giáo án cơ bản môn địa lí lớp 10

108 3K 0
giáo án cơ bản môn địa lí lớp 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày dạy Tại lớp 10A TIẾT 1 BÀI 1: BÀI MỞ ĐẦU 1.Mục tiêu bài học: Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: Nắm được nội dung chương trình môn Địa lí lớp 10 gồm có mấy phần, mấy chương, bao nhiêu bài,học về vấn đề gì? Hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng SGK và tài liệu Địa lí có liên quan một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo nội dung chương trình môn học. b.Về kĩ năng: Nhận biết được nội dung kiến thức trọng tâm và có kĩ năng học tập môn Địa lí đạt hiệu quả cao. c.Về thái độ:Thấy được sự cần thiết của việc học tập môn Địa lí 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình môn Địa lí,chuẩn kiến thức, SGK, bản đồ, Tập bản đồ, bài soạn, SGV b.Học sinh: SGK, vở ghi 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ: (1phút) Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra trong bài Định hướng bài:Hôm nay cô giáo giúp các em hiểu được chương trình môn Địa lí lớp 10 học về vấn đề gì? Cách học như thế nào? b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ1: Tìm hiểu chương trình môn học (HS làm việc cả lớp: 15phút). Bước 1: Giáo viên yêu cầu HS xem SGK Địa lí lớp 10 và cho biết: Chương trình gồm mấy phần ? đó là những phần ? Nêu cụ thể. Bước 2: HS khác bổ sung, GV chuẩn kiến thức và yêu cầu học sinh xem lại toàn bộ sách giáo khoa Địa lí lớp 10 và ghi nhớ. HĐ2: Tìm hiểu cách sử dụng sách giáo khoa và tài liệu môn Địa lí(HS làm việc cá nhân: 13phút). Bước 1: GV yêu cầu HS xem qua nội dung toàn bộ sách giáo khoa và đọc phần mục lục. Bước 2: GV yêu cầu HS cho biết việc sử dụng sách giáo khoa Địa lí như thế nào cho có hiệu quả nhất. Bước 3: HS trả lời GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS xem cụ thể bằng ví dụ: -Trước khi xem nội dung , bao giờ ta cũng xem phần mục lục để biêt chương trình gồm có những nội dung gì? bao nhiêu bài ? -Đối với môn Địa lí việc học phải kết hợp chặt chẽ giữa kênh hình và kênh chữ để khai thác triệt để kiến thức trọng tâm đối 1.Giới thiệu chương trình môn học: - Địa lí lớp 10 học về kiến thức địa lí đại cương bao gồm hai phần lớn: Địa lí tự nhiên ( chiếm ½ thời lượng chương trình) và Địa lí kinh tế xã hội đại cương. - Tổng số tiết cả năm là 52 tiết được phân chia cụ thể cho hai kì như sau: Kì I là 35 tiết; Kí II là 17 tiết. - Môn học có ý nghĩa rất lớn đối với việc học tập các môn học khác và đời sống : Cụ thể giúp các em nhận thức đúng đắn về các hiện tượng, sự vật( Tại sao lại có ngày đêm; nguyên nhân sinh ra sóng thần gió bão và hậu quả của nó ) 2. Hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa,tài liệu môn Địa lí: -Nắm được khái quát nội dung chương trình môn học ( phần mục lục cuối SGK). - Khai thác kết hợp giữa kênh hình và kênh chữ, bảng thống kê để tìm ra kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ:( Nắm vững các khái niệm, công thức, những ý chính ) -Hoàn thành hệ thống câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa - Sử dụng các tài liệu, mô hình, bản đồ, Tập bản đồ để hỗ trợ việc học tập. Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 1 với từng bài, từng chương, từng phần HĐ 3: Tìm hiểu phương pháp học tập môn Địa lí(HS hoạt động nhóm: 14phút) Bước 1: GV sơ qua về các phương pháp các em đã được học ở THCS, chia lớp thành 4 nhóm: Nhóm 1,2 tìm hiểu về Địa lí tự nhiên và cho biết các phương pháp Bước 2: Đại diện các nhóm trình bày và các nhóm khác bổ sung Bước 3: GV chuẩn kiến thức cho học sinh ghi nhớ những phương pháp chính( nội dung cột bên) 3. Phương pháp học tập môn Địa lí: Phương pháp tự học: Tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động (không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà tự học trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên). +Phần Địa lí tự nhiên: Rất khó và trừu tượng nên chú ý: *Kết hợp giữa làm việc cá nhân( trên lớp, chuẩn bị bài ở nhà) với hoạt động theo cặp,theo nhóm. *Tăng cường phát hiện các mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng địa lí tự nhiên. *Chú ý khai thác có hiệu quả kênh hình, câu hỏi- bài tập trong SGK, Atlat,Tập bản đồ cũng như các thiết bị và phương tiện dạy học tiên tiến + Phần Địa lí KT-XH( có hai nhóm): *Phương pháp phát huy tính chủ động học tập của HS,coi trọng quá trình tự học, tự khám phá( PP thảo luận, động não, hoạt động nhóm, nghiên cứu tình huống ) * Phương pháp với sự hỗ trợ của các thiết và phương tiện hiện đại nhằm hướng vào hoạt động tích cực, chủ động của HS( Átlat, bản đồ, các sơ đồ, biểu đồ cùng với các phương tiện hiện đại như máy chiếu đa năng, các băng hình Giúp cho GV chỉ đạo và HS thực hiện các hoạt động cá nhân hay theo nhóm để tự khám phá kiến thức. c. Củng cố luyện tập:(1phút) Giúp các em nắm được chương trình môn Địa lí 10, biết cách sử dụng SGK, tài liệu và phương pháp học tập bộ môn d- Hướng dẫn học sinh học ở nhà :(1phút) Chuẩn bị bài hai SGK xem trước Átlat Địa lí Việt Nam và nội dung của bài. Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 2 Ngày dạy Tại lớp 10A TIẾT 2 BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: Phân biệt được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Cụ thể phương pháp: kí hiệu, kí hiệu đường chuyển động,chấm điểm,bản đồ-biểu đồ. b.Về kĩ năng: Nhận biết được một số phương pháp phổ biến để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ và Atlát c.Về thái độ: Thấy được sự cần thiết của bản đồ, Atlát trong học tập. 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: Bài soạn, SGK,SGV, tài liệu chuẩn kiến thức, một số bản đồ Việt Nam hoặc Thế giới. b.Học sinh :SGK , vở ghi 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ,định hướng bài :(1phút) kiểm tra trong bài Định hướng: Hôm nay chúng ta học tiếp chương bản đồ, để xem các đối tượng như thế nào? b.Nội dung bài mới Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ 1:Tìm hiểu phương pháp kí hiệu (HS làm việc cá nhân: 10phút): Bước 1: Nhìn vào hình 2.2: Các nhà máy điện của Việt Nam có đặc điểm gì so với toàn lãnh thổ ? Bước 2:Yêu cầu HS cho biết đối tượng biểu hiện, khả năng biểu hiện của từng pp(nội dung biểu hiện). Bước 3: GV chuẩn kiến thức. (xem hình 2.1 và bản đồ) HĐ2:Tìm hiểu phương pháp đường chuyển động (HS làm việc cá nhân:10phút): Bước 1:GV yêu cầu HS: nhìn hình 2.2, ngoài việc biết được vị trí đối tượng (nhà máy điện), chúng ta còn biết được đặc điểm gì nữa ? Bước 2:HS:Nêu đặc điểm cơ bản, GV chuẩn kiến thức yêu cầu HS ghi nhớ. HĐ3:Tìm hiểu phương pháp chấm điểm(HS làm việc cả lớp:10phút): Bước1:GV: Yêu cầu HS tìm hiểu đối tượng và khẳ năng biểu hiện. Bước 2: GV:Chuẩn kiến thức,chỉ trên bản đồ 1. Phương pháp kí hiệu: a. Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. Kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng: TP, thị xã, nhà máy, trung tâm CN b.Các dạng kí hiệu: - Kí hiệu hình học. - Kí hiệu chữ. - Kí hiệu tượng hình. c.Khả năng biểu hiện: -Vị trí phân bố của đối tượng. -Số lượng, quy mô, loại hình. -Cấu trúc, chất lượng, động lực phát triển của đối tượng. 2.Phương pháp kí hiệu đường chuyển động a. Đối tượng biểu hiện:Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên(hướng gió, bão, dòng biển), KT-XH(sự vận chuyển hàng hoá ) b.Khả năng biểu hiện: -Hướng di chuyển của đối tượng. -Số lượng:khối lượng. -Chất lượng:tốc độ của đối tượng. 3. Phương pháp chấm điểm: a.Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm có giá trị như nhau. b.Khả năng biểu hiện: Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 3 và các hình trong SGK HĐ4:Tìm hiểu phương pháp bản đồ,biểu đồ(HS làm việc cả lớp:10phút). Bước 1: GV Yêu cầu HS trình bày đối tượng và khả năng biẻu hiện. Bước 2: GV chuẩn kiến thức trên bản đồ và hình trong SGK và cho biết ngoài ra còn có các phương pháp khác. - Sự phân bố của đối tượng. - Số lượng của đối tượng. 4. Phương pháp bản đồ, biểu đồ: a. Đối tượng biểu hiện: -Thể hiện giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ -Các đối tượng phân bố trong những đơn vị lãnh thổ phân chia bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ. b.Khả năng biểu hiện: Số lượng, chất lượng,cơ cấu của đối tượng. c.Củng cố – luyện tập :(2phút) So sánh hai phương pháp kí hiệu và phương pháp kí hiệu đường chuyển động d.Hướng dẫn học sinh học ở nhà :(2phút) Bài tập 1, 2 sách giáo khoa. Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 4 Ngày dạy Tại lớp 10A TIẾT 3 BÀI 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP, ĐỜI SỐNG 1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: Hiểu và trình bày được phương pháp sử dụng bản đồ , Atlát Địa lí để tìm hiểu đặc điểm các đối tượng, hiện tượng , phân tích các mối quan hệ địa lí. b.Về kĩ năng: Sử dụng bản đồ. c. Về thái độ: Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập. 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: Bài soạn, SGK, SGV, bản đồ Thế giới, bản đồ châu Á, Atlat Địa lí Việt Nam, tài liệu chuẩn kiến thức. b.Học sinh: SGK , vở ghi, Atlat Địa lí Việt Nam 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ,định hướng bài mới:(2phút) Câu hỏi,bài tập trang 14 SGK lớp 10 Định hướng bài:Để hiểu rõ về tác dụng của bản đồ trong đời sống và học tập hôm nay chúng ta đi tìm hiẻu bài ba b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ1::Tìm hiểu vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống (HS làm việc cả lớp:10phút): Bước 1: Học sinh nêu ý kiến về vai trò của bản đồ trong quá trình học tập môn địa lý ở các lớp dưới? Tại sao trong học tập phải sử dụng bản đồ? Bước 2: Giáo viên tổng hợp các ý kiến, sử dụng một số bản đồ minh họa chuẩn kiến thức cho học sinh. HĐ2:Tìm hiểu việc sử dụng bản đồ (HS làm việc cá nhân:15phút): Bước 1:GV yêu cầu học sinh cho biết trong đời sống, sản xuất, những ngành nào cần đến bản đồ địa lí? Bước 2:HS lấy ví