết các độ tuổi của DS, số nam, nữ, số người …) - Nhận xét-chốt ý-ghi bảng GM2: Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX - Y/c đọc mục 2 ; quan sát hình 1, 2 + Cho biết tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? (Dân số tăng quá nhanh) + Khoảng cách rộng hẹp các năm 1950, 1980 và 2000 có ý nghĩa gì? - Nhận xét, giải thích: tỉ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ giới + Nguyên nhân nào dẫn đến dân số tăng nhanh? (Chưa có chính sách dân số hợp lí) -Nhận xét-ghi bảng 2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX - Dân số thế giới tăng nhanh nhờ tiến bộ trong lĩnh vực K/tế-XH-YT - Chưa có chính sách dân số hợp lí GM3: Sự bùng nổ dân số - Y/c đọc mục 3; quan sát hình 1.3; 1.4 - Y/c thảo luận theo cặp + Bùng nổ DS TG xảy ra ở các nứơc thuộc châu lục nào? Nêu nguyên nhân + Cho biềt tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của DS TG nơi có bùng nổ DS? (Thảo luận-đại diện trình bày-nhận xét, bổ sung) - Nhận xét-ghi bảng + Nêu hậu quả của sự gia tăng dân số? (Hậu quả K/tế- XH phát triển chậm) + Theo em làm thế nào để giảm tỉ lệ gia tăng dân số ở các nước đang phát triển? (chính sách dân số hợp lí để khắc phục bùng nổ dân số) - Nhận xét-ghi bảng-liên hệ vấn đề gia tăng dân số của Việt Nam hiện nay và những chính sách về dân số. - Giáo dục về dân số 3. Sự bùng nổ dân số: - Sự gia tăng dân số thế giới không đồng đều - Dân số các nước phát triển đang giảm, bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển - Nguyên nhân: đo cuộc cách mạng KHKT phát triển trong nông nghiệp, công nghiệp y tế. - Hậu quả: K/tế-XH phát triển chậm - Các nước đang phát triển cần có chính sách dân số hợp lí để khắc phục bùng nổ dân số IV/ Củng cố bài học: + Tháp tuổi cho ta biết điều gì về dân số? + Bùng nổ dân số thế giới xảy ra khi nào? Nêu nguyên nhân? Hậu quả? Cách khắc phục. V/ Dặn dò: 1. Học bài và trả lời các câu hỏi SGK 2. Làm bài tập 2 SGK 3. Chuẩn bị: “Sự phân bố dân cư các chủng tộc trên thế giới” VI/ Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ngày soạn: 20/08/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 2 - bµi 2 : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1. Kiến thức: - Biết được sự phân bố dân cư không đều và những vùng đông dân trên Thế giới. - Nhận biết sự khác nhau và sự phân bố của 3 chủng tộc chính trên Thế giới. 2. Kỹ năng, thái độ: - Rèn luyện KN đọc B/đồ phân bố D/cư - Nhận biết được 3 chủng tộc chính trên TG qua ảnh và qua thực tế - Các chủng tộc đều bình đẳng như nhau. II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - BĐ tự nhiên (ĐH) Tg giúp cho HS đối chiếu với BĐ 2.1 nhằm giải thích vùng đông dân, vùng thưa dân trên TG. - Tranh ảnh các chủng tộc trên TG. III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ: - Tháp tuổi cho chúng ta biết những đặc điểm gì của DS. - BNDS xảy ra khi nào ? Nêu nguyên nhân, hậu quả và hướng giải quyết? 