0

Giáo án địa lí 9 cả năm đầu đủ

165 1,481 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:32

NS: 14/12/2013 Tiết :33 ÔN TẬP HỌC KỲ I I.MUC TIÊU : 1. Kiến thức : − Địa lí dân cư − Địa lí kinh tế − Sự phân hóa lãnh thổ 2. Kĩ năng : − Phân tích bản đồ tự nhiên, kinh tế − Phân tích bảng số liệu, biểu đồ − Kĩ năng nhận biết và vẽ biểu đồ 3. Thái độ : − GDMT : Ý thức được sự cần thiết bảo vệ tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay.Ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến môi trường II. CHUẨN BỊ : – GV : Bản đồ tự nhiên, kinh tế Việt Nam – HS : Atlat địa lí III.TIẾN TRÌNH : 1.Ổn định tổ chức 2.Bài mới : Hoạt động GV và HS Nội dung Hoạt động 1 : Suy nghĩ- cặp đôi –chia sẻ GV nêu yêu cầu, giới hạn, nhiệm vụ ôn tập Phần 1 : Địa lí dân cư 1. Cho biết tình hình gia tăng dân số của nước ta ? 2. Em hãy trình bày đặc điểm sự phân bố dân cư của nước ta ? Giải thích vì sao có sự phân bố đó ? 3. Nêu đặc điểm nguồn lao động nước ta ? Biện pháp khắc phục mặt hạn chế nguồn lao động 4. Tại sao vấn đề việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta ? Biện pháp giải quyết việc làm Phần 2 : Địa lí kinh tế 1. Nét đặc trưng của quá trình đổi mới I. Địa lí dân cư 1. Hiện tượng bùng nổ dân số bắt đầu từ cuối những năm 50 và kết thúc cuối TKXX. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số, KHHGĐ nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm. 2. Dân cư nước ta phân bố không đều. 3.Nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh. Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật cao. Tuy nhiên trình độ còn thấp, sức khỏe hạn chế so với yêu cầu hiện nay. 4.Lao động dồi dào trong khi kinh tế chưa phát triển gây sức ép rất lớn. Do đặc trưng mùa vụ nên thiếu việc làm ở nông thôn. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị tương đối cao 6%, trình độ lao động Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 1 nền kinh tế Việt Nam là gì ? Thể hiện như thế nào ? 2. Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế nước ta ? 3. Cho biết tình hình phát triển và phân bố của : Ngành nông nghiệp : ngành trồng trọt và chăn nuôi Ngành lâm nghiệp: nhận xét dịên tích, phân bố tài nguyên rừng của nước ta, những lợi ích của rừng, lợi ích của mô hình kinh tế nông lâm kết hợp (VAC) Ngành công nghiệp : chứng minh ngành công nghiệp nước ta có cơ cấu đa dạng Ngành dịch vụ :Đặc điểm phát triển và đặc điểm phân bố : ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông, du lịch - Cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa . Tại sao ? - Việc phát triển điện thoại, Internet tác động như thế nào đến đời sống, kinh tế – xã hội nước ta ? ( tác động tích cực, tác động tiêu cực) - Thương mại gồm nhưng tiểu ngành nào ? Nêu đặc điểm từng ngành ? - Chứng minh rằng nước ta giàu tài nguyên du lịch ? Hoạt động 2 : Thảo luận Phần 3 : Các vùng kinh tế GV yêu cầu HS lập bảng thống kê so sánh nền kinh tế của các vùng đã học - Tình hình phát triển kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ )của các vùng - Thế mạnh kinh tế và khó khăn trong phát triển kinh tế của các vùng thấp II. Địa lí kinh tế 1. Nét đặc trưng đó là sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế , thể hiện : chuyển dịch cơ cơ cấu ngành, chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ, chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. 