dụ,GV chuẩn kiến thức Tỉ lệ bản đồ:Khoảng cách 3cm trên bản đồ 1/6.000.000 ứng với bao nhiêu cm ngoài thực tế? 3×6.000.000=18.000.000cm=180km. Ví dụ: Học về tự nhiên Hoa Kì sẽ phải sử dụng I.Vai trò của BĐ trong học tập và đời sống. 1. Trong học tập: Là phương tiện để học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trong kiểm tra. VD:Xác định vị trí một điểm ở đới khí hậu nào? 2.Trong đời sống: Bản đồ là 1 phương tiện được sử dụng rộng rãi: -Bảng chỉ đường: giúp người đi du lịch. -Phục vụ cho các ngành sản xuất: làm thuỷ lợi -Phục vụ cho q.sự:XDphương án tác chiến. II. Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập. 1. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ. a. Chọn bản đồ phải phù hợp với nội dung cần tìm hiểu. b.Đọc bản đồ phải tìm hiểu tỉ lệ, kí hiệu của Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 5 bản đồ gì ? HĐ 3:Tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ,trong Atlat (HS làm việc cả lớp:15phút) Bước 1: GV cho HS nghiên cứu mqh giữa các đối tượng địa lí trên một bản đồ và nêu ra các ví dụ cụ thể Bước 2: GV chuẩn kiến thức trên bản đồ và giải thích thêm:Hướng chảy, độ dốc của sông dựa vào đặc điểm địa hình, địa chất khu vực; Sự phân bố CN dựa vào bản đồ GTVT, dân cư bản đồ:đọc kĩ bảng chú giải. c. Xác định được phương hướng trên bản đồ: Phải dựa vào mạng lưới kinh,vĩ tuyến hoặc mũi tên chỉ hướng Bắc để xác định hướng Bắc (và các hướng còn lại). 2.Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ,Atlat. - Dựa vào một bản đồ hoặc phối hợp nhiều bản đồ liên quan để phân tích các mối quan hệ, giải thích đặc điểm đối tượng. -KN: Atlat Địa lí là một tập hợp các bản đồ , khi sử dụng thường phải kết hợp bản đồ ở nhiều trang Atlat có nội dung liên quan với nhau để tìm hiểu hoặc giải thích một đối tượng, hiện tượng địa lí. c.Củng cố – luyện tập :(2phút) - Học sinh nêu cách sử dụng bản đồ trong học tập. - Khi sử dụng cần lưu ý những vấn đề gì ? d. Hướng dẫn học sinh học ở nhà :(1phút) Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 6 Ngày dạy Tại lớp 10A TIẾT 4 BÀI 4: THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: -Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. -Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí được biểu hiện trên bản đồ. b.Về kĩ năng: Phân loại được từng phương pháp biểu hiện ở các loại bản đồ khác nhau c.Về thái độ: Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập. 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: Bài soạn, SGK, SGV, bản đồ thế giới, bản đồ châu Á, Atlat Địa lí Việt Nam,chuẩn kiến thức,bảng phụ. b.Học sinh: SGK, vở ghi, At lat Địa lí Việt Nam. 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ,định hướng bài: (xen trong giờ )( 1phút) Định hướng bài:Hôm nay chúng ta cùng kiểm tra lại những kiến thức đã học ở những bài trước b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ1:Tìm hiểu một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ hình 2.2 và 2.3 SGK(HS làm việc theo nhóm:30phút) Bước 1: GV yêu cầu HS đọc nội dung bài thực hành và xác định công việc cụ thể đối với từng hình. Bước 2: GV chia lớp thành 4 nhóm giao nhiệm vụ cụ thể. Nhóm 1,2:Nghiên cứu hình 2.2 Nhóm 3,4:Nghiên cứu hình 2.3( Yêu cầu các nhóm phải nêu được: Tên bản đồ;Nội dung bản đồ;Xác định