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Sự phân bố dân cư - Yêu cầu HS quan sát lược đồ 2.1 + Những khu vực tập trung đông dân? (Đông CT Bắc, ĐN Braxin, ĐB Hoa Kì, Tây và Tây Âu, Trung Đông, Tây Phi, Nam Á, ĐNÁ) + 2 khu vực có MĐDS cao nhất? (Nam Á và Đông Nam Á) + Qua phân tích biểu đồ các em có nhận xét gì về sự phân bố DC trên TG? (Phân bố không đồng đều) + Nguyên nhân của sự phân bố DC không đều? (Nơi có điều kiện sống và giao thông thuận tiện…) - Nhận xet-chốt ý-ghi bảng. + Mật độ dân số là gì? (Số người TB sống trên 1 km 2 - Nêu công thức tính MĐDS ở 1 nơi? (Dân số (người) : DT(Km 2 ) = MĐD 1. Sự phân bố dân cư: a. Dân cư: phân bố không đồng đều. - Những nôi đông dân: nơi có điều kiện sống và GT thuận lợi như đồng bằng, khí hậu ấm áp. - Những nơi thưa dân: vùng núi, vùng sâu vùng xa. b. MĐ dân số: là số người TB sống trên 1km². GM2: Các chủng tộc - Hướng dẫn HS tra cứu bảng thuật ngữ: “chủng tộc” (Tra cứu, giải thích) + Trên TG có mấy chủng tộc chính? (Có 3 chủng tộc chính) 2. Các chủng tộc: - Dựa vào hình thái bên ngoài (màu da, tóc, + Căn cứ vào đâu người ta chia dân cư TG thành 3 chủng tộc chính? (Căn cứ vào hình thái bên ngoài: da, tóc, mắt…) - Quan sát hình 2.2 cho biết : + Dựa vào hình vẽ mô tả hình dạng bên ngoài của từng chủng tộc? (Quan sát – mô tả – nhận xét bổ sung) - Chốt ý-ghi bảng: - Mở rộng: Trước kia có sự phân biệt chủng tộc gay gắt giữa chủng tộc da trắng và da đen . Ngày nay 3 chủng tộc đã chung sống và làm việc bình đẳng như nhau. mắt, mũi) dân cư thế giới chia thành 3 chủng tộc chính là Mongoloit (Châu Á), Nêgroit (Châu Phi ) Ơropeoit ( Châu Âu) IV/ Củng cố bài học: - DS trên TG thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? Tại sao? - Căn cứ vào đâu người ta chia DC trên TG ra thành các chủng tộc? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu? V/ Dặn dò: - Làm BT 2 SGK - Đọc trước bài 3 VI/ Rót kinh nghiÖm giê d¹y: KÝ duyÖt cña chuyªn m«n: tuÇn 2: Ngày soạn: 20/8/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 3 - bµi 3: QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁ I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1. Kiến thức: - So sánh được sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh tế, mật độ dân số., lối sống - Biết được vài nét về sự phát triển đô thị và sự hình thành các siêu đô thị. 2. Kỹ năng, thái độ: - Nhận biết QCNT hay QCĐT qua cảnh chụp hay qua thực tế. - Nhận biết được sự phân bố các siêu đô thị đông dân nhất trên TG. - Phân tích bảng số liệu. II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Lược đồ phân bố dân cư trên thế giới. - Tranh, ảnh các quan cảnh nông thôn, đô thị, siêu đô thị. - Lược đồ H3.3 phóng lớn. III/ Tiến trình tổ chức bài mơi: 1. Kiểm tra bài cũ: - Dân cư trên thế giới phân bố như thế nào? - Nêu đặc điểm các chủng tộc trên thế giới? Các chủng tộc phân bố ở đâu? 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Quần cư nông thôn và quần cư đô thị - GV treo tranh ảnh quan cảnh nông thôn và thành thị cho học sinh quan sát sau đó cho học sinh so sánh về mật độ dân số, nhà của, đường sá của hai kiểu quần cư. - Giáo viên nhận xét đánh giá bổ sung: Quần cư nông thôn có mật độ dân số thấp, nhà cửa thưa thớt,đường sá chủ yếu là đường đất . - Quần cư đô thị có mật độ dân số cao,nhà cửa san sát cao tầng đường sá chủ yếu là đường tráng nhựa. + Quần cư nông thôn hoạt động sản xuất chủ yếu là gì? + Quần cư đô thị hoạt động sản xuất chủ yếu là gì? 1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị: * Gồm 2 kiểu quần cư: - Quần cư nông thôn có mật độ dân số thấp, hoạt động sản xuất kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. - Quần cư đô thị có mật độ dân số cao, hoạt động kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ. GM2: Đô thị hóa - Các siêu