2. Thành tựu :Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, kinh tế tăng trưởng tương đối vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm. Sản xuất hàng hóa thúc đẩy ngoại thương và thu hút đầu tư nước ngoài. Nước ta hội nhập nền kinh tế thế giới. Thách thức Ở nhiều tỉnh, huyện vẫn còn các xã nghèo, nhất là vùng núi. Tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường ô nhiễm. Vấn đề việc làm , phát triển văn hóa giáo dục, y tế chưa đáp ứng yêu cầu xã hội. Biến động giá cả, cạnh tranh ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống nhân dân 3. Các ngành kinh tế : − Nông nghiệp − Lâm, ngư nghiệp − Công nghiệp − Dịch vụ : vận tải, bưu chính viễn thông, thương mại, du lịch II. Địa lí kinh tế − Dịch vụ − Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông. − Thương mại, du lịch III. Các vùng kinh tế Vùng kinh tế Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 2 Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Vùng Đồng bằng sông Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Vùng Tây Nguyên HS trình bày, phát biểu bổ sung GV chuẩn xác bằng bảng phu như trên GV nhấn mạnh : những thế mạnh đặc trưng của từng vùng. Đồng thời nêu lên những khó khăn cần giải quyết để phát triển nền kinh tế Hoạt động 3: Đàm thoại gợi mở, thuyết trình GV yêu cầu HS liệt kê các dạng biểu đồ đã học và cho biết cách vẽ, trường hợp sử dụng thích hợp của từng loại biểu đồ HS : Biểu đồ hình tròn, hình cột (biểu đồ cột chồng, biểu đồ thanh ngang), biểu đồ đường biểu diễn, biểu đồ miền… IV. Cách vẽ và nhận xét, phân tích, giải thích các dạng biểu đồ − Biểu đồ hình tròn − Biểu đồ hình cột (biểu đồ cột chồng, biểu đồ thanh ngang), biểu đồ miền − Biểu đồ đường biểu diễn. IV.TƯ LIỆU: Bảng thống kê Vùng kinh tế Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Nghề rừng, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp lâu năm, rau quả cận nhiệt và ôn đới Khai thác khoáng sản, thủy điện Dịch vụ vận tải, thương mại, du lịch Vùng Đồng bằng sông Hồng Năng suất lúa cao nhất nước. Vụ đông : các cây ưa lạnh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi lợn 27.2% cả nước Hình thành sớm nhất nước và phát triển mạnh. Dịch vụ đa dạng : phát triển nhất là vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông Vùng Bắc Trung Bộ Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng phát triển Dịch vụ vận tải, du lịch Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Khó khăn trong sản xuất lương thực. nhưng có thế mạnh về chăn nuôi bò và Bước đầu hình thành cơ cấu đa dạng Dịch vụ vận tải, du lịch Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 3 đánh bắt thủy sản, nghề làm muối, nước mắm Vùng Tây Nguyên Đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng cà phê, diện tích rừng. Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản Dịch vụ xuất khẩu nông lâm sản, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa V.RÚT KINH NGHIỆM: Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 4 NS: 28/10/2013 TIẾT 18 KIỂM TRA 1 TIẾT I.MUC TIÊU : 1. Kiến thức : _ Nắm được nguồn lao động của nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì ? Nêu hướng giải quyết cho khó khăn đó − Thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế nước ta. − Cơ cấu về kinh tế Việt Nam. 2. Kĩ năng : - Vẽ biểu đồ miền 3. Thái độ : - Ý thức bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sống II. CHUẨN BỊ : GV : Hệ thống câu hỏi HS : Kiến thức bài 1 đến bài 16, dụng cụ : thước kẻ, compa, bút màu, máy tính IV.TIẾN TRÌNH : 1.Ổn định tổ chức và kiểm tra: 2/Kết nối: ĐỀ KIỂM TRA MA TRÂN Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng TN TL TN TL TN TL Câu Điểm CâuĐiểmCâuĐiểmCâu Điể m CâuĐiểmCâuĐiểmCâuĐiểm Chủ đề 1: Dân số và sự gia tăng dân số C2 0, 5 1 0,5 Chủ đề 2: Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống C 1 2, 5 1 2,5 Chủ đề 3: Sự phát triển kinh tế Việt Nam C2 2 1 2 Chủ đề 4: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp C 6 0, 5 C 3 2, 5 2 3 Chủ đề 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp, sự phát triển và phân bố công nghiệp C5 0,5 C 3 0, 5 C4 0, 5 3 1,5 Chủ đề 6: Vai trò và đặc điểm phát triển và phân bố C1 0,5 1 0,5 Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 5 các ngành dịch vụ TỔNG Số câu 2 1 2 2 2 9 10 Điểm 1 2 1 1 5 10 Họ và tên…………………………. Lớp…………STT……………… KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : ĐỊA 9 THỜI GIANơ 45’ ĐIỂM A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau 1.Chỉ tiêu đặc trưng đánh dấu cho sự phát triển viễn thông nước ta là: A.Mạng Internet B.Chuyển tiền nhanh C.