được pp biểu hiện các đối tượng ĐL trên từng bản đồ;Qua pp biểu hiện đó chúng ta có thể nắm được những vấn đề gì của đối tượng địa lí.) Bước 3: Đại diện nhóm trình bày,các nhóm khác bổ sung GV chuẩn kiến thức trên bảng phụ và chỉ trên bản đồ,(hình SGK). Yêu cầu: theo các bước sau -Tên bản đồ -Nội dung bản đồ -Các phương pháp thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ -Trình bày cụ thể về từng phương pháp như sau: +Tên phương pháp biểu hiện +Phương pháp đó biểu hiện những đối tượng địa lí nào +Thông qua cách biểu hiện những đối tượng địa lí của phương pháp này, chúng ta có thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa lí đó. Hình 2.2 SGK: -Tên bản đồ: Công nghiệp điện Việt Nam -Nội dung: Công nghiệp điện Việt Nam, Các trạm 220kv, 500kv -Phương pháp biểu hiện: Kí hiệu (kí hiệu điểm), kí hiệu theo đường. -Đối tượng biểu hiện ở: *Kí hiệu điểm: Nhà máy nhiệt điện,thuỷ điện,nhà máy thuỷ điện đang xây dựng,trạm biến áp. *Kí hiệu theo đường là: Đường dây 220 KV,500KV,biên giới lãnh thổ. -Ta biết được gì: *Kí hiệu điểm: Tên các đối tượng(các nhà máy ); vị Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 7 HĐ2: Tìm hiểu một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ hình 2.4 SGK(HS làm việc cả lớp:12phút): Bước 1: HS trình bày nhanh như yêu cầu ở hoạt động 1,các HS khác bổ sung Bước 2: GV chuẩn kiến thức và chỉ bản đồ trí đối tượng; chất lượng quy mô đối tượng. *Kí hiệu theo đường: Tên,vị trí, chất lượng đối tượng(thấy được các nhà máy đưa vào sản xuất, các nhà máy đang xây dựng). Hình 2.3 SGK: -Tên bản đồ: Gió và bão Việt Nam -Nội dung: Gió và bảo Việt Nam -Phương pháp biểu hiện: kí hiệu chuyển động, kí hiệu đường, kí hiệu. -Đối tượng biểu hiện: *Kí hiệu chuyển động: Gió,bão. *Kí hiệu đường: Biên giới, sông, biển. *Kí hiệu: Các thành phố: - Ta biết được gì: *Kí hiệu chuyển động:Hướng, tần suất của gió,bão trên lãnh thổ *Kí hiệu đường: Hình dạng đường biên giới, bờ biển; phân bố mạng lưới sông ngòi. *Kí hiệu: Vị trí các TP (Hà Nội, HCM). Hình 2.4 SGK: -Tên bản đồ: Bản đồ phân bố dân cư châu Á - Nội dung: Các đô thị châu Á, các điểm dân cư - Phương pháp biểu hiện: Chấm điểm, đường - Đối tượng biểu hiện:(Dân cư, đường biên giới,bờ biển). - Ta biết được gì: *PP chấm điểm:Sự phân bố dân cư ở châu Á nơi nào đông, nơi nào thưa; vị trí các đô thị đông *Kí hiệu đường: Hình dạng đường biên giới, bờ biển, các con sông. c.Củng cố-luyện tập:Hoàn thành bảng kiến thức sau:(1phút) Tỉ lệ bản đồ 1:120.000 1:250.000 1:6.000.000 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực tế? d.Hướng dẫn học sinh học ở nhà:(1phút) Hoàn thiện kiến thức ở chương I. Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 8 Ngày dạy Tại lớp 10A CHƯƠNG II: VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT TIẾT 5 BÀI 5: VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT 1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: - Hiểu được khái quát về Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời. -Trình bày và giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. -Chuyển động tự quay: sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự chuyển động lệch hướng của các vật thể. b.Về kĩ năng:Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày, giải thích các hệ quả chuyển động của Trái Đất c.Về thái độ: Nhận thức đúng đắn quy luật hình thành, phát triển của các thiên thể 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: Bài soạn, SGV, QĐC,một ngọn nến, bảng phụ, chuẩn kiến thức, SGK,Tập bản đồ Thế giới. b.Học sinh: SGK , vở ghi ,Tập bản đồ Thế giới và các châu lục,đồ dùng học tập. 