đô thị - Tại sao tỉ lệ người sống trong đô thị ngày càng tăng trong khi ở nông thôn giảm? (Gia tăng cơ giới) - GV nhận xét đánh giá bổ sung. (Gia tăng cơ giới nông thôn giảm: do ở nông thôn thu nhập thấp và các ngành phụ thuộc vào thiên nhiên, cuộc sống không ổn định. Còn ở đô thị thu nhập cao, cuộc sống ổn định) –ghi bảng - GV giải thích thuật ngữ đô thị hóa, siêu đô thị. - GV cho HS hoạt động nhóm (hoặc theo bàn) - Quan sát H3.3 cho biết: + Các siêu đô thị trên 8 triệu dân? Châu lục nào 2. Đô thị hóa - Các siêu đô thị: - Đô thị hóa là xu thế phát triển ngày nay (Năm 2001 chiếm46 % dân số) - Đô thị phát triển nó để lại các hậu quả nghiêm trọng về môi trường, sức khỏe, giao thông chiếm nhiều nhất ? + Em có nhận xét ntn số dân sống trong các đô thị từ thế kỉ XVIII → 2001→2025? + Khi số lượng các đô thị tăng nó để lại những hậu quả gì (Thảo luận-đại diện trình bày-nhận xét, bổ sung) - GV đánh giá kết quả làm việc của HS. IV/ Củng cố bài học: - Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là gì? Quần cư đô thị là gì? - Đô thị hóa phát triển nó để lại những hậu quả gì? V/ Dặn dò: - Về nhà làm bài tập bản đồ. - Chuẩn bị bài “Thực hành “ VI/ Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ngày soạn: 22/8/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 4 - bµi 4: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần củng cố 1. Kiến thức: - Ôn lại các kiến thức đã học ở bài 1, 2, 3: Dân số, Tháp tuổi, Sự phân bố dân cư,các siêu đô thị trên thế giới. - Làm các bài tập thực hành ở "Tập Bản Đồ " . 2. Kỹ năng, thái độ - Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích bản đồ phân bố dân cư, đô thị, siêu đô thị…làm bài tập tính mật độ dân số. II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị trên thế giới. - Tranh, ảnh các vùng có dân cư thưa thớt và có dân cư đông đúc - Hai tháp tuổi TP.HCM (H4.2 và H4.3 ) phóng lớn . III/ Tiến trình tổ chức bài: 1. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày đặc điểm của loại hình quần cư nông thôn và quần cư đô thị? Tại sao tỉ lệ gai tăng cơ giới vùng nông thôn giảm, vùng thành thị tăng ? - Đô thị hóa là gì? Khi nào thì gọi là siêu đô thị? Trong quá trình đô thị hóa nó để lại những hậu quả gì ? 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: BT1: - GV cho hs lần lược trả lời các câu hỏi SGK: Câu 1: Quan sát H4.1 cho biết: + Nơi có mật độ dân số cao nhất? Mật độ là bao nhiêu? + Nơi có mật độ dân số thấp nhất? Mật độ là bao nhiêu? - HS nghiên cứu trả lời câu hỏi.HS khác nhận xét bổ sung. - Giáo viên nhận xét đánh giá bổ sung. Câu 1: - Nơi có mật độ dân số cao nhất là thị xã Thái Bình. Mật độ là > 3000 người / Km 2 - Nơi có mật độ dân số thấp nhất là huyện Tiền Hải. Mật độ là < 1000 người / Km 2 GM2: BT2: Câu 2: Quan sát tháp tuổi của TP.HCM qua các cuộc tổng điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, hãy cho biết sau 10 năm: + Hình dáng tháp tuổi có gì thay đổi ? + Nhóm tuổi nào tăng về tỉ lệ? Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ? - HS nghiên cứu trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét bổ sung. - Giáo viên nhận xét đánh giá bổ sung. xét bổ sung. Câu 2: - Sau 10 năm qua tháp tuổi ta thấy dân số HCM già đi, đấy tháp nhỏ lại, thân tháp và đỉnh tháp phình to - Nhóm tuổi lao động và ngoài lao động tăng. Nhóm tuổi dưới lao động giảm. GM3: BT3 Câu 3: + Tìm trên lược đồ phân bố dân cư Châu Á những khu vực tập trung đông dân? Các đô thị lớn ở Châu Á thường phân bố ở đâu? - HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi - học sinh khác nhận xét bổ sung. - GV nhận xét đánh giá bổ sung. Câu 3: - Dân cư Châu Á phân bố ở khu vực: Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. - Các đô thị lớn ở Châu Á phân bố ở đồng bằng, vùng ven biển , ven sông lớn IV/ Củng cố bài học: - Cho biết cách tính mật độ dân số? Tháp tuổi cho ta biết gì? V/ Dặn dò: - Về nhà tiếp tục làm bài tập - Chuẩn bị bài mới với nội dung sau: - Đới nóng có đặc điểm gì? Khí hậu xích đạo có đặc đặc điểm gì? VI/ Rót kinh nghiÖm giê d¹y: KÝ duyÖt cña chuyªn m«n: tuÇn 3: Ngày soạn: 28/8/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: CHƯƠNG 1 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG – HĐ KT CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG tiÕt 5 - bµi 5: ĐỚI NÓNG – MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1. Kiến thức: - Xác định được vị trí đới nóng trên Thế Giới và các kiểu MT trong đới nóng. - Trình bày được đặc điểm của MT xích đạo ẩm. 2. Kỹ năng, thái độ - Đọc được biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của MTXĐ ẩm. - Nhận biết được MTXĐ ẩm qua 1 đoạn văn mô tả và qua ảnh chụp. - GD bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Mục: II) II/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Bản đồ khí hậu TG - Các hình 5.1, 5.2,5.3, 5.4, 5.5 SGK - Tranh ảnh về động thực vật rừng xích đạo ẩm III/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1. Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét hình dáng tháp tuổi hình 4.2 và 4.3 có gí thay đổi và nhóm tuổi nào tăng về tỷ lệ và nhóm tuổi nào giảm về tỷ lệ. - Kể tên các KV đông dân, các đô thị lớn ở các KV Đông Nam Á. 2. Giới thiệu bài mới: Các bước lên lớp Nội dung cần ghi bảng GM1: Đới nóng - Treo Bản đồ KH thế giới (Quan sát) + Trên Trái Đất người ta chia thành mấy vành đai khí hậu? Đó là những vành đai nào? (5 vành đai khí hậu: 1 đai môi trường đới nóng, 2 đai môi trường đới ôn hòa, 2 đai môi trường đới lạnh) + Nêu vị trí của môi trường đới nóng? (Đới nóng trải dài giữa hai chí tuyến thành một vành đai liên tục trên Trái đất. - Y/c quan sát lược đồ 5.1 + Đới nóng có mấy kiểu môi trường? Kể tên các kiểu môi trường ở đới nóng? (Quan sát-trình bày-nhận xét, bổ sung). - Nhận xét-chốt ý-ghi bảng I/ Đới nóng: 1 Vị trí: - Đới nóng nằm giữa hai chí tuyến Bắc và Nam 2. Đặc điểm: - Có 4 kiểu môi trường: MT xích đạo ẩm, MT nhiệt đới, MT nhiệt đới gió mùa, MT hoang mạc GM2: Môi trường xích đạo ẩm - Y/c quan sát lược đồ H5.1 và lược đồ trên bảng cho biết + Môi trường xích đạo ẩm trải dài từ đâu đến đâu? (Quan sát-trình bày-nhận xét). - GV nhận xét-chốt ý-ghi bảng - Y/c quan sát H/ 5.2 + Đường biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của Sin-ga-po có đặc điểm gì? + Lượng mưa cả năm khoảng bao nhiêu? Phân bố lượng mưa ra sao? Sự chênh lệch giữa lượng mưa tháng thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu? (Thảo luận-Đại diện trình bày-Nhận xét, bổ sung) II/ Môi trường xích đạo ẩm: 1. Khí hậu: - Vị trí: Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoảng vĩ tuyến 5 0 B - 5 0 N. (dọc 2 bên đường xích đạo) - Đặc điểm: + Nắng nóng và ẩm (Quanh năm nóng trên 25 0 C, độ ẩm >80%) + Em có nhận