Điện hoa D.Mật độ điện thoại 2 . Năm 1999 tỷ lệ sinh nước ta 19,9%o,tỷ lệ tử 5,6%ôch biết tỷ lệ tăng tự nhiên là bao nhiêu? A.1,43% B.14,3%o C.1,43%o D.14,3% 3. Khoáng sản kim loại là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp: A.Năng lượng B.Luyện kim đen, luyện kim màu C.Hóa chất D. Chế biến nông lâm thủy sản 4. Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở cả đầu vào và đầu ra là: A.Nguyên, nhiên liệu và năng lượng B.Dân cư và lao động. C.Thị trường trong và ngoài nước D.Chính sách phát triển công nghiêp. 5. Ngành công nghiệp trọng điểm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất CN năm 2002 là: A.Chế biến lương thực, thực phẩm B. Cơ khí- điện tử. C. Khai thác nhiên liệu D. Vật liệu xây dựng. 6. Tỉ trọng cơ cấu gía trị sản xuất ngành trông trọt(%)của nước ta có xu hướng thay đổi A.Tỉ trọng các nhóm cây trồng đều tăng. B.Tỉ trọng nhóm cây công nghiệp giảm, cây lương thực và ăn quả tăng. C.Tỉ trọng nhóm cây công nghiệp tăng, cây lương thực và ăn quả giảm. D.Tỉ trọng nhóm cây công nghiệp và lương thực tăng, cây ăn quả giảm. B/ TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 1/ Nguồn lao động nước ta hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước? Nêu hướng giải quyết những khó khăn đó.( 2,5 điểm) 2/ Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong quá trình phát triển kinh tế nước ta ? 2 điểm 3/ Dựa vào bảng số liệu sau đây: 2,5điểm a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991 – 2002. b. Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng; Thực tế này phản ánh điều gì? Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%) Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 6 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100, 0 40,5 23,8 35,7 100, 0 29,9 28,9 41,2 100, 0 27,2 28,8 44,0 100, 0 25,8 32,1 42,1 100, 0 25,4 34,5 40,1 100, 0 23,3 38,1 38,6 100,0 23,0 38,5 38,5 NS: 18/8/2013 ĐỊA LÝ VIỆT NAM ĐỊA LÝ DÂN CƯ TIẾT 1: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được đặc điểm về dan tọc Việt Nam - Biết được nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.(mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hóa,ngôn ngữ,tập quán,trang phục…khác nhau) - Biết được các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau,chung sống đoàn kết,cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. 2. Về kỹ năng : - Xác định được trên bản đồ vùng phân bố dân cư chủ yếu của một số dân tộc. - Vẽ được biểu đồ cơ cấu dân tộc của nước ta. - Thu thập thông tin về một số dân tộc 3. Thái độ: - Cần thấy được 54 dân tộc nằm trong một khối thống nhất. - Có tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc. II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ dân cư Việt Nam - Tranh ảnh một số dân tộc ở Việt Nam III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: Dụng cụ học tập ( thước tỉ lệ, compa, tập bản đồ ) Giới thiệu chương trình 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - Dựa vào vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết nước ta có bao nhiêu dân tộc? ( Có 54 dân tộc, thuộc 3 dòng: + Dòng Nam Á: Việt- Mường, tày, Thái, Mông + Dòng Nam đảo( Mã đảo):di cư từ đại dương vào:Gia rai,Êđê I. CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM - Việt Nam có 54 dân tộc. - Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, có nhiều kinh nghiệm trong Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 7 + Dòng Hán-tạng: (từ Trung Quốc xuống): Hán, Tạng, Hoa - Quan sát hình 1.1 cho biết: Dân tộc nào có số