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ: (2phút) Kiểm tra vở bài tập Định hướng bài:Em biết gì về hệ Mặt Trời,Trái Đất trong hệ Mặt Trời,chúng ta thường nghe nói đến Vũ Trụ.Vậy Vũ Trụ là gì ?bài học hôm nay giúp các em hiểu về vấn đề này. b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính HĐ1: Tìm hiểu khái quát về Vũ Trụ, hệ Mặt Trời, TĐ trong hệ Mặt Trời (HS làm việc cả lớp:18phút) Bước 1: GV sử dụng QĐC và yêu cầu HS dựa vào hình 5.1 và kiến thức trả lời: Vũ Trụ là gì ? ( Phân biệt giữa Thiên Hà và Dải Ngân Hà?) Bước 2: HS trả lời GV chuẩn kiến thức - Thiên Hà là tập hợp của rất nhiều thiên thể (hành tinh, vệ tinh, khí bụi) - Dải Ngân Hà: Là Thiên Hà chứa Mặt Trời và các hành tinh của nó.(DNH chỉ là trong hàng trăm tỉ TH của VTrụ; TĐ trong hệ MT di chuyển trong VT với vận tốc khoảng 900.000 km/h để đi trọn một vòng quanh DNH cần 240 triệu năm. Bước 3:GV yêu cầu HS cho biết hệ Mặt Trời là gì ? GV yêu cầu HS quan sát hình 2.2 SGK (Hành tinh có 8; Vệ tinh: Thiên thể quay xung quanh một hành tinh như Mặt Trăng là vệ tinh của TĐ; trong hệ MT có 66 vệ tinh,trừ sao Thuỷ,sao Kim không có vệ tinh.GV yêu cầu HS quan sát hình 2.2 cho biết TĐ là hành tinh thứ mấy tính từ MT? GV chuẩn kiến thức trên bảng phụ I.Khaí quát về Vũ Trụ, hệ Mặt Trời,Trái Đất trong hệ Mặt Trời. 1. Vũ Trụ: Là khoảng không gian vô tận chứa hàng trăm tỉ Thiên Hà. 2.Hệ Mặt Trời:( Thái Dương Hệ) Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thể nằm trong Dải Ngân Hà gồm: -Mặt Trời là định tinh (trung tâm) -Tám hành tinh:( Thuỷ,Kim,TĐ, Hoả,Mộc, Thổ,Thiên,Hải) -Tiểu hành tinh, vệ tinh,sao chổi,bụi khí 3. Trái Đất trong hệ Mặt Trời - Vị trí: +Là hành tinh thứ ba tính từ Mặt Trời Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 9 Trong hệ Mặt Trời ,Trái Đất tham gia các chuyển động chính nào? ( chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời) HĐ 2:Tìm Hiểu hệ quả tự quay quanh trục của Trái Đất (cá nhân:20phút) Bước 1: GV giải thích thêm; một nguyên nhân sinh ra nhiều hệ quả: TĐ quay từ Tây sang Đông(1)→ Giờ khác nhau và sự lệch hướng; Hai nguyên nhân sinh ra một hệ quả: Trái Đất hình cầu và sự tự quay→ luân phiên ngày đêm. Bước 2: GV yêu cầu HS quan sát thí nghiệm của GV trên bàn (một QĐC và một ngọn nến)( GV xoay QĐC từ Tây sang Đông cho HS thấy phần sáng tối luân chuyển nhau→ Luân phiên ngày đêm và hiện tượng giờ trên TĐ. -Giờ địa phương: Các địa điểm nằm trên một KT có cùng một giờ. -Giờ múi: Mỗi múi giờ rộng 15 o KT. Bước 3: HS xác định đường chuyển ngày quốc tế và giờ trên TĐ,cho biết đường chuyển ngày nằm ở đâu? Tại sao?(xem hình 5.3 SGK), GV chuẩn kiến thức. (Do trái đất hình cầu, tự quay quanh trục→ ở các kinh tuyến khác nhau nhìn thấy mặt trời độ cao khác nhau →có giờ khác nhau) HĐ 3: Tìm hiểu sự lệch hướng chuyển động của các vật thể (HS làm việc cá nhân: 3phút) Bước 1:HS nghiên cứu hình 5.4. Cho biết BCB vật thể chuyển động lệch hướng nào ? Ở BCN ? Bước 2:GV chuẩn kiến thức bằng ví dụ cụ thể. +Khoảng cách TB từ TĐ đến MT là:149,6 tr km + Với khoảng cách trên và sự tự quay làm cho TĐ nhận được của MT một lượng bức xạ phù hợp cho sự sống tồn tại và phát triển. II. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất. 1.Sự luân phiên ngày đêm Do Trái Đất có hình cầu và tự quay quanh trục nên có hiện tượng luân phiên ngày đêm; Nơi nhận tia nắng là ban ngày,nơi khuất trong tối là ban đêm. 2.Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày q.tế. Cùng một thời điểm,các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau ( giờ địa phương( giờ Mặt Trời) -Giờ múi: Là giờ thống nhất trong từng múi,lấy theo giờ của KT giữa của múi đó. -Giờ GMT là giờ của múi số 0 lấy theo giờ của KT gốc đi qua giữa múi đó(giờ quốc tế) - Đường chuyển ngày quốc tế: KT 180 o : +Từ Tây sang Đông phải lùi lại một ngày +Từ Đông sang Tây phải cộng thêm một ngày 3.Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể. Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của lực Criôlít. -BBC:Lệch hướng bên phải so với nơi xuất phát -NBC:Lệch hướng bên trái so với nơi xuất phát -LựcCriôlít→khối khí,dòng biển, đường đạn c.Củng cố-luyện tập:(1phút)Làm bài 3 SGK: CT: Tm=To+m(To là giờ GMT,m số thứ tự múi giờ,Tm là giờ múi m) =>GMT là 24 h ngày 31/12(0h ngày 1/1)=>Việt Nam7: T7=0+7=7=>VN là 7h 1/1,GV củng cố các phần trọng tâm của bài gồm hai phần chính d. Hướng dẫn học sinh học ở nhà :(1phút) Hoàn thiện bài tập ở trang 21 sách giáo khoa, đọc bài mới. Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 10 [...]... ở cả ba chương đã học, hôm nay cô giáo cùng các em đi khái quát hóa lại kiến thức cơ bản và hướng dẫn phân tích biểu đồ và bảng số liệu, chúng ta đi vào bài cụ thể b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Chương I: Bản đồ HĐ1: Tìm hiểu chương I(HS làm việc cả Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối lớp: 10 phút) tượng địa lí trên bản đồ: gồm những phương Bước 1: GV... Kiểu nhiệt đới gió mùa; Tháng thấp 17,5; Tháng - Địa điểm cao 30; Biên độ năm 12,5; Tổng mưa 1694; - Vị trí thuộc Phân bố chủ yếu vào mùa hạ(5 10) , Chênh + Đới khí hậu lệch lượng mưa giữa 2 mùa rất lớn + Kiểu khí hậu * Biểu đồ khí hậu cận nhiệt ĐTH 0 - Chế độ nhiệt tb( C) Địa điểm Palecmô( Italia); Đới cận nhiệt; + Tháng thấp nhất Kiểu CN ĐTH; Tháng thấp nhất 10, 5; Tháng + Tháng cao nhất cao nhất 22;... _ Ngày dạy Tại lớp 10A TIẾT 16: ÔN TẬP 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: Giúp học sinh hệ thống hóa các kiến thức đã học từ bài 2 đến bài 14, gồm 3 chương b.Về kĩ năng: - Đọc bản đồ, lược đồ - Phân tích biểu đồ, nhận xét bảng số liệu, biết phân tích các mối quan hệ giữa các hiện tượng địa lí với nhau c.Về thái độ: - Thấy được sự cần thiết của việc học tập môn Địa lí trong đời sống... Ngày dạy Tại lớp 10A TIẾT 14: BÀI 13: NGƯNG ĐỌNG HƠI NƯỚC TRONG KHÍ QUYỂN MƯA 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa và sự phân bố lượng mưa trên thế giới b.Về kĩ năng: Phân tích bản đồ và đồ thị phân bố lượng mưa theo vĩ độ c.Về thái độ: Có thái độ học tập môn Địa lí tốt hơn 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a .Giáo viên: Bản đồ phân... Đất.Các quyển của lớp vỏ Địa lí Bài 7:Cấu trúc của Trái.