xét gì về đặc điểm của MT xích đạo ẩm? (Trao đổi-đại diện trình bày-nhận xét, bổ sung) - Nhận xét-chốt ý-ghi bảng + Mưa nhiều quanh năm (Từ 1500-2500 mm/năm), + Biên độ nhiệt khoảng 3 0 C. GM3: Rừng rậm xanh quanh năm - Y/c quan sát H5.3 và H5.4 (Quan sát) + Cho biết rừng có mấy tầng chính? Tại sao rừng ở đây lại có nhiều tầng? (Nhiều tầng:Tầng cây vượt tán, tầng cây gỗ cao, tầng cây gỗ cao trung bình, tầng cây bụi và day leo, tầng cỏ quyết; do độ ẩm và nhiệt độ cao, mưa nhiều quanh năm + Nêu đặc điểm của rừng rậm xanh quanh năm? (Rừng có nhiều tầng, rậm rạp, xanh quanh năm và có nhiều loài chim thú sinh sống.) - GV nhận xét-chốt ý-ghi bảng - GD bảo vệ môi trường ? Em cần làm gì để góp phần bảo về rừng và động vật quý hiểm ở đia phương 2. Rừng rậm xanh quanh năm: - MT xích đạo ẩm, nắng nóng và mưa nhiều quanh năm, tạo điều kiện thuận lợi cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển - Rừng có nhiều tầng, rậm rạp, xanh quanh năm và có nhiều loài chim thú sinh sống. - Chúng ta cần bảo vệ rừng và động vật quý hiểm IV/ Củng cố bài hoc: - Đới nóng nằm ở vị trí nào? Có mấy kiểu môi trường? - Môi trường xích đậo ẩm nằm ở vĩ đọ bao nhiêu? Nêu đặc điểm của môi trường xích đạo ẩm - Cho HS làm bài tập 3-4 SGK /Trang 18-19 củng cố. V/ Dặn dò: - Sưu tầm tranh hoạt động ở môi trường nhiệt đới - Chuẩn bị bài mới với nội dung sau: - Xác định vị trí môi trường nhiệt đớ? Nêu đặc điểm của môi trường nhiệt đới? VI/ Rót kinh nghiÖm giê d¹y: Ngày soạn: 28/8/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 6 - bµi 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S nắm được 1. Kiến thức: - Trính bày được đặc điểm của MT nhiệt đới - Nhận biết được cảnh quan đặc trưng của MT nhiệt đới đó là Xavan hay đồng cỏ cao nhiệt đới. 2. Kỹ năng, thái độ: - Củng cố và rèn luyện KN đọc BĐ nhiệt độ và lượng mưa cho HS. - Củng cố KN nhận biết MT Địa Lí cho HS qua ảnh chụp. [...]... cẩn thận, tự giác, trung thực trong khi kiểm tra - Giáo dục cho các em ý thức tư duy địa lí để làm bài trên lớp một cách tự lập, có sáng tạo B/ Phương tiện dạy học cần thiết: - Ra đề và đáp án, đánh máy, in ấn, gửi tổ trưởng xét duyệt C/ Tiến trình tổ chức bài mới: 1 Ổn định lớp: - GV kiểm tra sỉ số HS - HS thu gom sách, vở, các tài liệu liên quan bộ mơn về đầu bàn 2 Tiến hành kiểm tra: - GV phát đề... Ký dut cđa chuyªn m«n: Ngµy ra ®Ị: 20/9/2011 Ngµy kiĨm tra: 7A: 7B: 7C: tiÕt 13: KIỂM TRA A/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1 Kiến thức: 1 TIẾT - Nhằm đánh giá lại q trình dạy và học của giáo viên và học sinh trong q trình dạy và học kiến thức địa lí, để từ đó tìm ra các biện pháp phù hợp với đặc thù bộ mơn và đối tượng học sinh dân tộc 2 Kỹ năng, thái độ: - Rèn luyện kỹ... lên lớp GM1: Khí hậu - Y/c xác định khu vực KHNĐGM trên hình 5.1 - Chia 4 nhóm thảo luận N1: Quan sát hình 7. 1 , 7. 2 , nhận xét: + Hướng gió thổi vào mùa hạ và vào mùa đơng ở các khu vực Nam Á và Đơng Nam Á? N2: Quan sát hình 7. 1 , 7. 2 giải thích + Hãy giải thích tại sao ở KV này lại có LM # nhau giữa mùa hạ và mùa đơng? + Hãy liên hệ thời tiết mùa hạ, mùa đơng ở VN? N3: Đọc và phân tích BĐ KH hình 7. 3,... giê d¹y: KÝ dut cđa chuyªn m«n: Ngày soạn: 04/9/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 7 - bµi 7: MƠI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIĨ MÙA I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S 1 Kiến thức: - Trính bày được vị trí, đặc điểm của MT nhiệt đới gió mùa - Nắm được 2 đặc điểm cơ bản của MTNĐGM Đặc... đều giữa các năm + GM mùa đơng có năm tới sớm, có năm tới muộn, có năm rét nhiều, có năm rét ít GM2: Các đặc điểm khác của mơi trường - Y/c quan sát hình 7. 5 và 7. 6 + Qua hình 7. 5 ; 7. 6 em có nhận xét gì về màu sắc, cảnh thiên nhiên qua 2 mùa ở địa điểm trên? ( Mùa mưa: rừng cao su lá xanh tươi, mượt mà ; Mùa khơ: rừng cao su lá rụng, cây khơ lá vàng - Treo tranh, ảnh rừng MTNĐGM Nội dung cần ghi... liên quan bộ mơn về đầu bàn 2 Tiến hành kiểm tra: - GV phát đề - Nhắc nhở HS trong q trình kiểm tra Trêng THCS CÈm Q Họ và tên học sinh: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 7 Mơn: Địa lí Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: …………………… ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ®Ị bµi: I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào ý em cho là đúng nhất: 1) Đặc điểm của mơi trường nhiệt đới là: ( 0,5 điểm ) A Nhiệt độ cao, mưa theo... nóng? Kể tên 1 số nơng sản chính ở đới nóng VI/ Rót kinh nghiƯm giê d¹y: KÝ dut cđa chuyªn m«n: Ngày soạn: 07/ 9/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 8 - bµi 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP Ở ĐỚI NĨNG A/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S 1 Kiến thức: - Biết được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên đối với... m«n: Ngày soạn: 26/9/2012 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 16 - bµi 15: HOẠT ĐỘNG CƠNG NGHIỆP Ở ĐỚI ƠN HỒ A/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1 Kiến thức: - Hiểu và trình bày được đặc điểm ngành cơng nghiệp ở đới ơn hòa - Biết và phân biệt các cảnh quan CN, khu CN, TTCN, vùng CN 2 Kỹ năng, thái độ: - Quan sát tranh ảnh và nhận xét hoạt động cơng nghiệp - Giáo dục bảo vệ mơi trường B/ Phương... Ngày soạn: 01/10/2012 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 17 - bµi 16: ĐƠ THỊ HỐ Ở ĐỚI ƠN HỒ A/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S cần nắm 1 Kiến thức: - Trình bày được những đặc điểm cơ bản của ĐTH ở đới ơn hồ - Nắm được những vấn đề nảy sinh trong... bổ sung - Giáo viên nhận xét đánh giá bổ sung và giảng * Tỉ lệ dân đơ thị cao (có các đơ thị mở rộng kết nối nhau thành chuỗi,chùm đơ thị qua đường giao thơng ) * Có những đơ thị phát triển qui hoạch cả chiều rộng ,sâu ,cao ) * Lối sống đơ thị phổ biến cả vùng nơng thơn - Y/c Hs xem H16.1 H16.2 so sánh khác nghĩa thế nào là đơ thị cổ, đơ thị mới hiện đại? (Nhà thờ, tòa lâu đài, chùa, thánh đường, . nghÖm giê d¹y: KÝ duyÖt cña chuyªn m«n: Ngày soạn: 04/9/2014 Ngµy d¹y: 7A: 7B: 7C: tiÕt 7 - bµi 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA I/ Mục tiêu bài dạy: Sau bài học H/S 1. Kiến thức:. đặc điểm khác của môi trường - Y/c quan sát hình 7. 5 và 7. 6 + Qua hình 7. 5 ; 7. 6 em có nhận xét gì về màu sắc, cảnh thiên nhiên qua 2 mùa ở địa điểm trên? ( Mùa mưa: rừng cao su lá xanh tươi,. hình 7. 1 , 7. 2 giải thích + Hãy giải thích tại sao ở KV này lại có LM # nhau giữa mùa hạ và mùa đông? + Hãy liên hệ thời tiết mùa hạ, mùa đông ở VN? N3: Đọc và phân tích BĐ KH hình 7. 3, 7. 4 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí lớp 7 trọn bộ full, Giáo án địa lí lớp 7 trọn bộ full, Giáo án địa lí lớp 7 trọn bộ full

Mục lục

Xem thêm