dân đông nhất, chiếm tỉ lệ bao nhiêu? - Trình bày một số nét khái quát về dân tộc Kinh và một số dân tộc ít người. - Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết? ( Chum ché, gốm, hàng thổ cẩm ) - Quan sát tranh ảnh, nêu nhận xét chung về ngoại hình của các dân tộc ? → Việt Nam có 964 họ tộc gồm 54 dân tộc cùng nằm trong một khối thống nhất, có tinh thần tôn trọng lẫn nhau thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc : “Nước Việt Nam là một không bao giờ thay đổi”. → Hiện nay có gần 3 triệu kiều bào đang sống ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. - Cho ví dụ về kiều bào góp phần xây dựng đất nước. → Đảng và nhà nước cũng đặc biệt quan tâm đến kiều bào thông qua chương trình VTV4 của Đài THVN. - Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt( Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu? - Xác định trên bản đồ địa bàn cư trú chính của người Việt. - Dựa vào kiến thức của mình, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu? → GV giới thiệu về người Rục(Chứt): Phát hiện những năm 1960: Sống trong các hang đá, để tóc dài, chưa biết đến nền văn minh của nhân loại ** Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc ít người: Ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, chương trình 134,135, mở đường HCM, phát thanh tiếng dân tộc thâm canh lúa nước. - Các dân tộc ít người có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp, chăn nuôi, làm nghề thủ công. - Mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa riêng tạo cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng. - Người Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. II. PHÂN BỐ CÁC DÂN TỘC 1. Dân tộc Việt ( Kinh ) - Người Việt phân bố tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng, trung du và ven biển 2. Các dân tộc ít người - Miền núi và cao nguyên là địa bàn cư trú chính của các dân tộc ít người - Hiện nay sự phân bố các dân tộc đã có nhiều thay đổi và đời sống các dân tộc đã được cải thiện đáng kể. 4. Củng cố. - Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc thể hiện ở những mặt nào ? Cho ví dụ minh họa. - Trình bày tình hình phân bố dân tộc ở nước ta. 5. Dặn dò. Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 8 - Học bài. - Làm bài tập số 3 trang 6 - Hướng dẫn HS vẽ biểu đồ hình tròn. 6. Rút kinh nghiệm. NS:22/8/2013 TIẾT 2. DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được dân số của nước ta (năm 2000) - Hiểu và trình bày được tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu quả của gia tăng dân số nhanh - Biết được sự thay đổi cơ cấu dân số, nguyên nhân của sự thay đổi. 2. Về kỹ năng : - HS có kỹ năng phân tích bảng thống kê, một số biểu đồ dân số. - Rèn luyện cho HS kỹ năng vẽ biểu đồ đường. 3. Thái độ: - Ý thức được sự cần thiết phải có qui mô gia đình hợp lý. II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Biểu đồ biến đổi dân số của nước ta - Tranh ảnh về hậu quả của dân số tới môi trường, chất lượng cuộc sống III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra: - Những nét riêng về văn hóa của các dân tộc được thể hiện ở những mặt nào ?Cho ví dụ - Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở Việt Nam 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng →Nước ta có diện tích 330 991Km2/ 58 toàn thế giới, năm 2002 có số dân là 79,7 triệu người/ 14 toàn thế giới với khoảng 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. - Em hãy cho biết nước ta có số dân đứng thứ 3 ở ĐNÁ, thứ 8 ở Châu Á, thứ 14 trên thế giới là sau những nước nào ?( thứ 3:Inđô, Philippin; thứ 8: TQ, ÂĐ, NB, Paki xtan, Băng lađet; thứ 14: Mỹ, Bra xin, Nga, Nigiê ria, Mêhicô, Đức) I.SỐ DÂN - Nước ta có số dân 79,7 triệu người(2002) thuộc nước có số dân đông trên thế giới. Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 9 - Em có nhận xét gì về thứ hạng diện tích và số dân của nước ta so với các nước trên thế giới ?( diện tích thuộc loại trung bình, dân số thuộc loại đông) - Theo em một nước có số dân đông có thuận lợi gì?( lực lượng đông đảo để xây dựng và bảo vệ tổ quốc) - Quan sát hình 2.1, nêu nhận xét tình hình tăng dân số của nước ta về: + Sự thay đổi số dân qua chiều cao các cột( tăng nhanh liên tục) + Đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên( có sự thay đổi qua từng giai đọan và có xu hướng giảm dần từ 1970) + Vì sao tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?( Do cơ cấu dân số VN trẻ, vì số người trong độ tuổi sinh đẻ quá nhiều) - Giải thích nguyên nhân của tình hình tăng: + GĐ1: TLS cao, TLT cao nên Tg thấp( đời sống khó khăn, chiến tranh, y tế chưa phát triển) +GĐ2: TLS cao, TLT thấp nên Tg cao do đời sống cải thiện, y tế phát triển + Hiện nay: thực hiện tốt chính sách KHHGĐ( bỏ quan niệm lạc hậu, ý thức về KHHGĐ) - Cho HS thảo luận nhóm: + Nhóm A: Dân số đông và tăng nhanh gây ra hậu quả gì? + Nhóm B: Lợi ích của sự giảm TLGTDSTN ? - Dựa vào bảng 2.1, hãy xác định các vùng có TLGTDSTN cao nhất, thấp nhất; các vùng lãnh thổ cao hơn mức trung bình của cả nước? * Rút ra nhận xét: Cần phải nâng cao dân trí và mức sống của người dân - Dựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét(phân tích bổ ngang) + Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kỳ 1979-1999 + Tỉ lệ 2 nhóm dân số nam-nữ thời kỳ 1979-1999( nữ > nam) - Gọi HS đọc kênh chữ: “Ở nước ta cao rõ rệt”: Em hãy cho biết nơi nào có tỉ lệ giới tính cao- thấp?( nơi di II.GIA TĂNG DÂN SỐ 1. Tình hình tăng - Giai đoạn từ giữa thế kỷ XX trở về trước: tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên chậm. - Giai đoạn từ giữa thế kỷ XX: nước ta bước vào thời kỳ bùng nổ dân số. - Hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 1,3%(2003) và có xu hướng giảm 2. Hậu quả - Kìm hãm sự phát triển kinh tế. - Ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống - Gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm, ổn định xã hội và bảo vệ môi trường * Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên vẫn còn cao và có sự khác nhau giữa các vùng trên cả nước III. CƠ CẤU DÂN SỐ 1. Theo độ tuổi: - Nước ta có cơ cấu dân số trẻ. - Cơ cấu dân số theo độ tuổi đang có sự thay đổi 2. Theo giới tính - Tỉ số giới tính của dân số nước ta đang thay đổi - Có sự chênh lệch giữa các vùng Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 10 [...]... HỌC - Tháp dân số năm 198 9 và năm 199 9 III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra: - Nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta có đặc điểm gì? - Hãy nêu những thành tựu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống 3 Bài mới Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng 1 Bài tập 1 - Quan sát tháp dân số năm 198 9 và năm 199 9: hãy phân tích và so sánh 2 tháp Nội dung Năm 198 9 Năm 199 9 dân số về các mặt:... triển KT-XH ? → Một người lao động phải nuôi gần một người không lao động Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT 2 Bài tập 2 - Độ tuổi lao động và trên lao động năm 199 9 nhiều hơn năm 198 9 - Độ tuổi dưới lao động năm 199 9 ít hơn năm 198 9 → Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đời sống người dân được cải thiện, chế độ dinh dưỡng, các điều kiện y tế, chăm sóc sức khỏe tốt 3 Bài... diện tích gieo trồng (%) Năm 199 0 Năm 2002 100% 100 % 71,6 % 64,8 % 13,3 % 18,2 % 15,1 % 17 % a Vẽ biểu đồ: Vẽ 2 biểu đồ hình tròn - Chú thích: Ba chú thích ( Hai biểu đồ chú thích giống nhau) - Tên biểu đồ: Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây năm 199 0 và 2002 (%) - Hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ - Chú ý khoảng cách về thời gian Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT... → Từ năm 199 0-2000: trên 6%, năm 2005:8,4%( 837 nghìn tỉ đồng –tương đương 54 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 640 USD) → Nông nghiệp tăng liên tục, xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới → Bình thường hóa quan hệ Việt- Mĩ( bỏ cấm vận), gia nhập ASEAN, APEC,ASEM, WTO, đến năm 2005 có quan hệ với 167 nước ** Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, lạm phát bị đẩy lùi, năm 198 6(700%) đến năm 199 6(15%),... những khu vực nào? trọng khu vực nông-lâm-ngư nghiệp, + Nông-lâm-ngư: tăng tỉ trọng khu vực CN-XD, dịch vụ * Năm 199 1:chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP→ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến chứng tỏ VN còn là 1 nước nông nghiệp động *Bắt đầu năm 199 2 thấp hơn dịch vụ, đến 199 4 thấp hơn CN-XD và đến năm 2002 chỉ còn 20%→ chuyển từ nước nông nghiệp sang công nghiệp - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ: hình +CN-XD:... liệu Lập bảng số liệu đã xử lí theo mẫu , chú ý khâu làm tròn tròn số ,sao cho tổng các thành phần đúng100% Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 28 Cách tính góc ở tâm trên biểu đồ tròn bằng cách :100% tương ứng với 3600  1% tương ứng với 3.60 Kết quả như sau: Loại cây Cơ cấu dtích gieo trồng Góc ở tâm trên biểu đồ tròn (%) (độ) 199 0 2002 199 0 2002 Tổng số 100 100 360... Dựa vào bản đồ địa chất khoáng sản ( Atlat Địa lí VN), nhận xét về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố 1 số ngành trọng điểm ? • Những điều kiện nào cho thấy dân cư và lao động nước ta tác động mạnh đến sự ptriển công nghiệp? • Cho biết những hạn chế về cơ sở vật chất kĩ thuật của nước ta ? • Nêu những chính sách phát triển công nghiệp của nước ta ? Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ... các vùng chuyên canh trong CNH-HĐH tiến triển tốt nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung + Dịch vụ: tăng khá nhanh nửa đầu thập kỷ 90 ( bình công nghiệp- dịch vụ thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, gia nhập SEAN,APEC, Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 18 ASEM).Đến năm 199 7 giảm rõ rệt (khủng hoảng tài chính ở Châu Á) - Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm... tọa độ trị số 80 % thì hợp lí hơn - Trục hoành (năm) cũng có mũi tên theo chiều tăng giá trị Gốc tọa độ trùng với năm gốc ( 199 0) , các khoảng cách năm là bằng nhau ( 5 năm) Gv lưu ý Hs : nếu khoảng cách năm không đều thì khoảng cách các đoạn biều diễn trên trục hoành cũng có độ dài không đều tương ứng Các đô thị có thể biểu diễn bằng các màu khác nhau - Vẽ đồ thị bằng các lí hiệu khác nhau, lập chú... Xh: vốn đầu tư, nhiều khó khăn Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 26 khai thác quá mức ở vùng ven bờ làm cạn kiệt( thuốc nổ, điện) 2 Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản → Nước ta có 29/ 64 tỉnh thành giáp biển - NTB và NB phát triển mạnh nhất Giải thích vì - Khai thác hải sản có sản lượng tăng khá sao? (vĩ độ, khí hậu ) nhanh - Hãy so sánh số liệu trong bảng 9. 2 rút . trên lao động năm 199 9 nhiều hơn năm 198 9 - Độ tuổi dưới lao động năm 199 9 ít hơn năm 198 9 → Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình đời sống người dân được cải thiện, chế. Trường THCS PHAN BỘI CHÂU 6 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100, 0 40,5 23,8 35,7 100, 0 29, 9 28 ,9 41,2 100, 0 27,2 28,8 44,0 100, 0 25,8 32,1 42,1 100, 0 25,4 34,5 40,1 100, 0 23,3 38,1 38,6 100,0 23,0 38,5 38,5 NS:. 27/8/2012 TIẾT 5. THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 198 9 VÀ NĂM 199 9 I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: Sau bài học, học sinh cần: Giáo án ĐỊA LÍ 9 Người soạn: LÊ THỊ HÁT Trường THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lí 9 cả năm đầu đủ, Giáo án địa lí 9 cả năm đầu đủ, Giáo án địa lí 9 cả năm đầu đủ