Đất.Thạch quyển.Thuyết kiến tạo mảng( gồm hai phần) Bài 8:Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất: ( gồm hai phần cơ bản Bài 9: Tác động của lực dến địa hình bề mặt Trái Đất( gồm các quá trình: phong hóa, bóc mòn, vận chuyển, bồi tụ Bài 11: Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất( gồm hai nội dung cơ bản) Bài 12: Sự phân... bày sự phân bố các khu áp cao, áp thấp; sự vận động của các khối khí trong tháng 1 và tháng 7 c Về thái độ: Có ý thức hơn trong quá trình nghiên cứu bài học 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a .Giáo viên: SGK,SGV, bài soạn, chuẩn kiến thức, kĩ năng, bản đồ khí áp và bảng phụ, Tập bản đồ tự nhiên b.Học sinh: SGK , vở ghi, bảng nhóm 3.Tiến trình bài dạy: a.Kểm tra bài cũ- định hướng bài: ( 2 phút)... xét c Về thái độ: Có thái độ học tập tốt hơn về môn Địa lí 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a .Giáo viên: Bài soạn, SGK, SGV, tài liệu chuẩn kiến thức, tài liệu tích hợp, bảng phụ, bản đồ mảng kiến tạo b.Học sinh: SGK, vở ghi 3.Tiến trình bài dạy: a Kiểm tra bài cũ- định hướng bài: (2 phút) Kiểm tra:Câu hỏi: Quá trình bóc mòn là gì? Kể tên một số dạng địa hình do quá trình bóc mòn tạo thành (Quá trình... điều chỉnh quá trình dạy học và quản lí giáo dục 2 Xác định hình thức kiểm tra: Hình thức kiểm tra tự luận 3 Xây dựng ma trận đề kiểm tra Ở đề kiểm tra 1 tiết, Địa lí 10, các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là: 14 tiết (bằng 100 %), phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau: Chương I Bản đồ 3 tiết (20%), Chương II có 2 tiết (20%), Chương III 9 tiết (60%) Trên cơ sở phân phối số tiết như trên,... học ở nhà(1phút):hướng chuẩn bị bài 7 SGK Trần Thị Tâm Trường THPT Sơn Nam 12 Ngày dạy Tại lớp 10A CHƯƠNG III:CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT.CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ TIẾT 7: BÀI 7: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT.THẠCH QUYỂN THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG 1.Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: Trình bày được nội dung cơ bản của thuyết Kiến tạo mảng và vận dụng thuyết Kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình... nhân tố ảnh hưởng tới nhiệt độ k 2 b Về kĩ năng:Nhận biết được kiến thức qua: hình ảnh, bảng số liệu thống kê và bản đồ c Về thái độ: Có cách nhìn đúng về khí quyển 2 Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a Giáo viên:Bài soạn, SGK, SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, bản đồ khí hậu thế giới, bảng phụ b Học sinh:Vở ghi, SGK, bảng nhóm 3 Tiến trình bài dạy: a Kiểm tra bài cũ- định hướng bài: ( 2 phút) - Kiểm tra . thiết của việc học tập môn Địa lí 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a .Giáo viên: Hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình môn Địa lí, chuẩn kiến thức, SGK, bản đồ, Tập bản đồ, bài soạn, SGV. sách giáo khoa Địa lí lớp 10 và ghi nhớ. HĐ2: Tìm hiểu cách sử dụng sách giáo khoa và tài liệu môn Địa lí( HS làm việc cá nhân: 13phút). Bước 1: GV yêu cầu HS xem qua nội dung toàn bộ sách giáo. môn Địa lí việc học phải kết hợp chặt chẽ giữa kênh hình và kênh chữ để khai thác triệt để kiến thức trọng tâm đối 1.Giới thiệu chương trình môn học: - Địa lí lớp 10 học về kiến thức địa lí

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan